ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*eel*

IY1 L   
734 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: eel, -eel-
Longdo Dictionary ภาษา ฝรั่งเศส (FR) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
irréel (adj ) unreal, illusive

English-Thai: Longdo Dictionary
upstream steel(n) เหล็กต้นน้ำ
nosewheel(n) ล้อหน้าของเครื่องบิน เช่น Left and right main gear wheel speed signals are processed by a circuit which is a model of aircraft rigid body motion to provide a synthesized nose wheel.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eel[N] ปลาไหล
feel[VI] รู้สึก, See also: รับรู้, ตระหนัก, รู้, เข้าใจ, สัมผัสได้, นึกถึง, สังหรณ์ใจ, Syn. experience, perceive
feel[VT] รู้สึกถึง, See also: รับรู้, ตระหนัก, รู้, เข้าใจ, สัมผัสได้, นึกถึง, สังหรณ์ใจ, Syn. sense
feel[N] ความรู้สึก, See also: ประสาทสัมผัส, การสัมผัส, Syn. sense, touch
heel[N] คนเลว (คำไม่เป็นทางการ), See also: คนไม่ดี, Syn. backguard, scoundrel, villain, Ant. gentleman
heel[N] ส้นเท้า, See also: ส่วนหลังของกีบเท้าสัตว์
heel[N] ส่วนที่เป็นส้นเท้าของถุงเท้า, See also: ส่วนที่เป็นส้นเท้าของรองเท้า
heel[VT] ทำให้เอียง, See also: ทำให้ลาด, Syn. tilt
heel[VI] เอียง, See also: ลาด, Syn. lean, tilt
keel[N] กระดูกงู(เรือ)
keel[VI] เอียง(เรือ), See also: พลิก, คว่ำ, Syn. capsize
keel[VT] เอียง(เรือ), See also: พลิก, คว่ำ, Syn. capsize
peel[VT] ปอกเปลือก, See also: ลอกเปลือก, กะเทาะ, Syn. pare, trim
peel[N] เปลือก, See also: ผิว, เปลือกผลไม้, Syn. skin
peel[VT] แก้ผ้า, Syn. undress, Ant. dress, cover, clothe
reel[N] เครื่องม้วน, See also: หลอด
reel[N] ม้วนฟิล์ม
reel[N] หลอดด้าย
reel[VT] ม้วน, See also: หมุน, Syn. roll, spin, whirl
reel[VI] โซเซ, See also: โคลงเคลง, เอียง, Syn. stagger, sway, totter
reel[N] การเต้นรำพื้นเมืองแบบหนึ่งของชาวสก็อต
creel[N] ตะกร้าชนิดหนึ่งใช้ใส่ปลา
kneel[N] การคุกเข่า
kneel[VI] คุกเข่า
steel[N] เหล็ก
wheel[N] ล้อ, See also: ล้อรถ, Syn. ratchet, ring, hoop, roller
wheel[N] พวงมาลัย (คำไม่เป็นทางการ), Syn. steering wheel
wheel[N] ที่กรอด้าย (คำไม่เป็นทางการ), Syn. spinning wheel
wheel[N] ล้อเลื่อนที่ติดไว้ทำให้เคลื่อนที่ได้ง่าย, Syn. caster
wheel[N] เครื่องทรมานมีลักษณะเป็นวงกลมซึ่งเหยื่อจะถูกมัดกางแขนกางขาบนวงกลม
wheel[N] กงล้อแห่งโชคชะตา
wheel[N] สิ่งที่มีลักษณะเป็นวงกลมหรือทรงกลม
wheel[N] การเคลื่อนที่เป็นวงกลม
wheel[N] ผู้ที่สำคัญและมีอำนาจ (คำสแลง)
wheel[N] รถจักรยาน (คำไม่เป็นทางการ)
wheel[VI] เคลื่อนไปบนล้อ, Syn. roll, trundle
wheel[VT] เข็น, See also: ทำให้เคลื่อนไปบนล้อ
wheel[VI] หมุนรอบอย่างรวดเร็ว, See also: หันรอบอย่างรวดเร็ว, Syn. reel, spin, whirl
feeler[N] ผู้รู้สึก, See also: ผู้สัมผัส
feeler[N] อวัยวะรับความรู้สึก, Syn. antenna
freely[ADV] อย่างอิสระ, See also: อย่างเสรี
heeled[ADJ] ซึ่งมีส้นเท้า
peeler[N] เปลือกที่ลอกออก, Syn. skinner, furrier, flayer
steely[ADJ] เหมือนเหล็กกล้า
unreel[VI] คลายจากรอกหรือเครื่องม้วน
unreel[VT] คลายจากรอกหรือเครื่องม้วน
beeline[N] ทางตรง, See also: ทางลัดตัดตรง
feel up[PHRV] มีความรู้สึกต่อ, Syn. touch up
feeling[N] ความรู้สึก, See also: อารมณ์, การรับรู้, ประสาทสัมผัส, Syn. disposition, emotion, mood, temper, Ant. apathy, insensitivity
feeling[N] ความคิด, See also: ความคิดเห็น, ทัศนคติ, ความเชื่อ, Syn. opinion, belief

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
achilles heelบริเวณหรือส่วนเดียวที่ได้รับบาดเจ็บ (Achilles hell)
alloy steelเหล็กกล้าผสมคาร์บอนและธาตุอื่น ๆ เช่น โครเมียม โคบอลท์, ทองแดง, แมงกานีส, นิเกิล, ทั้งสเตน
balance wheeln. กงจักรดุลยภาพของนาฬิกาข้อมือ
beeline(บี'ไลน์) n. ทางตรง
bevel wheeln. เฟืองเอียง
bilge keeln. โครงสันเรือตามยาวแต่ละข้าง
breast wheeln. กังหันทดน้ำแบบหนึ่ง
cast steeln. เหล็กกล้าหล่อ
cogwheeln. ล้อเฟือง
creel(ครีล) n. ตะกร้าใส่ปลา (กุ้งหรือปู) ,กับดักปลา (กุ้ง ปูหรืออื่น ๆ)
daisey wheel printerเครื่องพิมพ์แบบจานอักขระหมายถึงเครื่องพิมพ์แบบกระทบ (impact printer) ชนิดหนึ่ง ที่ใช้วิธีพิมพ์ด้วยการมีจานอักขระหรือจานกลม ๆ ที่มีลักษณะเหมือนวงล้อ มีตัวอักขระต่าง ๆ ติดอยู่ที่ปลายก้านแต่ละก้านที่กางออกไปจากศูนย์ตรงกลาง) เวลาพิมพ์ จานนี้ก็จะหมุนไปรอบ ๆ เมื่ออักษรตัวใดกระทบกับกระดาษ ก็จะเกิดเป็นอักษรตัวนั้นบนกระดาษดู daisy wheel ประกอบ
daisy wheelจานอักขระหมายถึง จานกลม ๆ มีลักษณะเหมือนวงล้อ มีตัวอักขระต่าง ๆ ติดอยู่ที่ปลายก้านแต่ละก้านที่กางออกไปจากศูนย์ตรงกลาง ใช้กับเครื่องพิมพ์แบบกระทบ (impact printer) เวลาพิมพ์ จานนี้ก็จะหมุนไปรอบ ๆ เมื่ออักษรตัวใดกระทบกับกระดาษ ก็จะเกิดเป็นอักษรตัวนั้นบนกระดาษ
eel(อีล) n. ปลาไหล
feel(ฟีล) {felt,felt,feeling,feels} v. รู้สึก,สำนึก,ทราบซึ้ง,เห็นใจ,เข้าใจ,สัมผัส,คล้ำ,คลำหา -n. การรู้สึก,การสัมผัส,ประสาทสัมผัส. -Phr. (feel one's way ไปข้างหน้าระมัดระวัง), Syn. sense,perceive,touch
feeler(ฟีล'เลอะ) n. แผ่นเหล็กวัดความห่าง,ผู้สัมผัส,หนวดสัมผัส (ของแมลง) ,ความคิดเห็นทัศนคติ,วิธีการหยั่งดู,ผู้สืบ,ผู้หยั่ง
feeling(ฟีล'ลิง) n. ความรู้สึก,ความคิดเห็น,ความรู้สึกสัมผัส,อารมณ์,จิตใจ,ความเห็นใจ,ความสำนึก. adj. ไว (ความรู้สึก) ,เห็นใจ,มีอารมณ์., See also: feelingly adv. feelingness n., Syn. sensation
freelance(ฟร'ลานซฺ') vi.,adj. (เกี่ยวกับ) ทำงานโดยอิสระ (ไม่ใช่ลูกจ้าง) -freelancer n.
freelyadv. อย่างอิสระ
gear wheeln. (เกียร์'วีล) n. ล้อเฟื่อง,ล้อฟันเฟือง, Syn. . cogwheel
gearwheeln. (เกียร์'วีล) n. ล้อเฟื่อง,ล้อฟันเฟือง, Syn. . cogwheel
genteel(เจนทีล') adj. เกี่ยวกับสังคมผู้ดี,งดงาม,สละสลวย,สุภาพ, Syn. refomed,elegant
genteelism(เจนทีล'ลิสซึม) n. คำหรือสำนวนที่ต้องการให้ดูเป็นผู้ดี
grinding wheelล้อฝน
heel(ฮีล) n. ส้นเท้า,ส้น,เท้าทั้งหมด,ส่วนหลัง,ของกีบ,ท้ายเรือ,คนเลว,ขี้ขโมย,การแหกคุก vt. ตามหลัง,ใส่ส้นเท้าให้, Syn. blackguard
heeled(ฮีลดฺ) adj. มีส้นเท้า,ใส่ส้นเท้า,มีเงินมั่งมี
heeler(ฮีล'เลอะ) n. คนซ่อมรองเท้า
heelpiecen. ส่วนปลาย,ส่วนท้าย
heelpostn. ตีนเสา
ill-feeling(อิลฟิล'ลิง) adj. มุ่งร้าย,มีเจตนาไม่ดี,มีใจเป็นปฏิปักษ์, Syn. ugly
jagging wheeln. ที่ครูดให้เป็นรอย
keel(คีล) n. กระดูกงูเรือ,โครงเรือ,สันตามยาว เรือ.,สีย้อมแดงชนิดหนึ่ง vt.,vi. พลิก,คว่ำ,เอียง,ทำให้เย็น (โดยเฉพาะจากการพัด) -Phr. (on an evenkeel,ในสภาพที่สมดุลหรือมั่นคง) .
kneel(นีล) vi. คุกเข่า,คุกเข่าลง., See also: kneeler n.
newsreel(นิวซ'รีล) n. ภาพยนตร์ข่าว
paddle wheeln. ล้อใบจักรของเรือกลไฟสมัยก่อน.
peel(พีล) vt. ปอกเปลือก,เลาะกะเทาะ,ถอดเสื้อผ้า vi. (เปลือก) ลอกออกมา,หลุด n. เปลือก, See also: peelable adj. peeler n., Syn. skin,layer,pare,hull,husk
peeling(พีล'ลิง) n. การปอก,การเลาะ,การกะเทาะ,สิ่งที่ถูกปลอกเปลือก
prayer wheeln. ธรรมจักรที่ใช้ในลัทธิมหายานในธิเบต (พระลามะใช้ในการอธิษฐาน)
reel(รีล) n. หลอด,หลอดด้าย,หลอดไม้รวก,รอกม้วน,เครื่องม้วน,จานม้วน,เครื่องปั่นด้าย,ปริมาณด้ายหรือเทปหรือฟิล์มต่อม้วน,อาการหมุน (เคว้ง,โซเซ...) vt. ม้วน,ปั่นด้าย,ทำให้หมุน vi. หมุน,เคว้ง,โซเซ,วกเวียน,หมุนเวียน,รู้สึกเวียนศีรษะ -Phr. (reel of พูดหรือเขียนหรือผลิตออกมาอย่างรวดเร็วและง่ายดาย)
reelect(รีอีเลคทฺ') vt. เลือกตั้งใหม่, See also: reelection n.
steel(สทีล) n.,adj. เหล็กกล้า vt. ใส่เหล็กกล้า,ทำให้คล้ายเหล็กกล้า
steel milln. โรงงานเหล็กกล้า, Syn. steelworks
steel wiren. ลวดเหล็ก
steel wooln. ใยเหล็กสำหรับขัดมันวาว,เหล็กฝอยสำหรับขัด steelwork (สทีล'เวิร์ค) n. ส่วนที่เป็นเหล็กกล้า,โครงเหล็กกล้า
steelmakingn. การผลิตเหล็กกล้า
steelworker(สทีล'เวิร์คเคอะ) n. คนงานเหล็กกล้า
steelworksn.,pl. โรงงานเหล็กกล้า
steely(สที'ลี) adj. ประกอบด้วยเหล็กกล้า,ทำด้วยเหล็กกล้า,คล้ายเหล็กกล้า,มีลักษณะของเหล็กกล้า., See also: steeliness n.
steelyardn. ตาชั่งจีน,ตาชั่งยกได้ที่มีลูกตุ้ม
steering wheeln. พวงมาลัยขับขี่
sternwheel(สเทอน'วีล) n. พวงมาลัยเรือ, See also: stern-wheel adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
creel(n) กระชุ,กระชัง
eel(n) ปลาไหล
feel(vi,vt) รู้สึก,สำนึก,เข้าใจ,เห็นใจ,สัมผัส,คลำหา,ทาบทาม,สำรวจ
feeler(n) ผู้สืบ,ผู้รู้สึก,สิ่งที่ทำให้รู้สึก,ความคิดเห็น,ทัศนคติ
feeling(n) ความรู้สึก,อารมณ์,จิตใจ,ความสำนึก,ความคิดเห็น
genteel(adj) สุภาพ,เป็นผู้ดี,งดงาม,มีมารยาทดี,เรียบร้อย
heel(n) ส้นเท้า,ปลายไม้ตีกอล์ฟ,ท้ายเรือ,คนขี้ขโมย
heel(vt) ใส่ส้นรองเท้า,ตามหลัง
keel(n) กระดูกงูเรือ
kneel(vi) คุกเข่าลง
peel(n) ผิว,เปลือก
peel(vt) ลอกเปลือก,ปอกเปลือก,เลาะ,กะเทาะ,ถอดเสื้อผ้า
reel(n) เครื่องปั่นด้าย,หลอด,รอก,อาการหมุนเคว้ง
reel(vi) โซเซ,เซ,โคลงเคลง,หมุนเวียน
reel(vt) สาวออก,ม้วน,ปั่นด้าย,ทำให้หมุน
reelect(vt) เลือกตั้งใหม่,เลือกใหม่,เลือกตั้งซ่อม
reelection(n) การเลือกตั้งใหม่,การเลือกใหม่,การเลือกตั้งซ่อม
steel(adj) ทำด้วยเหล็กกล้า
steel(n) เหล็กกล้า
steely(adj) แข็ง,บึกบึน,เหมือนเหล็กกล้า
steelyard(n) ตาชั่งจีน
unfeeling(adj) โหดร้าย,ทารุณ,ไม่มีความรู้สึก
wheel(n) ล้อรถ,ยวดยาน,กงจักร,กังหัน,พวงมาลัย
wheel(vi,vt) จูง,หัน,กลับ,หมุนเวียน,กลิ้ง,หมุน,วกเวียน
wheelbarrow(n) รถเข็นล้อเดียว,รถสาลี่,ระแทะมือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pigeon breast; chest, keeled; chest, pigeon; pectus carinatum; pectus gallinatumอกไก่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pigeon chest; breast, pigeon; chest, keeled; pectus carinatum; pectus gallinatumอกไก่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pectus carinatum; breast, pigeon; chest, keeled; chest, pigeon; pectus gallinatumอกไก่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pectus gallinatum; breast, pigeon; chest, keeled; chest, pigeon; pectus carinatumอกไก่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peace feelerผู้หยั่งเชิงสันติภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
peel test; slug testการทดสอบแบบดึงลอก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
locking; locking of wheelsล้อตาย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
respiration, cogwheel; respiration, interruptedการหายใจกุกกัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rotate; wheel-shaped-รูปกงล้อ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
respiration, interrupted; respiration, cogwheelการหายใจกุกกัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reelม้วน, ม้วนแถบ [มีความหมายเหมือนกับ spool ๑] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reeling gaitท่าเดินซวนเซ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rear-wheel driveระบบขับเคลื่อนล้อหลัง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
roller guide; wheel guideล้อนำหัวตัด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
reelม้วน, ม้วนแถบ [มีความหมายเหมือนกับ spool ๑] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
short heel contact; heel contactสัมผัสโคน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
slave cylinder; brake cylinder; brake wheel cylinder; wheel cylinderชุดกระบอกเบรก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
steering wheelพวงมาลัย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
syrup of orange peelยาน้ำเชื่อมผิวส้ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
slug test; peel testการทดสอบแบบดึงลอก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
overrun clutch; free-wheel; one-way clutch;คลัตช์ทางเดียว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
overrunning coupling; free-wheelingการส่งกำลังทางเดียว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
one-way clutch; free-wheel; free-wheel one-way clutch; overrun clutch; overrunning clutchคลัตช์ทางเดียว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
orange peelลักษณะผิวส้ม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Achilles tendon; heel cordเอ็นร้อยหวาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
jockey wheelล้อปรับสายพาน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
breast, pigeon; chest, keeled; chest, pigeon; pectus carinatum; pectus gallinatumอกไก่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
blower wheelล้อเครื่องเป่าลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
brake wheel cylinder; brake cylinder; slave cylinder; wheel cylinderชุดกระบอกเบรก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bone, heel; calcaneum; calcaneusกระดูกส้นเท้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
brake cylinder; brake wheel cylinder; slave cylinder; wheel cylinderชุดกระบอกเบรก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
mag wheelล้อแม็ก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
calcaneum; bone, heel; calcaneusกระดูกส้นเท้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
calcaneus; bone, heel; calcaneumกระดูกส้นเท้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
chest, keeled; breast, pigeon; chest, pigeon; pectus carinatum; pectus gallinatumอกไก่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
chest, pigeon; breast, pigeon; chest, keeled; pectus carinatum; pectus gallinatumอกไก่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
crown wheelเฟืองบายศรี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
carina; keel๑. กลีบคู่ล่าง๒. สัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
carinate; cristate; keeledเป็นสัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cogwheel respiration; respiration, interruptedการหายใจกุกกัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cristate; carinate; keeledเป็นสัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
daisy wheelจานอักขระ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
daisy-wheel printerเครื่องพิมพ์แบบจานอักขระ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
drop-center wheelกระทะล้อร่องกลาง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
gait, reelingท่าเดินซวนเซ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
guilt; guilt feelingความรู้สึกผิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
guilt feeling; guiltความรู้สึกผิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fluid flywheelล้อตุนกำลังแบบของไหล [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
fluid flywheelล้อตุนกำลังแบบของไหล [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
feeler gaugeเกจแผ่นสอด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tape reelเทปม้วน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Tape reelเทปม้วน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Motorized Wheelchairรถเข็นคนพิการที่ติดตั้งมอเตอร์, รถเข็นคนพิการที่ติดตั้งมอเตอร์และชุดควบคุมการเคลื่อนที่ใช้พลังงานจากไฟฟ้าที่เก็บไว้ในแบตเตอรี [Assistive Technology]
Bridges, Iron and Steelสะพานเหล็ก [TU Subject Heading]
Building, Iron and steelการก่อสร้างด้วยเหล็กและเหล็กกล้า [TU Subject Heading]
Carbon steelเหล็กกล้าคาร์บอน [TU Subject Heading]
Columns, Iron and steelเสาเหล็ก [TU Subject Heading]
CornSheel (Computer program language)คอร์นเชลล์ (ภาษาคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Electric wheelchairsเก้าอี้คนพิการแบบล้อหมุนด้วยไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Freelance graphics for Windowsฟรีแลนซ์กราฟิกส์ สำหรับ วินโดวส์ [TU Subject Heading]
Grinding wheelsหินเจีย [TU Subject Heading]
Heelส้นเท้า [TU Subject Heading]
Mild steelเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ [TU Subject Heading]
Newsreelsภาพยนตร์ข่าว [TU Subject Heading]
Patato peelingการปอกเปลือกมันฝรั่ง [TU Subject Heading]
Pipe, Steelท่อเหล็กกล้า [TU Subject Heading]
Sheet-steelเหล็กกล้าแผ่น [TU Subject Heading]
Ships, Iron and steelเรือเหล็ก [TU Subject Heading]
Stainless steel industryอุตสาหกรรมเหล็กกล้าไร้สนิม [TU Subject Heading]
Steelเหล็กกล้า [TU Subject Heading]
Steel alloysเหล็กกล้าผสม [TU Subject Heading]
Steel barsเหล็กเส้น [TU Subject Heading]
Steel furnitureเฟอร์นิเจอร์เหล็ก [TU Subject Heading]
Steel industry and tradeอุตสาหกรรมเหล็กกล้า [TU Subject Heading]
Steel pilingเสาเข็มเหล็ก [TU Subject Heading]
Steel pipe industriesอุตสาหกรรมท่อเหล็กกล้า [TU Subject Heading]
Steel plate industry อุตสาหกรรมเหล็กกล้าแผ่น [TU Subject Heading]
Steel, Castเหล็กกล้าหล่อ [TU Subject Heading]
Steel, Stainlessเหล็กกล้าไร้สนิม [TU Subject Heading]
Steel, Structuralเหล็กกล้าโครงสร้าง [TU Subject Heading]
Structural steel industryอุตสาหกรรมเหล็กกล้าโครงสร้าง [TU Subject Heading]
Tariffon steelพิกัดอัตราศุลกากรเหล็กกล้า [TU Subject Heading]
Water-wheelsระหัดวิดน้ำ [TU Subject Heading]
Wheelchairsเก้าอี้คนพิการแบบล้อหมุน [TU Subject Heading]
Wheelsวงล้อ [TU Subject Heading]
Scheelite ชีไลต์
แหล่ง - ในประเทศไทยพบเป็นแหล่งแร่ใหญ่บริเวณ แถบสัมผัสของหินแกรนิตและหินปูน บริเวณจังหวัดเชียงราย แม่ฮ่องสอน ตาก เชียงใหม่ และแพร่ พบประปรายบริเวณจังหวัดลำปาง ภาคใต้พบที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี แหล่งดีบุก-ชีไลต์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ประโยชน์ - เป็นสินแร่ทังสเตน เช่นเดียวกับวุลแฟรไมต์ [สิ่งแวดล้อม]
Wheeled Bin ถังขยะมีล้อ [สิ่งแวดล้อม]
Alloy Steelเหล็กกล้าเจือโลหะ, โลหะผสมเหล็กกล้า [การแพทย์]
Ambivalent Feelingsความรู้สึกสองฝักสองฝ่าย [การแพทย์]
Balls of Steel Woolลูกปืนรถจักรยาน [การแพทย์]
Boron Steelโบรอนสตีล [การแพทย์]
Child Feelingsความรู้สึกของเด็ก [การแพทย์]
Containers, Stainless Steelภาชนะที่ทำด้วยเหล็กไร้สนิม [การแพทย์]
Crowns, Stainless Steelครอบฟัน [การแพทย์]
Eelsปลาไหล [การแพทย์]
Express Feelingการแสดงออกของความรู้สึก [การแพทย์]
Feel Inferiorปมด้อย [การแพทย์]
Feeling of Inferiorityความรู้สึกต่ำต้อย [การแพทย์]
Feeling of Unrealityความรู้สึกของความไม่เป็นจริง,ความรู้สึกที่ไม่เป็นความจริง [การแพทย์]
Feeling, Aggressiveความรู้สึกก้าวร้าว [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
freelancer[ฟรีแลนซ์ - เซอะ] (n) บุคคค ที่เสนอตนเองเพื่อรับทำงาน ตามคำสั่ง ของผู้ว่าจ้าง รับจ้าง ทำงาน อิสระ รับไปทำด้วยตัวคนเดียว หรืองานบางประเภท ที่นายจ้าง ต้องการ
freeloader (n ) คนที่หาผลประโยชน์จากความใจกว้างของผู้อื่น
head over heels (phrase) หัวปักหัวปำ (มักใช้กรณีที่ตกหลุมรัก) เช่น Be careful, you might just fall head over heels with Cindy.
heel (n ) ส้นเท้า
ideell {adj} (n ) นามธรรม
kitten heel (n ) รองเท้าส้นแหลม
look and feel (n) รูปลักษณ์และการใช้งาน
steel (n ) เหล็ก
steel tape (n ) ตลับเมตร
wheel loaderรถตักล้อยาง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, I feel strange.โอ้ฉันรู้สึกแปลก Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
When she breaks the tender peel to taste the apple in my hand, her breath will still, her blood congeal.เมื่อเธอแบ่งเปลือกซื้อ เพื่อลิ้มรสแอปเปิ้ลในมือของ ฉัน ลมหายใจของเธอจะยังคงทำให้ เป็นวุ้นเลือดของเธอ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Аs soon as you're through You'll feel mighty sliсkเร็วที่สุดเท่าที่คุณผ่าน คุณจะรู้สึกเนียนยิ่งใหญ่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I really feel quite happy now.ฉันรู้สึกมีความสุขมากใน ขณะนี้ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Yes, I feel better now.แน่นอน ผมรู้สึกดีขึ้นแล้ว The Great Dictator (1940)
How do you feel? Look after mamma.คุณรู้สึกยังไงบ้าง หลังจากที่ได้ ดูดนมเมียผม The Great Dictator (1940)
Doesn't that make you feel good?คงไม่ทำให้คุณรู้สึกดีใช่ไหม The Great Dictator (1940)
To make him feel your superiority.เพื่อให้เขารู้สึกอยู่เหนือท่าน The Great Dictator (1940)
How are you feel?คุณเป็นยังไงบ้าง The Great Dictator (1940)
By making him feel inferior.ทำให้เขารู้สึกด้อยกว่าท่าน The Great Dictator (1940)
I feel-a fine.ผมรู้สึกโล่ง The Great Dictator (1940)
Good afternoon, Mrs. Van Hopper. How are you feeling?สวัสดีค่ะ คุณนายแวน ฮอปเปอร์ อาการคุณเป็นยังไงบ้างคะ Rebecca (1940)
Soldiers, don't give yourselves to brutes, men who despise you, enslave you, regiment your lives, tell you what to think and feel, who drill you, treat you like cattle and use you as cannon fodder.ทหาร พวกคุณไม่ใช่สัตว์ป่า ที่จะดูถูกประชาชนทำกับเขาเช่นทาส คุณคือทหาร หวังว่าพวกคุณคงคิดและสำนึก The Great Dictator (1940)
We think too much and feel too little.เราคิดว่ามันมากเกินไป จนไร้ความรู้สึก The Great Dictator (1940)
Certainly feels good to be back on... dry land.แน่นอนว่ารู้สึกดีที่ได้กลับมา บนดินแห้ง Pinocchio (1940)
Come along. We needn't talk to each other if we don't feel like it.มาเถอะ เราไม่ต้องคุยกันก็ได้ ถ้าไม่ต้องการ Rebecca (1940)
- Kneel, Mr Cricket.คุกเข่า นาย คริกเก็ต ฮะ? Pinocchio (1940)
I feel as though I'd... I'd collected a whole shelf full of bottles.ฉันรู้สึกเหมือนตัวเองสะสมขวดไว้เต็มหิ้ง Rebecca (1940)
No, no, but I feel that we ought to do something to make people feel that Manderley is just the same as it always was.- เปล่าๆ ฉันคิดว่าเราน่าจะทําอะไรบางอย่างให้คนอื่นรู้สึกว่า แมนเดอเลย์ยังคงเป็นเหมือนเมื่อก่อน Rebecca (1940)
I must say, I feel a little like the poor relation, sneaking around through back doors.ผมรู้สึกอย่างกับเป็นญาติอนาถา ต้องหลบออกทางประตูหลัง Rebecca (1940)
Feel this.สัมผัสสิ Rebecca (1940)
But I feel so uncomfortable.แต่ฉันรู้สึกอึดอัด ทุกวันฉันพยายามเต็มที่แล้ว Rebecca (1940)
It's... It's just that I feel at such a disadvantage.ก็แค่ฉันรู้สึกว่าเสียเปรียบ Rebecca (1940)
I saw the boat heel over and sink.ผมเห็นเรือพลิกควํ่า... เเล้วจมลง Rebecca (1940)
You can't understand what my feelings were, can you?ใช่มั้ย Rebecca (1940)
You know what I feel without my saying it.- ผมบรรยายเป็นคำพูดออกมาคงไม่หมด Rebecca (1940)
You know, old boy, I have a strong feeling that before the day's out, somebody's going to make use of that rather expressive, though somewhat old-fashioned term, "foul play. "รู้มั้ยฉันสังหรณ์ใจว่าก่อนที่จะหมดวัน จะมีบางคนใช้สํานวนที่สื่อความหมาย... ซึ่งถึงแม้จะโบราณที่เรียกว่า 'เล่นตุกติก' Rebecca (1940)
As an officer of the law, don't you feel there are some slight grounds for suspicion?ท่านไม่คิดว่ามันมีมูลเหตุอื่นที่น่าสงสัยรึครับ - ฆาตกรรมงั้นรึ Rebecca (1940)
I don't know if you've ever experienced the feeling of driving an expensive motorcar which isn't your own?ไม่รู้ว่านายเคยประสบกับการที่ต้อง ขับรถหรูที่ไม่ใช่ของตัวเองรึเปล่า Rebecca (1940)
Mr. De Winter, I want you to believe we all feel very deeply for you in this matter.คุณเดอ วินเทอร์ผมอยากให้คุณทราบว่า พวกเราเห็นใจคุณอย่างสุดซึ้ง Rebecca (1940)
All of the projecting part of the hook... ... the curve and the point, was covered with sardines... ... each sardine hooked through both eyes so they made a garland of the projecting steel.และทุกส่วนที่ยื่นของเบ็ด เส้นโค้งและจุดที่ถูกปกคลุม ด้วย ปลาซาร์ดีนสด แต่ละปลา ซาร์ดีนติดยาเสพติด The Old Man and the Sea (1958)
Well, if you want me to tell you how I feel about it, it's all right with me.ดีถ้าคุณต้องการให้ฉันบอกคุณว่าฉันรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เหมาะสมกับฉัน 12 Angry Men (1957)
I began to get a peculiar feeling about this trial. I mean, nothing is that positive.ฉันเริ่มที่จะได้รับความรู้สึกที่แปลก ๆ เกี่ยวกับการทดลองนี้ ฉันหมายความว่าไม่มีอะไรที่เป็นบวกว่า 12 Angry Men (1957)
- Don't you feel well?- Don't you feel well? 12 Angry Men (1957)
- I feel perfectly well, thank you.- I feel perfectly well, thank you. 12 Angry Men (1957)
I can't get over the feeling something's wrong.- ฉันรู้สึกใจคอไม่ดี Rebecca (1940)
Most of 'em, it's like they have no feelings!Most of 'em, it's like they have no feelings! 12 Angry Men (1957)
Certainly his back cannot feel as badly as mine does... ... and he cannot pull this skiff forever... ... no matter how strong he is. "แน่นอนว่าเขากลับไม่สามารถ รู้สึกมากเท่ากับ เหมืองไม่และเขาไม่สามารถดึง เรือกรรเชียงเล็ก ๆ นี้ ตลอดไปไม่ว่าวิธีการที่ แข็งแกร่งเขาเป็น The Old Man and the Sea (1958)
You're feeling it now, fish.คุณรู้สึกได้ในขณะนี้ปลา The Old Man and the Sea (1958)
Why don't you donate five dollars to the cause? Maybe it'll make you feel better.ทำไมคุณไม่บริจาคเงินห้าดอลลาร์สาเหตุหรือไม่ บางทีมันจะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้น 12 Angry Men (1957)
- I don't feel that way.- ฉันไม่รู้สึกอย่างนั้น 12 Angry Men (1957)
Very well, Manolin. I feel confident today.ได้เป็นอย่างดี แมโนลิน ฉัน รู้สึกมีความมั่นใจในวันนี้ The Old Man and the Sea (1958)
In the dark, the old man could feel the morning coming.ในที่มืด, ชายชรารู้สึกว่าช่วงเช้าที่ผ่านมา The Old Man and the Sea (1958)
I feel sorry for you. What it must feel like to wanna pull the switch!ผมรู้สึกเสียใจสำหรับคุณ สิ่งที่มันจะต้องรู้สึกเหมือนจะต้องการที่จะดึงสวิทช์! 12 Angry Men (1957)
- I feel he'd have gone for him underhand.- I feel he'd have gone for him underhand. 12 Angry Men (1957)
OK. Here's what I think. And I have no personal feelings about this.ตกลง นี่คือสิ่งที่ผมคิดว่า และผมไม่ได้มีความรู้สึกส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องนี้ 12 Angry Men (1957)
Nine of us now seem to feel that the defendant is innocent.Nine of us now seem to feel that the defendant is innocent. 12 Angry Men (1957)
As it went down, slipping lightly through the old man's fingers... ... he could still feel the great weight... ... though the pressure of his thumb and finger were almost imperceptible.ในขณะที่มันลงไปเบา ๆ ลื่น ไถล ผ่านมือของชายชรา เขายังคงสามารถรู้สึกถึง น้ำหนักที่ดี The Old Man and the Sea (1958)
Now the fish was struck, and the old man could feel that he was hooked.ตอนนี้ปลาถูกทุบและ ชายชราจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนติด ยาเสพติด The Old Man and the Sea (1958)
How do you feel, hand?คุณรู้สึกอย่างไร, มือ? The Old Man and the Sea (1958)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eelWhen he first heard her lovely voice over the phone, he fell head over heels for her.
eelI feel that I don't really belong here.
eelOnly turning the wheel of time with a rope around your neck.
eelI'm not afraid of anything after having (verbal) abuse heaped on me like that. In fact I feel braced by it.
eelI feel nothing but contempt for such behavior.
eelI cannot help feeling that the attempt has turned out to be a failure.
eelI am not feeling well.
eelSteering wheels of American cars are on the left side.
eelI feel comfortable in his company.
eelI feel like doing something different today.
eelShe was aware of their hostile feelings toward her.
eelYou are not to speak to the man at the wheel.
eelFeel for the pockets of your raincoat.
eelIt was such a lovely day that everybody was feeling happy and cheerful.
eelA unicycle has only one wheel.
eelWe will have to get over the feeling of helplessness.
eelI don't feel hostile toward you.
eelWhat does it feel like to be a patient?
eelHe feels relaxed when he's playing the guitar.
eelWe should feel for the pains of others.
eelI don't feel like waiting any longer.
eelHe feel in love with her at first sight.
eelI feel uneasy in my father's presence.
eelI feel first-class tonight.
eelI feel refreshed.
eelIt's quite possible that there are times I am half awake, and thus the day feels shorter.
eelFollowing urination I feel as though I still have to go more.
eelThe eel I caught last week is still alive.
eelI think I hurt his feelings.
eelWhen I think back on what I did, I feel pretty stupid.
eelHe expressed his feeling in the form of a painting.
eelI feel a strong attraction to the music of Beethoven.
eelThis feels like silk.
eelI feel exactly the same as Mr Isoda.
eelThis silk feels smooth.
eelPlease feel free to contact me for details about the meeting or the schedule.
eelShe can express her feelings when she feels happy or sad.
eelHow lonely and helpless she must feel lift all by her self!
eelHis death made all feel sorry.
eelDo you feel like going to the theater?
eelI feel as I can rely on things now.
eelHe had a little piano on wheels, and a poor thin monkey which sat on top of it.
eelSay that work is 8 hours, it feels like the three hour commute time is also work but you don't get any money for it. What a waste.
eelI feel like going to bed early tonight.
eelI feel ill at ease with her.
eelI got together with her mainly because we seemed to share the same feelings about things.
eelThe paint is peeling off the weather-beaten wall.
eelHe always spends his money freely.
eelHe looks very down at heels.
eelIf you take medicine, you will feel better.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สบอารมณ์[V] be pleased with, See also: feel satisfied, feel contented, Syn. ถูกใจ, พอใจ, Ant. ขัดหูขัดตา, Example: ผมรู้สึกสบอารมณ์ตั้งแต่แรกเห็นเธอในงานเต้นรำแล้ว, Thai definition: ถูกอารมณ์หรือต้องอารมณ์
เปลี่ยวเหงา[V] feel lonely, Syn. ว้าเหว่, เปลี่ยวใจ, อ้างว้าง, Example: เขารู้สึกเปลี่ยวใจอย่างยิ่งเมื่อเธอจากไป
อบอุ่นใจ[V] feel comforted, See also: feel hearty, feel warm, Ant. ว้าเหว่, Example: เด็กจะรู้สึกอบอุ่นใจและมีความสุขถ้ารู้ว่าบิดามารดาเอาใจใส่และสนใจในตัวเด็ก, Thai definition: ปราศจากความว้าเหว่
เก็บอาการ[V] hide the feeling, Syn. เก็บความรู้สึก, Ant. ออกอาการ, Example: คนเจ้าอารมณ์บางคนก็เก็บอาการ แยกตัวเองออกจากสังคม ไม่สนใจในการสังคม, Thai definition: ทนเจ็บโดยไม่แสดงอาการเจ็บปวด หรือโกรธให้ผู้อื่นเห็น
ขี้แง[V] be a crybaby, See also: be/feel weepy, be easy to move tears, whine, Syn. ขี้แย, Example: เขายังดูอ่อนแอแบบบาง แต่เขาไม่ขี้แงเหมือนเจ้าว่าหรอก, Thai definition: ร้องไห้ง่ายและร้องไห้บ่อย, Notes: (ปาก)
คายตัว[V] be irritated, See also: have/feel an itch, itch, feel itchy, Syn. ระคายตัว, Example: เด็กๆ เข้าไปวิ่งเล่นในทุ่งหญ้า ตกเย็นคายตัวกันทุกคนจนต้องพาไปหาหมอ, Thai definition: รู้สึกระคายคัน
เคืองแค้น[V] be offended, See also: harbor malice against, habour/bear/feel resentment, be angry, flare up, rage, be indignant, Syn. แค้นเคือง, อาฆาต, โกรธแค้น, Example: คุณจุ๋มต้องตกระกำลำบากทั้งยามแต่งยามร้าง จะไม่ให้เธอเคืองแค้นกระไรได้, Thai definition: ไม่พอใจเพราะทำไม่ดีต่อตนหรือผู้ใกล้ชิด
ชาเย็น[ADJ] cold, See also: cool, unfeeling, irresponsive, Syn. เฉยเมย, เย็นชา, Ant. ไยดี, สนใจ, สนใจไยดี, Example: จากการศึกษาประวัติคนไข้พบว่า คนไข้มีมารดาที่มีบุคลิกลักษณะกระด้าง ชาเย็น เจ้าอารมณ์, Thai definition: ที่ไม่สนใจไยดีกับคนหรือสิ่งรอบข้าง
เซถลา[V] stagger, See also: reel, sag, totter, Example: นักมวยพลาดท่าถูกหมัดจากคู่ต่อสู้เข้าอย่างจังจนเซถลาราวนกปีกหัก, Thai definition: เซไปโดยพลันอย่างคนลื่นล้ม
ประสาทเสีย[V] be irritated, See also: be nervous, feel uneasy, get fretful, be neurotic, Syn. หงุดหงิด, Example: ครูประสาทเสียเมื่อเด็กส่งเสียงร้องไห้กระจองงองแง
ผะอืดผะอม[V] feel nauseated, See also: suffer from nausea, be sick, retch, feel like vomiting, be disgusting, Syn. คลื่นไส้, คลื่นเหียน, พิพักพิพ่วน, พะอืดพะอม, กลืนไม่เข้าคายไม่ออก, Example: หล่อนผะอืดผะอมเมื่อได้กลิ่นทุเรียน
หลบลี้หนีหน้า[V] make oneself scarce, See also: avoid, keep away from, slink, take to one's heels, make one's gateway, show a clean pair o, Syn. หลบหน้า, หนีหน้า, Ant. เผชิญหน้า, Example: เด็กต้องเผชิญสถานการณ์เช่นนี้เข้า มักจะพยายามหลบลี้หนี้หน้าผู้คนและเก็บตัวตามลำพัง, Thai definition: หนีหายไปเลย, ไม่ยอมมาพบปะ
ช่างดัดเหล็ก[N] bar bender, See also: steel bender
บันไดหนีไฟ[N] ladder, See also: steel sadder
รองเท้าส้นสูง[N] high-heeled shoe
คอแห้ง[V] feel dry, See also: be parched, Syn. คอแห้งผาก, Example: ฉันรู้สึกคอแห้งมากหลังจากที่ทานยาแก้แพ้เข้าไปไม่ถึงชั่วโมง, Thai definition: รู้สึกกระหายน้ำ
สัมผัส[V] feel, See also: perceive, Syn. รับรู้, รู้สึก
คับข้องใจ[V] frustrate, See also: feel constraint, Syn. ข้องใจ, คับใจ, อึดอัดใจ, คับอกคับใจ, Ant. สบายใจ, Example: เมื่อมีผู้ขัดขวางไม่ให้เราดำเนินงานให้สำเร็จ เราอาจคับข้องใจและแสดงความก้าวร้าวออกมาได้, Thai definition: คับใจและสงสัยไม่เข้าใจ
ไม่อั้น[ADV] freely, See also: without stint, without limits, Syn. ไม่ยั้ง, Example: พ่อแม่ให้เขาใช้เงินได้อย่างไม่อั้นในการซื้อความหรูหราฟุ่มเฟือย, Thai definition: เต็มที่, เต็มกำลังอย่างไม่มีข้อจำกัด
รถ[N] car, See also: vehicle, carriage, automobile, motor car, wheels, Syn. รถยนต์, Example: ถนนสุขุมวิทในช่วงเลิกงานมีปริมาณรถมากที่สุดกว่าถนนสายอื่นๆ, Thai definition: ยานพาหนะทุกชนิดที่ใช้ในการขนส่งทางบกซึ่งเดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ กำลังไฟฟ้า หรือพลังงานอื่น และหมายความรวมตลอดถึงรถพ่วงของรถนั้นด้วย
รำคาญใจ[V] feel annoyed, See also: feel disturbed, feel bothered, Syn. รำคาญ, Ant. พอใจ, สบายใจ, Example: ผมไม่เคยสอบตกให้ทางบ้านเดือดร้อน หรือรำคาญใจ, Thai definition: ไม่พอใจเมื่อถูกกวนใจ
ล้อรถ[N] wheel, Syn. ล้อ, ลูกล้อ, Example: ล้อรถหมุนทะยานแต่ไม่เร็วจนเกินไป เพราะคนขับขับรถอย่างระมัดระวัง, Count unit: ล้อ, Thai definition: ส่วนประกอบของรถซึ่งเป็นวงกลมทำหน้าที่หมุนเคลื่อนเพื่อให้รถเคลื่อนตัวไป
อลูมิเนียม[N] aluminium, See also: stainless steel, aluminum, Syn. อลูมินัม, Example: ภาชนะเครื่องครัวส่วนใหญ่จะทำมาจากอลูมิเนียม, Notes: (อังกฤษ)
เพียบพร้อม[ADJ] well-heeled, See also: complete, perfect, absolute, Syn. สมบูรณ์, มั่งคั่ง, พรั่งพร้อม, Example: เธอมีชีวิตที่เพียบพร้อม แต่ดูเหมือนเธอจะไม่มีความสุขกับสิ่งที่มีอยู่, Thai definition: ที่มีเต็มเปี่ยมครบทุกอย่าง
เบาตัว[V] be relaxed, See also: relieve, feel relieved, Syn. เบาเนื้อเบาตัว, สบายตัว, Example: ฉันจะรู้สึกเบาตัวมากถ้าได้ออกกำลังกายแล้วได้ไปอบผิวต่อ, Thai definition: รู้สึกกระปรี้กระเปร่าเพราะสบายตัว, โล่งใจหายอึดอัด
เบาเนื้อเบาตัว[V] feel relaxed, See also: feel relieved, Syn. เบาตัว, สบายตัว, Example: พออาบน้ำเสร็จแล้วค่อยเบาเนื้อเบาตัวหน่อย ไม่อย่างนั้นนอนไม่หลับแน่ๆ, Thai definition: รู้สึกกระปรี้กระเปร่าเพราะสบายตัว, โล่งใจหายอึดอัด
เบาหวิว[V] feel dizzy, See also: feel giddy, Example: เธอรู้สึกเบาหวิวเหมือนจะเป็นลมเมื่อรู้ว่าพ่อล้มละลาย, Thai definition: มีความรู้สึกเหมือนใจจะขาดหรือหวาดอย่างใจหาย
กังหันน้ำ[N] water turbine, See also: water vane, water wheel, Example: กังหันน้ำ ที่ชาวบ้านทำขึ้นเป็นสิ่งประดิษฐ์จากไม้ไผ่ ถือเป็นภูมิปัญญาแบบชาวบ้าน, Count unit: ตัว
ปวดปัสสาวะ[V] be impelled to urinate, See also: feel a necessity to urinate, feel inclined to urinate, Syn. ปวดฉี่, ปวดเยี่ยว, ปวดเบา, ปวดท้องฉี่, Example: คนไข้กินน้ำมากไปจึงทำให้ปวดปัสสาวะบ่อย
ภูมิใจ[V] be proud of, See also: feel proud, have a feeling of accomplishment, take pride in, Syn. กระหยิ่มใจ, พึงใจ, ยินดี, Ant. ห่อเหี่ยวใจ, Example: บทเรียนจากอดีตสอนใจเราให้รักชาติ รักความเป็นไทย และภูมิใจในสิ่งดีงามของชาติ, Thai definition: รู้สึกว่ามีเกียรติยศ
มะยม[N] star gooseberry, See also: Phyllanthus acidus Skeels, Syn. ต้นมะยม, ผลมะยม, Example: ผมเห็นคุณยกแก้วเหล้าขาวขึ้นกรึ๊บแล้วโยนมะยมสดใส่ปากเคี้ยว ผมจึงรู้สึกน้ำลายสอ, Count unit: ต้น, ผล, ลูก, Thai definition: ชื่อไม้ต้นชนิด Phyllanthus acidus Skeels ในวงศ์ Euphorbiaceae ผลกลมเป็นเฟืองๆ รสเปรี้ยว
มิตรจิตมิตรใจ[N] friendly feelings, See also: cordiality, friendliness, sympathy, Syn. น้ำใจ, Thai definition: ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน, Notes: (สำนวน)
รถเข็น[N] wheelbarrow, See also: pushcart, Count unit: คัน, Thai definition: รถสำหรับขนของมีที่จับให้เข็นไปได้
รถเข็น[N] wheelchair, Example: อุบัติเหตุในครั้งนี้ ถึงเขาจะไม่ตายก็กลายเป็นอัมพาต ต้องนั่งบนรถเข็น เดินเหินไปไหนมาไหนไม่ได้, Thai definition: เก้าอี้มีล้อสำหรับคนพิการ
รองเท้าส้นสูง[N] high-heeled shoes, Example: เวลาเดินทางอย่าใส่รองเท้าส้นสูงไป ให้ใช้รองเท้าแตะแทน, Count unit: คู่
ล้อ[N] wheel, See also: roller, caster, Syn. ลูกล้อ, ล้อรถ, Example: รถคันนี้วิ่งไม่ได้เพราะล้อพัง, Thai definition: ส่วนของรถซึ่งเป็นวงกลมสำหรับหมุนเคลื่อนพารถไป
ล้อเลื่อน[N] wheeled vehicle, Syn. ยานพาหนะ, Example: ประโยชน์ของรถไฟที่เห็นเด่นชัดกว่าล้อเลื่อนประเภทอื่นก็คือสามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้สูง, Thai definition: คำรวมเรียกรถต่างๆ
ล้อหน้า[N] front wheel, Example: ล้อหน้าจักรยานชนก้อนหินแล้วส่ายไปข้างทาง, Count unit: ล้อ
ล้อหลัง[N] rear wheel, Example: ล้อหลังของรถถูกตะปูตำทำให้ยางแบน, Count unit: ล้อ
โล่งใจ[V] be relieved, See also: feel relieved, be carefree, be at ease, be relaxed, Syn. เบาใจ, หมดกังวล, โล่งอก, Ant. หนักใจ, หนักอกหนักใจ, Example: ชาวโลกบางส่วนคงโล่งใจขึ้น เมื่อสงครามในอ่าวเปอร์เซียสงบลง, Thai definition: หมดความกังวลเมื่อเหตุการณ์ผ่านพ้นไป
โล่งอก[V] be relieved, See also: feel relieved, Syn. โล่งใจ, เบาใจ, หมดกังวล, Ant. หนักอก, หนักใจ, หนักอกหนักใจ, Example: เขาโล่งอกและดีใจที่ทำได้, Thai definition: หมดความกังวลเมื่อเหตุการณ์ผ่านพ้นไป
สงบอารมณ์[V] calm down, See also: calm oneself, control one's emotion, suppress one's feeling, Syn. สงบจิตใจ, Ant. วุ่นวายใจ, Example: เขานั่งพะอืดพะอมอยู่ครู่หนึ่ง แล้วออกมาสงบอารมณ์เฉยๆ อยู่อีกพักใหญ่
เสรี[ADV] freely, See also: independently, Syn. อิสระ, Example: ในสังคมสมัยนี้หญิงสาวชายหนุ่มคบกันเป็นเพื่อนฝูงกันได้โดยเสรี, Thai definition: ที่ทำได้โดยปลอดอุปสรรค, มีสิทธิที่จะทำจะพูดได้โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
เสียดาย[V] regret, See also: feel sorry for the loss, Example: โค้ชเสียดายที่นักกีฬาแพ้ฝ่ายตรงข้าม, Thai definition: รู้สึกเสียดาย
แสบ[V] sting, See also: feel (a sharp) pain, be sore, smart, Syn. ปวดแสบปวดร้อน, เจ็บ, Example: ตาเขาแดงก่ำและแสบจนมองไม่ได้, Thai definition: อาการเจ็บอย่างบาดแผลที่ถูกน้ำเกลือราด
หนาว[V] be cold, See also: feel cold, be cool, be freezing, be frozen, Syn. เย็น, หนาวเย็น, หนาวเหน็บ, เหน็บหนาว, , Ant. ร้อน, Example: ปีนี้อากาศหนาวจัดกว่าทุกปี
หวิว[V] feel dizzy, See also: be giddy, have a feeling of faintness or giddiness, Example: ผมหวิวๆ เหมือนมีใครมากัดลูกมะนาวทั้งลูกกร้วมใหญ่ๆ ต่อหน้าผม, Thai definition: มีความรู้สึกที่ดูเหมือนใจจะขาดไป, หวาดอย่างใจหาย
เหน็ดเหนื่อย[V] be tired, See also: be exhausted, be fatigued, feel weary, Syn. เหนื่อยเหน็ด, เหนื่อย, เหนื่อยล้า, อ่อนล้า, หมดเรี่ยวหมดแรง, Ant. สดชื่น, กระปรี้กระเปร่า, Example: พวกเราเป็นห่วงท่านเจ้าคุณมาก เพราะท่านเหน็ดเหนื่อยมาตลอดหลายวันแล้ว, Thai definition: อ่อนเพลียเพราะทำงาน
เหล็ก[N] iron, See also: steel, Example: ขันใบนี้เป็นขันเคลือบลายทำด้วยเหล็ก, Thai definition: ธาตุลำดับที่ 26 สัญลักษณ์ Fe เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็ง สีขาวเป็นเงาคล้ายเงิน หลอมละลายที่ 1536 ํ ซ. ใช้ประโยชน์ได้มากมาย เช่น ทำเหล็กหล่อ เหล็กพืด เหล็กกล้า
อิสระ[ADV] freely, See also: independently, liberally, Example: ความพึงพอใจแบบที่ไม่มีศูนย์กลาง ทำให้สมาชิกสามารถติดต่อกับผู้อื่นได้อย่างอิสระ, Thai definition: เป็นใหญ่, ปกครองตนเอง, เป็นไทแก่ตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพอิสระ[n. exp.] (āchīp itsara) EN: freelance   FR: indépendant [m]
อาการดีขึ้น[v. exp.] (ākān dī kheun) EN: be in better condition ; feel better ; get better   FR: avoir un état de santé qui s'améliore ; se sentir mieux
อาลัย[v.] (ālai) EN: feel sad ; feel sorrowful   FR: déplorer ; regretter
อารมณ์[n.] (ārom) EN: mood ; temper ; feeling ; spirits ; disposition ; state of mind ; emotion , temperament   FR: humeur [f] ; état d'esprit [m] ; tempérament [m] ; dispositions [fpl] ; émotion [f] ; sentiment [m]
อารมณ์ค้าง[X] (ārom khāng) EN: unsatisfied ; leftover feelings   
อารมณ์ไม่ดี[v.] (ārom mai dī) EN: be in a bad mood ; be in a bad temper ; feel blue ; lose temper ; be upset ; be cranky ; be grouchy   FR: être de mauvaise humeur [f] ; être de mauvais poil (fam.)
อรรถรส[n.] (attharot) EN: flavour = flavor (Am.) ; feeling ; aesthetic quality ; beautiful wording   
ใบจาน[n.] (baijān) EN: chainwheel   
บำเรอ[v.] (bamroē) EN: minister with lavish attention ; lavish attention on ; pander to ; make s.o. feel happy   FR: être aux petits soins ; faire plaisir à qqn
บันไดหนีไฟ[n. exp.] (bandai nī fai) EN: ladder; steel sadder   FR: échelle métallique [f]
เบาหวิว[v. exp.] (bao wiū) EN: feel weightless ; feel light ; be light   FR: être léger comme l'air
บาดใจ[v.] (bātjai) EN: grieve ; hurt the feelings ; offend   FR: offenser ; froisser
ชา [v.] (chā) EN: feel numb ; feel senseless ; feel anaesthetized ; become blunted   FR: rester sans réaction ; être engourdi
ใช่ลูกล่อลูกชน[xp] (chai lūk lø lūk chon) EN: wheeling and dealing   
ช่างดัดเหล็ก[n.] (chang dat lek) EN: bar bender ; steel bender   
ฉงน[v.] (cha-ngon) EN: be in doubt ; be uncertain ; feel puzzled ; be perplexed ; be baffled ; be bewildered ; have doubts   FR: être perplexe ; être déconcerté ; être dérouté ; avoir des doutes
ชิงช้าสวรรค์[n. exp.] (chingchāsawan) EN: Ferris wheel ; Big Wheel   FR: grande roue [f]
ชิ้นเหล็ก[n. exp.] (chin lek) EN: steel billet   
ฉิว[v.] (chiu) EN: get angry ; take offense ; be in a temper ; be irritated ; feel angry   FR: se mettre en colère ; se fâcher ; être offensé ; être vexé
เฉย ๆ[X] (choēi-choei) EN: indifferent ; impassive ; calm ; without a particular feeling ; so-so   FR: indifférent ; impassible ; calme ; sans état d'âme ; sans avis
ดุม[n.] (dum) EN: hub ; hub of a wheel ; nave of an ox-cart ; nave box ; axle-nut of a whee   FR: moyeu [m]
อึดอัด[v.] (eut-at) EN: have tight chest ; be suffocating ; feel uncomfortable ; be uneasy ; feel cramped ; be not satisfied   FR: être mal à l'aise ; se sentir oppressé
ฝักมะขาม[n.] (fakmakhām) EN: segment of a cart-wheel   
เฟือง[n.] (feūang) EN: cog ; gear wheel ; cogwheel   FR: engrenage [m] ; roue dentée [f] ; pignon [m]
ฝืด[adj.] (feūt) EN: unsmooth ; hard going ; not moving freely ; sticky ; tight ; difficult ; stiff   FR: laborieux ; malaisé ; difficile ; dur ; résistant ; rigide
ฟ่อง[adv.] (føng) EN: highly ; freely   FR: à la dérive
ห้ามใจ[v.] (hāmjai) EN: restrain oneself ; suppress one's feeling ; control one's feeling   FR: se dominer ; se contenir ; se maîtriser
เห็นจะ[v.] (henja) EN: look like ; seem ; appear ; feel ; be probably   FR: sembler
เห็นใจ[v.] (henjai) EN: sympathize with ; feel for ; have sympathy for ; commiserate with ; pity ; be sympathetic (with)   FR: sympathiser
เหียน[v.] (hīen) EN: feel nauseous ; feel sick ; be affected with nausea ; be nauseated ; feel like vomiting   FR: avoir des nausées ; se sentir nauséeux
ห่อเหี่ยว[v.] (høhīo) EN: feel dejected ; be downcast ; be dispirited ; be depressed ; be miserable   FR: se sentir découragé ; être abattu
ห่วงใย[v.] (huangyai) EN: worry ; feel anxious about ; concern about   FR: se préoccuper ; se soucier
แจว[v.] (jaēo) EN: run away ; escape ; flee ; skip ; show a clean pair of heels   FR: fuir ; s'échapper ; montrer les talons
ใจจืด[adj.] (jaijeūt) EN: indifferent ; callous ; unfeeling ; unsympathetic ; heartless ; unkind ; harsh ; inconsiderate ; insensate ; inconsiderate ; unmoved   FR: indifférent ; insensible ; insignifiant ; irresponsable ; insensé
ใจจริง[n.] (jaijing ) EN: frankness ; true feeling ; sincerity ; truthfulness   FR: franchise [f] ; sincérité [f]
ใจจริง[adv.] (jaijing ) EN: really ; sincerily ; truly   FR: franchement ; sincérement ; vraiment ; réellement
ใจหวิว[v.] (jaiwiū) EN: feel dizzy ; be giddy ; be nervous ; get alarmed ; throb with terror ; skip a beat   FR: avoir la tête qui tourne ; être pris de vertige
จักร[n.] (jak) EN: wheel ; disk = dis (Am.) ; discus   FR: roue [f] ; disque [m]
จักร[n.] (jak) EN: toothed gear wheel ; cogwheel   
จักจี้ =จั๊กจี้[v.] (jakkajī) EN: tickle ; itch ; feel ticklish   FR: chatouiller
จำนวนจริง[n. exp.] (jamnūan jing) EN: real number ; rational number   FR: nombre réel [m]
จำนวนจริงบวก[n. exp.] (jamnūan jing būak) EN: positive real number   FR: nombre réel positif [m]
จำนวนจริงลบ[n. exp.] (jamnūan jing lop) EN: negative real number   FR: nombre réel négatif [m]
เจ็บ[v.] (jep) EN: be pained ; hurt ; ache ; be sore ; feel painful ; be distressed in mind ; suffer from mental pain   FR: être blessé ; avoir mal
เจ็บปวดรวดร้าว[v. exp.] (jeppūat rūat-rāo) EN: be in anguish ; feel a mental pain ; be distressed ; be deeply pained ; get hurt   FR: être angoissé
เจียน[v.] (jīen) EN: trim ; cut ; peel ; prune ; pare   FR: découper
จริง[adj.] (jing ) EN: real ; true ; actual ; genuine ; authentic   FR: vrai ; véridique ; réel ; authentique ; véritable
จริง[adv.] (jing ) EN: really ; truly ; indeed   FR: réellement ; vraimernt
จริง ๆ[adv.] (jing-jing) EN: really ; truly ; actually   FR: réellement ; vraiment ; tout à fait
จิตใจ[n.] (jitjai) EN: mind ; sentiment ; feeling ; emotion ; spirit ; thoughts   FR: sentiment [m] ; émotion [f] ; mental [m] ; psychisme [m] ; pensée [f] ; esprit [m] ; impression [f] ; âme [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
EEL    IY1 L
HEEL    HH IY1 L
NEEL    N IY1 L
FEEL    F IY1 L
EELS    IY1 L Z
PEEL    P IY1 L
TEEL    T IY1 L
DEEL    D IY1 L
KEEL    K IY1 L
SEEL    S IY1 L
REEL    R IY1 L
BEEL    B IY1 L
NEELD    N IY1 L D
PEELS    P IY1 L Z
KEELY    K IY1 L IY0
FEELS    F IY1 L Z
FEELY    F IY1 L IY0
EELAM    IY1 L AE0 M
KHEEL    K IY1 L
FREEL    F R IY1 L
HEELS    HH IY1 L Z
WHEEL    W IY1 L
WHEEL    HH W IY1 L
THEEL    TH IY1 L
KNEEL    N IY1 L
TEELE    T IY1 L
CREEL    K R IY1 L
PEELE    P IY1 L
SEELY    S IY1 L IY0
REELS    R IY1 L Z
STEEL    S T IY1 L
DEELY    D IY1 L IY0
KEELE    K IY1 L
SKEEL    S K IY1 L
NEELS    N IY1 L Z
KEELS    K IY1 L Z
NEELY    N IY1 L IY0
PEELER    P IY1 L ER0
FREELS    F R IY1 L Z
FREELY    F R IY1 L IY0
GREELY    G R IY1 L IY0
PEELED    P IY1 L D
KEELER    K IY1 L ER0
NEELEY    N IY1 L IY0
BEELER    B IY1 L ER0
MCKEEL    M AH0 K IY1 L
FEELEY    F IY1 L IY0
FEELER    F IY1 L ER0
CREELY    K R IY1 L IY0
MEELER    M IY1 L ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eel    (n) ˈiːl (ii1 l)
eels    (n) ˈiːlz (ii1 l z)
feel    (v) fˈiːl (f ii1 l)
heel    (v) hˈiːl (h ii1 l)
keel    (v) kˈiːl (k ii1 l)
peel    (v) pˈiːl (p ii1 l)
reel    (v) rˈiːl (r ii1 l)
creel    (n) krˈiːl (k r ii1 l)
feels    (v) fˈiːlz (f ii1 l z)
heels    (v) hˈiːlz (h ii1 l z)
keels    (v) kˈiːlz (k ii1 l z)
kneel    (v) nˈiːl (n ii1 l)
peels    (v) pˈiːlz (p ii1 l z)
reels    (v) rˈiːlz (r ii1 l z)
steel    (v) stˈiːl (s t ii1 l)
wheel    (v) wˈiːl (w ii1 l)
creels    (n) krˈiːlz (k r ii1 l z)
feeler    (n) fˈiːlər (f ii1 l @ r)
freely    (a) frˈiːliː (f r ii1 l ii)
heeled    (v) hˈiːld (h ii1 l d)
keeled    (v) kˈiːld (k ii1 l d)
kneels    (v) nˈiːlz (n ii1 l z)
peeled    (v) pˈiːld (p ii1 l d)
peeler    (n) pˈiːlər (p ii1 l @ r)
reeled    (v) rˈiːld (r ii1 l d)
steels    (v) stˈiːlz (s t ii1 l z)
steely    (j) stˈiːliː (s t ii1 l ii)
wheels    (v) wˈiːlz (w ii1 l z)
feelers    (n) fˈiːləz (f ii1 l @ z)
feeling    (v) fˈiːlɪŋ (f ii1 l i ng)
genteel    (j) ʤˈɛntˈiːl (jh e1 n t ii1 l)
heeling    (v) hˈiːlɪŋ (h ii1 l i ng)
keeling    (v) kˈiːlɪŋ (k ii1 l i ng)
kneeled    (v) nˈiːld (n ii1 l d)
peelers    (n) pˈiːləz (p ii1 l @ z)
peeling    (v) pˈiːlɪŋ (p ii1 l i ng)
reeling    (v) rˈiːlɪŋ (r ii1 l i ng)
steeled    (v) stˈiːld (s t ii1 l d)
wheeled    (v) wˈiːld (w ii1 l d)
cogwheel    (n) kˈɒgwiːl (k o1 g w ii l)
feelings    (n) fˈiːlɪŋz (f ii1 l i ng z)
flywheel    (n) flˈaɪwiːl (f l ai1 w ii l)
kneeling    (v) nˈiːlɪŋ (n ii1 l i ng)
newsreel    (n) njˈuːzriːl (n y uu1 z r ii l)
peelings    (n) pˈiːlɪŋz (p ii1 l i ng z)
steelier    (j) stˈiːlɪəʴr (s t ii1 l i@ r)
steeling    (v) stˈiːlɪŋ (s t ii1 l i ng)
treeless    (j) trˈiːləs (t r ii1 l @ s)
wheeling    (v) wˈiːlɪŋ (w ii1 l i ng)
cartwheel    (n) kˈaːtwiːl (k aa1 t w ii l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zháo, ㄓㄠˊ, / ] to touch; to come in contact with; to feel; to be affected by; to catch fire; to fall asleep; to burn, #26 [Add to Longdo]
认为[rèn wéi, ㄖㄣˋ ㄨㄟˊ, / ] to believe; to think; to consider; to feel, #166 [Add to Longdo]
[gēn, ㄍㄣ, ] heel; to follow closely; to go with; to marry sb (of woman); with; towards; as (compared to); from (different from); and (in addition to), #202 [Add to Longdo]
觉得[jué de, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄜ˙, / ] to think; to feel, #237 [Add to Longdo]
[fā, ㄈㄚ, / ] to send out; to show (one's feeling); to issue; to develop; (classifier for gunshots, "rounds"), #271 [Add to Longdo]
感觉[gǎn jué, ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ, / ] to feel; to become aware of; feeling; sense; perception, #356 [Add to Longdo]
[chèng, ㄔㄥˋ, / ] steelyard; variant form of 秤, #365 [Add to Longdo]
开心[kāi xīn, ㄎㄞ ㄒㄧㄣ, / ] to feel happy; to rejoice; to have a great time; to make fun of sb, #790 [Add to Longdo]
[gǎn, ㄍㄢˇ, ] to feel; to move; to touch; to affect, #903 [Add to Longdo]
[lún, ㄌㄨㄣˊ, / ] wheel; gear; (by) turn; rotate, #1,010 [Add to Longdo]
感到[gǎn dào, ㄍㄢˇ ㄉㄠˋ, ] to feel; to sense; to have the feeling that; think that; to move; to affect, #1,027 [Add to Longdo]
[qíng, ㄑㄧㄥˊ, ] feeling; emotion; passion; situation, #1,139 [Add to Longdo]
想要[xiǎng yào, ㄒㄧㄤˇ ㄧㄠˋ, ] to want to; to feel like; to fancy; to care for sb; desirous of, #1,265 [Add to Longdo]
感情[gǎn qíng, ㄍㄢˇ ㄑㄧㄥˊ, ] feeling; emotion; sensation; likes and dislikes; deep affection for sb or sth; relationship (i.e. love affair), #1,328 [Add to Longdo]
令人[lìng rén, ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ, ] to cause sb (to do); to make one (feel sth); (used in constructing words for feelings such as anger, surprise, sympathy etc), #1,465 [Add to Longdo]
感受[gǎn shòu, ㄍㄢˇ ㄕㄡˋ, ] to sense; perception; to feel (through the senses); a feeling; an impression; an experience, #1,494 [Add to Longdo]
[jué, ㄐㄩㄝˊ, / ] feel; find that; thinking; awake; aware, #1,766 [Add to Longdo]
情绪[qíng xù, ㄑㄧㄥˊ ㄒㄩˋ, / ] feeling; sentiment, #1,807 [Add to Longdo]
[xǐ, ㄒㄧˇ, ] to be fond of; to like; to enjoy; to be happy; to feel pleased; happiness; delight; glad, #2,013 [Add to Longdo]
表情[biǎo qíng, ㄅㄧㄠˇ ㄑㄧㄥˊ, ] (facial) expression; to express one's feelings; expression, #2,225 [Add to Longdo]
[fán, ㄈㄢˊ, / ] to feel vexed; to bother; to trouble; superfluous and confusing; edgy, #2,651 [Add to Longdo]
[gāng, ㄍㄤ, / ] steel, #2,875 [Add to Longdo]
情感[qíng gǎn, ㄑㄧㄥˊ ㄍㄢˇ, ] feeling; emotion; to move (emotionally), #3,045 [Add to Longdo]
[shuǎng, ㄕㄨㄤˇ, ] bright; clear; crisp; open; frank; straightforward; to feel well; fine; pleasurable; invigorating; to deviate, #3,212 [Add to Longdo]
[liàn, ㄌㄧㄢˋ, / ] to feel attached to; long for; love, #3,218 [Add to Longdo]
[mō, ㄇㄛ, ] feel with the hand; to touch; to stroke; to grope; to feel (one's pulse), #3,362 [Add to Longdo]
舒服[shū fu, ㄕㄨ ㄈㄨ˙, ] comfortable; feeling well, #3,555 [Add to Longdo]
难受[nán shòu, ㄋㄢˊ ㄕㄡˋ, / ] to feel unwell; to suffer pain; to be difficult to bear, #3,719 [Add to Longdo]
钢铁[gāng tiě, ㄍㄤ ㄊㄧㄝˇ, / ] steel, #3,724 [Add to Longdo]
难过[nán guò, ㄋㄢˊ ㄍㄨㄛˋ, / ] feel sorry; be grieved, #3,751 [Add to Longdo]
恶心[ě xīn, ㄜˇ ㄒㄧㄣ, / ] nausea; to feel sick; disgust; nauseating, #3,869 [Add to Longdo]
感觉到[gǎn jué dào, ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ ㄉㄠˋ, / ] feel, #3,911 [Add to Longdo]
[chěng, ㄔㄥˇ, ] steel yard; scales, #4,807 [Add to Longdo]
[chèng, ㄔㄥˋ, ] steelyard, #4,807 [Add to Longdo]
[chù, ㄔㄨˋ, / ] knock against; touch; to feel, #4,835 [Add to Longdo]
不好意思[bù hǎo yì si, ㄅㄨˋ ㄏㄠˇ ㄧˋ ㄙ˙, ] feel embarrassed; be ill at ease; find it embarrassing (to do sth), #4,943 [Add to Longdo]
[guì, ㄍㄨㄟˋ, ] kneel, #5,209 [Add to Longdo]
委屈[wěi qū, ㄨㄟˇ ㄑㄩ, ] to feel wronged; to nurse a grievance; to cause sb to feel wronged, #5,428 [Add to Longdo]
[tāi, ㄊㄞ, ] fetus; litter; tire (of a wheel); abbr. of 輪胎|轮胎, #5,521 [Add to Longdo]
人心[rén xīn, ㄖㄣˊ ㄒㄧㄣ, ] popular feeling; the will of the people, #5,772 [Add to Longdo]
着急[zháo jí, ㄓㄠˊ ㄐㄧˊ, / ] worry; feel anxious, #5,791 [Add to Longdo]
面子[miàn zi, ㄇㄧㄢˋ ㄗ˙, ] outer surface; outside; honor; reputation; face (as in "losing face"); self-respect; feelings; (medicinal) powder, #5,889 [Add to Longdo]
友情[yǒu qíng, ㄧㄡˇ ㄑㄧㄥˊ, ] friendly feelings; friendship, #5,982 [Add to Longdo]
不舒服[bù shū fu, ㄅㄨˋ ㄕㄨ ㄈㄨ˙, ] unwell; feeling ill; to feel uncomfortable; uneasy, #6,195 [Add to Longdo]
感叹[gǎn tàn, ㄍㄢˇ ㄊㄢˋ, / ] to sigh (with feeling), #6,381 [Add to Longdo]
片子[piān zi, ㄆㄧㄢ ㄗ˙, ] film; movie; film reel; gramophone record, #6,397 [Add to Longdo]
安心[ān xīn, ㄢ ㄒㄧㄣ, ] at ease; to feel relieved; to set one's mind at rest; to keep one's mind on sth, #6,569 [Add to Longdo]
驱动[qū dòng, ㄑㄩ ㄉㄨㄥˋ, / ] to drive; to propel; drive (vehicle wheel); drive mechanism (tape or disk); device driver (computing software), #7,060 [Add to Longdo]
自豪[zì háo, ㄗˋ ㄏㄠˊ, ] (feel a sense of) pride; to be proud of sth (in a good way), #7,076 [Add to Longdo]
疑惑[yí huò, ㄧˊ ㄏㄨㄛˋ, ] (a sense of) uncertainty; to feel unsure about sth; unconvincing; to puzzle over, #7,376 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
気分[きぶん, kibun] Thai: อารมณ์ความรู้สึก English: feeling
傷む[いたむ, itamu] Thai: เจ็บ English: to feel pain
思う[おもう, omou] Thai: รู้สึก English: to feel
傷付ける[きずつける, kizutsukeru] Thai: ทำให้เจ็บใจ English: to hurt someones feelings
感じる[かんじる, kanjiru] Thai: รู้สึก English: to feel
触れる[ふれる, fureru] Thai: รู้สึก English: to feel
沈む[しずむ, shizumu] Thai: หดหู่ English: to feel depressed
痛む[いたむ, itamu] Thai: รู้สึกเจ็บปวด English: to feel a pain
催す[もようす, moyousu] Thai: ทำให้เกิดอารมณ์ผันแปร English: to feel sick
知る[しる, shiru] Thai: รู้สึก English: to feel
触る[さわる, sawaru] Thai: รู้สึก English: feel
伸び伸び[のびのび, nobinobi] Thai: สบาย ๆ English: feeling at ease (vs)
繰る[くる, kuru] Thai: ม้วน English: to reel

German-Thai: Longdo Dictionary
Seele(n) |die, pl. Seelen| จิตวิญญาน, จิตใจ, See also: Related: Geist
Seele(n) |die, pl. Seelen| ดวงวิญญาณ, จิตวิญญาณ, ความคิด, See also: Geist,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aalspieß {m}eel spear [Add to Longdo]
Aalsuppe {f} [cook.]eel soup [Add to Longdo]
Abblättern {n} der Oberflächesurface peeling [Add to Longdo]
Abhaspel {f}pay off reel; decoiler [Add to Longdo]
Abnutzung {f} | dachförmige Abnutzung | exzentrische Abnutzung | gleichmäßige Abnutzung | regelmäßige Abnutzung | sägezahnförmige Abnutzung | schnelle Abnutzung | stellenweise Abnutzung | ungleichmäßige Abnutzung | ungleichmäßige Abnutzung (Lauffläche) | wellenförmige Abnutzungwear; wear and tear | roof-shaped wear | eccentric wear | even (tread) wear; smooth wear; uniform wear | regular wear | heel-and-toe wear; tooth-shaped wear | rapid wear | spotty wear | irregular wear | uneven tread wear | wave-like wear [Add to Longdo]
Absatz {m}; Schuhabsatz {m} | Absätze {pl}; Fersen {pl}heel | heels [Add to Longdo]
Abschrecken {n} (von Stahl)quenching (of steel) [Add to Longdo]
Abwickelrolle {f}unwind reel [Add to Longdo]
Abwickelspule {f}take-off reel [Add to Longdo]
Achillesferse {f} [übtr.]; wunder Punkt; Schwachstelle {f}Achilles' heel [fig.]; weak spot [Add to Longdo]
Achsfolge {f}wheel arrangement [Add to Longdo]
Achsstand {n} [techn.]wheel base [Add to Longdo]
Aktionsrad {n}impulse wheel [Add to Longdo]
Allerseelen [relig.]All Souls' Day [Add to Longdo]
Allrad...all-wheel [Add to Longdo]
Amphipoden {pl}; Amfipoden {pl} (z.B. Seeläuse)amphipods (e.g. sea lice) [Add to Longdo]
Antriebsrad {m} [techn.]drive wheel; driving wheel; power wheel [Am.]; traction wheel [Add to Longdo]
Aufhaspel {f}; Wickler {m}pay on reel; coiler [Add to Longdo]
Aufnahmespule {f}; Aufwickelspule {f}take-up reel [Add to Longdo]
Ausdrehung {f}cut out; wheel tread [Add to Longdo]
Ausländerfeindlichkeit {f}anti-alien feeling [Add to Longdo]
Australien {n}; Neuseeland {n} | in Australien/Neuseeland lebendown under | to live down under [Add to Longdo]
Automatenstahl {m}free cutting steel [Add to Longdo]
Band {n}; Bandspule {f}reel [Add to Longdo]
Bandeisen {n}; Bandstahl {m}steel strip [Add to Longdo]
Bandrolle {f}reel [Add to Longdo]
Bandstahl {m}strip steel; hoop [Add to Longdo]
Baustahl {m} | allgemeine Baustähleconstruction steel; structural steel; engineering steel | general engineering steels [Add to Longdo]
Baustahlmatte {f}reinforcement mat; reinforcement steel mesh [Add to Longdo]
Baustahlprofil {n}structural steel section [Add to Longdo]
Bedienungshandrad {n}; Schaltrad {n}control wheel [Add to Longdo]
Befehlsempfänger {m}heeler [Add to Longdo]
Befehlsempfänger {m}heelers [Add to Longdo]
die Beine in die Hand nehmento take to one's heels [Add to Longdo]
seelische Belastung {f}mental (emotional) strain [Add to Longdo]
Betonstahl {m}reinforcing steel [Add to Longdo]
Betonstahlmatte {f}reinforcing steel mesh [Add to Longdo]
Bewehrungsmatte {f}; Armierungsmatte {f}reinforcement steel mesh [Add to Longdo]
Biegeelastizität {f} [techn.]elasticity of bending [Add to Longdo]
Blankstahl {m} | Blasen {pl}bright steel | bladders [Add to Longdo]
Blechmantel {m}steel jacket [Add to Longdo]
Bordscheibe {f}flanged wheel [Add to Longdo]
Diamantenscheibe {f}diamond wheel [Add to Longdo]
Drahtgeflecht {n} | Drahtgeflechte {pl} | nichtrostendes Drahtgeflechtwire netting; mesh wire | wire nettings | stainless steel netting [Add to Longdo]
Drahtspion {m}wire feeler gauge [Add to Longdo]
Drehscheibe {f}(potter's) wheel [Add to Longdo]
elektrisch angetriebene Drehscheibe {f}power-wheel; electric powered wheel [Add to Longdo]
Dreirad {n} | Dreiräder {pl}three wheeler | three wheelers [Add to Longdo]
Edelstahl {m}; rostfreier Stahlhigh-grade steel; stainless steel [Add to Longdo]
Edelstahlband {n}high-grade steel strip [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[うつぼ;ウツボ, utsubo ; utsubo] (n) (uk) moray (eel) (Gymnothorax kidako); muraenid [Add to Longdo]
4WD[よんダブリューディー, yon daburyu-dei-] (n) four-wheel drive (vehicle) [Add to Longdo]
RV車;アールブイ車[アールブイしゃ, a-rubui sha] (n) sports utility vehicle; SUV; four wheel drive (car or minivan); lit [Add to Longdo]
SRC造[エスアールシーぞう, esua-rushi-zou] (n) (See 鉄骨鉄筋コンクリート造) steel-framed reinforced concrete construction [Add to Longdo]
S造[エスぞう, esu zou] (n) (See 鉄骨造) steel construction [Add to Longdo]
いい感じ;良い感じ[いいかんじ, iikanji] (n) pleasant feeling; good vibes [Add to Longdo]
いい気持ち;いい気持[いいきもち, iikimochi] (n,adj-no) good feeling [Add to Longdo]
うざがる[, uzagaru] (exp,v5r) (from うざい and がる) to behave annoyed; to feel annoyed [Add to Longdo]
うながっぱ[, unagappa] (n) type of maki sushi typically made from eel and cucumber [Add to Longdo]
うな丼;鰻丼;うなぎ丼[うなどん(うな丼;鰻丼);うなぎどんぶり(鰻丼;うなぎ丼), unadon ( una donburi ; unadon ); unagidonburi ( unadon ; unagi donburi )] (n) bowl of eel and rice (donburi) [Add to Longdo]
おくびにも出さない[おくびにもださない, okubinimodasanai] (exp) not revealing (thoughts, feelings); not breathing a word [Add to Longdo]
お邪魔虫;御邪魔虫[おじゃまむし, ojamamushi] (n) someone who gets in the way without serving any useful purpose; fly in the ointment; buttinsky; third wheel [Add to Longdo]
お腹を空かす;お腹をすかす[おなかをすかす, onakawosukasu] (exp,v5s) (See お腹を空かせる) to feel hungry; to get hungry [Add to Longdo]
お腹を空かせる[おなかをすかせる, onakawosukaseru] (exp,v1) to feel hungry; to get hungry [Add to Longdo]
かせ糸;綛糸;桛糸[かせいと, kaseito] (n) reeled thread [Add to Longdo]
がさがさ[, gasagasa] (adj-na,adv,n,vs,adj-no) (on-mim) rustling; dry or rough feeling; (P) [Add to Longdo]
がっかり[, gakkari] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) feel disappointed; dejected; lose heart; feel emotionally drained; feel let down; (P) [Add to Longdo]
がる[, garu] (suf,v5r) (1) to feel (on adj-stem to represent a third party's apparent emotion); (2) to behave as if one were [Add to Longdo]
きしょい;キショイ[, kishoi ; kishoi] (adj-f) (sl) (See 気色悪い) feel sick; (something is) weird [Add to Longdo]
きまり悪い;決まり悪い;決り悪い;極まり悪い[きまりわるい, kimariwarui] (adj-i) feeling awkward; being ashamed; being bashful [Add to Longdo]
きめえ[, kimee] (exp) (sl) (See キモい) disgusting; gross; bad feeling; weird [Add to Longdo]
きゅん[, kyun] (adv,adv-to) (on-mim) momentary tightening of one's chest caused by powerful feelings [Add to Longdo]
ぎくっと[, gikutto] (adv-to) (1) (See ぎくり) (with a) start; (vs) (2) to feel shocked [Add to Longdo]
くさくさ[, kusakusa] (adv,n,vs) (on-mim) feeling depressed [Add to Longdo]
くしゃくしゃ[, kushakusha] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) crumpled; disheveled; dishevelled; feel gloomy; (P) [Add to Longdo]
くらっと[, kuratto] (adv) (1) (on-mim) (See くらくら) dizzyingly; (vs) (2) to feel dizzy [Add to Longdo]
ぐらつく[, guratsuku] (v5k,vi) to be unsteady; to reel; to shake [Add to Longdo]
この先の心持ち[このさきのこころもち, konosakinokokoromochi] (exp) feelings from this point on [Add to Longdo]
こみ上げる;込み上げる;込上げる(io)[こみあげる, komiageru] (v1,vi) (1) to fill (one's heart); to experience a welling up of feelings or sensations; (2) to feel nauseated [Add to Longdo]
ささくれ立つ[ささくれだつ, sasakuredatsu] (v5t,vi) (1) (See ささくれる・1) to split finely; to splinter; to get frayed; (2) (See ささくれる・2) to become irritable; to feel on edge [Add to Longdo]
さっぱり[, sappari] (adj-na,adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) feeling refreshed; feeling relieved; (2) neat; trimmed; (3) plain; simple; (4) (See さっぱり分らない) completely; entirely; (5) not in the least (in sentence with negative verb); not at all; (n) (6) completely ignorant; not doing at all; (P) [Add to Longdo]
ざらざら[, zarazara] (adj-na,adv,n,vs,adv-to,adj-no) (on-mim) feeling rough; (P) [Add to Longdo]
ざらつく;ザラつく[, zaratsuku ; zara tsuku] (v5k,vi) (See ざらざら) to be rough feeling [Add to Longdo]
したい気がする[したいきがする, shitaikigasuru] (exp,vs-i) (See 気がする) to feel like doing [Add to Longdo]
しゅんと[, shunto] (vs) to feel despondent [Add to Longdo]
じいんと;ジーンと;ジンと;じーんと;じんと[, jiinto ; ji-n to ; jin to ; ji-nto ; jinto] (adv) (1) (on-mim) extremely cold feeling that makes one feel numb; sharp pain that is almost numbing; (2) heartrending; touching the heart [Add to Longdo]
じんじん[, jinjin] (adv,adv-to) (1) tingling sensation (e.g. in a leg); feeling numb; painful tingle; throbbing; (2) noisily; ears ringing [Add to Longdo]
すかっと[, sukatto] (adv) (1) (on-mim) (See すっきり) refreshed; clear; (vs) (2) to feel refreshed [Add to Longdo]
すっと(P);スッと;スーッと;すうっと[, sutto (P); sutsu to ; su-tsu to ; suutto] (adv,vs) (1) (on-mim) (スーッと and すうっと are more emphatic) straight; quickly; directly; all of a sudden; (2) (on-mim) quietly; gently; softly; (vs) (3) to feel refreshed; to feel satisfied; (P) [Add to Longdo]
ずには居られない[ずにはいられない, zunihairarenai] (exp,adj-i) (uk) (See ないではいられない) (after neg. verb stem) feel compelled to; can't help but feel; can't help but do [Add to Longdo]
せざるを得ない[せざるをえない, sezaruwoenai] (exp,adj-i) (See ざる) cannot avoid doing; cannot help but (do); is compelled to do; (feel) obliged to (do); has to do [Add to Longdo]
せざる得ない[せざるえない, sezaruenai] (exp,adj-i) (See ざる,せざるを得ない) cannot avoid doing; cannot help but (do); is compelled to do; (feel) obliged to (do); has to do [Add to Longdo]
その気[そのけ;そのケ, sonoke ; sono ke] (n) what one has a mind to do; what one feels like (doing); being so minded; (with) that in mind [Add to Longdo]
その気になる[そのきになる, sonokininaru] (exp,v5r) to feel like it; to get to think that way; to become so minded [Add to Longdo]
ぞくぞく[, zokuzoku] (adv,n,vs) (on-mim) shiver; feel chilly; shudder; thrill; (P) [Add to Longdo]
だらける[, darakeru] (v1,vi) to be lazy; to be slack; to feel dull; to feel languid; to feel listless [Add to Longdo]
ちょん掛け;ちょん掛[ちょんがけ, chongake] (n) pulling heel hook (sumo) [Add to Longdo]
つんでれ;ツンデレ[, tsundere ; tsundere] (adj-f,n) (1) (See つんつん,でれでれ) being on the surface sharp and sarcastic (tsuntsun) but underneath lovestruck and fawning (deredere); characteristic of a gap between acted out actions and feelings in mind; (2) normally being sharp but at some prompt suddenly becoming lovestruck; hot-cold personality type [Add to Longdo]
てれながら[, terenagara] (n) feeling awkward [Add to Longdo]
でんぐり返る[でんぐりがえる, dengurigaeru] (v5r,vi) to turn a somersault; to turn over (topsy-turvy); to turn head over heels [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サムホイール[さむほいーる, samuhoi-ru] thumb wheel [Add to Longdo]
デージーホイールプリンタ[でーじーほいーるぷりんた, de-ji-hoi-rupurinta] daisy-wheel printer [Add to Longdo]
デイジーホイールプリンタ[でいじーほいーるぷりんた, deiji-hoi-rupurinta] daisywheel printer [Add to Longdo]
リール[りーる, ri-ru] reel [Add to Longdo]
ルック&フィール[るっく & ふぃーる, rukku & fi-ru] look & feel [Add to Longdo]
印字ホイール[いんじホイール, inji hoi-ru] print wheel [Add to Longdo]
外観と感触[がいかんとかんしょく, gaikantokanshoku] look & feel [Add to Longdo]
活字ホイール[かつじホイール, katsuji hoi-ru] print wheel [Add to Longdo]
指動輪[しどうりん, shidourin] thumb wheel [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
亡霊[ぼうれい, bourei] Seele_eines_Verstorbenen, Geist_eines_Verstorbenen, Gespenst [Add to Longdo]
娘心[むすめごころ, musumegokoro] (unschuldige) Gefuehle_eines_Maedchens, (unschuldige) Seele_eines_Maedchens [Add to Longdo]
幼心[おさなごころ, osanagokoro] kindliches_Gemuet, Kinderseele [Add to Longdo]
[こう, kou] (GEMUETS)RUHE, (SEELEN)FRIEDE [Add to Longdo]
心の琴線[こころのきんせん, kokoronokinsen] innerste_Seele [Add to Longdo]
心身[しんしん, shinshin] Koerper_und_Geist, Leib_und_Seele [Add to Longdo]
松島[まつしま, matsushima] (beruehmte Seelandschaft noerdlich von Sendai) [Add to Longdo]
[け, ke] GEIST, SEELE [Add to Longdo]
[け, ke] Geist, Seele [Add to Longdo]
[け, ke] GEIST, SEELE [Add to Longdo]
精神[せいしん, seishin] Geist, Seele, Psyche [Add to Longdo]
育ての親[そだてのおや, sodatenooya] Pflegeeltern [Add to Longdo]
[ちゅう, chuu] HERZ, SEELE, INNERSTES [Add to Longdo]
[たま, tama] -Seele, -Geist [Add to Longdo]
霊肉[れいにく, reiniku] Leib_und_Seele, Koerper_und_Geist [Add to Longdo]
[おに, oni] Teufel, boeser_Geist, Seele_eines_Verstorbenen [Add to Longdo]
鬼神[きじん, kijin] grimmiger_Gott, Gottheiten, Seele_eines_Verstorbenen [Add to Longdo]
鬼神[きじん, kijin] grimmiger_Gott, Gottheiten, Seele_eines_Verstorbenen [Add to Longdo]
鬼神[きじん, kijin] grimmiger_Gott, Gottheiten, Seele_eines_Verstorbenen [Add to Longdo]
[たましい, tamashii] -Seele, -Geist [Add to Longdo]
魂胆[こんたん, kontan] -Seele, verborgene_Absicht [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eel
   n 1: the fatty flesh of eel; an elongate fish found in fresh
      water in Europe and America; large eels are usually smoked
      or pickled
   2: voracious snakelike marine or freshwater fishes with smooth
     slimy usually scaleless skin and having a continuous vertical
     fin but no ventral fins

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top