ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*elegant*

EH1 L AH0 G AH0 N T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: elegant, -elegant-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elegant(adj) (การกระทำ) ที่มีส่วนผสมระหว่างความเรียบง่าย ทักษะและความสวยงาม
elegant(adj) สวยงาม, See also: งดงาม, สละสลวย, สง่างาม, ภูมิฐาน, ผึ่งผาย, Syn. graceful, stylish
elegantly(adv) อย่างงดงาม, See also: อย่างดีเลิศ, อย่างสละสลวย, อย่างประณีต, อย่างผึ่งผาย, อย่างภูมิฐาน
inelegant(adj) ซึ่งไม่งดงาม, See also: หยาบๆ, ซี่งไม่ละเอียดอ่อน, ซึ่งไม่ประณีต, Syn. coarse, crude, unrefined, Ant. dignified, dilicate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
elegant(เอล'ละเกินทฺ) adj. งดงาม,เก๋,สละสลวย,สวยงาม,เรียบร้อย,ดีเลิศ, Syn. refined

English-Thai: Nontri Dictionary
elegant(adj) งดงาม,สง่า,โก้,เก๋,สะโอดสะอง,สละสลวย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
elegantAnn sings elegantly.
elegantA very elderly couple is having an elegant dinner to celebrate their 75th wedding anniversary.
elegantHe fashioned an elegant pot out of clay.
elegantHe has elegant tastes.
elegantHow about spending an elegant and blissful time at a beauty salon?
elegantI prefer Noh to Kabuki, because the former looks more elegant to me than the latter.
elegantI think that against somebody like that, it's when my seemingly-elegant techniques are seen through that I am defeated.
elegantI thought it be inelegant to challenge his identity directly right off.
elegantMany people, if not most, look on literary taste as an elegant accomplishment.
elegantShe has an elegant manner.
elegantShe looks very elegant.
elegantShe smoothly and elegantly poured the water into the glass.
elegantThe high performance and the elegant design of this model have combined to give it a high reputation.
elegantThey could hear the elegant, flowing sound of a harp coming from somewhere.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งามสง่า(adj) graceful, See also: elegant, prominent, Syn. สง่า, Example: ท่วงท่าเดินเหินของเธอไม่งามสง่าเอาเสียเลย, Thai Definition: งามเด่น
เท่ระเบิด(adv) smartly, See also: handsomely, beautifully, elegantly, Syn. สุดหล่อ, Example: นักร้องแต่งตัวได้เท่ระเบิดมาก, Thai Definition: บุคลิกท่าทางสง่างาม, Notes: (ปาก)
เท่(v) be chic, See also: be stylish, be elegant, be smart, be handsome, be trendy, Syn. โก้เก๋, หรู, โก้, หรูหรา, สง่า, Example: เขาแสนจะเท่และดูสง่าเมื่อแต่งชุดตำรวจ, Thai Definition: สง่าภูมิฐาน
มโหฬาร(adv) grandly, See also: greatly, elegantly, Syn. ใหญ่โต, โอฬาร, Example: จีนจัดเอเชี่ยนเกมส์ได้อย่างมโหฬารตระการตาผู้ชมทั่วโลก, Thai Definition: อย่างยิ่งใหญ่ตระการตา
สละสลวย(v) be beautiful, See also: be elegant, be graceful, be fine, be well-arranged, be smooth, Syn. สวยงาม, เป็นระเบียบ, Example: สำนวนภาษาในหิโตปเทศนั้นสละสลวย ฟังเป็นไทยแท้ดังที่พระยาอนุมานราชธนได้เล่าไว้, Thai Definition: เป็นระเบียบเรียบร้อย
รูปงาม(adj) handsome, See also: gorgeous, good-looking, dishy, elegant, beautiful, charming, attractive, comely, Example: โอรสรูปงามองค์นี้ทรงเป็นที่รักของประชาชน
รูปหล่อ(v) be handsome, See also: be gorgeous, be good-looking, be dishy, be elegant, be charming, be attractive, Ant. ขี้เหร่, Example: น้องแดนเขารูปหล่อ
รูปหล่อ(adj) handsome, See also: gorgeous, good-looking, dishy, elegant, charming, attractive, comely, Syn. หล่อ, Ant. ขี้เหร่, Example: คนรูปหล่ออย่างเขาหาแฟนไม่ยากหรอก
ภูมิฐาน(v) be grand, See also: be elegant, be dignified, be majestic, Syn. สง่าผ่าเผย, สง่า, Ant. ซอมซ่อ, Example: บ้านของเธอภูมิฐานใหญ่โตมองดูเหมือนคฤหาสน์
ภูมิฐาน(adj) elegant, See also: dignified, honorable, grand, Syn. สง่าผ่าเผย, สง่า, Ant. ซอมซ่อ, Example: พ่อของเขาเป็นชายวัยกลางคนท่าทางภูมิฐาน
พริ้งพราย(v) be graceful, See also: be pretty, be elegant, be beautiful, be nice-looking, Syn. พริ้งเพรา, พริ้มพราย, Ant. ขี้เหร่, Example: ถึงแม้เธอจะอายุ 40 แล้ว แต่ก็ยังพริ้งพรายไม่เปลี่ยน, Thai Definition: งามลออ
พริ้ม(adv) sweetly, See also: beautifully, gracefully, prettily, elegantly, Example: พอเธอลงจากเตียงก็เดินไปหอมแก้มลูกที่นอนหลับตาพริ้มอยู่ในเปลทันที, Thai Definition: งามแจ่มใส
พริ้ม(v) be pretty, See also: be graceful, be beautiful, be good-looking, be lovely, be handsome, be elegant, Syn. พริ้มเพรา, จิ้มลิ้มพริ้มเพรา, Example: ถึงจะบ่ายมากแล้วหน้าตาของสาวๆ ที่ที่ทำงานนี้ยังพริ้มกันทุกคน, Thai Definition: งามอย่างยิ้มแย้ม, ยิ้มอยู่ในหน้า
พริ้มเพรา(v) be pretty, See also: be graceful, be good-looking, be lovely, be handsome, be elegant, be nice-looking, Syn. พริ้มพราย, แฉล้ม, จิ้มลิ้มพริ้มเพรา, Example: หน้าตาของเธอพริ้มเพราขึ้น เมื่อมีชายหนุ่มกล่าวชมความงาม, Thai Definition: งามแฉล้ม
เจริญใจ(adj) pleasing, See also: charming, pleasant, delightful, elegant, attractive, Example: เมื่อเราท้องอิ่มก็ต้องการสิ่งที่เพลิดเพลินเจริญใจทำเพื่อช่วยในการย่อยอาหาร, Thai Definition: ที่ทำให้บันเทิงใจ หรือที่ทำให้เป็นสุข
เจริญตา(adj) beautiful, See also: pleasing, splendid, gorgeous, attractive, elegant, charming, Syn. น่ารัก, สวย, ต้องตา, Example: สองฝั่งทางเต็มไปด้วยดอกไม้นานาพรรณซึ่งเป็นบรรยากาศที่สวยงามและเจริญตายิ่ง
ประณีตบรรจง(adv) delicately, See also: elaborately, finely, meticulously, delicately, elegantly, exquisitely, Syn. ละเอียดลออ, เรียบร้อยงดงาม, พิถีพิถัน, Example: ็ฉากละครถูกสร้างขึ้นอย่างประณีตบรรจง
ประณีต(adv) neatly, See also: elaborately, finely, meticulously, delicately, elegantly, exquisitely, Syn. ละเอียดลออ, เรียบร้อยงดงาม, พิถีพิถัน, ประณีตบรรจง, Example: เธอแกะสลักผักและผลไม้ประณีตมาก
ฉุยฉาย(adv) elegantly, Syn. กรีดกราย, Thai Definition: มีท่าทางกรีดกราย
กระบวร(adj) elegant, See also: artful, beautiful, Syn. วิจิตร
เท่(v) be fancy, See also: be cool, be elegant, be free and easy, be natural and unrestrained, Syn. โก้เก๋, หรู, โก้, หรูหรา, สง่า, Example: ้ร้านนี้เท่สมกับเป็นร้านคาวบอย, Notes: (ปาก)
เท่(v) be fancy, See also: be cool, be elegant, be free and easy, be natural and unrestrained, Syn. โก้เก๋, หรู, โก้, หรูหรา, สง่า, Example: ้ร้านนี้เท่สมกับเป็นร้านคาวบอย, Notes: (ปาก)
โก้(v) be smart, See also: spruce, be beautiful, be elegant, be gaudily dressed, look chic, Syn. เก๋, โก้เก๋, โก้หร่าน, สง่า, ภูมิฐาน, หรูหรา, Ant. ซอมซ่อ, Example: สมัยนั้นใครมีจักรยานก็นับว่าโก้เต็มที่แล้ว
โก้เก๋(v) be smart, See also: spruce, be beautiful, be elegant, be gaudily dressed, look chic, Syn. เก๋, โก้, สง่า, ภูมิฐาน, เริด, หรู, Ant. ซอมซ่อ, Example: หญิงไทยยุคปัจจุบันเห่อเอาค่านิยมของผู้หญิงแถบอเมริกาเพราะเห็นว่าโก้เก๋มีรสนิยม
สวย(v) be beautiful, See also: be splendid, be gorgeous, be attractive, be pretty, be elegant, be charming, be nice, be g, Syn. งาม, เฉิดฉัน, เพริศ, อะเคื้อ, Example: ด้วยผลบุญแห่งการปฏิบัติดี เธอจึงมีความสุขสดชื่น แจ่มใส สวยเสมอและสาวเสมอ
เท่(v) be fancy, See also: be cool, be elegant, be free and easy, be natural and unrestrained, Syn. โก้เก๋, หรู, โก้, หรูหรา, สง่า, Example: ้ร้านนี้เท่สมกับเป็นร้านคาวบอย, Notes: (ปาก)
โก้หรู(adj) luxurious, See also: elegant, comfortable, Syn. หรูหรา, หรู, Example: รถยนต์ที่โก้หรูย่อมเป็นเครื่องแสดงความภาคภูมิและความมีฐานะดีในสายตาของผู้คน
ขำ(v) good-looking, See also: attractive, handsome, smart, elegant, pretty, pretty and charming, Syn. คมขำ, Example: ผิวหล่อนขำงามดีออก ดูสวยคมคายไม่จืดชืดเหมือนพวกผิวขาว, Thai Definition: มีลักษณะคมคายคมสันชวนให้มอง, Notes: ใช้แก่ผิว
สมาร์ท(v) smart, See also: elegant, stylish, dashing, Syn. โก้, ผึ่งผาย, Example: ดวงดอมเจอชายผู้นี้ทีไรก็หวนคิดถึงคุณพจน์ ผู้ชายสูงและสมาร์ท, Notes: (อังกฤษ)
สวยหยาดเยิ้ม(v) be beautiful, See also: be lovely, be attractive, be charming, be enticing, be elegant, be gorgeous, be exquisite, , Syn. สวยหยาด, สวยเลิศ, สวยเลิศเลอ, Example: ลูกสาวเจ้าเมืองพิจิตร รูปร่างอรชรอ้อนแอ้น สวยหยาดเยิ้มน่ามองไปหมด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจริญใจ[jaroēnjai] (adj) EN: pleasing ; charming ; pleasant ; delightful ; elegant ; attractive  FR: plaisant ; attrayant ; agréable
เจริญตา[jaroēn tā] (adj) EN: beautiful ; pleasing ; splendid ; gorgeous ; great ; admirable ; wonderful ; attractive ; elegant ; charming  FR: séduisant ; pittoresque ; agréable a l'oeil ; plaisant ; ravissant
เก๋[kē] (adj) EN: pretty ; smart ; dainty ; attractive ; exquisite ; chic ; pleasant ; charming ; smart-looking ; handsome  FR: élégant ; chic ; beau
ขำ[kham] (adj) EN: pretty ; handsome ; smart ; elegant ; good-looking ; pretty and charming ; attractive  FR: beau ; joli
คำสละสลวย[kham salasalūay] (n, exp) FR: termes élégants [mpl]
โก้เก๋[kōkē] (v) EN: be smart ; spruce ; be beautiful ; be elegant ; be gaudily dressed ; look chic
โก้เก๋[kōkē] (adj) EN: fine ; smart ; elegant ; chic ; beautiful ; free and easy ; snazzy  FR: élégant ; distingué ; coquet
ลออ[la-ø] (adj) EN: handsome ; good-looking ; pretty ; fair ; beautiful ; fine ; graceful  FR: beau ; élégant ; séduisant
หล่อ[lø] (adj) EN: handsome ; pretty ; beautiful ; good-looking  FR: beau ; élégant ; séduisant
มโหฬาร[mahōlān] (adv) EN: grandly ; greatly ; elegantly ; ceremoniously  FR: solennellement ; cérémonieusement
ไม่โก้[mai kō] (adj) FR: inélégant
งามสง่า[ngām sa-ngā] (adj) EN: graceful ; elegant ; prominent
นกชายเลนปากงอน[nok (chāilēn) pāk ngøn] (n, exp) EN: Pied Avocet  FR: Avocette élégante [f] ; Avocette à nuque noire [f] ; Avocette à manteau noir [f] ; Avocette à tête noire [f]
นกกระจิ๊ดแถบปีกสีส้ม[nok krajit thaēp pīk sī som] (n, exp) EN: Buff-barred Warbler ; Orange-barred Leaf Warbler  FR: Pouillot élégant [m] ; Pouillot à bandes dorées [m] ; Pouillot à barres orange [m]
เป็ดหน้าเหลือง[pet nā leūang] (n, exp) EN: Baikal Teal  FR: Sarcelle élégante [f] ; Sarcelle formose [f] ; Canard glosseur [m]
ไพจิตร[phaijit] (adj) EN: beautiful ; elegant ; splendid ; exquisite ; magnificent  FR: splendide ; magnifique
พริ้มเพรา[phrimphrao] (v) EN: be pretty ; be graceful ; be good-looking ; be lovely ; be handsome ; be elegant ; be nice-looking
พริ้มเพรา[phrimphrao] (adj) EN: nice-looking, pleasant  FR: gracieux ; élégant
เรียบร้อย[rīeprøi] (adj) EN: polite ; elegant ; refined ; well-behaved ; well-mannered  FR: sage ; aimable ; avenant ; bienveillant ; circonspect ; courtois
สละสลวย[salasalūay] (v) EN: be beautiful ; be elegant ; be graceful ; be fine ; be well-arranged ; be smooth
สละสลวย[salasalūay] (adj) EN: fluent ; elegant ; lithe ; lissome ; graceful  FR: élégant ; raffiné ; pittoresque
สำอาง[sam-āng] (adj) EN: handsome ; beautiful ; smart ; pretty ; beautifying  FR: élégant ; soigné
สวย[sūay = suay] (v) EN: be beautiful ; be splendid ; be gorgeous ; be attractive ; be pretty ; be elegant ; be charming ; be nice ; be graceful ; be handsome
สวยหยาดเยิ้ม[sūay yāt yoēm] (v) EN: be beautiful ; be lovely ; be attractive ; be charming ; be enticing ; be elegant ; be gorgeous ; be exquisite ; be alluring

CMU English Pronouncing Dictionary
ELEGANT EH1 L AH0 G AH0 N T
ELEGANTLY EH1 L IH0 G AH0 N T L IY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elegant (j) ˈɛlɪgənt (e1 l i g @ n t)
elegantly (a) ˈɛlɪgəntliː (e1 l i g @ n t l ii)
inelegant (j) ˌɪnˈɛlɪgənt (i2 n e1 l i g @ n t)
inelegantly (a) ˌɪnˈɛlɪgəntliː (i2 n e1 l i g @ n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiù, ㄒㄧㄡˋ, ] handsome; elegant, #1,896 [Add to Longdo]
[yǎ, ㄧㄚˇ, ] elegant, #3,284 [Add to Longdo]
[nuó, ㄋㄨㄛˊ, ] elegant; graceful, #4,131 [Add to Longdo]
优美[yōu měi, ㄧㄡ ㄇㄟˇ, / ] graceful; fine; elegant, #6,804 [Add to Longdo]
风采[fēng cǎi, ㄈㄥ ㄘㄞˇ, / ] svelte; elegant manner; graceful bearing, #7,617 [Add to Longdo]
潇洒[xiāo sǎ, ㄒㄧㄠ ㄙㄚˇ, / ] natural and unrestrained (of a person's appearance, demeanor, carriage); elegant and unconventional, #7,981 [Add to Longdo]
[piào, ㄆㄧㄠˋ, ] elegant; polished, #10,500 [Add to Longdo]
高雅[gāo yǎ, ㄍㄠ ㄧㄚˇ, ] dainty; elegance; elegant, #11,423 [Add to Longdo]
典雅[diǎn yǎ, ㄉㄧㄢˇ ㄧㄚˇ, ] refined; elegant, #12,107 [Add to Longdo]
风度[fēng dù, ㄈㄥ ㄉㄨˋ, / ] elegant demeanor; grace; poise, #13,234 [Add to Longdo]
[yàn, ㄧㄢˋ, / ] accomplished; elegant, #13,284 [Add to Longdo]
[fěi, ㄈㄟˇ, ] phonetic fei or fi; surname Fei; elegant; phi (Greek letter Φφ), #13,756 [Add to Longdo]
飘逸[piāo yì, ㄆㄧㄠ ㄧˋ, / ] graceful; elegant; to drift; to float, #15,330 [Add to Longdo]
[xián, ㄒㄧㄢˊ, / ] elegant; refined, #16,373 [Add to Longdo]
[yù, ㄩˋ, ] elegant; surname Yu, #16,513 [Add to Longdo]
秀美[xiù měi, ㄒㄧㄡˋ ㄇㄟˇ, ] elegant; graceful, #21,447 [Add to Longdo]
[zǎo, ㄗㄠˇ, ] (aquatic grasses); elegant, #22,306 [Add to Longdo]
[zhuō, ㄓㄨㄛ, ] awkward; clumsy; dull; inelegant; (polite) my; Taiwan pr. zhuo2, #22,908 [Add to Longdo]
俊秀[jùn xiù, ㄐㄩㄣˋ ㄒㄧㄡˋ, ] well-favored; elegant; pretty, #28,380 [Add to Longdo]
风韵[fēng yùn, ㄈㄥ ㄩㄣˋ, / ] charm; grace; elegant bearing (usually feminine), #28,853 [Add to Longdo]
文雅[wén yǎ, ㄨㄣˊ ㄧㄚˇ, ] elegant; refined, #31,220 [Add to Longdo]
冷艳[lěng yàn, ㄌㄥˇ ㄧㄢˋ, / ] cool elegant and magnificent, #31,332 [Add to Longdo]
幽雅[yōu yǎ, ㄧㄡ ㄧㄚˇ, ] serene and elegant; (of music) ethereal, #32,105 [Add to Longdo]
瑰丽[guī lì, ㄍㄨㄟ ㄌㄧˋ, / ] elegant; magnificent; exceptionally beautiful, #32,576 [Add to Longdo]
美称[měi chēng, ㄇㄟˇ ㄔㄥ, / ] honorific; elegant form of words intended to honor or show respect, #33,421 [Add to Longdo]
俗气[sú qì, ㄙㄨˊ ㄑㄧˋ, / ] tacky; inelegant; in poor taste; vulgar; banal, #34,954 [Add to Longdo]
婀娜[ē nuó, ㄜ ㄋㄨㄛˊ, ] (of a woman's bearing) graceful; elegant; lithe, #35,839 [Add to Longdo]
[yǎo, ㄧㄠˇ, ] deep; quiet and elegant, #36,134 [Add to Longdo]
[tiǎo, ㄊㄧㄠˇ, ] quiet and elegant, #39,302 [Add to Longdo]
[yù, ㄩˋ, ] accomplished; elegant, #42,906 [Add to Longdo]
飘洒[piāo sǎ, ㄆㄧㄠ ㄙㄚˇ, / ] suave; graceful; fluent and elegant (calligraphy), #59,646 [Add to Longdo]
丰采[fēng cǎi, ㄈㄥ ㄘㄞˇ, / ] same as 風采|风采, svelte; elegant manner; graceful bearing, #86,700 [Add to Longdo]
削足适履[xuē zú shì lǚ, ㄒㄩㄝ ㄗㄨˊ ㄕˋ ㄌㄩˇ, / ] to cut the feet to fit the shoes (成语 saw); to force sth to fit (as to a Procrustean bed); impractical or inelegant solution, #98,036 [Add to Longdo]
闺秀[guī xiù, ㄍㄨㄟ ㄒㄧㄡˋ, / ] elegant society ladies, #98,210 [Add to Longdo]
雅歌[yǎ gē, ㄧㄚˇ ㄍㄜ, ] part of the Book of Songs 詩經|诗经; a song; a poem set to elegant music; a refined chant; the biblical Song of Solomon, #108,015 [Add to Longdo]
不登大雅之堂[bù dēng dà yǎ zhī táng, ㄅㄨˋ ㄉㄥ ㄉㄚˋ ㄧㄚˇ ㄓ ㄊㄤˊ, ] lit. not fit for elegant hall (of artwork); not presentable; coarse; unrefined, #114,339 [Add to Longdo]
闲雅[xián yǎ, ㄒㄧㄢˊ ㄧㄚˇ, / ] elegant; graceful, #129,793 [Add to Longdo]
韵事[yùn shì, ㄩㄣˋ ㄕˋ, / ] poetic occasion; elegant situation; in literature, the cue for a poem, #144,915 [Add to Longdo]
[yù, ㄩˋ, ] grand; elegant; propitious, #193,153 [Add to Longdo]
摇曳多姿[yáo yè duō zī, ㄧㄠˊ ㄧㄝˋ ㄉㄨㄛ ㄗ, 姿 / 姿] swaying gently; moving elegantly [Add to Longdo]
新雅[xīn yǎ, ㄒㄧㄣ ㄧㄚˇ, ] fresh; new and elegant [Add to Longdo]
清逸[qīng yì, ㄑㄧㄥ ㄧˋ, ] fresh and elegant [Add to Longdo]
玩器[wán qì, ㄨㄢˊ ㄑㄧˋ, ] elegant plaything; object to appreciate [Add to Longdo]
豐採[fēng cǎi, ㄈㄥ ㄘㄞˇ, ] variant of 豐采|丰采 or 風采|风采, svelte; elegant manner; graceful bearing [Add to Longdo]
風採[fēng cǎi, ㄈㄥ ㄘㄞˇ, ] variant of 風采|风采, svelte; elegant manner; graceful bearing [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
die elegante Weltthe smart set [Add to Longdo]
anmutig; graziös; elegant {adv}gracefully [Add to Longdo]
elegant {adj} | eleganter | am elegantestenelegant | more elegant | most elegant [Add to Longdo]
elegant {adv}elegantly [Add to Longdo]
elegant {adv}niftily [Add to Longdo]
elegantnifty [Add to Longdo]
elegant; pfiffig {adj}smart [Add to Longdo]
elegant {adv}smartly [Add to Longdo]
elegantstylish [Add to Longdo]
elegant {adv}stylishly [Add to Longdo]
elegantswanky [Add to Longdo]
elegant; modern; modisch {adj}fashionable [Add to Longdo]
elegant; fein {adj} | eleganter; feiner | am elegantesten; am feinstendressy | dressier | dressiest [Add to Longdo]
elegant; gepflegt {adj}sleek [Add to Longdo]
(sehr) elegant {adj} | eleganter | am elegantestenritzy | ritzier | ritziest [Add to Longdo]
eleganter Stilpanache [Add to Longdo]
gepflegt; elegant; schick; raffiniert {adj}sophisticated [Add to Longdo]
geschmacklosinelegant [Add to Longdo]
geschmacklos {adv}inelegantly [Add to Longdo]
unelegantinelegant [Add to Longdo]
unelegant {adv}inelegantly [Add to Longdo]
zierlich; graziös; anmutig; voller Anmut; reizend; elegant {adj}graceful [Add to Longdo]
Wunderkoralle {f} (Catalaphyllia spp.) [zool.]elegance coral; elegant coral [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ご立派;御立派[ごりっぱ, gorippa] (adj-na) (pol) (See 立派) splendid; fine; handsome; elegant; imposing; prominent; legal; legitimate [Add to Longdo]
エレガンスユニコーンフィッシュ;エレガントユニコーンフィッシュ[eregansuyuniko-nfisshu ; eregantoyuniko-nfisshu] (n) elegant unicornfish (Naso elegans, species of Indian Ocean tang) [Add to Longdo]
エレガント[ereganto] (adj-na,n) elegant; (P) [Add to Longdo]
エレガントコリス[eregantokorisu] (n) elegant coris (Coris venusta); elegant wrasse [Add to Longdo]
艶やか;艷やか[つややか;あでやか, tsuyayaka ; adeyaka] (adj-na) glossy; beautiful; bewitching; fascinatingly elegant [Add to Longdo]
奥床しい;奥ゆかしい[おくゆかしい, okuyukashii] (adj-i) refined; graceful; modest; cultivated; elegant; reserved; restrained [Add to Longdo]
雅びた[みやびた, miyabita] (adj-f) elegant; graceful [Add to Longdo]
雅びやか;雅やか[みやびやか, miyabiyaka] (adj-na,n) elegant; graceful [Add to Longdo]
雅言[がげん, gagen] (n) elegant words; refined diction [Add to Longdo]
雅称[がしょう, gashou] (n) correct name; elegant name; name of poem [Add to Longdo]
雅文[がぶん, gabun] (n) elegant (literary) style [Add to Longdo]
格調高雅[かくちょうこうが, kakuchoukouga] (n,adj-na) refined, dignified, elegant; graceful; exquisite [Add to Longdo]
閑雅[かんが, kanga] (adj-na,n) refined; elegant [Add to Longdo]
気品がある[きひんがある, kihingaaru] (exp,v5r-i) (See 気品のある) to be elegant; to be graceful; to be refined [Add to Longdo]
気品のある[きひんのある, kihinnoaru] (adj-f) (See 気品がある) elegant; graceful; refined [Add to Longdo]
貴やか[あてやか, ateyaka] (adj-na) (See 気品・1) elegant; sophisticated [Add to Longdo]
枯淡[こたん, kotan] (adj-na,n,adj-no) elegant simplicity [Add to Longdo]
口奇麗[くちぎれい, kuchigirei] (adj-na,n) speaking elegantly; speaking clearly; not coveting food; speaking like an innocent person [Add to Longdo]
高雅[こうが, kouga] (adj-na,n) refined; elegant; chaste [Add to Longdo]
[じゃく, jaku] (n) (1) patina; antique look; (2) elegant simplicity; (3) well-trained voice; (P) [Add to Longdo]
趣の有る;趣のある[おもむきのある, omomukinoaru] (exp) zestful; tasteful; elegant [Add to Longdo]
渋い(P);澁い(oK)[しぶい, shibui] (adj-i) (1) astringent; bitter; puckery; rough; harsh; tart; (2) austere; elegant (and unobtrusive); refined; quiet (and simple); sober; sombre; subdued; tasteful (in a quiet way); understated; (3) sour (look); glum; grim; sullen; sulky; (4) stingy; tight-fisted; (P) [Add to Longdo]
上品[じょうぼん, joubon] (adj-na,n) elegant; refined; polished; (P) [Add to Longdo]
数寄(ateji);数奇(ateji)[すき, suki] (n) (See 好き・すき) refined taste; elegant pursuits [Add to Longdo]
清ら[きよら;けうら, kiyora ; keura] (n,adj-na) (arch) elegant beauty; dazzling beauty [Add to Longdo]
宋朝体[そうちょうたい, souchoutai] (n) elegant left-leaning block typeface [Add to Longdo]
美妙[びみょう, bimyou] (adj-na,n) elegant; exquisite [Add to Longdo]
風流韻事[ふうりゅういんじ, fuuryuuinji] (n) elegant appreciation of nature through artistic pursuits such as poetry, painting and calligraphy [Add to Longdo]
風流三昧[ふうりゅうざんまい, fuuryuuzanmai] (n) taking delight in elegant pursuits; being absorbed in such elegant cultural pursuits as poetry, painting and calligraphy [Add to Longdo]
文雅[ぶんが, bunga] (adj-na,n) elegant or refined style [Add to Longdo]
無粋;不粋[ぶすい, busui] (adj-na,n) no sense of refinement; inelegant; lacking in polish; unromantic; boorish [Add to Longdo]
[ゆう, yuu] (adj-na) (1) gentle; (2) elegant; classy; (3) (See 優に) superior; skilled; (4) excellent (in marking, grading, etc.); (n) (5) actor [Add to Longdo]
優婉[ゆうえん, yuuen] (adj-na,n) elegant; grand [Add to Longdo]
幽玄[ゆうげん, yuugen] (adj-na,n) subtle grace; hidden beauty; yugen; mysterious profundity; elegant simplicity; the subtle and profound; the occult [Add to Longdo]
立派[りっぱ, rippa] (adj-na,n) splendid; fine; handsome; elegant; imposing; prominent; legal; legitimate; (P) [Add to Longdo]
流麗[りゅうれい, ryuurei] (adj-na,n) fluent; flowing; elegant [Add to Longdo]
麗句[れいく, reiku] (n) elegant phrase [Add to Longdo]
瀟洒[しょうしゃ, shousha] (adj-na,n) elegant; trim; neat; refined [Add to Longdo]
臈たける;臈長ける;臈闌ける[ろうたける, routakeru] (v1,vi) (1) to be elegant (usu. of a woman); to be graceful; to be refined; (2) to become well-experienced; to mature [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
上品[じょうひん, jouhin] -fein, vornehm, elegant [Add to Longdo]
[おつ, otsu] B, (Nr.) 2 (in einer Reihe);DER_LETZTE;, DUBLIKAT; BASS; SONDERBAR; FEIN;, ELEGANT; GESCHMACKVOLL [Add to Longdo]
[すい, sui] WESEN,(QUINT)ESSENZ;, BESTE,AUSLESE;, FEIN,ELEGANT,GESCHMACKVOLL,MODISCH;, RUECKSICHT,TAKT [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 elegant
   adj 1: refined and tasteful in appearance or behavior or style;
       "elegant handwriting"; "an elegant dark suit"; "she was
       elegant to her fingertips"; "small churches with elegant
       white spires"; "an elegant mathematical solution--simple
       and precise and lucid" [ant: {inelegant}]
   2: suggesting taste, ease, and wealth [syn: {elegant},
     {graceful}, {refined}]
   3: displaying effortless beauty and simplicity in movement or
     execution; "an elegant dancer"; "an elegant mathematical
     solution -- simple and precise"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top