ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*elma*

EH1 L M AH0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: elma, -elma-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wheelman(n) คนขับรถหรือพาหนะชนิดอื่น, See also: โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม
wheelman(n) คนขับขี่รถจักรยานหรือรถจักรยานยนต์
wheelman(n) คนขับเรือ, Syn. helmsman, steersman
Michaelmas(n) เทศกาลฉลองทูตสวรรค์ในศาสนาคริสต์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
steelmakingn. การผลิตเหล็กกล้า
wheelman(วีล'เมิน) n., (pl. -men) คนถือท้ายเรือ,คนถือพวงมาลัย,คนขี่รถจักรยาน,คนขับรถยนต์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gitelman syndromeกลุ่มอาการจิเทลแมน [TU Subject Heading]
Models and modelmakingแบบจำลองและการสร้าง [TU Subject Heading]
Engelman Diseaseโรคผิวกระดูกหนาชนิดลำกระดูกหนาและยาวขึ้น [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
ELMA EH1 L M AH0
SELMA S EH1 L M AH0
ELMAN EH1 L M AH0 N
VELMA V EH1 L M AH0
ZELMA Z EH1 L M AH0
HELMA HH EH1 L M AH0
DELMA D EH1 L M AH0
KELMAN K EH1 L M AH0 N
DELMAN D EH1 L M AH0 N
DELMAR D EH1 L M ER0
ZELMAN Z EH1 L M AH0 N
DELMAS D EH1 L M AH0 Z
OELMAN OW1 L M AH0 N
FELMAN F EH1 L M AH0 N
THELMA TH EH1 L M AH0
HELMAN HH EH1 L M AH0 N
MELMAN M EH1 L M AH0 N
UELMAN UH1 L M AH0 N
SELMAN S EH1 L M AH0 N
BELMAN B EH1 L M AH0 N
VIELMA V IY1 L M AH0
RELMAN R EH1 L M AH0 N
ASELMA AH0 S EH1 L M AH0
GELMAN G EH1 L M AH0 N
USELMAN Y UW1 S AH0 L M AH0 N
POELMAN P OW1 L M AH0 N
SHELMAN SH EH1 L M AH0 N
EDELMAR EH1 D IH0 L M ER0
SEELMAN S IY1 L M AH0 N
ANSELMA AA0 N S EH1 L M AH0
BOELMAN B OW1 L M AH0 N
KIELMAN K IY1 L M AH0 N
ADELMAN EH1 D AH0 L M AH0 N
EDELMAN EH1 D AH0 L M AH0 N
EDELMAN EY1 D AH0 L M AH0 N
SPELMAN S P EH1 L M AH0 N
ADELMAN AE1 D AH0 L M AH0 N
NUDELMAN N AH1 D AH0 L M AH0 N
SPEELMAN S P IY1 L M AH0 N
ADELMANN AE1 D AH0 L M AH0 N
BAKELMAN B EY1 K AH0 L M AH0 N
EDELMANN EH1 D AH0 L M AH0 N
APPELMAN AE1 P AH0 L M AH0 N
PERELMAN P EH1 R AH0 L M AH0 N
SOBELMAN S OW1 B AH0 L M AH0 N
STEELMAN S T IY1 L M AH0 N
DELMARVA D EH2 L M AA1 R V AH0
KUGELMAN K AH1 G AH0 L M AH0 N
SPIELMAN S P IY1 L M AH0 N
FOGELMAN F OW1 G AH0 L M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Edelman (n) ˈɛɪdəlmən (ei1 d @ l m @ n)
Michaelmas (n) mˈɪklməs (m i1 k l m @ s)
Michaelmases (n) mˈɪklməsɪz (m i1 k l m @ s i z)
Skelmanthorpe (n) skˈɛlmənθɔːp (s k e1 l m @ n th oo p)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bogengrad {n} (Winkelmaß)degree (angular measure) [Add to Longdo]
Bügelmaschine {f}rotary iron [Add to Longdo]
Bündelmaschine {f}bounding machine [Add to Longdo]
Doppelmanometer {n}duplex pressure gauge [Add to Longdo]
Doppelmantel {m}double shell [Add to Longdo]
Doppelmaulschlüssel {m}open-end wrench [Add to Longdo]
Dunkelmann {m} | Dunkelmänner {pl}obscurantist | obscurantists [Add to Longdo]
Edelmann {m} | Edelmänner {pl}nobleman | noblemen [Add to Longdo]
Einzelmaßnahme {f}individual measure [Add to Longdo]
Fingernagelmaniküre {f}nail cleaner [Add to Longdo]
Gleichstrom-Pendelmaschine {f} [electr.]DC dynamo [Add to Longdo]
Hampelmann {m}jumping jack [Add to Longdo]
Hobelmaschine {f}planer; planing machine [Add to Longdo]
Kabelmantel {m}cable sheath [Add to Longdo]
Langhobelmaschine {f}planer; planing machine [Add to Longdo]
Lebensmittelmarke {f}food stamp [Add to Longdo]
Muskelmagen {m}gizzard [Add to Longdo]
Muskelmann {m}; Muskelprotz {m}muscleman [Add to Longdo]
Nibbelmaschine {f}nibbling machine [Add to Longdo]
Schwindelmanöver {n}try on [Add to Longdo]
Spachtelmasse {f}filler; priming material [Add to Longdo]
Spachtelmasse {f}surfacer; putty [Add to Longdo]
Spielmacher {m}; Spielmacherin {f} [sport]key player [Add to Longdo]
Spielmann {m} [mus.] | Spielleute {pl}bandsman | bandsmen [Add to Longdo]
Spielmannszug {m} [mus.]marching band [Add to Longdo]
Spielmarke {f}chip; jetton [Add to Longdo]
Stiefelmacher {m}boot maker [Add to Longdo]
Trödelmarkt {m}jumble market; rag fair [Add to Longdo]
Wechselmakler {m} | Wechselmakler {pl}bill maker | bill makers [Add to Longdo]
Wechselmakler {m}discounter [Add to Longdo]
Winkelmesser {m}; Winkelmaß {n}goniometer [Add to Longdo]
Wortspielmacher {m}punster [Add to Longdo]
Ziegelmauer {f}brick wall [Add to Longdo]
Zielmarkt {m}target market [Add to Longdo]
Zweiständer-Langhobelmaschine {f}two-column planing machine [Add to Longdo]
vielmaligoften repeated [Add to Longdo]
vielmalsmany-times [Add to Longdo]
Ich danke Ihnen vielmals.Thank you very much indeed. [Add to Longdo]
Rötelmausspecht {m} [ornith.]White-browed Piculet [Add to Longdo]
Dschungelmaina [ornith.]Indian Jungle Mynah [Add to Longdo]
Helmatzel [ornith.]Greater King Starling [Add to Longdo]
Haselmaus {f} [zool.] | Haselmäuse {pl}dormouse | dormice [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
製鋼所[せいこうじょ;せいこうしょ, seikoujo ; seikousho] (n) steelworks; steel mill; steelmaking plant [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
凡庸[ぼんよう, bonyou] mittelmaessig, gewoehnlich [Add to Longdo]
凡才[ぼんさい, bonsai] mittelmaessig_begabt [Add to Longdo]
印紙[いんし, inshi] Stempelmarke, Wertmarke [Add to Longdo]
変則[へんそく, hensoku] Unregelmaessigkeit, Anomalie [Add to Longdo]
平凡[へいぼん, heibon] alltaeglich, mittelmaessig [Add to Longdo]
[よう, you] MITTELMAESSIG, GEWOEHNLICH [Add to Longdo]
通う[かよう, kayou] (regelmaessig) verkehren, (regelmaessig) fahren [Add to Longdo]
通常[つうじょう, tsuujou] gewoehnlich, regelmaessig [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

  pome
  
  1. elma, armut veya ayva tipinde meyva.
  
  

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

  waldorf salad
  
  1. elma, ceviz, kereviz ve yeşil salata ile yapılan mayonezli salata.
  
  

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top