ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*disoriented*

D IH0 S AO1 R IY0 EH2 N T IH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: disoriented, -disoriented-
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disorientedสับสน,การรู้จักกาลเวลาสถานที่และบุคคลเสียไป,จิตฉงนงุนงง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Has she been disoriented? Confused?เธอบอกว่าเห็นผู้ชาย ในห้องของเธอ City of Angels (1998)
The next thing I knew I Was waking up in a hospital bed, bleary and disoriented.สิ่งที่ฉันรู้ต่อมาก็คือ ฉันตื่นขึ้นบนเตียงในโรงพยาบาล หัวมึนไปหมด Resident Evil: Degeneration (2008)
She seemed totally disoriented, babbling.เธอมีอาการบ่นไม่ได้ศัพท์ตลอดเลย Mirror, Mirror (2008)
people who are going through this... to be disoriented.. to be unsure of what he saw.. even delusional.แต่,มันไม่ใช่เรื่องปกติสำหรับ.. Passengers (2008)
Temperature goes up a fraction of a degree, makes them disoriented?อุณหภูมิสูงขึ้นนิดหน่อย จะทำให้มันสับสนงั้นหรอ The Happening (2008)
Disoriented? Out of control?สับสน หรือ ควบคุมตัวเองไม่ได้ Sex and Violence (2009)
He came in dehydrated and disoriented but once we gave him fluids he stabilized pretty quickly.แต่หลังจากที่เราให้อาหารเหลวกับเขา เขาก็ฟื้นตัวไ้ด้ค่อนข้างเร็วมาก Bit by a Dead Bee (2009)
I'd say he's weak, probably disoriented.ผมบอกได้ว่า เขาค่อนข้างอ่อนแอ Snap (2009)
Do you frequently become confused and disoriented when conducting your spatter analysis, Mr. Morgan?คุณมักจะสับสน และหลงๆแบบนี้บ่อยหรอ? ตอนที่ทำการวิเคราะห์ รอยกระจายอยู่น่ะ คุณมอร์แกน? Living the Dream (2009)
[laughs] You're still a little disoriented from the time slips, aren't you?คุณยังคงไม่คุ้นชิน กับการเลื่้อนไหลของเวลา ใช่มั้ย? Momentum Deferred (2009)
He will become severely disoriented.เขาจะทรงตัวแทบไม่อยู่ Of Human Action (2009)
She is somewhat disoriented, but she doesn't appear drunk.บางทีเธอดูมึนงง แต่ก็ไม่ได้ดูเมาเหล้าค่ะ Frankie & Alice (2010)
Now with the victim disoriented and possibly unconscious, it was very easy to drag him off to the big tank nearby.ตอนนี้เหยือสับสน และอาจะไม่ได้สติ มันเป็นเรื่องง่ายมาก ที่จะลากเขาลงไปในแท้งค์ใหญ่ที่อยู่ใกล้ The Predator in the Pool (2010)
Disoriented.วุ่นวาย Tell It to the Frogs (2010)
Disoriented.Disoriented Tell It to the Frogs (2010)
Disoriented comes closest.Disoriented เหมาะทีสุด Tell It to the Frogs (2010)
We could get into some serious trouble here. Oh, come on. We get caught, we can just pretend we're disoriented, and he can give us a ride home.ทำแบบนั้นแล้วพวกเรา อาจเจองานเข้าครั้งใหญ่ได้นะ ถ้าพวกเราถูกจับได้ พวกเราก็แค่แกล้งความจำเสื่อม Messianic Myths and Ancient Peoples (2010)
So the other will get disoriented.จนอีกฝ่ายเสียสมาธิ Kim Soo Ro (2010)
No, every testimony made it sound like they were kept in isolated conditions using some kind of gas to keep them disoriented.ไม่มีเลย/nทุกครั้งที่มีการสึบสวนคดีมันก็เหมือนกับว่า พวกเธอถูกแยกออกจากกัน โดยใช้ก๊าซชนิดหนึ่งที่ทำให้ไม่รู้สึกตัวเอง Lonelyhearts (2011)
The infected become disoriented.การติดเชื้อ เป็นสาเหตุของความสับสนหลงลืม What Remains (2011)
He's just disoriented, okay? He doesn't mean any harm.เขาแค่สับสน โอเค เขาไม่คิดจะทำร้ายใคร Occupation (2011)
Coma patients tend to be disoriented when they awaken, but what happened to you is utterly impossible.ก็จริงอยู่, ที่บางครั้งเรื่องแบบนี้อาจเกิดขึ้นได้ในร่างกายของเด็ก.. แต่สำหรับร่างกายของคุณ.. แม้จะคำนึงถึงมาตรฐานการแพทย์ในปัจจุบัน, มันก็ไม่มีทางเป็นไปได้ Episode #1.20 (2011)
Just now... you looked a bit disoriented.เมื่อกี๊... คุณดูยุ่งเหยิงนิดหน่อย Me Too, Flower! (2011)
Atom is stumbling around the ring, apparently disoriented and dazed!อะตอม เป๋ไปมาทั่วสังเวียน เห็นชัดว่าเขากำลังมึน! Real Steel (2011)
He is probably lost and scared and disoriented.เขาอาจจะสิ้นหวัง กลัวและสับสน Prom (2012)
The unidentified patient was found disoriented this morningไม่มีบัตรประจำตัว และเพิ่งเข้ามารักษาในเช้าวันนี้ Matter of Time (2012)
What am I, disoriented..excited?ฉันสับสนอะไร เป็นอะไร Escape Plan (2013)
And my tolerance ain't what it used to be, and so I would wake up disoriented, not home, not knowing... but really not wanting to know... that I turned them.และความอดกลั้นของฉันก็ไม่เหมือนเดิม ฉันเลยตื่นขึ้นมาแบบจำอะไรไม่ได้ ไม่ได้อยู่บ้าน ไม่รู้อะไรเลย Ruh-Roh (2013)
It's just, I have this thing, whenever I'm in a new place, I wake up disoriented, and, uh, I know the best thing for me when I panic is to go outside and... look at the stars and figure out where I am.ฉันแค่ มักจะเป็นอย่างนี้ เวลามาอยู่ที่ใหม่ ยังไม่ค่อยชินที่น่ะ แล้วก็เอ่อ ฉันรู้ว่าต้องแก้ยังไง Closer (2013)
She could be hurt, disoriented.เธออาจจะบาดเจ็บ สับสน มึนงง Fallout (2013)
To her defense, she was disoriented by the drug overdose.ถ้าพูดแบบเข้าข้างเธอ ตอนนั้นเธอมึนงง จากฤทธิ์ยา Brothers Hotchner (2013)
Or the boy is lost and disoriented by his surroundings.หรือบางทีเด็กอาจจะหลงทาง และไม่สามารถสื่อสารได้ โดยสิ่งแวดล้อมของเขา John Doe (2013)
We found him walking Route 79, disoriented.เราเจอเค้ากำลังเดินอยู่ที่รูท 79 พวกเราพยายามโทรหาคุณ จนกระทั่ง... Gone Girl (2014)
I must have gotten disoriented and wandered.ข้าคงจะสับสนวุ่นวาย และพูดวกวนนอกเรื่อง IV. (2014)
You had a concussion. The doctor said that you might be disoriented.หัวคุณโดนกระแทก หมอบอกคุณอาจเกิดอาการสับสน Incarnate (2016)
They're very disoriented.พ่อแม่ก็เบลอเอ๋อไป The Boss Baby (2017)

CMU English Pronouncing Dictionary
DISORIENTED D IH0 S AO1 R IY0 EH2 N T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disoriented (v) dˈɪsˈɔːrɪəʳntɪd (d i1 s oo1 r i@ n t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
晕头转向[yūn tóu zhuàn xiàng, ㄩㄣ ㄊㄡˊ ㄓㄨㄢˋ ㄒㄧㄤˋ, / ] confused and disoriented, #37,835 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
haltlos (Mensch) {adj}disoriented; (completely) insecure; adrift; floundering [Add to Longdo]
labil {adj}disoriented [Add to Longdo]
verwirren; disorientieren | verwirrend; disorientierend | verwirrt; disorientiertto disorient; to disorientate | disorienting; disorientating | disoriented; disorientated [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
目が眩む[めがくらむ, megakuramu] (exp,v5m) (1) to be dizzy; to be disoriented; (2) to be dazzled; (3) (See 金に目が眩む) to be lost in (greed, lust, etc.) [Add to Longdo]
眩む;暗む;晦む[くらむ, kuramu] (v5m,vi) (1) to be dazzled by; to be dizzied by; to be disoriented by; (2) to be lost in (greed, lust, etc.); (3) (arch) to become dark [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disoriented
   adj 1: having lost your bearings; confused as to time or place
       or personal identity; "I frequently find myself
       disoriented when I come up out of the subway"; "the
       anesthetic left her completely disoriented" [syn:
       {confused}, {disoriented}, {lost}]
   2: socially disoriented; "anomic loners musing over their fate";
     "we live in an age of rootless alienated people" [syn:
     {alienated}, {anomic}, {disoriented}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top