ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*edam*

IY1 D AH0 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: edam, -edam-
Possible hiragana form: *えだん*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chokedampn. บรรยากาศในเหมืองซึ่งมีปริมาณแก๊สออกซิเจนน้อย แต่มีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สูง

CMU English Pronouncing Dictionary
EDAM IY1 D AH0 M
SEDAM S EH1 D AH0 M
FIREDAMP F AY1 ER0 D AE2 M P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
firedamp (n) fˈaɪədæmp (f ai1 @ d a m p)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
枝豆[えだまめ, edamame] TH: ถั่วแระ(ที่ญี่ปุ่นนิยมต้มเกลือทานเป็นกับแกล้มเบียร์)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Edamer {m} [cook.]edam [Add to Longdo]
Grubengas {n} | Grubengase {pl}firedamp | firedamps [Add to Longdo]
Lebedame {f}demimondaine [Add to Longdo]
abdampfen; aufdampfen; bedampfento evaporate [Add to Longdo]
bedampfento vaporize [Add to Longdo]
dampfen; dunsten | dampfend | gedampft | dampft | dampfteto steam | steaming | steamed | steams | steamed [Add to Longdo]
rauchen; dampfen | rauchend; dampfend | geraucht; gedampft | raucht | rauchteto fume | fuming | fumed | fumes | fumed [Add to Longdo]
verdampfen; eindampfen | verdampfend; eindampfend | verdampft; eingedampft | es verdampft; es dampft ein | es verdampfte; es dampfte ein | es ist/war verdampftto vaporize; to vaporise [Br.] | vaporizing; vaporising [Br.] | vaporized; vaporised [Br.] | it vaporizes; it vaporises [Br.] | it vaporized; it vaporised [Br.] | it has/had vaporized; it has/had vaporised [Br.] [Add to Longdo]
Riedammerfink {m} [ornith.]Long-tailed Reed Finch [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お手玉;御手玉[おてだま, otedama] (n) (1) beanbag; beanbag juggling game; (2) bobbling the ball (baseball) [Add to Longdo]
お目玉を食らう[おめだまをくらう, omedamawokurau] (exp,v5u) (See 大目玉を食らう) to get a good scolding [Add to Longdo]
エアダムチーズ[eadamuchi-zu] (n) Edam cheese [Add to Longdo]
エダムチーズ[edamuchi-zu] (n) Edam cheese [Add to Longdo]
オーボエダモーレ[o-boedamo-re] (n) oboe d'amore (ita [Add to Longdo]
ギンザメダマシ[ginzamedamashi] (n) Hydrolagus ogilbyi (species of cartilaginous fish endemic to Australia); Ogilbys ghostshark [Add to Longdo]
グリグリ目玉[グリグリめだま, guriguri medama] (n) big and round eyes; googly eyes [Add to Longdo]
飴玉;あめ玉[あめだま, amedama] (n) candy [Add to Longdo]
逸れ玉[それだま, soredama] (n) stray bullet [Add to Longdo]
逸れ弾[それだま, soredama] (n) stray bullet [Add to Longdo]
決め球[きめだま, kimedama] (n) winning pitch; (P) [Add to Longdo]
御目玉;お目玉[おめだま, omedama] (n) a scolding [Add to Longdo]
荒れ球[あれだま, aredama] (n) wild ball (usually a pitcher with poor control) (baseball) [Add to Longdo]
枝宮[えだみや, edamiya] (n) (obsc) (See 末社) subordinate shrine [Add to Longdo]
枝豆[えだまめ, edamame] (n) edamame (green soybeans); (P) [Add to Longdo]
枝道[えだみち, edamichi] (n) branch road; digression [Add to Longdo]
手玉[てだま, tedama] (n) beanbags; jackstones; cueball [Add to Longdo]
手玉に[てだまに, tedamani] (adv) (leading) someone by the nose [Add to Longdo]
手玉に取る[てだまにとる, tedamanitoru] (exp,v5r) to lead someone around by the nose [Add to Longdo]
[けもの(P);けだもの(P);じゅう, kemono (P); kedamono (P); juu] (n) beast; brute; (P) [Add to Longdo]
替え玉(P);替玉[かえだま, kaedama] (n) (1) substitute; double; (2) second serving (ball) of noodles (to add to previously purchased ramen); (P) [Add to Longdo]
大目玉[おおめだま, oomedama] (n) good scolding [Add to Longdo]
大目玉を食らう[おおめだまをくらう, oomedamawokurau] (exp,v5u) (See お目玉を食らう) to get scolded severely [Add to Longdo]
肥溜め;肥溜;肥え溜[こえだめ, koedame] (n) tank for holding excreta (often used for fertilizer) (fertiliser); night soil vat or reservoir; cesspool [Add to Longdo]
毛玉[けだま, kedama] (n) pilling; furball; hairball; trichobezoar [Add to Longdo]
目玉[めだま, medama] (n) (1) eyeball; (2) (abbr) special feature; centerpiece; showpiece; drawcard; (3) special program; loss leader; (P) [Add to Longdo]
目玉企画[めだまきかく, medamakikaku] (n) special feature (e.g. in a magazine); special program; special project [Add to Longdo]
目玉商品[めだましょうひん, medamashouhin] (n) bargain goods; eye-catching goods; featured product; loss leader; (P) [Add to Longdo]
目玉焼き[めだまやき, medamayaki] (n) sunny-side-up fried eggs [Add to Longdo]
目玉番組[めだまばんぐみ, medamabangumi] (n) special-feature program [Add to Longdo]
揚げ玉[あげだま, agedama] (n) bits of fried batter left after cooking tempura [Add to Longdo]
流れ弾[ながれだま, nagaredama] (n) stray bullet [Add to Longdo]
連玉(ateji)[れだま;レダマ, redama ; redama] (n) (uk) Spanish broom (Spartium junceum) (spa [Add to Longdo]
腕試し[うでだめし, udedameshi] (n,vs) trying one's ability [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
南米[なんべい, nanbei] Suedamerika [Add to Longdo]
枝豆[えだまめ, edamame] gruene_Sojabohne [Add to Longdo]
目玉[めだま, medama] Augapfel [Add to Longdo]
蒸れる[むれる, mureru] abgedampft_sein, schimmelig_werden [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Edam
      n 1: mild yellow Dutch cheese made in balls encased in a red
           covering

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top