ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*distaste*

D IH0 S T EY1 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: distaste, -distaste-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
distaste(n) ความรังเกียจ, Syn. aversion
distasteful(adj) เป็นที่น่ารังเกียจ, See also: ที่ไม่ชอบ, Syn. unpleasant, offensive
have a distaste for(idm) ไม่ยอมรับ, See also: ไม่ชอบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
distaste(ดิสเทส') n. ความไม่ชอบ,ความไม่พอใจ. vt. ไม่ชอบ,ไม่พอใจ,รังเกียจ, Syn. aversion, dislike, Ant. liking, taste
distasteful(ดิสเทส'ฟูล) adj. ไม่พอใจ,น่ารังเกียจ,น่าเบื่อหน่าย,ไม่ถูกรส., See also: distastefulness n., Syn. disgusting, repugnant

English-Thai: Nontri Dictionary
distaste(n) ความไม่ถูกใจ,ความไม่พอใจ,ความรังเกียจ
distasteful(adj) ไม่ถูกปาก,ไม่อร่อย,ไม่ถูกรส,ไม่ถูกใจ,ขมขื่น,น่ารังเกียจ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าเกลียด(v) disgust, See also: be sickening, disfavor, distaste, Syn. น่ารังเกียจ, น่าชัง, Ant. น่ายกย่อง, น่าสรรเสริญ, Example: เขาน่าเกลียดมากที่ประพฤติตัวเช่นนี้, Thai Definition: ทำตัวไม่เหมาะสม
กร่อย(v) be unpleasant, See also: be distasteful, be grudging, be displeasing, Syn. หมดสนุก, ไม่สนุก, Example: งานดอกคูนเสียงแคนกร่อยไปถนัดใจเมื่อฝนตกอย่างแรง, Thai Definition: ไม่สนุก, ฝืนทำท่าว่าสนุกสนาน
กร่อย(adj) brackish, See also: briny, slightly salt, saline, salty, distasteful, Example: น้ำในแม่น้ำบางปะกงเป็นน้ำกร่อย, Thai Definition: ไม่จืดสนิท หรือไม่หวานสนิทเพราะมีรสเค็มเจือ

CMU English Pronouncing Dictionary
DISTASTE D IH0 S T EY1 S T
DISTASTEFUL D IH0 S T EY1 S T F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
distaste (n) dˈɪstˈɛɪst (d i1 s t ei1 s t)
distastes (n) dˈɪstˈɛɪsts (d i1 s t ei1 s t s)
distasteful (j) dˈɪstˈɛɪstfəl (d i1 s t ei1 s t f @ l)
distastefully (a) dˈɪstˈɛɪstfəliː (d i1 s t ei1 s t f @ l ii)
distastefulness (n) dˈɪstˈɛɪstfəlnəs (d i1 s t ei1 s t f @ l n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Widerlichkeit {f}distastefulness [Add to Longdo]
Widerwille {m} (gegen)distaste (for) [Add to Longdo]
widerlichdistasteful [Add to Longdo]
widerlich {adv}distastefully [Add to Longdo]
widerwärtigdistasteful [Add to Longdo]
widerwärtig {adv}distastefully [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
不味[ふみ, fumi] (adj-na,n) distaste; unsavoriness; unsavouriness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  distaste
      n 1: a feeling of intense dislike [syn: {antipathy}, {aversion},
           {distaste}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top