ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*eher*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: eher, -eher-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
swineherd(n) คนเลี้ยงหมู

English-Thai: Nontri Dictionary
swineherd(n) คนเลี้ยงหมู

CMU English Pronouncing Dictionary
REHER R EH1 R
SEHER S EH1 HH ER0
FEHER F EH1 HH ER0
NEHER N EY1 ER0
DEHERE D AH0 HH IH1 R IY0
KREHER K R EH1 R
DREHER D R EH1 R
KELEHER K EH1 L IH0 HH ER0
TEHERAN T EH2 HH ER0 AA1 N
KELLEHER K EH1 L IH0 HH ER0
TEHERANI T EH2 HH ER0 AA1 N IY0
TEHERANS T EH2 HH ER0 AA1 N Z
DEHERRERA D EY0 HH EH0 R EH1 R AH0
TEHERANIS T EH2 HH ER0 AA1 N IY0 Z
TEHERAN'S T EH2 HH ER0 AA1 N Z
TEHERANI'S T EH2 HH ER0 AA1 N IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Teheran (n) tˌɪəʳrˈaːn (t i@2 r aa1 n)
swineherd (n) swˈaɪnhɜːʳd (s w ai1 n h @@ d)
swineherds (n) swˈaɪnhɜːʳdz (s w ai1 n h @@ d z)

German-Thai: Longdo Dictionary
eher(adv) มากกว่าจะ, ค่อนข้างจะ เช่น Das ist eher möglich. มันค่อนข้างจะเป็นไปได้มากกว่า
eher(adv) ตั้งแต่แรก, ในไม่ช้า
Korkenzieher(n) |der, pl. Korkenzieher| อุปกรณ์สำหรับเปิดจุกคอร์ก เช่น ขวดไวน์
Erzieher(n) |der, pl. Erzieher| ผู้ให้การศึกษา ครู อาจารย์ เช่น Für eine renomierte Kindertagesstätte in Dresden suchen wir im Rahmen der Personalvermittlung einen Erzieher (m/w) zum nächstmöglichen Zeitpunkt., See also: die Erzieherin

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Erzieher(-in)(n) พี่เลี้ยง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abzieher {m}; Abzieherin {f} (Druckwesen)proof-puller [Add to Longdo]
Amtsvorsteher {m}; Amtsleiter {m} | Amtsvorsteher {pl}; Amtsleiter {pl}head official | head officials [Add to Longdo]
Aufpasser {m}; Aufpasserin {f}; Aufseher {m}; Aufseherin {f} | Aufpasser {pl}; Aufpasserinnen {pl}; Aufseher {pl}; Aufseherinnen {pl}overseer | overseers [Add to Longdo]
Aufseher {m}checker [Add to Longdo]
Aufseher {m}; Wächter {m}; Hüter {m}custodian [Add to Longdo]
Aufseherin {f}; Wächterin {f}; Hüterin {f}custodian [Add to Longdo]
Aufseher {m}; Wächter {m} | Aufseher {pl}; Wächter {pl}attendant | attendants [Add to Longdo]
Aufseher {m}inspector [Add to Longdo]
Aufseher {m}keeper [Add to Longdo]
Aufseher {m} | Aufseherinnen {pl}; Aufseher {pl}supervisor | supervisors [Add to Longdo]
Aufseher {m} | Aufseher {pl}warden | wardens [Add to Longdo]
Ausgeherlaubnis {f}permission to go out [Add to Longdo]
Ausgeherlaubnis {f} [mil.]pass [Add to Longdo]
Ausgeherlaubnis {f}exeat [Add to Longdo]
Auszieher {m}extractor [Add to Longdo]
Bauaufseher {m}; Bauaufseherin {f}inspector [Add to Longdo]
Beherrscher {m}dominator [Add to Longdo]
Beherrschung {f}governing [Add to Longdo]
Bildungs...; erzieherisch {adj}educational [Add to Longdo]
Bürovorsteher {m}head-clerk [Add to Longdo]
Defätismus {m}; Miesmacherei {f}; Schwarzseherei {f}defeatism [Add to Longdo]
Drahtzieher {m}manipulator [Add to Longdo]
Dreharbeit {f} (vom Dreher)lathe work [Add to Longdo]
Dreher {m}; Dreherin {f} | Dreher {pl}lathe operator | lathe operators [Add to Longdo]
Eherecht {n}marriage-law [Add to Longdo]
Ehering {m} | Eheringe {pl}wedding ring | wedding rings [Add to Longdo]
Erzieher {m}; Erzieherin {f}educator; teacher [Add to Longdo]
Erzieher {m}; Lehrer {m}, der für ein Gruppenhaus zuständig isthousemaster [Br.] [Add to Longdo]
Fadenzieher {m} (in Textilien)snag [Add to Longdo]
Fallrückzieher {m} [sport]falling overhead kick [Add to Longdo]
Fernsehapparat {m}; Fernsehgerät {n}; Fernseher {m}television set; TV (set) [Add to Longdo]
in Rückenlehne eingebauter Fernseherat-seat TV [Add to Longdo]
Flanschabzieher {m} [techn.]flange puller [Add to Longdo]
Forstaufseher {m} | Forstaufseher {pl}forest supervisor | forest supervisors [Add to Longdo]
Frühaufsteher {m}; Frühaufsteherin {f}early bird; early riser [Add to Longdo]
Gerichtsvollzieher {m}; Exekutor {m} [Ös.] | Gerichtsvollzieher {pl}bailiff; marshal [Am.] | bailiffs [Add to Longdo]
Gewindebohrer-Auszieher {m}tap extractor [Add to Longdo]
Gouvernante {f}; Erzieherin {f} | Gouvernanten {pl}governess | governesses [Add to Longdo]
Haushaltsgerätehersteller {m}appliance manufacturer [Add to Longdo]
Hellseher {m}clairvoyant [Add to Longdo]
Hellseher {m}clairvoyante [Add to Longdo]
Hellseherei {f}clairvoyance [Add to Longdo]
Hosting {n}; Beherbergen {n}hosting [Add to Longdo]
Inbusschlüssel {m} [tm]; Sechskant-Schraubendreher {m}; Sechskant-Stiftschlüssel [techn.] allen wrench >[Add to Longdo]
Innensechskant-Schraubendreher {m} [techn.]Allen key; hex key [Add to Longdo]
Jagdaufseher {m} | Jagdaufseher {pl}gamekeeper | gamekeepers [Add to Longdo]
Jagdaufseher {m}gillie; ghillie [Add to Longdo]
Jagdaufseher {m}game warden [Add to Longdo]
Käseherstellung {f}cheese production [Add to Longdo]
Kontrolle {f}; Beherrschung {f} | Kontrollen {pl} | unter Kontrolle | außer Kontrollecontrol | controls | under control | out of control [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
えへらえへら[eheraehera] (adv) meaninglessly (laugh); (laugh) hollowly [Add to Longdo]
アラメヘラザメ[arameherazame] (n) Apristurus fedorovi (Federov's catshark, a species from Japan) [Add to Longdo]
テヘラン[teheran] (n) Tehran; (P) [Add to Longdo]
ヒメヘラザメ[himeherazame] (n) broadgill catshark (Apristurus riveri, found in the Western Central Atlantic) [Add to Longdo]
ペヘレイ[peherei] (n) pejerrey (Odontesthes bonariensis); Argentinian silverside [Add to Longdo]
ホテヘル[hoteheru] (n) (abbr) (See ホテルヘルス) prostitution services in hotels (wasei [Add to Longdo]
ラミーノーズテトラ;ラミーノーズ・テトラ[rami-no-zutetora ; rami-no-zu . tetora] (n) rummy-nose tetra (Hemigrammus bleheri); firehead tetra [Add to Longdo]
手長水天狗[てながみずてんぐ;テナガミズテング, tenagamizutengu ; tenagamizutengu] (n) (uk) Bombay duck (Harpadon nehereus); bummalo [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
上級[じょうきゅう, joukyuu] ober, hoeher [Add to Longdo]
以前[いぜん, izen] -vor, frueher [Add to Longdo]
依然として[いぜんとして, izentoshite] wie_immer, wie_frueher [Add to Longdo]
修まる[おさまる, osamaru] sich_beherrschen [Add to Longdo]
修める[おさめる, osameru] studieren, beherrschen [Add to Longdo]
[さき, saki] frueher, vorher, voraus, kuenftig, Bestimmungsort, Spitze [Add to Longdo]
先賢[せんけん, senken] alte_Weise (aus frueherer Zeit) [Add to Longdo]
克己[こっき, kokki] Selbstbeherrschung [Add to Longdo]
制覇[せいは, seiha] Eroberung, Beherrschung, -Sieg, Meisterschaft [Add to Longdo]
[まえ, mae] -vor, frueher [Add to Longdo]
受像機[じゅぞうき, juzouki] Fernsehapparat, Fernseher [Add to Longdo]
大胆[だいたん, daitan] -kuehn, -tapfer, beherzt [Add to Longdo]
婚姻法[こんいんほう, kon'inhou] Eherecht [Add to Longdo]
[よい, yoi] -Abend, frueher_Abend [Add to Longdo]
宵の口[よいのくち, yoinokuchi] frueher_Abend [Add to Longdo]
宿す[やどす, yadosu] beherbergen [Add to Longdo]
寄せる[よせる, yoseru] naeher_bringen, beiseite_ruecken, beiseite_legen, sammeln, senden [Add to Longdo]
寄る[よる, yoru] sich_naehern, sich_treffen, (kurz) vorbeischauen [Add to Longdo]
[ねい, nei] RUHE, FRIEDE, LIEBER, EHER [Add to Longdo]
左右[さゆう, sayuu] links_und_rechts, beherrschen [Add to Longdo]
往年[おうねん, ounen] frueher, in_alten_Zeiten [Add to Longdo]
悲観[ひかん, hikan] Pessimismus, Schwarzseherei [Add to Longdo]
我慢[がまん, gaman] Geduld, Toleranz, Selbstbeherrschung [Add to Longdo]
抑える[おさえる, osaeru] unterdruecken, niederhalten, beherrschen [Add to Longdo]
抑制[よくせい, yokusei] unterdruecken, beherrschen [Add to Longdo]
既報[きほう, kihou] fruehere_Bericht [Add to Longdo]
旧姓[きゅうせい, kyuusei] Maedchenname, frueherer_Familienname [Add to Longdo]
旧悪[きゅうあく, kyuuaku] frueheres_Vergehen, alte_Suende [Add to Longdo]
早目に[はやめに, hayameni] frueher (als sonst), rechtzeitig [Add to Longdo]
栓抜き[せんぬき, sennuki] Korkenzieher [Add to Longdo]
目上[めうえ, meue] Vorgesetzter, Ranghoeherer [Add to Longdo]
直情径行[ちょくじょうけいこう, chokujoukeikou] geradeheraus, impulsiv [Add to Longdo]
統べる[すべる, suberu] beherrschen, kontrollieren [Add to Longdo]
総監[そうかん, soukan] Oberaufseher, Generalinspektor [Add to Longdo]
芝刈り機[しばかりき, shibakariki] Rasenmaeher [Add to Longdo]
諭旨[ゆし, yushi] das_Anraten, Anweisung (von_hoeherer_Stelle) [Add to Longdo]
近郊[きんこう, kinkou] Vorort, naehere_Umgebung_einer_Stadt [Add to Longdo]
進学[しんがく, shingaku] in_eine_hoehere_Schule_aufgenommen, werden [Add to Longdo]
郊外[こうがい, kougai] naehere_Umgebung_einer_Stadt, Vorstadt [Add to Longdo]
駅長[えきちょう, ekichou] Bahnhofsvorsteher [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top