ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*do with*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: do with, -do with-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
do with(phrv) ใช้ประโยชน์จาก, See also: ทำให้ได้ประโยชน์จาก, ทำอะไรกับ
do with(phrv) จัดการกับ (คน), See also: ปฏิบัติต่อ
do with(phrv) ขโมยไป, See also: เอาไปซ่อน
do with(phrv) มีเหตุผลอะไรที่มีบางสิ่งไว้หรือหาบางสิ่งมา
do with(phrv) พอใจกับ, See also: ยินดีกับ
do with(phrv) จำเป็นต้องมี
do with(phrv) ทนไม่ได้, See also: ทนไม่ไหว
do with(phrv) ควบคุมตนเอง, See also: บังคับตนเอง
do without(phrv) ทำโดยปราศจาก, See also: ทำโดยไม่มี
do without(phrv) กระทำโดยปราศจาก, See also: ทำโดยไม่มี, Syn. go without, manage without
do without(phrv) ไม่ปรารถนาที่จะมี (คนหรือสิ่งของ), Syn. dispense with, go without
could do with(idm) ต้องการ, See also: ได้ประโยชน์จาก
What’s that got to do with the price of eggs(sl) คำพูดที่ใช้เมื่อผู้อื่นพูดในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกันขึ้นมา

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
do withAfter a hard day's work, a man can do with a good, hot meal.
do withA man's worth has nothing to do with his appearance.
do withA quarrel arose about what to do with the land.
do withAs far as I know, she has nothing to do with that scandal.
do withAs I didn't have time to go shopping today, I had to do with a sandwich for dinner.
do withAs I do not have enough money, I will have to do without a new coat this winter.
do withA telephone is something you can't do without.
do withBefore buying anything, you had better ask yourself whether you cannot do without it.
do withBen also has something to do with the matter.
do withBut after she does that with the first glass, what is she going to do with the second one?
do withCan you do with a light meal for lunch?
do withCan you do without an English dictionary?
do withCan you do without smoking for a week?
do withCan you do without the car tomorrow? I need it.
do withCan you do with sandwiches for lunch?
do withCausing competitors to fail, obtaining confidential information, something that big business just can't do without - high risk but at the same time high return work.
do withCO2 has a lot to do with the so-called greenhouse effect.
do withDoctors suspect smoking has lot to do with cancer.
do withDoes he have anything to do with the campaign?
do withDoes he have anything to do with the political party?
do withDon't have anything to do with him. He is completely untrustworthy.
do withDon't think it has nothing to do with you.
do withDo you have something to do with that company?
do withDo you have something to do with this group?
do withDo you mean to do without an overcoat?
do withDo you think she has nothing to do with the affair?
do withDuring the war, we had to do without sugar.
do withDuring the war we often had to make do without sugar.
do withFor all his experience, he had no idea what to do with it.
do withHe can't do without cigarettes even for a day.
do withHe can't do without comics.
do withHe did not know what to do with the extra food.
do withHe didn't doubt that Ben had something to do with the crime.
do withHe didn't know what to do with the extra food.
do withHe doesn't know what to do with his money.
do withHe finds it very hard to do without cigarettes for a day.
do withHe had a great deal to do with the scandal.
do withHe had much to do with the project.
do withHe had nothing to do with the case.
do withHe has nothing to do with it.
do withHe has nothing to do with the matter.
do withHe has something to do with it.
do withHe has something to do with the case.
do withHe has something to do with the matter.
do withHe has something to do with the robbery.
do withHe has something to do with the traffic accident.
do withHe is interested in anything that has to do with religion.
do withHe is said to have something to do with the political scandal.
do withHe'll have to do without a gun.
do withHe made do with a bed of grass.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัมพันธ์กัน(v) be related, See also: be involved, have to do with, be relevant to, concern, Syn. เกี่ยวข้องกัน, Example: ข้อมูลทั้งสองชุดนี้ต้องสัมพันธ์กัน, Thai Definition: ผูกพันกัน, เกี่ยวข้องกัน
การฉายแสง(n) x-ray, See also: having to do with x-ray, irradiation with ultraviolet rays, radiation treatment, Syn. การฉายแสงอัลตราไวโอเลต
แก้ขัด(v) use as a makeshift, See also: make do with, put up with, Example: ดินสอชนิดนี้ไม่สู้ดีแต่พอใช้แก้ขัดได้, Thai Definition: แก้ข้อขัดข้องให้ลุล่วงไปชั่วคราว
แกล้ง(v) tease, See also: disturb, irritate, annoy, persecute, bully, hector, do out of spite, do with malice, Syn. รังแก, กลั่นแกล้ง, ข่มเหงรังแก, Example: พี่แกล้งน้องจนร้องไห้
จับเสือมือเปล่า(v) do without investment, Thai Definition: แสวงหาประโยชน์โดยตัวเองไม่ต้องลงทุน
ลามปาม(v) concern, See also: touch upon, have something to do with, Example: เรื่องห้ามแต่งงานวันพฤหัสบดีเป็นเรื่องของเทวดาแท้ๆ ทำไมจึงลามปามมาเป็นเรื่องห้ามของมนุษย์ด้วย, Thai Definition: ต่อเนื่องไปถึงอื่นด้วย, เลยเถิดไปถึง
ขาดไม่ได้(v) be necessary, See also: cannot do without, need, be a necessity, Syn. จำเป็น, Ant. ละเว้น, Example: อากาศเป็นสิ่งที่มนุษย์ขาดไม่ได้, Thai Definition: จำเป็นต้องมี
เต็มแรง(v) do with all one's strength, See also: do with all one's might, Syn. สุดแรง, สุดแรงเกิด, Example: ควาญช้างนั่งตัวตรง สับคมขอเต็มแรงจนติดแน่นกับโหนกหัวช้าง, Thai Definition: ใช้แรงทั้งหมด
ลามปาม(v) concern, See also: touch upon, have something to do with, Example: เรื่องห้ามแต่งงานวันพฤหัสบดีเป็นเรื่องของเทวดาแท้ๆ ทำไมจึงลามปามมาเป็นเรื่องห้ามของมนุษย์ด้วย, Thai Definition: ต่อเนื่องไปถึงอื่นด้วย, เลยเถิดไปถึง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แก้ขัด[kaēkhat] (v) EN: use as a makeshift ; make do with ; put up with  FR: dépanner ; tirer d'embarras
ข้อง[khǿng] (v) EN: have to do with ; involve ; implicate ; be related with ; be connected  FR: être lié ; être engagé
แกล้ง[klaēng] (v) EN: tease ; pull one's leg ; make things difficult ; disturb ; irritate ; annoy ; persecute ; bully ; hector ; do out of spite ; do with malice  FR: brimer ; agir avec malice ; mettre en boîte (fam.)
ลามปาม[lāmpām] (v) EN: concern ; touch upon ; have something to do with  FR: concerner
หลับตาทำ[laptā tham] (v, exp) EN: do with one's eyes closed  FR: agir les yeux fermés
ไม่เล่นด้วย[mai len dūay] (v, exp) EN: not wanting to have anything to do with
ปล่อยเกาะ[plǿikǿ] (v) EN: exile ; expel to the island ; exile to an island ; expatriate a person to live in an island ; have nothing to do with s.o. ; shanghai  FR: exiler
สัมพันธ์กัน[samphan kan] (v, exp) EN: be related ; be involved ; have to do with ; be relevant to ; concern  FR: interagir
ตัดขาด[tatkhāt] (v) EN: cut off completely ; gash ; break off ; have nothing more to do with s.o. ; sever a relationship ; disown  FR: rompre ; interrompre
วางมือ[wāngmeū] (v) EN: wash one's hands ; withdraw ; down tool ; retire ; have nothing more to do with

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有关[yǒu guān, ㄧㄡˇ ㄍㄨㄢ, / ] to have sth to do with; to relate to; related to; to concern; concerning, #255 [Add to Longdo]
关系[guān xì, ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, / ] relation; relationship; to concern; to affect; to have to do with; guanxi, #304 [Add to Longdo]
勉强[miǎn qiǎng, ㄇㄧㄢˇ ㄑㄧㄤˇ, / ] to do with difficulty; to force sb to do sth; reluctant; barely enough, #6,250 [Add to Longdo]
群众性[qún zhòng xìng, ㄑㄩㄣˊ ㄓㄨㄥˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] to do with the masses; mass (meeting, movement etc), #14,130 [Add to Longdo]
不相干[bù xiāng gān, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄍㄢ, ] be irrelevant; have nothing to do with, #29,063 [Add to Longdo]
别理[bié lǐ, ㄅㄧㄝˊ ㄌㄧˇ, / ] don't get involved; don't have anything to do with (him, her etc); don't speak to [Add to Longdo]
癃闭[lóng bì, ㄌㄨㄥˊ ㄅㄧˋ, / ] illness having to do with obstruction of urine flow; (Chinese medicine); retention of urine [Add to Longdo]
着边[zháo biān, ㄓㄠˊ ㄅㄧㄢ, / ] relevant; to the point; has sth to do with the matter (also used with negative) [Add to Longdo]
着边儿[zháo biān r, ㄓㄠˊ ㄅㄧㄢ ㄖ˙, / ] erhua variant of 著邊|着边, relevant; to the point; has sth to do with (also used with negative) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sich abgeben mitto have to do with [Add to Longdo]
entbehren; entbehren können; verzichtento do without [Add to Longdo]
Das hängt damit zusammen, dass ...That has to do with the fact that ... [Add to Longdo]
Einer muss leider verzichten.Somebody has to do without, I'm afraid. [Add to Longdo]
Er müsste mal ein bisschen abspecken.He could do with losing a few pounds. [Add to Longdo]
Ich werde schon damit auskommen.I'll make do with it. [Add to Longdo]
Sie werden verzichten lernen müssen.They will have to learn to do without. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あっけらかんと[akkerakanto] (adv) quite indifferent; looking blank; looking as though one has nothing at all to do with what is going on [Add to Longdo]
お茶を濁す[おちゃをにごす, ochawonigosu] (exp,v5s) (1) to be evasive; to give an evasive answer; (2) to speak ambiguously; to prevaricate; (3) to cook up a specious story to get out of an uncomfortable situation; (4) to make do with [Add to Longdo]
なしで済ます;無しで済ます[なしですます, nashidesumasu] (exp,v5s) to do without [Add to Longdo]
もて扱う;持て扱う[もてあつかう, moteatsukau] (v5u,vt) (1) (arch) to take care of; (2) (arch) (See 持て余す) to be too much for one; to find unmanageable; to be beyond one's control; to not know what to do with [Add to Longdo]
もて遊ぶ;玩ぶ;弄ぶ;翫ぶ[もてあそぶ, moteasobu] (v5b,vt) (1) (uk) to play with (a toy, one's hair, etc.); to fiddle with; (2) to toy with (one's emotions, etc.); to trifle with; (3) to do with something as one pleases; (4) to appreciate [Add to Longdo]
縁もゆかりもない[えんもゆかりもない, enmoyukarimonai] (exp) having no relation with whatsoever; having nothing to do with; alien [Add to Longdo]
我関せず[われかんせず, warekansezu] (exp) (See 関する) no concern of mine; nothing to do with me [Add to Longdo]
肝を据える[きもをすえる, kimowosueru] (exp,v1) to do with determination [Add to Longdo]
間が持てない[まがもてない, magamotenai] (exp) not knowing what to do with the time one has on one's hand [Add to Longdo]
関わり合う;関わりあう;係わり合う;かかわり合う[かかわりあう, kakawariau] (v5u) to get involved or entangled in; to get mixed up in; to have something to do with; to have dealings with [Add to Longdo]
関係が無い;関係がない[かんけいがない, kankeiganai] (exp) (col) (See 関係無い) have nothing to do with (something); have no connection with (something); "that's not it" [Add to Longdo]
関係ない;関係無い[かんけいない, kankeinai] (exp) (1) (col) (See 関係が無い) have nothing to do with (something); have no connection with (something); "that's not it"; (2) I don't care about; I am not concerned about [Add to Longdo]
係わる(P);関わる(P);拘わる;係る;関る;拘る[かかわる, kakawaru] (v5r,vi) (1) to be affected; to be influenced; (2) to be concerned with; to have to do with; (3) to stick to (opinions); (P) [Add to Longdo]
倦ねる[あぐねる, aguneru] (v1) (uk) to tire of; to lose interest in; to be too much for one; to find unmanageable; to be beyond one's control; to not know what to do with [Add to Longdo]
済ます[すます, sumasu] (v5s,vt) (1) to finish; to get it over with; to conclude; (2) to settle; to pay back; (3) (often with で) to get along (without something); to make do with (without); (P) [Add to Longdo]
持て余す;持てあます[もてあます, moteamasu] (v5s,vt) to be too much for one; to find unmanageable; to be beyond one's control; to not know what to do with [Add to Longdo]
手を焼く[てをやく, tewoyaku] (exp,v5k) not know what to do with; to be at a loss with; to have difficulty with; to be put out [Add to Longdo]
身の処し方[みのしょしかた, minoshoshikata] (exp) what action to take; what to do with oneself [Add to Longdo]
進退去就[しんたいきょしゅう, shintaikyoshuu] (n) one's course of action; deciding what to do with oneself, whether staying in the present position or leaving it [Add to Longdo]
誠を尽くす[まことをつくす, makotowotsukusu] (exp,v5s) to do with sincerity [Add to Longdo]
其の手は食わない[そのてはくわない, sonotehakuwanai] (exp) (id) That trick won't do with me [Add to Longdo]
知った事か[しったことか, shittakotoka] (exp) (id) I have nothing to do with it [Add to Longdo]
知った事ではない;知ったことではない[しったことではない, shittakotodehanai] (exp) to be of no concern to one; to be nothing to do with one [Add to Longdo]
法界悋気[ほうかいりんき, houkairinki] (n) being jealous of things that have nothing to do with one; being jealous of others who are in love with each other [Add to Longdo]
無きゃ[なきゃ, nakya] (suf) (1) (uk) (col) (See 無ければ・1) unless one ...; if one does not ...; (2) (uk) (col) (abbr) (See 無きゃいけない) cannot do without something; (3) (after negative base of verb) have to do [Add to Longdo]
無きゃいけない(P);無くてはいけない(P)[なきゃいけない(無きゃいけない)(P);なくてはいけない(無くてはいけない)(P), nakyaikenai ( naki yaikenai )(P); nakutehaikenai ( naku tehaikenai )(P)] (exp) (1) (uk) cannot do without something; indispensable; absolutely necessary; (2) (after negative base of verb) have to do; (P) [Add to Longdo]
無きゃならない[なきゃならない, nakyanaranai] (exp) (1) (uk) (See 無くてはならない) cannot do without something; indispensable; absolutely necessary; (2) (See ねばならない) (after negative base of verb) have to do [Add to Longdo]
無くてはならない[なくてはならない, nakutehanaranai] (exp) (1) (uk) (See 無い) cannot do without something; indispensable; absolutely necessary; (2) (See なければならない) (after negative base of verb) have to do [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top