ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*effort*

EH1 F ER0 T   
301 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: effort, -effort-
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
effort (n ) 努力(どりょく)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
effort[N] ความพยายาม, Syn. attempt, endeavor, exertion, Ant. ease, sloth
effortless[ADJ] ซึ่งไม่ต้องพยายาม, See also: ง่าย, ไม่เปลืองเเรง, Syn. easy, simple
all out effort[IDM] พยายามอย่างยิ่ง, See also: อุตสาหะมาก
last-ditch effort[IDM] ความพยายามขั้นสุดท้าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
effort(เอฟ'เฟิร์ท) n. ความพยายาม,ความมานะ,ความอุตสาหะ,การทดลองที่ยากลำบาก,กำลังของเครื่องจักร,ผลของความพยายาม, Syn. exertion,attempt

English-Thai: Nontri Dictionary
effort(n) ความพยายาม,ความมุมานะ,ความพากเพียร,ความอุตสาหะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tractive effortความสามารถฉุดลาก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Braring Down Effortการแบ่ง [การแพทย์]
Inspiratory Effortแรงการหายใจ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your effort to enter the conversation quite embarrassed me, and I'm sure it did him.พยายามเข้ามาเเทรกบทสนทนาน่ะ ทําให้ฉันขายหน้า ฉันว่าเขาก็รู้สึกเช่นกัน Rebecca (1940)
She was making a tremendous effort to look 35.She was making a tremendous effort to look 35. 12 Angry Men (1957)
At daylight, when bettors were asking him to call it a draw... ... because they had to go to work on the docks... ... the old man unleashed his greatest effort.สุดท้ายในเวลากลางวันเมื่อเล่น ถูกขอให้เขาเรียกมันว่ารู้แพ้รู้ ชนะ เพราะพวกเขาต้องไปทำงานใน ท่าเรือ The Old Man and the Sea (1958)
...but towards the end, he was paroled to help with the American war effort, so for six months he's worked in my pastry shop.แต่ในช่วงสุดท้ายที่เขาเป็นคนคุมเพื่อช่วยให้มีความพยายามทำสงครามอเมริกัน เพื่อให้เป็นเวลาหกเดือนที่เขาทำงานอยู่ในร้านขนมของฉัน The Godfather (1972)
Larry, if we make an effort today, we might be able to save August.เเลร์รี่ ถ้าเราพยายามกันวันนี่ เราอาจจะช่วยเดือนสิงหาฯ ไว้ได้ Jaws (1975)
A moment ago, only the slightest effort would suffice, but now...เวลาชั่วครู่,ที่แล้ว slight effort เท่านั้น จะพอเพียง, แต่ตอนนี้... Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Will you support the war effort?คุณสนับสนุนสงครามหรือเปล่า Gandhi (1982)
And it's their privilege to nourish the effort of the few who can raise India from servitude and apathy.พวกเขามีสิทธิที่จะสนับสนุนคน ที่สามารถดึงอินเดียให้พ้นจาก ความเป็นทาสและเฉื่อยชาได้ Gandhi (1982)
So the truth is, after all your travels after all your efforts they've stopped the campaign and sent you back empty-handed.ความจริงก็คือ หลังจากที่เดินทางไป หลังจากที่ทุ่มเทอย่างหนัก พวกเขาก็ทำให้การรณรงค์ยุติ และส่งคุณกลับมามือเปล่า Gandhi (1982)
Great-grand Teacher spent so much effort to become the world's Number One in martial arts.ท่านปรมาจารย์ทุ่มเทความพยายามเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นอันดับหนึ่งในใต้หล้า. Return of the Condor Heroes (1983)
You know, I'd make a desperate effort to raise somebody... just in the hope of gettin' away from your nasty mouth, Steel.ฉันพยายามหาคน ในที่อื่นๆมาตลอด เผื่อจะได้ไป ให้พ้นคนปากเสียอย่างนายซะที Day of the Dead (1985)
they didn't realize you were with the effort. with who?- พวกเขาไม่รู้สิว่า พวกคุณเป็นใคร Spies Like Us (1985)
the United Nations medical effort, of course.- ใครเหรอ? แพทย์อาสาจากสหประชาชาติไง Spies Like Us (1985)
The police have expanded their efforts to include Motton,ตำรวจได้ค้นหาจนถึงแถบมัตตัน Stand by Me (1986)
The Russian military effort is stalled, the American military effort is stalled.ความพยายามของทหารรัสเซียจนตรอกความพยายามของทหารอเมริกันจนตรอก The Russia House (1990)
Only effort, discipline, loyalty earn the right to wear the dragon dogi.ความพยายามเท่านั้นวินัยความจงรักภักดี ... ... ได้รับสิทธิ์ที่จะสวมใส่ Dogi มังกร Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
It was a marvelous effort on her part to discover that I did not love her.ต้องใช้ความพยายามอันน่าชื่นชม กว่าหล่อนจะพบว่าฉันมิได้ รักหล่อน Wuthering Heights (1992)
Precisely why we feel it's time for you to guide his efforts... in a specific direction.ไม่คิดว่าถึงเวลาที่เรา จะให้เขาดำเนินงานวิจัย.. ..ในเป้าหมายใหม่หรือ? The Lawnmower Man (1992)
With the slightest little effortด้วยร่างผอมบางจนเห็นกระดูก The Nightmare Before Christmas (1993)
You need to convince them you have a trade, something valuable to the war effort.เราต้องแสดงตัวว่ามีมูลค่าใช้งาน Schindler's List (1993)
They would have killed me, but I am essential to the war effort, thanks to you.ผมอาจถูกฆ่า... ถ้าไม่ได้เป็นแรงงานสงคราม Schindler's List (1993)
Don't jeopardise the future of your own efforts.อย่าเอาอนาคตไปเสี่ยง จากความรั้นของคุณเลย Squeeze (1993)
I want you to make an effort to talk nice.ฉันอยากให้เธอพยายามพูดเพราะๆ Léon: The Professional (1994)
And, uh, here's a little something for the effort.และเอ่อ นี่เป็นบางสิ่งบางอย่างเล็ก ๆ น้อย ๆ สำหรับความพยายาม Pulp Fiction (1994)
I'll have you know it's an important part of the war effort.ส่วนเสริมสำคัญในสงคราม The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Your effort to remain what you are is what limits you.คุณพยายามบอกถึงข้อจำกัดของคุณ. Ghost in the Shell (1995)
I'm going to recommend that Dr. Drumlin coordinate the decryption effort.ฉันจะขอแนะนำให้ดร. ดรัมลิน ประสานความพยายามถอดรหัส Contact (1997)
Efforts continue around the clock.ความพยายามอย่าง ต่อเนื่องตลอดเวลา Contact (1997)
The President met with top advisors regarding the latest efforts to decode the message.ประธานได้พบกับที่ ปรึกษาด้านบน เกี่ยวกับความพยายามล่าสุดที่ จะถอดรหัสข้อความ Contact (1997)
Your best effort is to give me freedom.พยายามให้ผมมีอิสระ The Jackal (1997)
It demands strenuous effort and practice.ต้องใช้ความพยายาม ความอดทน และการหมั่นฝึกฝน Seven Years in Tibet (1997)
Without any effort may they accomplish whatever they set out to do.อย่าต้องลำบาก ในภารกิจใดๆ Seven Years in Tibet (1997)
$400 million just to lock up illegal immigrant criminals... who only got into this country because the ins decided... it's not worth the effort to screen for convicted felons.สีร้อยล้านที่ใช้เพื่อกักขังพวกต่างด้าว/ที่ก่อกาชญากรรม... พวกที่แค่เข้ามาในประเทศ / เพราะ INS เป็นผู้ตัดสินใจ... มันไม่คุ้มกับความพยายามที่จะ / ดูแลพวกนักโทษพวกนั้นเลย American History X (1998)
Because I've always wanted you to leave this ship and play for the people on land and marry a nice woman and have children and all those things in life which are not immense but are worth the effortเพราะฉันอยากให้นายขึ้นนานแล้ว ไปเล่นให้คนบนบกได้ฟัง แต่งงานกับผู้หญิงดีๆ มีลูก The Legend of 1900 (1998)
But some efforts are less successful... unfortunately.มันช่วยให้เรารำลึกถึงการต่อสู้ครั้งสำคัญ ในประวัติศาสตร์ของเรา แม้จะโชคร้าย... ประสบผลสำเร็จเพียงน้อย The Red Violin (1998)
It takes time and effort.มันต้องใช้ความพยายามและเวลา Christmas in August (1998)
(speaker) Project Hope will be ajoint effort... ..between the police and community leaders.ห่อไข่มันไว้ บ๊อบ Fight Club (1999)
On table, mem, is small gift of appreciation for your many efforts at anniversary party.On table, mem, is small gift of appreciation for your many efforts at anniversary party. Anna and the King (1999)
We would make every conceivable effort.เราจะทำอย่างสุดความสามารถ Bicentennial Man (1999)
-If it's not too much effort.ถ้าไม่เป็นการรบกวนเกินไป Bicentennial Man (1999)
You don't even know him you have no idea what efforts he makes you know nothing about himแม่ไม่เคยรู้จักเขา แม่ไม่ได้มีความพยายามที่จะรู้เรื่องอะไรของซาโนะคุงเลย GTO (1999)
I love Kusano because of his dreams and effortsหนูรักซาโนะคุงก็เพราะเขามีึความฝันและความพยายาม GTO (1999)
You are going to double your efforts so that people recognize your bondเธอจะต้องพยายามมากขึ้นเป็นสองเท่า เพื่อให้ผู้คนตระหนักถึงความผูกพันของเธอทั้งคู่ GTO (1999)
Real sharpness comes without effortความคมที่แท้จริง มีโดยไม่ต้องพยายาม Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
You're out of practice. It takes an effort.เธอห่างเหินการฝึกซ้อม ต้องลองใหม่ Woman on Top (2000)
It's gonna be a very difficult rescue effort.คงยากที่จะเข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ Unbreakable (2000)
When there's something to celebrate, you've got to make an effort.เวลาฉลอง มันก็ต้องแสดงฝีมือกันบ้างซิ The Pianist (2002)
- your futile effort to have a question answered?ความล้มเหลวที่จะหาคำตอบ ให้กับความสงสัย The Time Machine (2002)
Efforts should be made to oh 1234, and 5678แล้วก็อย่าฝืนมากล่ะ 1234 และ5678 Sex Is Zero (2002)
But efforts to do so have beenเพิ่มเวลาฝึกก็น่าจะพอแล้ว Sex Is Zero (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
effortA considerable amount of time and effort have been spent already.
effortAfter all his efforts, he also failed this time.
effortAfter business came to a halt, many bathhouses added new facilities, such as saunas and exercise equipment, in an effort to attract customers.
effortAfter much effort, he ended up with a contract.
effortA good lawyer would leave no stone unturned in his efforts to defend his client.
effortA little more effort, and you will succeed.
effortAll her efforts culminated in failure.
effortAll her years of work and effort have gone up in flames.
effortAll his efforts came to nothing.
effortAll his efforts seemed to have been wasted.
effortAll his efforts were useless.
effortAll my efforts are nothing in comparison with yours.
effortAll my efforts came to nothing.
effortAll my efforts proved of no avail.
effortAll my efforts turned out to be useless.
effortAll my efforts went for nothing.
effortAll my effort went for nothing.
effortAll our effort ended in failure.
effortAll our efforts were in vain.
effortAll our efforts were without result.
effortAll participants made that great effort in the Olympics.
effortAll the doctor's efforts were in vain and the man soon died.
effortAll the efforts of the doctors were of no avail.
effortAll their efforts were in vain.
effortAll the officers and men joined their efforts against the attack.
effortAmy made an effort to stand up.
effortAnything you could do in support of their effort would be very much appreciated.
effortBecause people in the world don't speak the same language, much effort is now devoted to translation.
effortBig successes result from constant effort.
effortDespite all my efforts, I will not have the report ready by Friday.
effortDespite our efforts, we failed after all.
effortDid you efforts come to much?
effortEffort is essential to studying.
effortEffort produces fine results.
effortEfforts do not always pay off.
effortEven good friends should make an effort to keep up their friendship.
effortEven if you make great efforts, you won't be able to achieve it.
effortEvery effort will be made to obtain tickets to his showing.
effortFor all her efforts, she didn't succeed.
effortFor all his efforts, he didn't succeed.
effortFor all his efforts, he was not paid well.
effortFor all our efforts, things have not turned out better.
effortGo where you will, you can't hope for success without effort.
effortGreat effort was one factor in his success.
effortHappiness and success in life do not depend on our circumstances, but on our efforts.
effortHe did serious effort, in order to pass an examination.
effortHe failed due to lack of effort.
effortHe failed in his business in spite of his efforts.
effortHe failed in spite of his great efforts.
effortHe found all his efforts of no avail.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โหมแรง[V] make an all-out effort, Syn. เร่ง, ระดม
ร่วมแรงร่วมใจ[V] be united in action and spirit, See also: pool efforts, unite, come together, Syn. พร้อมใจกัน, ช่วยกัน, Example: คนไทยทุกคนจำเป็นต้องร่วมแรงร่วมใจกันบำเพ็ญกรณียกิจต่างๆ ตามหน้าที่ให้สอดคล้องกันและกัน
ลำแข้ง[N] one's own effort, See also: one's own toil, one's effort, sweat of one's brows, Example: ต่อไปนี้ฉันจะต้องพึ่งแต่ลำแข้งและขาของฉันเอง, Thai definition: กำลังของตนไม่ต้องพึ่งใคร
หวาน[ADV] as easy as pie, See also: effortlessly, comfortably, pleasantly, Syn. หมูๆ, กล้วยๆ, ง่ายๆ, Ant. ยาก, ยากลำบาก, Example: เขาทำงานนี้ได้อย่างหวานๆ, Thai definition: ง่าย, สะดวก
ทนฝืน[V] force (oneself), See also: make an effort, Syn. แข็งใจ, ฝืนใจ, Example: ท่านยังทนฝืนสังขารปกปิดอาการเจ็บป่วยอยู่ร่วมงานอย่างกระฉับกระเฉง
มุมานะ[V] work hard, See also: be diligent, be industrious hard, be persistent, strive, make determined effort, Syn. อุตสาหะ, เพียรพยายาม, พยายาม, บากบั่น, หมั่นเพียร, มานะ, ขวนขวาย, Example: ้เขามุมานะที่จะทำงานวิจัยชิ้นนี้ให้เสร็จภายในปลายปีนี้, Thai definition: มุ่งตั้งหน้าตั้งตาทำอย่างเอาจริงเอาจัง
ความอุตสาหะ[N] effort, See also: industry, endeavor, try, attempt, diligence, Syn. ความมานะ, ความพยายาม, ความเพียร, ความวิริยะ, ความมุ่งมั่น, ความหมั่นเพียร, Example: เมื่ออยู่ในวัยเรียน นักเรียนต้องใช้สติปัญญาและความอุตสาหะในการเรียนหนังสือ
มานะ[V] endure, See also: make a determined effort, be patient, Syn. พยายาม, Example: เด็กคนนี้สมองไม่ดี แต่ก็มานะเรียนจนจบ, Thai definition: พยายามทำแม้จะมีอุปสรรค
พยายาม[V] try, See also: endeavour, attempt, make an effort, strive, Syn. พากเพียร, บากบั่น, อุตสาหะ, มานะ, Example: เด็กอาจแสดงพฤติกรรมหลายอย่างเพื่อพยายามเรียกร้องความเอาใจใส่และความรักจากพ่อแม่, Thai definition: ทำโดยมานะบากบั่น, Notes: (บาลี), (สันสกฤต)
มุ[V] concentrate, See also: try hard, work hard, make determined effort, attempt, Syn. มุ่ง, เอาจริงเอาจัง, มุ่งมั่น, Example: เขามุเรียนด้านภาษาอังกฤษจนถึงขั้นสูงแล้ว, Thai definition: มุ่งเอาจริงเอาจังไปทางเดียว
มิจฉาวายามะ[N] wrong effort, See also: wrong attempt, wrong perserverance, Syn. ความพยายามผิด, Ant. สัมมาวายามะ, Notes: (บาลี)
มิจฉาวายามะ[N] wrong effort, See also: wrong attempt, wrong perseverance, Syn. ความพยายามผิด, Ant. สัมมาวายามะ, Notes: (บาลี)
ลงทุนลงแรง[V] put money and effort into, Example: นักการเมืองทุกคนยอมรับว่า เพื่อที่จะได้เป็น ส.ส.ทุกคนต้องลงทุนลงแรงอย่างมหาศาล
เสียแรง[V] waste one effort, Example: ลูกไม่น่ามีความคิดอย่างนั้นเลย เสียแรงที่พ่ออุตส่าห์ไว้ใจ, Thai definition: น้อยใจที่ลงแรงไปแล้วแต่ไม่ได้ผลสมประสงค์
ตะโกรง[ADV] cravenly, See also: exert very effort to acquire, to desire exceedingly, Syn. ทะเยอทะยาน, อยาก, ตะกลาม
น้ำพักน้ำแรง[N] labor, See also: ability, effort, Syn. หยาดเหงื่อแรงงาน, Example: เขาสามารถมั่งมีขึ้นมาได้ก็ด้วยน้ำพักน้ำแรงของเขาเอง, Thai definition: แรงกำลังที่เกิดจากความมานะพยายามของตนเอง
น้ำมือ[N] ability, See also: effort, skill, expertness, Syn. ความชำนาญ, ความสามารถ, Example: สินค้าใหม่ๆ ที่มีขึ้นในปัจจุบันส่วนใหญ่เกิดโดยน้ำมือของคนไทย, Thai definition: ความสามารถในการทำ
ชุบมือเปิบ[V] receive the credit for another's efforts, See also: reap what others have sowed, Syn. ฉวยโอกาส, Example: ผมได้เตรียมงานไว้ทุกสิ่งทุกอย่างเขาเพียงแต่มาชุบมือเปิบเท่านั้น, Thai definition: ฉวยประโยชน์จากคนอื่นโดยไม่ได้ลงทุนลงแรง, Notes: (สำนวน)
ก้มหน้าก้มตา[V] concentrate, See also: make an effort, do assiduously, converge, Syn. ตั้งใจ, ทำอย่างตั้งใจ, Ant. ละเลย, Example: ทุกวันนี้นักวิจัยสาขาปัญญาประดิษฐ์ต่างก้มหน้าก้มตาคิดค้นหาหนทางและเทคนิคใหม่ๆ เสมอ, Thai definition: ทำโดยไม่มองดูสิ่งอื่น ทำโดยตั้งใจ
กำลังวังชา[N] strength, See also: sinews, physical power, vigour, bodily strength, physical force, energy, power, effort, Syn. กำลัง, พลัง, ความแข็งแรง, พละ, กำลัง, กำลังกาย, Example: ถึงผมแก่แล้วแต่ก็ยังมีกำลังวังชามากอยู่
กินกำลัง[V] require labor, See also: take labor, use up a great deal of energy, take much effort, be strenuous, Syn. กินแรง, Example: เครื่องจักรเครื่องนี้กินกำลังมาก, Thai definition: อาศัยแรงอาศัยกำลังมาก
กินแรง[V] be a parasite, See also: profit by the efforts of another, gain advantage by unfair means, Syn. เอาเปรียบ, Example: ในการทำงานเขามักจะกินแรงผู้อื่นเสมอ, Thai definition: เอาเปรียบผู้อื่นในการทำงานหรือในการเลี้ยงชีพ
กินแรง[V] require labor, See also: take labor, use up a great deal of energy, take much effort, be strenuous, Syn. กินกำลัง, หนักแรง, Example: การติดตั้งเครื่องจักรนี้ต้องกินแรงเอาการ, Thai definition: ต้องใช้แรงมาก
การลงแรง[N] exerting one's efforts, See also: expending energy, making efforts, Syn. การออกแรง, Example: การลงแรงครั้งนี้เหนื่อยเกินกว่าที่เขาคิดไว้, Thai definition: การออกแรงทำงาน
กัดฟัน[V] endure, See also: make a determined effort, be patient, Syn. มานะ, อดทน, Example: ถึงแม้เขาได้สูญเสียผู้บังเกิดเกล้าไป แต่ด้วยความมานะพยายามเขาจึงอุตส่าห์กัดฟันเรียนจนจบ
เหนาะๆ[ADV] easily, See also: without effort, with ease, effortlessly, Syn. ง่ายดาย, สะดวกๆ, คล่องๆ, ง่ายๆ, Example: พ่อค้ารับเงินไปเหนาะๆ โดยไม่ต้องเหนื่อย
อกตั้ง[ADV] at full speed, See also: with utmost effort, Syn. เต็มที่, เต็มแรง, Example: เขาวิ่งอกตั้งมาหาผม
อย่างสุดความสามารถ[ADV] with one's full effort, Syn. อย่างเต็มความสามารถ, อย่างเต็มกำลัง, Example: ฉันทำงานชิ้นนี้อย่างสุดความสามารถ
วิ่งเต้น[V] pull the wires, See also: set about (getting the job), make great effort, try to achieve one's purpose, Example: เขาถูกดำเนินคดีข้อหาเรียกเงินเพื่อวิ่งเต้นให้ พ.ต.ท. คนหนึ่งขึ้นเป็น ผกก.สภ.อ.บ้านไผ่, Thai definition: พยายามติดต่ออย่างเต็มที่เพื่อขอความช่วยเหลือในกิจที่ต้องประสงค์
แรงกาย[N] strength, See also: might, energy, effort, Syn. กำลังกาย, Ant. แรงใจ, Example: เขาทั้งคู่เอาแรงกายและจิตใจเข้าแลกกับการงานทุกอย่างที่ขวางหน้า
แรงกาย[N] strength, See also: might, energy, effort, Syn. กำลังกาย, Ant. แรงใจ, Example: เขาทั้งคู่เอาแรงกายและจิตใจเข้าแลกกับการงานทุกอย่างที่ขวางหน้า
วิ่งเต้น[V] pull the wires, See also: set about (getting the job), make great effort, try to achieve one's purpose, Example: เขาถูกดำเนินคดีข้อหาเรียกเงินเพื่อวิ่งเต้นให้ พ.ต.ท. คนหนึ่งขึ้นเป็น ผกก.สภ.อ.บ้านไผ่, Thai definition: พยายามติดต่ออย่างเต็มที่เพื่อขอความช่วยเหลือในกิจที่ต้องประสงค์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝืน[v.] (feūn) EN: force ; constrain ; make an effort ; persist   FR: forcer
การลงแรง [n.] (kān longraēng) EN: exerting one's efforts ; expending energy ; making efforts   FR: dépense d'énergie [f]
กัดฟัน[v. exp.] (katfan) EN: endure ; make a determined effort ; be patient   FR: serrer les dents (loc.)
คล่อง[adj.] (khlǿng) EN: fluent ; easy ; facile ; astute ; effortless ; flowing   FR: facile ; aisé ; naturel
ความมานะ[n.] (khwām māna) EN: effort   
ความพยายาม[n.] (khwām phayāyām) EN: attempt ; effort ; try ; endeavour = endeavor (Am.)   FR: effort [m]
ความอุตสาหะ[n.] (khwām utsāha) EN: effort ; industry ; endeavour = endeavor (Am.) ; try ; attempt ; diligence   
กินกำลัง[v. exp.] (kin kamlang) EN: require labor ; take labor ; take much effort; be strenuous   FR: nécessiter un travail
กล้วย[adj.] (klūay) EN: very easy ; easy ; effortless , a piece of cake   FR: simplissime
กล้วย ๆ[adj.] (klūay-klūay) EN: very easy ; easy ; effortless ; a piece of cake   
ก้มหน้าก้มตา[xp] (kom nā kom tā) EN: concentrate on ; do sth. in earnest ; do assiduously ; make an effort to ; put one's mind to sth.   
ลงแรง [v.] (longraēng) EN: expend energy   FR: dépenser de l'énergie ; se dépenser ; investir beaucoup d'efforts
ลงทุนลงแรง [v. exp.] (longthun longraēng) EN: invest money and effort ; put money and effort into   FR: investir de l'argent et de l'énergie ; dépenser de l'argent et beaucoup d'efforts
มานะ[v.] (māna) EN: endure ; make a determined effort ; be patient ; exert oneself ; be industrious   FR: persévérer ; persister ; se donner du mal
มิจฉาวายามะ[n.] (mitchāwāyāma) EN: wrong effort ; wrong attempt ; wrong perserverance   
มุ[v.] (mu) EN: try hard ; work hard ; make determined effort ; attempt ; strive ; concentrate   FR: travailler dur ; bûcher (fam.) ; travailler sans relâche ; travailler d'arrache-pied
มุมานะ[v.] (mumāna) EN: work hard ; be diligent ; be industrious hard ; be persistent ; strive ; make determined effort   FR: travailler dur ; se donner de la peine
พยายาม[v.] (phayāyām) EN: try ; attempt : make an effort ; make great efforts ; endeavour = endeavor (Am.) ; strive ; exert ; strain   FR: essayer ; tenter ; s'efforcer (de) ; tâcher
เพียรพยายามชอบ[n. exp.] (phīenphayāyām chøp) EN: right effort   FR: effort juste [m]
เสียงาน[v. exp.] (sīa ngān) EN: be wasted effort   
เสียแรง [v. exp.] (sīa raēng) EN: waste effort ; waste time and effort   
ทนฝืน[v. exp.] (thon feūn) EN: force oneself ; make an effort   
วิริยะ[n.] (wiriya) EN: diligence ; assiduity ; persistence ; application ; industry ; laboriousness ; perseverance ; bravery   FR: courage [m] ; effort [m] ; persévérance [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
EFFORT    EH1 F ER0 T
EFFORTS    EH1 F ER0 T S
EFFORTLESS    EH1 F ER0 T L AH0 S
EFFORTLESSLY    EH1 F ER0 T L AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
effort    (n) ˈɛfət (e1 f @ t)
efforts    (n) ˈɛfəts (e1 f @ t s)
effortless    (j) ˈɛfətləs (e1 f @ t l @ s)
effortlessly    (a) ˈɛfətləsliː (e1 f @ t l @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiǎng, ㄑㄧㄤˇ, / ] to strive; to make an effort, #391 [Add to Longdo]
努力[nǔ lì, ㄋㄨˇ ㄌㄧˋ, ] great effort; to strive; to try hard, #485 [Add to Longdo]
加油[jiā yóu, ㄐㄧㄚ ㄧㄡˊ, ] to make an extra effort; to cheer sb on; to oil; to refuel, #1,441 [Add to Longdo]
加大[jiā dà, ㄐㄧㄚ ㄉㄚˋ, ] to increase (e.g. one's effort), #1,625 [Add to Longdo]
承诺[chéng nuò, ㄔㄥˊ ㄋㄨㄛˋ, / ] effort; undertaking; promise to do sth, #1,982 [Add to Longdo]
[huá, ㄏㄨㄚˊ, ] to row; to paddle; to scratch a surface; profitable; worth (the effort); it pays (to do sth), #3,255 [Add to Longdo]
全力[quán lì, ㄑㄩㄢˊ ㄌㄧˋ, ] with all one's strength; full strength; all-out (effort); fully (support), #3,791 [Add to Longdo]
功夫[gōng fu, ㄍㄨㄥ ㄈㄨ˙, ] skill; art; kung fu; labor; effort, #4,187 [Add to Longdo]
人为[rén wéi, ㄖㄣˊ ㄨㄟˊ, / ] artificial; man-made; having human cause or origin; human attempt or effort, #5,463 [Add to Longdo]
顺便[shùn biàn, ㄕㄨㄣˋ ㄅㄧㄢˋ, 便 / 便] conveniently; in passing; without much extra effort, #6,106 [Add to Longdo]
着力[zhuó lì, ㄓㄨㄛˊ ㄌㄧˋ, / ] to put effort into sth; to try really hard, #6,751 [Add to Longdo]
刻意[kè yì, ㄎㄜˋ ㄧˋ, ] meticulous; painstaking; scrupulous (effort), #7,381 [Add to Longdo]
力求[lì qiú, ㄌㄧˋ ㄑㄧㄡˊ, ] make every effort to; do one's best, #9,270 [Add to Longdo]
极力[jí lì, ㄐㄧˊ ㄌㄧˋ, / ] to make a supreme effort; at all costs, #10,279 [Add to Longdo]
奋力[fèn lì, ㄈㄣˋ ㄌㄧˋ, / ] to do everything one can; to spare no effort; one's best, #10,746 [Add to Longdo]
工夫[gōng fu, ㄍㄨㄥ ㄈㄨ˙, ] time; spare time; skill; labor; effort, #11,744 [Add to Longdo]
冲刺[chōng cì, ㄔㄨㄥ ㄘˋ, / ] to sprint; to spurt; to dash; big effort, #11,984 [Add to Longdo]
全力以赴[quán lì yǐ fù, ㄑㄩㄢˊ ㄌㄧˋ ㄧˇ ㄈㄨˋ, ] do at all costs; make an all-out effort, #12,480 [Add to Longdo]
加倍[jiā bèi, ㄐㄧㄚ ㄅㄟˋ, ] to double (output); to redouble (efforts), #14,242 [Add to Longdo]
自力更生[zì lì gēng shēng, ㄗˋ ㄌㄧˋ ㄍㄥ ㄕㄥ, ] regeneration through one's own effort (成语 saw); self-reliance, #14,640 [Add to Longdo]
吃力[chī lì, ㄔ ㄌㄧˋ, ] entail strenuous effort; be a strain, #14,994 [Add to Longdo]
费力[fèi lì, ㄈㄟˋ ㄌㄧˋ, / ] great effort; to strain (oneself), #16,368 [Add to Longdo]
施加[shī jiā, ㄕ ㄐㄧㄚ, ] exert (effort or pressure), #16,392 [Add to Longdo]
力作[lì zuò, ㄌㄧˋ ㄗㄨㄛˋ, ] to put effort into (work, farming, writing etc); a masterpiece, #17,369 [Add to Longdo]
松懈[sōng xiè, ㄙㄨㄥ ㄒㄧㄝˋ, / ] to relax; to relax efforts; complacent, #17,514 [Add to Longdo]
[mián, ㄇㄧㄢˊ, / 綿] silk down; silky smooth; cotton (used for 棉); to continue uninterrupted; unending; soft and weak; weak (e.g. my humble efforts, as humility expr.); (dial.) mild-mannered, #17,516 [Add to Longdo]
不遗余力[bù yí yú lì, ㄅㄨˋ ㄧˊ ㄩˊ ㄌㄧˋ, / ] spare no pains or effort; do one's utmost, #19,790 [Add to Longdo]
费劲[fèi jìn, ㄈㄟˋ ㄐㄧㄣˋ, / ] to require effort; strenuous, #20,064 [Add to Longdo]
轻快[qīng kuài, ㄑㄧㄥ ㄎㄨㄞˋ, / ] light and quick; brisk; spry; lively; effortless; relaxed; agile; blithe, #21,654 [Add to Longdo]
竭尽全力[jié jìn quán lì, ㄐㄧㄝˊ ㄐㄧㄣˋ ㄑㄩㄢˊ ㄌㄧˋ, / ] to spare no effort; do one's utmost, #21,704 [Add to Longdo]
苦心[kǔ xīn, ㄎㄨˇ ㄒㄧㄣ, ] painstaking effort; to take a lot of trouble; laborious at pains, #22,184 [Add to Longdo]
致力[zhì lì, ㄓˋ ㄌㄧˋ, ] work for; devote one's efforts to, #25,047 [Add to Longdo]
用功[yòng gōng, ㄩㄥˋ ㄍㄨㄥ, ] diligent; industrious (in one's studies); to study hard; to make great effort, #25,334 [Add to Longdo]
惨淡[cǎn dàn, ㄘㄢˇ ㄉㄢˋ, / ] dark; gloomy; dismal; by painstaking effort, #25,671 [Add to Longdo]
举手投足[jǔ shǒu tóu zú, ㄐㄩˇ ㄕㄡˇ ㄊㄡˊ ㄗㄨˊ, / ] lit. to lift a hand or move a leg (成语 saw); very easy; no effort at all, #27,042 [Add to Longdo]
省力[shěng lì, ㄕㄥˇ ㄌㄧˋ, ] to save labor; to save effort, #27,058 [Add to Longdo]
苦干[kǔ gān, ㄎㄨˇ ㄍㄢ, / ] to work hard; to make a laborious effort; to toil; to labor away; to beaver away despite difficulties, #27,660 [Add to Longdo]
尽心尽力[jìn xīn jìn lì, ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄣ ㄐㄧㄣˋ ㄌㄧˋ, / ] making an all-out effort (成语 saw); to try one's heart out; to do one's utmost, #30,435 [Add to Longdo]
[miǎn, ㄇㄧㄢˇ, ] exhort; to make an effort, #30,766 [Add to Longdo]
埋头苦干[mái tóu kǔ gàn, ㄇㄞˊ ㄊㄡˊ ㄎㄨˇ ㄍㄢˋ, / ] to bury oneself in work (成语 saw); to be engrossed in work; to make an all-out effort; up to the neck in work, #31,484 [Add to Longdo]
手下留情[shǒu xià liú qíng, ㄕㄡˇ ㄒㄧㄚˋ ㄌㄧㄡˊ ㄑㄧㄥˊ, ] lit. start off leniently (成语 saw); please do not be too strict with me; Do not judge me too harshly.; Look favorably on my humble efforts., #32,416 [Add to Longdo]
捐物[juān wù, ㄐㄩㄢ ˋ, ] to donate goods (to a relief effort); to contribute material, #35,001 [Add to Longdo]
下工夫[xià gōng fu, ㄒㄧㄚˋ ㄍㄨㄥ ㄈㄨ˙, ] to put in time and energy; to concentrate one's efforts, #35,138 [Add to Longdo]
[shào, ㄕㄠˋ, ] stimulate to effort; surname Shao, #35,826 [Add to Longdo]
举手之劳[jǔ shǒu zhī láo, ㄐㄩˇ ㄕㄡˇ ㄓ ㄌㄠˊ, / ] as easy as lifting one's hand (成语 saw); no effort at all; you only have to lift a finger, #36,167 [Add to Longdo]
孜孜不倦[zī zī bù juàn, ㄗ ㄗ ㄅㄨˋ ㄐㄩㄢˋ, ] lit. diligent and without slacking (成语 saw); praise for hard and concentrated effort; assiduous (study); concentrating, #36,673 [Add to Longdo]
协力[xié lì, ㄒㄧㄝˊ ㄌㄧˋ, / ] unite in common effort, #36,876 [Add to Longdo]
作用力[zuò yòng lì, ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ ㄌㄧˋ, ] effort; active force; applied force, #38,138 [Add to Longdo]
苦心经营[kǔ xīn jīng yíng, ㄎㄨˇ ㄒㄧㄣ ㄐㄧㄥ ㄧㄥˊ, / ] to build up an enterprise through painstaking efforts, #38,707 [Add to Longdo]
发奋[fā fèn, ㄈㄚ ㄈㄣˋ, / ] to make an effort; to push for sth; to work hard, #40,210 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
努める[つとめる, tsutomeru] Thai: พยายาม English: to make great effort

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alleingang {m} | etw. im Alleingang machensolo effort | to do sth. on one's own [Add to Longdo]
Anfahr-Zugkraft {f}tractive effort on starting [Add to Longdo]
Angebot {n} | konkretes Angebot | Angebot mit kleinem Umfangproposal | concrete proposal | limited effort proposal [Add to Longdo]
Anstrengung {f}; Mühe {f}; Bemühen {n}; Bemühung {f} | Anstrengungen {pl}; Bemühungen {pl}effort | efforts [Add to Longdo]
Aufwand {m}; Anstrengung {f}; Mühe {f} | unnötiger Aufwand; unnütze Müheeffort | wasteful of effort [Add to Longdo]
Bestrebung {f}; Bestreben {n}endeavor [Am.]; endeavour [Br.]; attempt; effort; efforts [Add to Longdo]
Erfassungsaufwand {m}acquisition effort [Add to Longdo]
Intensivierung {f} der Bemühungenstepping up of efforts [Add to Longdo]
Leistung {f}effort [Add to Longdo]
Mühe {f} | Mühen {pl}; Schwierigkeiten {pl} | Mühe machen | jdm. Mühe machen; jdm. zur Last fallen | sich die Mühe machen | sich große Mühe geben | sich die größte Mühe geben | trotz aller Mühe | mit Mühe und Not | nach des Tages Mühentrouble | troubles | to give trouble | to be a trouble to sb. | to take the trouble | to take great pains | to try hard | in spite of every effort | just barely; with pain and misery | after the day's exertion [Add to Longdo]
Mühelosigkeit {f}effortlessness [Add to Longdo]
Stimmaufwand {m}vocal effort [Add to Longdo]
Versuch {m}effort [Add to Longdo]
Verwaltungsaufwand {m}administration effort [Add to Longdo]
Werbemaßnahmen {pl}advertising effort [Add to Longdo]
Zugkraft {f}; Ausziehkraft {f} | Zugkräfte {pl}tractive effort; tractive force; tensile force | tractive forces; tractive forces [Add to Longdo]
sich anstrengen, etw. zu tunto make an effort to do sth.; to try hard to do sth. [Add to Longdo]
mühelos {adj} | müheloser | am mühelosesteneffortless | more effortless | most effortless [Add to Longdo]
mühelos {adv}effortlessly [Add to Longdo]
Das lohnt den Arbeitsaufwand nicht.It's not worth the effort (involved). [Add to Longdo]
Die Mühe lohnt sich.It's worth (making) the effort. [Add to Longdo]
Es lohnt die Mühe.It's worth the effort. [Add to Longdo]
Wir unternehmen alle Anstrengungen.We make assiduous efforts. [Add to Longdo]
Lenkaufwand {m}steering effort [Add to Longdo]
Lenkkraftaufwand {m}parking effort [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うんと[, unto] (adv) (1) (on-mim) a great deal; very much; a lot; (2) with a great amount of effort [Add to Longdo]
うんとこさ;うんとこ;うんとこしょ[, untokosa ; untoko ; untokosho] (int) (1) oof (i.e. a grunt of effort); (adv) (2) (See うんと・1) a lot; plenty [Add to Longdo]
えっちらおっちら[, ecchiraocchira] (adv) with a great deal of effort; laboriously [Add to Longdo]
くたびれ儲け;草臥れ儲け;草臥儲[くたびれもうけ, kutabiremouke] (n,adj-no) waste of effort; thankless task [Add to Longdo]
ぐにゃり[, gunyari] (adv-to) flabbily; softly; limply; effortlessly; flexibly; mushy [Add to Longdo]
ころり[, korori] (adv-to) (1) (on-mim) easily; effortlessly; suddenly; utterly; (2) changing completely; (n) (3) plink (sound of something light falling or rolling) [Add to Longdo]
ご苦労さま(P);御苦労様;ご苦労様[ごくろうさま, gokurousama] (exp,adj-na) thank you very much for your ...; I appreciate your efforts; (P) [Add to Longdo]
ご苦労さん;御苦労さん[ごくろうさん, gokurousan] (exp) I appreciate your efforts [Add to Longdo]
たゆまぬ努力;弛まぬ努力[たゆまぬどりょく, tayumanudoryoku] (exp) (See 弛む) diligence; unceasing efforts [Add to Longdo]
もうひと頑張り;もう一頑張り[もうひとがんばり, mouhitoganbari] (n,vs) one more effort [Add to Longdo]
よいしょ;よいっしょ[, yoisho ; yoissho] (int) (1) (expression of) effort or strain; Yo-heave-ho!; (vs) (2) to butter up; to suck up to [Add to Longdo]
よっこいしょ[, yokkoisho] (int) (See よいしょ) (expression of) effort or strain; heave-ho [Add to Longdo]
ストレイン[, sutorein] (n) (1) strain; effort; tension; tiredness; (2) tendancy; lineage; race; inheritance [Add to Longdo]
チャラ付く[チャラつく, chara tsuku] (v5k) (sl) to make (the effort to make) oneself look cool [Add to Longdo]
ベストエフォート[, besutoefo-to] (n) {comp} best effort [Add to Longdo]
ベストエフォート型[ベストエフォートかた, besutoefo-to kata] (n) {comp} best effort type [Add to Longdo]
ラストスパート[, rasutosupa-to] (n) last spurt; home stretch; last part of a race or period of time where you give it your best effort; (P) [Add to Longdo]
ラストヘビー[, rasutohebi-] (n) final effort before the end (wasei [Add to Longdo]
握髪吐哺[あくはつとほ, akuhatsutoho] (n) (a statesman making) extraordinary efforts to find and employ capable persons (persons of great wisdom) [Add to Longdo]
意匠惨憺[いしょうさんたん, ishousantan] (n) taxing one's ingenuity in devising something; agonizing over designing or creating something; making strenuous efforts to devise good ways and means to do something [Add to Longdo]
衣食足りて礼節を知る[いしょくたりてれいせつをしる, ishokutaritereisetsuwoshiru] (exp) the poor can't afford manners; only when basic needs for living are met can people spare the effort to be polite [Add to Longdo]
一挙[いっきょ, ikkyo] (n-adv,n) one effort; one action; (P) [Add to Longdo]
一挙手一投足[いっきょしゅいっとうそく, ikkyoshuittousoku] (n) slight effort; least trouble; small amount of work [Add to Longdo]
一手[ひとて;いっしゅ, hitote ; isshu] (n) (1) one hand; (2) one's own effort [Add to Longdo]
一所懸命[いっしょけんめい, isshokenmei] (adj-na,n-adv,n) (1) (See 一生懸命) very hard; with utmost effort; with all one's might; desperately; frantically; for dear life; all-out effort; sticking at living in and defending one place; (2) sticking at living in one place [Add to Longdo]
一生懸命(P);一生けん命[いっしょうけんめい, isshoukenmei] (adj-na,n-adv,n) (See 一所懸命) very hard; with utmost effort; with all one's might; for dear life; (P) [Add to Longdo]
一息[ひといき, hitoiki] (n,adj-no) (1) one breath; pause; rest; (2) one go (i.e. in a short time); (3) small amount of effort [Add to Longdo]
一致協力[いっちきょうりょく, icchikyouryoku] (n,vs) combined (concerted) efforts; solidarity; joining forces (with) [Add to Longdo]
一暴十寒[いちばくじっかん, ichibakujikkan] (exp) (1) bursts of exertion will fail to bear fruit if interrupted by long periods of idleness; (2) strenuous efforts, unless sustained, are to no avail (Mencius) [Add to Longdo]
一瀉千里[いっしゃせんり, isshasenri] (n) one swift effort; rush through one's work; fast-talking, writing, etc. [Add to Longdo]
雨垂れ石を穿つ[あまだれいしをうがつ, amadareishiwougatsu] (exp) (id) slow but steady wins the race; constant effort will result in success; constant dripping wears away a stone [Add to Longdo]
海底撈月[はいていらおゆえ, haiteiraoyue] (n) totally useless (fruitless) effort; wasting time on an impossible task (like trying to scoop up a reflected moon from the bottom of the sea) [Add to Longdo]
活躍[かつやく, katsuyaku] (n) (1) activity (esp. energetic); great efforts; conspicuous service; (vs) (2) to flourish; to participate actively; to play an active role; (P) [Add to Longdo]
巻土重来;捲土重来;けん土重来[けんどじゅうらい;けんどちょうらい, kendojuurai ; kendochourai] (n) recouping one's strength for a renewed attack (on); making another attempt with redoubled efforts [Add to Longdo]
窮余の一策[きゅうよのいっさく, kyuuyonoissaku] (n) (See 窮余の策) desperate measure; last-ditch effort [Add to Longdo]
協心戮力[きょうしんりくりょく, kyoushinrikuryoku] (n,vs) combined (concerted) efforts; solidarity; joining forces (with) [Add to Longdo]
協力一致[きょうりょくいっち, kyouryokuicchi] (n,vs) combined (concerted) efforts; solidarity; joining forces (with) [Add to Longdo]
苦もなく;苦も無く[くもなく, kumonaku] (adv) easily; without effort [Add to Longdo]
空回り[からまわり, karamawari] (n,vs) racing (of an engine); spinning one's wheels; fruitless effort [Add to Longdo]
形ばかり;形許り[かたちばかり, katachibakari] (n) token (effort); something done for form's sake [Add to Longdo]
健闘[けんとう, kentou] (n,vs,exp) (1) fighting bravely; strenuous efforts; (2) good luck!; good fight; (P) [Add to Longdo]
好ゲーム[こうゲーム, kou ge-mu] (n) excellent effort in a losing cause (baseball) [Add to Longdo]
好プレー[こうプレー, kou pure-] (n) good play or effort (baseball) [Add to Longdo]
刻苦精進[こっくしょうじん, kokkushoujin] (n,vs) being arduous; working diligently enduring hardships; making a strenuous effort [Add to Longdo]
刻苦精励[こっくせいれい, kokkuseirei] (n,vs) being arduous; working diligently enduring hardships; making a strenuous effort [Add to Longdo]
骨が折れる[ほねがおれる, honegaoreru] (v1) to require much effort; to be hard to do; to have one's bones broken [Add to Longdo]
骨を折る[ほねをおる, honewooru] (exp,v5r) (1) to make efforts; to take pains; (2) to break one's bone [Add to Longdo]
骨を盗む[ほねをぬすむ, honewonusumu] (exp,v5m) (1) (See 骨を惜しむ) to spare oneself; to spare oneself the trouble; (2) (arch) (as 骨を盗むまい, 骨を盗まず, etc.) to nullify someone's efforts [Add to Longdo]
骨折り損[ほねおりぞん, honeorizon] (n) waste of labor or energy; waste of labour; vain effort [Add to Longdo]
込める(P);籠める;篭める;罩める(oK)[こめる, komeru] (v1,vt) (1) to load (a gun, etc.); to charge; (2) to put into (e.g. emotion, effort); (3) to include (e.g. tax in a sales price); (v1,vi) (4) (See 立ち込める) to hang over; to shroud; to enshroud; to envelop; to screen; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ベストエフォート[べすとえふぉーと, besutoefo-to] best effort [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 effort
   n 1: earnest and conscientious activity intended to do or
      accomplish something; "made an effort to cover all the
      reading material"; "wished him luck in his endeavor"; "she
      gave it a good try" [syn: {attempt}, {effort}, {endeavor},
      {endeavour}, {try}]
   2: use of physical or mental energy; hard work; "he got an A for
     effort"; "they managed only with great exertion" [syn:
     {effort}, {elbow grease}, {exertion}, {travail}, {sweat}]
   3: a notable achievement; "he performed a great feat"; "the book
     was her finest effort" [syn: {feat}, {effort}, {exploit}]
   4: a series of actions advancing a principle or tending toward a
     particular end; "he supported populist campaigns"; "they
     worked in the cause of world peace"; "the team was ready for
     a drive toward the pennant"; "the movement to end slavery";
     "contributed to the war effort" [syn: {campaign}, {cause},
     {crusade}, {drive}, {movement}, {effort}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top