ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*elegantly*

EH1 L IH0 G AH0 N T L IY2   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: elegantly, -elegantly-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elegantly(adv) อย่างงดงาม, See also: อย่างดีเลิศ, อย่างสละสลวย, อย่างประณีต, อย่างผึ่งผาย, อย่างภูมิฐาน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
elegantlyAnn sings elegantly.
elegantlyShe smoothly and elegantly poured the water into the glass.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เท่ระเบิด(adv) smartly, See also: handsomely, beautifully, elegantly, Syn. สุดหล่อ, Example: นักร้องแต่งตัวได้เท่ระเบิดมาก, Thai Definition: บุคลิกท่าทางสง่างาม, Notes: (ปาก)
มโหฬาร(adv) grandly, See also: greatly, elegantly, Syn. ใหญ่โต, โอฬาร, Example: จีนจัดเอเชี่ยนเกมส์ได้อย่างมโหฬารตระการตาผู้ชมทั่วโลก, Thai Definition: อย่างยิ่งใหญ่ตระการตา
พริ้ม(adv) sweetly, See also: beautifully, gracefully, prettily, elegantly, Example: พอเธอลงจากเตียงก็เดินไปหอมแก้มลูกที่นอนหลับตาพริ้มอยู่ในเปลทันที, Thai Definition: งามแจ่มใส
ประณีตบรรจง(adv) delicately, See also: elaborately, finely, meticulously, delicately, elegantly, exquisitely, Syn. ละเอียดลออ, เรียบร้อยงดงาม, พิถีพิถัน, Example: ็ฉากละครถูกสร้างขึ้นอย่างประณีตบรรจง
ประณีต(adv) neatly, See also: elaborately, finely, meticulously, delicately, elegantly, exquisitely, Syn. ละเอียดลออ, เรียบร้อยงดงาม, พิถีพิถัน, ประณีตบรรจง, Example: เธอแกะสลักผักและผลไม้ประณีตมาก
ฉุยฉาย(adv) elegantly, Syn. กรีดกราย, Thai Definition: มีท่าทางกรีดกราย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มโหฬาร[mahōlān] (adv) EN: grandly ; greatly ; elegantly ; ceremoniously  FR: solennellement ; cérémonieusement

CMU English Pronouncing Dictionary
ELEGANTLY EH1 L IH0 G AH0 N T L IY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elegantly (a) ˈɛlɪgəntliː (e1 l i g @ n t l ii)
inelegantly (a) ˌɪnˈɛlɪgəntliː (i2 n e1 l i g @ n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
摇曳多姿[yáo yè duō zī, ㄧㄠˊ ㄧㄝˋ ㄉㄨㄛ ㄗ, 姿 / 姿] swaying gently; moving elegantly [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
elegant {adv}elegantly [Add to Longdo]
geschmacklos {adv}inelegantly [Add to Longdo]
unelegant {adv}inelegantly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
口奇麗[くちぎれい, kuchigirei] (adj-na,n) speaking elegantly; speaking clearly; not coveting food; speaking like an innocent person [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 elegantly
   adv 1: with elegance; in a tastefully elegant manner; "the room
       was elegantly decorated" [ant: {inelegantly}]
   2: in a gracefully elegant manner; "the members of these groups
     do not express themselves as accurately or as elegantly as
     their critics do"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top