ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*effulgent*

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: effulgent, -effulgent-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
effulgent[ADJ] ที่สว่างไสว, See also: โชติช่วง, Syn. luminous, radiant, refulgent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
effulgent(อิฟัล'เจินทฺ) adj. โชติช่วง,เปล่งปลั่ง,ส่งรังสี, See also: effulgence n. ดูeffulgent

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุกใส[ADJ] bright, See also: beaming, brilliant, effulgent, fulgent, incandescent, lambent, lucent, lucid, luminous, lu, Syn. ผ่องใส, สุกปลั่ง, เปล่งปลั่ง, Example: ูเพชรเม็ดนี้น้ำงามสุกใส ส่องประกายราวกับจะหยด

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
effulgent    (j) ˈɪfˈʌlʤənt (i1 f uh1 l jh @ n t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
glänzendeffulgent [Add to Longdo]
glänzend {adv}effulgently [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 effulgent
   adj 1: radiating or as if radiating light; "the beaming sun";
       "the effulgent daffodils"; "a radiant sunrise"; "a
       refulgent sunset" [syn: {beaming}, {beamy}, {effulgent},
       {radiant}, {refulgent}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top