ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*edm*

   
83 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: edm, -edm-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
freedman[N] ผู้ที่ได้รับอิสระภาพจากการเป็นทาส
piedmont[N] ตีนเขา
piedmont[ADJ] ที่อยู่ตีนเขา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
edmabbr. early diastolic murmur
freedmann. ผู้ได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากความเป็นทาส -pl. freedmen
piedmont(พีด'มอนทฺ) adj. ตีนเขา,เชิงเขา

English-Thai: Nontri Dictionary
freedman(n) ทาสที่เป็นอิสระ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
piedmont glacierธารน้ำแข็งเชิงเขา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
freedmanทาสที่ได้รับการปลดปล่อย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
electronic document management (EDM)การจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (อีดีเอ็ม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
EDM (electronic document management)อีดีเอ็ม (การจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bedmakingการจัดเตียง [TU Subject Heading]
Edman Degradationการเรียงลำดับของกรดอะมิโนโดยวิธีเอดมัน [การแพทย์]
Embedmentฝังตัว [การแพทย์]
Friedman Testการทดสอบด้วยกระต่าย [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
EDMAN    EH1 D M AH0 N
EDMAR    EH1 D M AA0 R
EDMOND    EH1 D M AH0 N D
EDMUND    EH1 D M AH0 N D
HEDMAN    HH EH1 D M AH0 N
REDMAN    R EH1 D M AE2 N
REDMON    R EH1 D M AH0 N
TEDMAN    T EH1 D M AH0 N
VIEDMA    V IY1 D M AH0
EDMARK    EH1 D M AA0 R K
DEDMAN    D EH1 D M AH0 N
DEDMON    D EH1 D M AH0 N
FREDMAN    F R EH1 D M AH0 N
WIEDMAN    W IY1 D M AH0 N
REDMANN    R EH1 D M AH0 N
TEDMUND    T EH1 D M AH0 N D
REDMOND    R EH1 D M AH0 N D
REDMUND    R EH1 D M AH0 N D
STEDMAN    S T EH1 D M AH0 N
WEEDMAN    W IY1 D M AH0 N
TEDMOND    T EH1 D M AH0 N D
EDMUNDS    EH1 D M AH0 N D Z
EDMUNDO    EH2 D M AH1 N D OW0
EDMONDS    EH1 D M AH0 N D Z
EDMUNDA    EH2 D M AH1 N D AH0
EDMANDS    EH1 D M AH0 N D Z
EDMISON    EH1 D M IH0 S AH0 N
EDMONDA    EH2 D M AA1 N D AH0
STEEDMAN    S T IY1 D M AH0 N
EDMISTON    EH1 D M IH0 S T AA0 N
EDMISTER    EH1 D M IH0 S T ER0
EDMISTEN    EH0 D M IH1 S AH0 N
WIEDMANN    W IY1 D M AH0 N
EDMONSON    EH1 D M AH0 N S AH0 N
PREDMORE    P R EH1 D M AO0 R
FREEDMAN    F R IY1 D M AH0 N
PIEDMONT    P IY1 D M AA2 N T
EDMONTON    EH1 D M AH0 N T AH0 N
FRIEDMAN    F R IY1 D M AH0 N
EDMONSTON    IH0 D M AA1 N S T AH0 N
EDMUNDSON    EH1 D M AH0 N D S AH0 N
EDMINSTER    IH0 D M IH1 N S T ER0
FRIEDMANN    F R IY1 D M AH0 N
EDMONDSON    EH1 D M AH0 N D S AH0 N
WIEDMEYER    W IY1 D M AY0 ER0
FRIEDMAN'S    F R IY1 D M AH0 N Z
FREEDMAN'S    F R IY1 D M AH0 N Z
BEDMINSTER    B EH1 D M IH0 N S T ER0
PIEDMONT'S    P IY1 D M AA2 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Edmund    (n) ˈɛdmənd (e1 d m @ n d)
Friedman    (n) frˈiːdmən (f r ii1 d m @ n)
freedman    (n) frˈiːdmən (f r ii1 d m @ n)
freedmen    (n) frˈiːdmən (f r ii1 d m @ n)
Bury St. Edmunds    (n) bˌɛrɪ-snt-ˈɛdmənz (b e2 r i - s n t - e1 d m @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
埃德蒙顿[Āi dé méng dùn, ㄞ ㄉㄜˊ ㄇㄥˊ ㄉㄨㄣˋ, / ] Edmonton, #119,511 [Add to Longdo]
艾德蒙顿[Ài dé méng dùn, ㄞˋ ㄉㄜˊ ㄇㄥˊ ㄉㄨㄣˋ, / ] Edmonton, capital of Alberta, Canada [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einschließung {f}embedment [Add to Longdo]
Freigelassene {m,f}; Freigelassener | Freigelassenen {pl}; Freigelassenefreedman | freedmen [Add to Longdo]
Gliedmaße {f}; Glied {n} [anat.] | Gliedmaßen {pl}; Glieder {pl} | die unteren Gliedmaßenlimb | limbs | the lower limbs [Add to Longdo]
Gliedmaßen {pl}; Extremitäten {pl}extremities [Add to Longdo]
Friedmannlerche {f} [ornith.]Friemann's Lark [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フリードマン[, furi-doman] (n) Friedman; (P) [Add to Longdo]
肉蒲団;肉布団[にくぶとん, nikubuton] (n) (arch) female bedmate (whose body is likened to a fleshy cushion) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
上肢[じょうし, joushi] die_oberen_Gliedmassen, -Arme [Add to Longdo]
下肢[かし, kashi] die_unteren_Gliedmassen, -Beine [Add to Longdo]
四肢[しし, shishi] Gliedmassen, Extremitaeten [Add to Longdo]
[し, shi] GLIEDMASSEN, ARME UND BEINE [Add to Longdo]
肢体[したい, shitai] Gliedmassen, Koerper_und_Gliedmassen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top