ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*elongated*

IH0 L AO1 NG G EY0 T AH0 D   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: elongated, -elongated-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elongated[ADJ] ซึ่งยืดออกไป, See also: ซึ่งขยายออก, ซึ่งยืดยาวขึ้น, ยาว, Syn. long

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
elongated cavityโพรงยาว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Elongatedยาวรี,เรียวยาว,เป็นรูปไข่ [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยาว[ADJ] long, See also: lengthy, extensive, elongated, extended, Example: เขาเป็นคนขายาวเลยก้าวได้ไกลกว่าคนอื่นๆ
ทุย[ADJ] oval, See also: elongated, Thai definition: กลมรี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พีระมิดสามเหลี่ยมอีลองเกต[n. exp.] (phiramit sāmlīem īløngkēt) EN: elongated triangular pyramid   
ทุย[adj.] (thui) EN: round ; out of round ; elongated ; out of shape   
ยาว[adj.] (yāo) EN: long ; lengthy ; extensive ; elongated ; extended ; slender   FR: long ; allongé ; de long

CMU English Pronouncing Dictionary
ELONGATED    IH0 L AO1 NG G EY0 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elongated    (v) ˈiːlɒŋgɛɪtɪd (ii1 l o ng g ei t i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Langloch {n}elongated hole; oblong hole [Add to Longdo]
verlängern | verlängernd | verlängert | verlängerndto elongate | elongating | elongated | prolongable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
針魚;細魚;鱵[さより(gikun);はりお(針魚)(ok);サヨリ, sayori (gikun); hario ( hari sakana )(ok); sayori] (n) (uk) Japanese halfbeak (species of fish with elongated lower jaw) (Hemiramphus sajori); stickleback [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 elongated
   adj 1: drawn out or made longer spatially; "Picasso's elongated
       Don Quixote"; "lengthened skirts are fashionable this
       year"; "the extended airport runways can accommodate
       larger planes"; "a prolonged black line across the page"
       [syn: {elongated}, {extended}, {lengthened}, {prolonged}]
   2: having notably more length than width; being long and
     slender; "an elongate tail tapering to a point"; "the old
     man's gaunt and elongated frame" [syn: {elongate},
     {elongated}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top