ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*dislike*

D IH0 S L AY1 K   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: dislike, -dislike-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dislike(n) ความไม่ชอบ, See also: ความเบื่อหน่าย, Syn. aversion, antipathy, distaste, Ant. approval, admiration
dislike(vt) ไม่ชอบ, See also: ไม่ยอมรับ, ปฏิเสธ, Syn. disesteem, displeasure

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dislike(ดิสไลคฺ') vt. ไม่ชอบ,เบื่อหน่าย. n. ความไม่ชอบ,ความเบื่อหน่าย

English-Thai: Nontri Dictionary
dislike(n) ความไม่ชอบ,ความเกลียด,ความเบื่อหน่าย
dislike(vt) ไม่ชอบ,เกลียด,เบื่อหน่าย,เหม็นเบื่อ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dislikeAlthough Hiroko dislikes cigarette smoke, she readily goes out drinking with friends.
dislikeAlthough the two boys disliked the partner of each other the beginning, they became good friends soon.
dislikeA majority of students dislike history.
dislikeAs a matter of fact, I dislike him.
dislikeAs is often the case with foreigners, John dislikes nattou.
dislikeBad treatment fanned his dislike to hate.
dislikeBy no means do I dislike farming.
dislikeCats dislike being wet.
dislikeDo you have strong likes and dislikes for certain food?
dislikeFar from respecting him, I dislike him.
dislikeFor people who dislike the idea of giving money, a gift certificate is a good idea.
dislike"Haruki, you ask for a seat at the front as well." (Ack) "What's wrong, why the look of blatant dislike?"
dislikeHe dislikes the principal.
dislikeHe is much disliked.
dislikeHe is so full of conceit that everybody dislike him.
dislikeHe is such a bad person that everybody dislikes him.
dislikeHe said that he disliked me, but that he needed my help.
dislikeHis way of doing was much disliked.
dislikeI dislike being alone.
dislikeI dislike big cities.
dislikeI dislike Chris because he is very rude and insensitive.
dislikeI dislike cold weather.
dislikeI disliked the idea of the necessary call, but it was to be done.
dislikeI dislike going through customs at the airport because it takes so long.
dislikeI dislike her unfriendly attitude.
dislikeI dislike how he smiles.
dislikeI dislike living in such a noisy place.
dislikeI dislike shopping every day but I must do so.
dislikeI dislike speaking in public.
dislikeI don't dislike him at all.
dislikeI have no likes and dislikes about food.
dislikeIn general young people dislike formality.
dislikeIt is a fact that I dislike him.
dislikeIt is because he is cruel that I dislike him.
dislikeIt's not that I dislike reading; it's just that I have no time.
dislikeI turned away as if to dislike her.
dislikeMy child dislikes the dentist.
dislikeMy mother disliked caterpillars, not to mention snakes.
dislikeNot that I dislike that job, but that I have no time to do it.
dislikeNot that I dislike the job, but that I am unfit for it.
dislikeNot that I dislike the work, but that I have no time.
dislikeShe dislikes going to school.
dislikeShe dislike to use a writing brush.
dislikeShe has a dislike for snakes and mathematics.
dislikeShe has a strong dislike of insects.
dislikeSome people dislike eels because they look like snakes.
dislikeThis is why I dislike cats.
dislikeThose who like borrowing dislike paying.
dislikeWhen you dislike others, you are disliked by them in turn.
dislikeWhy do you dislike his way of speaking?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหม็นหน้า(v) dislike, See also: despise, detest, hate, loathe, Syn. เบื่อหน้า, Example: เขามาที่นี่บ่อยจนฉันรู้สึกเหม็นหน้า
เกลียด(v) hate, See also: detest, abhor, despise, loathe, dislike, Syn. ชัง, เกลียดชัง, ชิงชัง, Ant. รัก, ชอบ, Example: ทฤษฎีการการเรียนรู้กล่าวว่าคนจะไม่สามารถเกลียดหรือรักสิ่งที่เขาไม่รู้จัก, Thai Definition: ไม่ชอบจนรู้สึกไม่อยากพบอยากเห็น
เขม่น(v) dislike, See also: feel antipathy, feel repulsion, Syn. เหม็นหน้า, กระเหม่น, หมั่นไส้, เกลียด, Example: อย่าทำตัวเด่นมาก เดี๋ยวจะโดนกลุ่มโน้นเขม่นเอา, Thai Definition: รู้สึกไม่ชอบหน้าหรือไม่พอใจ, Notes: (ปาก)
หมั่นไส้(v) dislike, See also: despise, detest, hate, disapprove, loathe, Syn. มันไส้, ชังน้ำหน้า, Ant. รัก, ชอบ, Example: ดิฉันหมั่นไส้เธอมากที่ทำกิริยาดีใจเกินควร เมื่อเขาชวนเธอไปกินข้าวด้วย
ชังน้ำหน้า(v) dislike, See also: hate, abhor, detest, despise, loathe, recoil from, Syn. ไม่ชอบหน้า, เกลียด, Ant. รัก, ชอบ, Example: คุณหญิงรู้สึกชังน้ำหน้าแม่สะใภ้คนใหม่ทันทีที่ได้พบ
จงเกลียดจงชัง(v) hate, See also: dislike intensely, loathe, execrate, abominate, detest, Syn. เกลียด, เกลียดชัง, รังเกียจ, Ant. ชอบ, รัก, พอใจ, รักใคร่, Example: ผมไม่เข้าใจว่าทำไมเธอจึงจงเกลียดจงชังผมนัก, Thai Definition: ผูกใจเกลียดชังอย่างยิ่ง
มันไส้(v) dislike, See also: be repelled by, Syn. หมั่นไส้, ชังน้ำหน้า, Ant. รัก, ชอบ, Example: คุณหญิงมันไส้แม่สะใภ้คนใหม่, Thai Definition: ไม่ชอบใจการกระทำที่เกินสมควร
มันไส้(v) dislike, See also: be repelled by, Syn. หมั่นไส้, ชังน้ำหน้า, Ant. รัก, ชอบ, Example: คุณหญิงมันไส้แม่สะใภ้คนใหม่, Thai Definition: ไม่ชอบใจการกระทำที่เกินสมควร
เดียด(v) hate, See also: abhor, detest, dislike, be jealous, be envious, loathe, disgust, Syn. เกลียด, ริษยา, ชัง, รังเกียจ, เดียดฉันท์, Ant. ชอบ, รัก, Example: ศาสนาพราหมณ์สมัยพระเวทซึ่งเป็นศาสนามีอภัยธรรมไม่รังเกียจ หรือเดียดด้วยอคติแก่ศาสนาอื่น
เดียดฉันท์(v) dislike, See also: have a bias against, detest, be prejudiced against, loathe, disgust, hate, Syn. ไม่พอใจ, รังเกียจ, ลำเอียง, เกลียด, ขยะแขยง, Ant. ชอบ, รัก, Example: ในสังคมวัตถุนิยมเช่นปัจจุบัน หากแต่งตัวมอซอ ผู้คนก็จะรังเกียจเดียดฉันท์
ชัง(v) hate, See also: detest, abhor, loathe, dislike, despise, Syn. เกลียด, ชิงชัง, Ant. รัก, ชอบ, Example: ฉันรู้สึกชังเขามากที่เขาแสดงกิริยาเช่นนั้นออกมา
ชิงชัง(v) hate, See also: dislike, detest, abhor, loathe, abominate, Syn. เกลียด, ชัง, เกลียดชัง, รังเกียจ, Ant. รัก, ชอบ, พอใจ, Example: แม่ชิงชังกับสภาพบ้านเก่าๆ โทรมๆ มานานนักหนาแล้ว
เทวศ(n) hate, See also: detestation, hating, abhorrence, dislike, loathing, animosity, hostility, antipathy, Thai Definition: ความเกลียดชัง
ความรังเกียจ(n) dislike, See also: hate, hatred, detestability, loathing, Syn. ความเกลียด, ความเกลียดชัง, Ant. ความชอบ, Example: หากเราแสดงความรังเกียจต่อผู้ป่วยโรคเอดส์ จะทำให้กำลังใจของผู้ป่วยลดลง
ความชัง(n) hatred, See also: dislike, animosity, detestation, loathing, abomination, Syn. ความชิงชัง, ความเกลียด, Ant. ความชอบ, ความรัก, Example: ความรู้สึกชอบกับความชังนี้ตามความหมายทางธรรมะแล้วย่อมถือว่าเป็นความทุกข์เท่ากัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบื่อหน้า[beūa nā] (v, exp) EN: dislike s.o. ; detest s.o. ; hate s.o.  FR: se lasser de qqn
ชัง[chang] (v) EN: hate ; detest ; despise ; abhor ; loathe ; dislike ; abominate  FR: détester ; haïr ; abhorrer ; mépriser ; avoir en horreur ; abominer
เดียดฉันท์[dīetchan] (v) EN: dislike ; have a bias against ; detest ; be prejudiced against ; loathe ; disgust ; hate
ความเบื่อหน่าย[khwām beūanāi] (n) EN: boredom ; tiresomeness ; dislike ; ennui  FR: ennui [m]
ความไม่ชอบ[khwām mai chøp] (n) EN: dislike  FR: aversion [f]
เกลียด[klīet] (v) EN: hate ; detest ; abhor ; despise ; loathe ; dislike  FR: haïr ; détester ; abominer ; abhorrer
ไม่ชอบ[mai chøp] (v, exp) EN: dislike  FR: ne pas apprécier ; ne pas aimer
หมั่นไส้[mansai] (v) EN: dislike ; despise ; detest ; hate ; disapprove ; loathe ; be repelled by  FR: être dégoûté ; être écoeuré
รังเกียจ[rangkīet] (v) EN: conceive a dislike ; hate   FR: abhorrer ; avoir horreur de ; avoir du dégoût pour

CMU English Pronouncing Dictionary
DISLIKE D IH0 S L AY1 K
DISLIKED D IH0 S L AY1 K T
DISLIKES D IH0 S L AY1 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dislike (v) dˈɪslˈaɪk (d i1 s l ai1 k)
disliked (v) dˈɪslˈaɪkt (d i1 s l ai1 k t)
dislikes (v) dˈɪslˈaɪks (d i1 s l ai1 k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
感情[gǎn qíng, ㄍㄢˇ ㄑㄧㄥˊ, ] feeling; emotion; sensation; likes and dislikes; deep affection for sb or sth; relationship (i.e. love affair), #1,328 [Add to Longdo]
[xián, ㄒㄧㄢˊ, ] to dislike; to suspect, #5,199 [Add to Longdo]
嫌弃[xián qì, ㄒㄧㄢˊ ㄑㄧˋ, / ] to avoid sb (out of dislike); to one's back on sb; to ignore, #10,396 [Add to Longdo]
反感[fǎn gǎn, ㄈㄢˇ ㄍㄢˇ, ] (strongly) dislike, #11,527 [Add to Longdo]
[xì, ㄒㄧˋ, ] crack; occasion for dislike, #16,679 [Add to Longdo]
喜怒哀乐[xǐ nù āi lè, ㄒㄧˇ ㄋㄨˋ ㄞ ㄌㄜˋ, / ] likes and dislikes, #19,225 [Add to Longdo]
[duì, ㄉㄨㄟˋ, / ] dislike; hate, #20,859 [Add to Longdo]
看不惯[kàn bu guàn, ㄎㄢˋ ㄅㄨ˙ ㄍㄨㄢˋ, / ] cannot bear to see; to hate; to dislike; to disapprove, #22,821 [Add to Longdo]
[zǐ, ㄗˇ, ] backbite; dislike, #53,191 [Add to Longdo]
[dàn, ㄉㄢˋ, / ] dread; fear; dislike, #62,224 [Add to Longdo]
各有所好[gè yǒu suǒ hào, ㄍㄜˋ ㄧㄡˇ ㄙㄨㄛˇ ㄏㄠˋ, ] each has his likes and dislikes (成语 saw); chacun son gout, #111,335 [Add to Longdo]
[xì, ㄒㄧˋ, ] surname Xi; crack; occasion for dislike, #182,027 [Add to Longdo]
[duì, ㄉㄨㄟˋ, ] dislike; hate, #241,626 [Add to Longdo]
[duì, ㄉㄨㄟˋ, ] dislike; hate, #647,830 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
嫌う[きらう, kirau] TH: ไม่ชอบ  EN: to dislike

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abneigung {f}dislike [Add to Longdo]
abgelehntdisliked [Add to Longdo]
kann nicht leidendislikes [Add to Longdo]
konnte nicht leidendisliked [Add to Longdo]
lehnt abdislikes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンチ[anchi] (n) anti-; disliked; (P) [Add to Longdo]
愛憎[あいぞう, aizou] (adj-na,n,adj-no) love and hate; likes and dislikes; (P) [Add to Longdo]
厭う[いとう, itou] (v5u,vt) to dislike; to hate; to grudge (doing); to spare (oneself); to be weary of; to take (good) care of [Add to Longdo]
厭悪[えんお, en'o] (n,vs) dislike; detestation [Add to Longdo]
怨憎会苦[おんぞうえく, onzoueku] (n) {Buddh} the pain of meeting people one dislikes [Add to Longdo]
煙たがる;烟たがる[けむたがる;けぶたがる, kemutagaru ; kebutagaru] (v5r,vi) (1) to be sensitive to smoke; (v5r,vt) (2) to dislike the company of (someone); to consider (someone) a burden or nuisance [Add to Longdo]
苦手[にがて, nigate] (adj-na,n) (1) poor (at); weak (in); not very good (at); (2) dislike (of); (P) [Add to Longdo]
嫌い[きらい, kirai] (adj-na,n) (1) dislike; hate; (suf) (2) suspicion; tendency; smack (of); (P) [Add to Longdo]
嫌う[きらう, kirau] (v5u,vt) to hate; to dislike; to loathe; (P) [Add to Longdo]
嫌がる(P);厭がる[いやがる, iyagaru] (v5r,vt) to hate; to dislike; (P) [Add to Longdo]
嫌煙[けんえん, ken'en] (n) dislike of smoking [Add to Longdo]
嫌忌[けんき;けんぎ, kenki ; kengi] (n,vs) dislike; aversion [Add to Longdo]
嫌気[いやき(P);いやけ;けんき, iyaki (P); iyake ; kenki] (n,vs,adj-no) dislike; disgust; disinclination; tired of; (P) [Add to Longdo]
犬も食わない[いぬもくわない, inumokuwanai] (exp) (id) avoided by everybody; disliked by everybody; lit [Add to Longdo]
固陋[ころう, korou] (adj-na,n) stubbornly sticking to old ways; dislike of new things; narrow-mindedness [Add to Longdo]
好き嫌い[すききらい, sukikirai] (n) likes and dislikes; pickiness (about food); choosiness; fussiness; tastes; preferences; (P) [Add to Longdo]
好悪[こうお, kouo] (n) likes and dislikes [Add to Longdo]
人嫌い[ひとぎらい, hitogirai] (n) one who dislikes people; dislike of people [Add to Longdo]
大嫌い[だいきらい, daikirai] (adj-na,n) very dislikeable; hate, loathe, abhor; (P) [Add to Longdo]
得手不得手[えてふえて, etefuete] (n) strong and weak points; likes and dislikes; strengths and weaknesses [Add to Longdo]
猫舌[ねこじた, nekojita] (n) dislike of very hot food or drink; inability to take hot food; (P) [Add to Longdo]
八苦[はっく, hakku] (n) {Buddh} the eight kinds of suffering (birth, old age, disease, death, parting from loved ones, meeting disliked ones, not getting what one seeks, pains of the five skandha) [Add to Longdo]
否む[いやむ, iyamu] (v5m,vt) to detest; to dislike [Add to Longdo]
筆不精;筆無精[ふでぶしょう, fudebushou] (adj-na,n) poor correspondent; apparent disdain of (or trouble with) writing; someone who appears to dislike (or be poor at) writing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dislike
   n 1: an inclination to withhold approval from some person or
      group [syn: {disfavor}, {disfavour}, {dislike},
      {disapproval}]
   2: a feeling of aversion or antipathy; "my dislike of him was
     instinctive" [ant: {liking}]
   v 1: have or feel a dislike or distaste for; "I really dislike
      this salesman" [ant: {like}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top