ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*divestiture*

D IH0 V EH1 S T IH0 CH ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: divestiture, -divestiture-
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Corporate divestitureการขายกิจการบางส่วน [เศรษฐศาสตร์]

CMU English Pronouncing Dictionary
DIVESTITURE D IH0 V EH1 S T IH0 CH ER0
DIVESTITURE D AY0 V EH1 S T IH0 CH ER0
DIVESTITURES D IH0 V EH1 S T IH0 CH ER0 Z
DIVESTITURES D AY0 V EH1 S T IH0 CH ER0 Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amtsenthebungsverfahren {n}procedure for divestiture; suspension proceedings [Add to Longdo]
Entblößung {f}divestiture [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
剥奪[はくだつ, hakudatsu] (n,vs) deprivation; divestiture; revocation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 divestiture
   n 1: an order to an offending party to rid itself of property;
      it has the purpose of depriving the defendant of the gains
      of wrongful behavior; "the court found divestiture to be
      necessary in preventing a monopoly"
   2: the sale by a company of a product line or a subsidiary or a
     division

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top