ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ebro*

IY1 B R OW2   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ebro, -ebro-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eyebrow(n) คิ้ว, See also: โขนง, ขนง
tenebrous(adj) มืด, See also: มืดครึ้ม, Syn. dark
middlebrow(adj) ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป
middlebrow(sl) สามัญ, See also: ชนชั้นกลาง
sharebroker(n) นายหน้าหลักทรัพย์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cerebro-Pref. "สมอง","สมองใหญ่"
cerebrospinaladj. เกี่ยวกับสมองและไขสันหลัง
cerebrospinalfluidน้ำสมองร่วมไขสันหลัง
eyebrow(อาย'เบรา) n. คิ้ว
middlebrow(มิด'เดิลเบรา) n. ผู้ที่มีรสนิยมและความสนใจต่าง ๆ อันเป็นที่ยอมรับกันโดยส่วนใหญ่.
sharebroker(แชร์'โบรเคอะ) n. นายหน้าหลักทรัพย์,นายหน้าใบหุ้น
tenebrous(เทน'นะบรัส) adj. มืด,มืดครึ้ม,ไม่ชัด,คลุมเครือ.

English-Thai: Nontri Dictionary
eyebrow(n) คิ้ว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pressure, cerebrospinalความดันน้ำ(หล่อสมอง)ไขสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
supercilia (พหู.); eyebrow; supercilium (เอก.)๑. คิ้ว [มีความหมายเหมือนกับ brow ๒]๒. ขนคิ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
supercilium (เอก.); eyebrow; supercilia (พหู.)๑. คิ้ว [มีความหมายเหมือนกับ brow ๒]๒. ขนคิ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
syndrome, stroke; cerebrovascular accident (CVA); stroke๑. โรคลมปัจจุบัน๒. โรคลมเหตุหลอดเลือดสมอง๓. โรคหลอดเลือดสมอง [มีความหมายเหมือนกับ disease, cerebrovascular (CVD)] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stroke; cerebrovascular accident (CVA); syndrome, stroke๑. โรคลมปัจจุบัน๒. โรคลมเหตุหลอดเลือดสมอง๓. โรคหลอดเลือดสมอง [มีความหมายเหมือนกับ disease, cerebrovascular (CVD)] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stroke syndrome; cerebrovascular accident (CVA); stroke๑. โรคลมปัจจุบัน๒. โรคลมเหตุหลอดเลือดสมอง๓. โรคหลอดเลือดสมอง [มีความหมายเหมือนกับ disease, cerebrovascular (CVD)] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
otorrhea, cerebrospinal fluid; otorrhoea, cerebrospinal fluidน้ำไขสันหลังไหลจากหู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
otorrhoea, cerebrospinal fluid; otorrhea, cerebrospinal fluidน้ำไขสันหลังไหลจากหู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
meningitis, epidemic cerebrospinal; fever, cerebrospinal; meningitis, meningococcalไข้กาฬนกนางแอ่น, ไข้กาฬหลังแอ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
meningitis, meningococcal; fever, cerebrospinal; meningitis, epidemic cerebrospinalไข้กาฬนกนางแอ่น, ไข้กาฬหลังแอ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
meningococcal meningitis; fever, cerebrospinal; meningitis, epidemic cerebrospinalไข้กาฬนกนางแอ่น, ไข้กาฬหลังแอ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cerebropathy; encephalopathyโรคสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cerebrospinal-สมองร่วมไขสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cerebrospinal fever; meningitis, epidemic cerebrospinal; meningitis, meningococcalไข้กาฬนกนางแอ่น, ไข้กาฬหลังแอ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cerebrospinal fluid (CSF)น้ำหล่อสมองไขสันหลัง, น้ำไขสันหลัง (ซีเอสเอฟ) [มีความหมายเหมือนกับ neurolymph] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cerebrospinal fluid otorrhea; otorrhoea, cerebrospinal fluidน้ำไขสันหลังไหลจากหู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cerebrospinal fluid otorrhoea; otorrhea, cerebrospinal fluidน้ำไขสันหลังไหลจากหู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cerebrospinal pressureความดันน้ำ(หล่อสมอง)ไขสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cerebrovascular accident (CVA); stroke; syndrome, stroke๑. โรคลมปัจจุบัน๒. โรคลมเหตุหลอดเลือดสมอง๓. โรคหลอดเลือดสมอง [มีความหมายเหมือนกับ disease, cerebrovascular (CVD)] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cerebrovascular disease (CVD)โรคหลอดเลือดสมอง [มีความหมายเหมือนกับ cerebrovascular accident (CVA); stroke; syndrome, stroke] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
CVA (cerebrovascular accident); stroke; syndrome, stroke๑. โรคลมปัจจุบัน๒. โรคลมเหตุหลอดเลือดสมอง๓. โรคหลอดเลือดสมอง [มีความหมายเหมือนกับ CVD (disease, cerebrovascular)] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
CVD (disease, cerebrovascular)โรคหลอดเลือดสมอง [มีความหมายเหมือนกับ CVA (cerebrovascular accident); stroke; syndrome, stroke] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
CSF (fluid, cerebrospinal)ซีเอสเอฟ (น้ำหล่อสมองไขสันหลัง, น้ำไขสันหลัง) [มีความหมายเหมือนกับ neurolymph] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
disease, cerebrovascular (CVD)โรคหลอดเลือดสมอง [มีความหมายเหมือนกับ cerebrovascular accident (CVA); stroke; syndrome, stroke] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fluid, cerebrospinal (CSF)น้ำหล่อสมองไขสันหลัง, น้ำไขสันหลัง (ซีเอสเอฟ) [มีความหมายเหมือนกับ neurolymph] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fever, cerebrospinal; meningitis, epidemic cerebrospinal; meningitis, meningococcalไข้กาฬนกนางแอ่น, ไข้กาฬหลังแอ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
epidemic cerebrospinal meningitis; fever, cerebrospinal; meningitis, meningococcalไข้กาฬนกนางแอ่น, ไข้กาฬหลังแอ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eyebrow; supercilia (พหู.); supercilium (เอก.)๑. คิ้ว [มีความหมายเหมือนกับ brow ๒]๒. ขนคิ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
encephalopathy; cerebropathyโรคสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cerebrovascular syndromeกลุ่มอาการทางระบบประสาทส่วนกลาง, กลุ่มอาการป่วยจากการได้รับรังสีที่มีอำนาจทะลุทะลวงสูงจากภายนอกทั่วร่างกายในระยะเวลาสั้นๆ ปริมาณตั้งแต่ 50 เกรย์ขึ้นไป อาการที่เกิดได้แก่ กระวนกระวาย สับสน คลื่นไส้และอาเจียนอย่างรุนแรง ไม่รู้สึกตัว และจะเสียชีวิตภายในระยะเวลาอันสั้น (ดู Radiation syndrome, Bone marrow syndrome และ Gastrointestinal syndrome ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Cerebrospinal fluidสารน้ำสมองร่วมไขสันหลัง [TU Subject Heading]
Cerebrovascular accidentภาวะหลอดเลือดในสมองแตก [TU Subject Heading]
Cerebrovascular disordersหลอดเลือดสมองผิดปกติ [TU Subject Heading]
Blood-Cerebrospinal Fluid Barrierทำนบระหว่างเลือด-น้ำหล่อสมองและไขสันหลัง [การแพทย์]
Cerebro Vascular Accidentsอุปัทวอันตรายของหลอดเลือดและสมอง [การแพทย์]
Cerebro-Vascular Accidentเส้นเลือดในสมองแตก [การแพทย์]
Cerebroside Sulfataseเซเรโบรไซด์ซัลฟาเตส [การแพทย์]
Cerebroside Sulfuric Acid Esterเอสเทอร์ของเซเรโบรไซด์ของกรดกำมะถัน [การแพทย์]
Cerebrosidesซีรีโบรไซด์,เซเรโบรไซด์,ซีรีโบรไซด์ [การแพทย์]
Cerebrospinal Feverเซเรโบรสไปนาลฟีเวอร์ [การแพทย์]
Cerebrospinal Fluidสารน้ำสมองร่วมไขสันหลัง,น้ำหล่อสมองและไขสันหลัง,น้ำไขสันหลัง,น้ำสมองร่วมไขสันหลัง,น้ำหล่อเลี้ยงสมองและไขสันหลัง,น้ำหล่อเลี้ยงสมองและไขสันหลัง,ของไหลส่วนสมองร่วมไขสันหลัง,น้ำสมองไขสันหลัง,น้ำสมองและไขสันหลัง,น้ำสมองไขสันหลัง,ของเหลวแห่งมันสมองและไขสันหลัง [การแพทย์]
Cerebrospinal Fluidน้ำไขสันหลัง [การแพทย์]
Cerebrospinal Fluid Brain Barrierทำนบระหว่างน้ำหล่อสมองและไขสันหลัง-สมอง [การแพทย์]
Cerebrospinal Fluid Fistulaรูรั่วของน้ำสมองไขสันหลัง [การแพทย์]
Cerebrospinal Fluid Otorrheaน้ำหล่อสมองไหลทางหู [การแพทย์]
Cerebrospinal Fluid Pathwayทางเดินของน้ำไขสันหลัง [การแพทย์]
Cerebrospinal Fluid Pressure, Increasedความกดดันในน้ำไขสันหลังสูง [การแพทย์]
Cerebrospinal Fluid Rhinorrheaน้ำไขสันหลังออกทางจมูก [การแพทย์]
Cerebrospinal Meningitis, Epidemicอีปิเดมิคเซเรโบรสไปนาลเมนิงไจติส [การแพทย์]
Cerebrospinal Otorrheaน้ำไขสันหลังรั่วออกหู [การแพทย์]
Cerebrospinal Rhinorrheaน้ำไขสันหลังรั่วออกจมูก,น้ำไขสันหลังรั่วเข้าจมูก [การแพทย์]
Cerebrovascular Accidentsเส้นโลหิตในสมองแตกหรืออุดตัน,อุบัติเหตุต่อหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง [การแพทย์]
Cerebrovascular Damage, Hypertensiveความพิการทางสมองเนื่องจากโรคความดันโลหิตสูง [การแพทย์]
Cerebrovascular Diseasesโรคเกิดจากความพิการของหลอดเลือดของสมอง,โรคหลอดเลือดของสมอง,โรคหลอดเลือดแดงของสมอง,โรคหลอดเลือดของสมอง,โรคของเส้นเลือดในสมอง,โรคหลอดเลือดสมอง [การแพทย์]
Cerebrovascular Disordersหลอดเลือดสมองผิดปกติ,หลอดเลือดสมอง,โรค [การแพทย์]
Cerebrovascular Occlusiveภาวะอุดกั้นหลอดเลือดของสมอง [การแพทย์]
Eyebrowsคิ้ว [การแพทย์]
Irradiation, Cerebro-Spinal Axis, Wholeการฉายรังสีทั้งสมองและไขสันหลัง [การแพทย์]
Ligaments, Vertebropelvicเอ็นที่ยึดกระดูกเชิงกรานกับกระดูกสันหลัง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ebroHe showed his disapproval by raising an eyebrow.
ebroHe's got the biggest eyebrows I've ever seen.
ebroHe arched his eyebrows in surprise.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกาทัณฑ์(n) crossbow, See also: cross-bow, bow, war-bow, eyebrow, Syn. ธนู, กุทัณฑ์, Example: อาวุธที่ใช้ในสมัยอยุธยานั้น จะเป็นอาวุธประจำกายของแต่ละบุคคลทั้งสิ้น เช่น ทวน หอก ดาบ แหลน หลาว เกาทัณฑ์, Count Unit: คัน, Thai Definition: อาวุธชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยคันสำหรับยิง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
คิ้ว(n) eyebrow, See also: brow, ridge, Syn. ขนคิ้ว, Example: สาวๆ สมัยนี้ชอบเขียนคิ้วเหมือนนางแบบ, Count Unit: คิ้ว, Thai Definition: ส่วนโค้งขอบกระบอกตาข้างบนซึ่งมีขนขึ้นที่โค้งนั้น
ภมุ(n) eyebrow, Syn. ภมุกา, คิ้ว, ภมุกะ
ภมุกะ(n) eyebrow, Syn. ภมุ, ภมุกา, คิ้ว, ภรู
ภมุกา(n) eyebrow, Syn. ภมุกะ, ภมุ, คิ้ว, ภรู
ภรู(n) eyebrow, Syn. คิ้ว, ภมุกะ, ภมุ, ภมุกา
โรคสมอง(n) cerebropathy, Thai Definition: โรคที่ก่อให้เกิดความผิดปกติใดๆ แก่สมอง, Notes: (อังกฤษ)
อุณาโลม(n) hair between eyebrows, Syn. อุณา, Thai Definition: ขนหว่างคิ้ว
อุณา(n) hair between eyebrows, Syn. อุณาโลม, Thai Definition: ขนหว่างคิ้ว
ขนคิ้ว(n) brows, See also: eyebrows, Example: ขนคิ้วของเธอขึ้นไม่เป็นระเบียบ, Count Unit: เส้น, Thai Definition: ขนที่ขึ้นบนส่วนโค้งขอบกระบอกตาข้างบน
ขนง(n) eyebrows, See also: brows, Syn. พระขนง, คิ้ว, Example: ลักษณะพระพุทธรูปสุโขทัยยุคนี้คือ พระพักตร์รูปไข ่พระขนงโก่ง พระนาสิกงุ้ม พระโอษฐ์ยิ้มเล็กน้อย พระเศียรสมส่วนกับพระศอ, Notes: (ราชาศัพท์)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่วยตัวเอง[chūay tūa-ēng] (v, exp) EN: help oneself ; do it yourself  FR: se débrouiller tout seul
หัวคิ้ว[hūakhiu] (n) EN: end of the eyebrow
เจ้าความคิด[jao khwāmkhit] (n, exp) EN: thinker ; originator of the idea ; resourceful person ; idea man  FR: homme d'idées [m] ; débrouillard [m] (fam.)
คิ้ว[khiu] (n) EN: eyebrow ; supercilium  FR: sourcil [m]
คิ้วดก[khiu dok] (n, exp) EN: bushy eyebrows  FR: sourcils épais [mpl]
ขนคิ้ว[khon khiu] (n) EN: eyebrow ; brow  FR: sourcil [m]
นกเดินดงสีคล้ำ[nok doēn dong sī khlam] (n, exp) EN: Eyebrowed Thrush  FR: Merle obscur [m] ; Grive obscure [f] ; Merle à sourcils [m]
นกจู๋เต้นคิ้วยาว[nok jū ten khiu yāo] (n, exp) EN: Eyebrowed Wren-Babbler  FR: Petite Turdinule [f] ; Timalie à poitrine tachetée [f] ; Turdinule à sourcils [f]
ผีเสื้อเลอะเทอะลายแถบ[phīseūa loethoe lāi thaēp] (n, exp) EN: Banded Treebrown
ผีเสื้อเลอะเทอะลายตรง[phīseūa loethoe lāi trong] (n, exp) EN: Straight treebrown
ผีเสื้อเลอะเทอะป่าไผ่[phīseūa loethoe pā phai] (n, exp) EN: Bamboo Treebrown
สาง[sāng] (v) EN: clear up ; solve ; disentangle ; unravel ; put in order  FR: débrouiller ; démêler
ยักคิ้ว[yak khiu] (v, exp) EN: raise one's eyebrows

CMU English Pronouncing Dictionary
EBRO IY1 B R OW2
EBRON EH1 B R AH0 N
HEBRON HH EH1 B R AO2 N
LEBRON L EH1 B R AH0 N
HEBRON HH EH1 B R AH0 N
EYEBROW AY1 B R AW2
VIEBROCK V IY1 B R AH0 K
CHESEBRO K EH0 S EH1 B R OW0
EYEBROWS AY1 B R AW2 Z
DEBROSSE D EH1 B R AH0 S
ZEBROWSKI Z AH0 B R AO1 F S K IY0
TENEBROUS T EH1 N AH0 B R AH0 S
COLEBROOK K OW1 L B R UH2 K
ROSEBROOK R OW1 Z B R UH2 K
ROSEBROCK R OW1 Z B R AH0 K
ROSEBROUGH R OW1 Z B R AW0
GLAZEBROOK G L EY1 Z B R UH2 K
HASSEBROCK HH AE1 S IH0 B R AA1 K
REBROADCAST R IY0 B R AO1 D K AE2 S T
MIDDLEBROOK M IH1 D AH0 L B R UH2 K
HOUSEBROKEN HH AW1 S B R OW2 K AH0 N
CHESEBROUGH CH EH1 S AH0 B R UW0
MIDDLEBROOKS M IH1 D AH0 L B R UH2 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eyebrow (n) ˈaɪbrau (ai1 b r au)
eyebrows (n) ˈaɪbrauz (ai1 b r au z)
Shirebrook (n) ʃˈaɪəbruk (sh ai1 @ b r u k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[méi, ㄇㄟˊ, ] eyebrow; upper margin, #5,922 [Add to Longdo]
眉毛[méi mao, ㄇㄟˊ ㄇㄠ˙, ] eyebrow, #11,328 [Add to Longdo]
[dài, ㄉㄞˋ, ] umber-black dye for painting the eyebrow, #13,935 [Add to Longdo]
脑脊液[nǎo jí yè, ㄋㄠˇ ㄐㄧˊ ㄧㄝˋ, / ] cerebrospinal fluid, #23,620 [Add to Longdo]
浓眉大眼[nóng méi dà yǎn, ㄋㄨㄥˊ ㄇㄟˊ ㄉㄚˋ ㄧㄢˇ, / ] thick eyebrows and big eyes, #60,147 [Add to Longdo]
眉来眼去[méi lái yǎn qù, ㄇㄟˊ ㄌㄞˊ ㄧㄢˇ ㄑㄩˋ, / ] lit. eyes and eyebrows come and go (成语 saw); to make eyes; to exchange flirting glances with sb, #64,830 [Add to Longdo]
火烧眉毛[huǒ shāo méi mao, ㄏㄨㄛˇ ㄕㄠ ㄇㄟˊ ㄇㄠ˙, / ] singeing one's eyebrows; fig. extremely urgent; desperate situation, #85,465 [Add to Longdo]
眉睫[méi jié, ㄇㄟˊ ㄐㄧㄝˊ, ] eyebrows and eyelashes; nearby, #101,878 [Add to Longdo]
眉尖[méi jiān, ㄇㄟˊ ㄐㄧㄢ, ] eyebrows, #115,130 [Add to Longdo]
八字眉[bā zì méi, ㄅㄚ ㄗˋ ㄇㄟˊ, ] sloping eyebrows, formed like character for "eight", #121,389 [Add to Longdo]
眉端[méi duān, ㄇㄟˊ ㄉㄨㄢ, ] tip of the eyebrows; top margin on a page, #279,834 [Add to Longdo]
埃布罗河[āi bù luó hé, ㄞ ㄅㄨˋ ㄌㄨㄛˊ ㄏㄜˊ, / ] Ebro river (in northeast Spain), #475,149 [Add to Longdo]
不让须眉[bù ràng xū méi, ㄅㄨˋ ㄖㄤˋ ㄒㄩ ㄇㄟˊ, / ] (idiom) to compare favorably with men in terms of ability, bravery etc; to be a match for men; lit. not conceding to men (beard and eyebrows) [Add to Longdo]
埃布罗[Āi bù luó, ㄞ ㄅㄨˋ ㄌㄨㄛˊ, / ] Ebro river (in northeast Spain) [Add to Longdo]
白眉拳[bái méi quán, ㄅㄞˊ ㄇㄟˊ ㄑㄩㄢˊ, ] Pak Mei or Bak Mei - "White Eyebrow" (Chinese Martial Art) [Add to Longdo]
眉间[méi jiān, ㄇㄟˊ ㄐㄧㄢ, / ] the flat area of forehead between the eyebrows; glabella [Add to Longdo]
眉黛[méi dài, ㄇㄟˊ ㄉㄞˋ, ] eyebrows (with umber black make-up) [Add to Longdo]
蛾眉皓齿[é méi hào chǐ, ㄜˊ ㄇㄟˊ ㄏㄠˋ ㄔˇ, 齿 / ] beautiful eyebrow and white teeth (成语 saw); lovely young woman [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arm {m} | Arme {pl} | ein gebrochener Armarm | arms | a broken arm [Add to Longdo]
Augenbraue {f} [anat.] | Augenbrauen {pl}eyebrow | eyebrows [Add to Longdo]
Augenbrauenstift {m}eyebrow pencil; eyepencil [Add to Longdo]
Knäckebrot {n}crispbread [Add to Longdo]
Wiederholungssendung {f}rebroadcasting [Add to Longdo]
abbrechen; unterbrechen | abbrechend | abgebrochen | du brichst ab | er/sie bricht ab | ich/er/sie brach ab | er/sie hat/hatte abgebrochen | ich/er/sie bräche abto break off | breaking off | broken off | you break off | he/she breaks off | I/he/she broke off | he/she has/had broken off | I/he/she would break off [Add to Longdo]
abbrechen | abgebrochento dismantle | dismantled [Add to Longdo]
abbrechen; abtreiben | abbrechend | abgebrochento abort | aborting | aborted [Add to Longdo]
abgebrochen; abrupt; hastig; plötzlich; unerwartet {adj}abrupt [Add to Longdo]
abschneiden; stutzen; abbrechen; beenden | abschneidend; stutzend; abbrechend; beendend | abgeschnitten; gestutzt; abgebrochen; beendet | schneidet ab; stutzt | schnitt ab; stutzteto truncate | truncating | truncated | truncates | truncated [Add to Longdo]
abwärts; herab; unten; zusammengebrochen {adv}down [Add to Longdo]
anfangen; beginnen; anbrechen | anfangend; beginnend; anbrechend | angefangen; begonnen; angebrochen | ich fange an; ich beginne | er/sie fängt an; er/sie beginnt | ich/er/sie begann | er/sie hat/hatte angefangen; er/sie hat/hatte begonnen | ich/er/sie fänge an; ich/er/sie begönne (begänne)to begin {began; begun} | beginning | begun | I begin | he/she begins | I/he/she began | he/she has/had begun | I/he/she would begin [Add to Longdo]
aufbrechen | aufbrechend | aufgebrochento break open | breaking open | broken open [Add to Longdo]
aufbrechen | aufbrechend | aufgebrochento decamp | decamping | decamped [Add to Longdo]
aufbrechen; sich aufmachen | aufbrechend | aufgebrochento sally | sallying | sallied [Add to Longdo]
ausgebrochenbroken out [Add to Longdo]
ausgebrochenerupted [Add to Longdo]
brechen; zerbrechen; zerreißen; aufbrechen | brechend; zerbrechend; zerreißend; aufbrechend | gebrochen; zerbrochen; zerrissen; aufgebrochen | er/sie/es bricht | ich/er/sie/es brach | er/sie hat/hatte gebrochen; es ist/war gebrochen | ich/er/sie/es bräche | brich! | sich das Bein brechento break {broke; broken} | breaking | broken | he/she/it breaks | I/he/she/it broke | he/she has/had gebrochen; it is/was broken | I/he/she/it would break | break! | to break one's leg [Add to Longdo]
brechen; ablenken [phys.] | brechend; ablenkend | gebrochento refract | refracting | refracted [Add to Longdo]
brodeln | brodelnd | gebrodeltto bubble | bubbling | bubbled [Add to Longdo]
durchgebrochenbroken through [Add to Longdo]
dunkel {adj}tenebrous [Add to Longdo]
einbrechen; aufbrechen | einbrechend; aufbrechend | eingebrochen; aufgebrochento break in | breaking in | broken in [Add to Longdo]
entzweibrechen | entzweibrechend | entzweigebrochento break in two | breaking in two | broken in two [Add to Longdo]
ereilen; hereinbrechen (über); überraschen | ereilend; hereinbrechend; überraschend | ereilt; hereingebrochen; überrascht | es ereilt; es überrascht | es ereilte; es überraschteto overtake {overtook; overtaken} | overtaking | overtaken | it overtakes | it overtook [Add to Longdo]
gebrochen {adv}brokenly [Add to Longdo]
gebrochen {adv}fractionally [Add to Longdo]
gebrochenheartbroken [Add to Longdo]
hereinbrechen; widerfahren; befallen | hereinbrechend; widerfahrend; befallend | hereingebrochen; widerfahren; befallen | es bricht herein; es widerfährt | es brach herein; es widerfuhrto befall | befalling | befallen | it befalls | it befell [Add to Longdo]
kaputt; geknickt; gebrochen; beschädigt {adj}broken [Add to Longdo]
knacken; krachen; brechen | knackend; krachend; brechend | geknackt; gekracht; gebrochen | knackt; kracht; bricht | knackte; krachte; brachto crack | cracking | cracked | cracks | cracked [Add to Longdo]
platzen; bersten; brechen | platzend; berstend; brechend | geplatzt; geborsten; gebrochen | er/sie/es platzt; er/sie/es birst | ich/er/sie/es platzte; ich/er/sie/es barst | er/sie/es ist/war geplatzt; er/sie/es ist/war geborsten | ich/er/sie/es platzte; ich/er/sie/es bärsteto burst {burst; burst} | bursting | burst | he/she/it bursts | I/he/she/it burst | he/she/it has/had burst | I/he/she/it would burst [Add to Longdo]
sauberhousebroken [Add to Longdo]
(Zeilen) umbrechen | (Zeilen) umbrechend | (Zeilen) umgebrochento wrap (lines) | wrapping | wrapped [Add to Longdo]
ungebrochen {adj}unbroken [Add to Longdo]
gebrochen weißoff-white [Add to Longdo]
die Sendung wiederholento rebroadcast [Add to Longdo]
zerbrechen; brechen; aufreißen | zerbrechend; brechend; aufreißend | zerbrochen; gebrochen; aufgerissento rupture | rupturing | ruptured [Add to Longdo]
zusammenbrechen; zusammenfallen | zusammenbrechend; zusammenfallend | zusammengebrochen; zusammengefallento collapse | collapsing | collapsed [Add to Longdo]
Bei uns ist eingebrochen worden.We've had a break-in. [Add to Longdo]
Er hat alle Rekorde gebrochen.He broke all records. He beat all records. [Add to Longdo]
Er hat sich das Bein gebrochen.He has broken his leg. [Add to Longdo]
Ich glaube, ich habe mir den Knöchel gebrochen.I think I've broken my ankle. [Add to Longdo]
Was man sich eingebrockt hat, das muss man auch auslöffeln.You've made your bed, now you must lie in it. [Add to Longdo]
brechen [med.] | gebrochen | ungebrochento fracture | fractured | unfractured [Add to Longdo]
zerebrovaskulär {adj}; die Hirnblutgefäße betreffend [med.]cerebrovascular [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぴくっと[pikutto] (adv) with a twitch (e.g. an eyebrow); with a dip; with a bob; with a flutter [Add to Longdo]
ぴくり[pikuri] (adv-to,adv) (on-mim) (See ぴくっと) with a twitch (e.g. an eyebrow); with a dip; with a bob; with a flutter [Add to Longdo]
もやもや病[もやもやびょう, moyamoyabyou] (n) moyamoya disease (rare, progressive cerebrovascular disorder caused by blocked arteries in the basal ganglia) [Add to Longdo]
アイブロー;アイブラウ;アイブロウ[aiburo-; aiburau ; aiburou] (n) eyebrow [Add to Longdo]
アイブローシェープ[aiburo-shie-pu] (n) eyebrow shape [Add to Longdo]
アイブローペンシル[aiburo-penshiru] (n) eyebrow pencil [Add to Longdo]
セレブロシド[sereburoshido] (n) cerebroside [Add to Longdo]
宛転[えんてん, enten] (adj-t,adv-to) (1) moving smoothly; (2) (of eyebrows) shapely [Add to Longdo]
引き眉;引眉[ひきまゆ, hikimayu] (n) painted eyebrows [Add to Longdo]
画眉[がび, gabi] (n) penciling eyebrows [Add to Longdo]
再放送[さいほうそう, saihousou] (n,vs) rebroadcasting [Add to Longdo]
作り眉[つくりまゆ, tsukurimayu] (n) painted eyebrows [Add to Longdo]
三日月眉[みかづきまゆ, mikadukimayu] (n) arched eyebrows [Add to Longdo]
髄液[ずいえき, zuieki] (n) cerebrospinal fluid [Add to Longdo]
青黛[せいたい, seitai] (n) (1) blue eyebrow pencil; blue eyebrows; (2) deep blue; dark blue [Add to Longdo]
青髯[あおひげ, aohige] (n) use of blue eyebrow pencil to indicate a character has shaved his cheeks (in kabuki) [Add to Longdo]
黛;眉墨[まゆずみ, mayuzumi] (n) blackened eyebrows; eyebrow pencil [Add to Longdo]
低髄液圧症候群[ていずいえきあつしょうこうぐん, teizuiekiatsushoukougun] (n) cerebrospinal fluid hypovolemia; CSF hypovolemia; intracranial hypotension syndrome [Add to Longdo]
脳血管[のうけっかん, noukekkan] (n,adj-no) cerebral blood vessel; cerebrovascular [Add to Longdo]
脳血管疾患[のうけっかんしっかん, noukekkanshikkan] (n) cerebrovascular disease [Add to Longdo]
脳血管障害[のうけっかんしょうがい, noukekkanshougai] (n) cerebrovascular disease [Add to Longdo]
脳脊髄液[のうせきずいえき, nousekizuieki] (n) cerebrospinal fluid [Add to Longdo]
脳脊髄液減少症[のうせきずいえきげんしょうしょう, nousekizuiekigenshoushou] (n) (See 低髄液圧症候群) cerebrospinal fluid hypovolemia; CSF hypovolemia; intracranial hypotension syndrome [Add to Longdo]
脳脊髄膜炎[のうせきずいまくえん, nousekizuimakuen] (n) cerebrospinal meningitis [Add to Longdo]
[まゆ(P);まみえ(ok), mayu (P); mamie (ok)] (n) eyebrow; eyebrows; (P) [Add to Longdo]
眉間[みけん, miken] (n,adj-no) brow; glabella; middle forehead; area between the eyebrows [Add to Longdo]
眉根[まゆね;まよね, mayune ; mayone] (n) part of the eyebrow closest to the nose [Add to Longdo]
眉尻[まゆじり, mayujiri] (n) end of an eyebrow [Add to Longdo]
眉雪[びせつ, bisetsu] (n) snow-white eyebrows [Add to Longdo]
眉頭[まゆがしら, mayugashira] (n) the part of the eyebrows near the middle forehead; inner ends of one's eyebrows [Add to Longdo]
眉毛[まゆげ, mayuge] (n,adj-no) eyebrows; (P) [Add to Longdo]
芳眉[ほうび, houbi] (n) eyebrows of a beautiful woman [Add to Longdo]
麿;麻呂[まろ, maro] (n) (1) (arch) I; (2) (person having) thin or shaved eyebrows; (suf) (3) (also 丸) affectionate suffix for names of young men or pets [Add to Longdo]
柳眉;柳び[りゅうび, ryuubi] (n) beautiful eyebrows [Add to Longdo]
毫光[ごうこう, goukou] (n) (abbr) (from 白毫相光) light that is said to be emitted from some hair or tuft in Buddha's forehead; ray of light from the tuft of white hair (between the eyebrows) [Add to Longdo]
皴を寄せる;しわを寄せる[しわをよせる, shiwawoyoseru] (exp,v1,vt) to wrinkle up (one's eyebrows, one's nose); to furrow; to crimple [Add to Longdo]
蚰蜒眉[げじげじまゆ, gejigejimayu] (n) bushy eyebrows [Add to Longdo]
顰める[しかめる;ひそめる, shikameru ; hisomeru] (v1,vt) (uk) to knit the brows; to raise eyebrows; to scowl; to grimace; to frown [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Ebro
      n 1: a river in northeastern Spain; flows into the Mediterranean
           [syn: {Ebro}, {Ebro River}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top