ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*destine*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: destine, -destine-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
destine(vt) กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว (คำทางการ), See also: กำหนดอนาคตของ, Syn. predestine, doom, preordain
destined(adj) ซึ่งถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว, Syn. predestined, ordained
destined(adj) ซึ่งมุ่งหน้าไปทาง, See also: ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทาง, Syn. intended, bound
predestine(vt) กำหนดไว้ล่วงหน้า, Syn. foreordain, predetermine
clandestine(adj) ที่เก็บไว้เป็นความลับ, Syn. secret, privat
destine for(phrv) ส่งไปยัง
destine for(phrv) (โชคชะตา) กำหนดเพื่อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clandestine(แคลนเดส'ทิน) adj. ลับ ๆ ,ลี้ลับ,ส่วนตัว,ไม่เปิดเผย., See also: clandestineness n., Syn. hidden
destine(เดส'ทิน) vt. กำหนด,กำหนดล่วงหน้า, See also: destinedadj., Syn. design

English-Thai: Nontri Dictionary
clandestine(adj) ลับ,ลอบ,ไม่เปิดเผย,ปิดบัง,ส่วนตัว
destine(vt) วางจุดหมาย,กำหนดเป้าหมาย,เป็นเคราะห์กรรม
predestine(vt) เป็นพรหมลิขิต,กำหนดโชคชะตา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
clandestineซ่อนเร้น, ปกปิด, ลับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
clandestine marriageการสมรสลับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clandestine employmentการลักลอบจ้างงาน [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
destineHe was destined never to meet her again.
destineHe was destined never to see his wife again.
destineHe was destined to become a great musician.
destineHe was destined to become a simultaneous interpreter.
destineThey were destined never to meet.
destineWe were destined to get married from the time we were born - Not!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลิขิต(v) be destined, See also: be fated, define, Syn. กำหนด, Example: ชะตาของเราทุกคนได้ถูกลิขิตไว้แล้ว
มีอันเป็นไป(v) suffer misfortune, See also: suffer disaster, be destined to misfortune, die, expire, Example: สามีของเธอจะเป็นผู้รับผลประโยชน์ทั้งหมดหากเธอเสียชีวิตหรือมีอันเป็นไป, Thai Definition: ประสบเหตุร้ายต่างๆ
ลอบทำ(v) act stealthily, See also: act clandestinely
ลักลอบ(v) commit adultery, See also: have a clandestine sexual relations, Syn. ลักลอบได้เสีย, Example: พระเอกในนิทานจักรๆ วงศ์ๆ มักลักลอบได้ลูกสาวพระราชา, Thai Definition: ลอบไปพบกันอย่างลับๆ ในเชิงชู้สาว
ลับๆ ล่อๆ(adj) furtive, See also: stealthy, secret, sneaky, clandestine, Syn. ผลุบๆ โผล่ๆ, Example: ชายคนนั้นมีท่าทางลับๆ ล่อๆ ดูแล้วไม่น่าไว้วางใจ, Thai Definition: ที่ไม่น่าไว้วางใจ
ความใน(n) secret, See also: furtiveness, clandestineness, Syn. ความลับ, Example: ความในของบริษัทเป็นสิ่งที่ห้ามพนักงานทุกคนนำไปเปิดเผย
ความลับ(n) secret, See also: covertness, clandestineness, Example: แพทย์ต้องช่วยรักษาความลับของคนไข้ไว้, Thai Definition: เรื่องที่ควรปกปิด
ชะตาขาด(v) be destined to die, Example: หนุ่มจยย.ชะตาขาด ขี่รถอยู่ดีๆ ตายคาที่ด้วยกระสุนปริศนา, Thai Definition: เกิดเหตุร้ายแรงถึงชีวิต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันดาล[bandān] (v) EN: ordain ; predestine ; destine
เบิกไม้[boēkmāi] (v, exp) EN: perform rites to appease the spirits of the forest  FR: accomplir les rites destinés à apaiser les esprits de la forêt
โชคชะตา[chōkchatā] (n) EN: destiny  FR: destinée [f]
ความลับ[khwāmlap] (n) EN: secret ; covertness ; clandestineness  FR: secret [m]
กระติบ[kratip] (n) EN: bamboo container for holding cooked glutinous rice  FR: récipient en bambou destiné à contenir du riz glutineux
ลอบ[løp] (v) EN: act clandestinely ; act surreptitiously ; go stealthily ; steal  FR: agir subrepticement
ลอบ[løp] (adv) EN: furtively ; secretly ; on the sly ; stealthily  FR: en cachette ; clandestinement ; secrètement ; furtivement ; sournoisement
มุ่ง[mung] (v) EN: be bound for ; intend ; aim at ; advance towards ; go to ; target  FR: viser ; se focaliser sur ; se diriger vers ; tendre vers ; se destiner à
ออกแบบมา[økbaēp mā] (v, exp) EN: be designed  FR: être conçu (pour) ; être destiné (à)
พาน[phān] (n, prop) EN: offering dish ; footed tray  FR: coupe destinée aux offrandes [f] ; plateau sur pied [m] ; grande coupe [f]
พรหมลิขิต[phromlikhit] (n) EN: fate ; destiny  FR: destinée [f]
พรหมลิขิต[phrommalikhit] (n) EN: fate ; destiny  FR: destinée [f]
ใต้ดิน[tāidin] (adj) EN: clandestine ; secret ; surreptitious  FR: interlope ; clandestin ; sous-terrain ; secret

CMU English Pronouncing Dictionary
DESTINED D EH1 S T IH0 N D
MODESTINE M OW0 D EH0 S T IY1 N IY0
PREDESTINE P R IY2 D EH1 S T AH0 N
CLANDESTINE K L AE0 N D EH1 S T IH0 N
PREDESTINED P R IY2 D EH1 S T AH0 N D
CLANDESTINELY K L AE0 N D EH1 S T AH0 N L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
destine (v) dˈɛstɪn (d e1 s t i n)
destined (v) dˈɛstɪnd (d e1 s t i n d)
destines (v) dˈɛstɪnz (d e1 s t i n z)
predestine (v) prˌiːdˈɛstɪn (p r ii2 d e1 s t i n)
clandestine (j) klˈændˈɛstɪn (k l a1 n d e1 s t i n)
predestined (v) prˌiːdˈɛstɪnd (p r ii2 d e1 s t i n d)
predestines (v) prˌiːdˈɛstɪnz (p r ii2 d e1 s t i n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yuán, ㄩㄢˊ, / ] cause; reason; karma; fate; predestined affinity; margin; hem; edge; along, #3,748 [Add to Longdo]
注定[zhù dìng, ㄓㄨˋ ㄉㄧㄥˋ, / ] be doomed; be destined (to failure etc), #4,322 [Add to Longdo]
缘分[yuán fèn, ㄩㄢˊ ㄈㄣˋ, / ] fate or chance that brings people together; predestined affinity or relationship; (Budd.) destiny, #8,150 [Add to Longdo]
冤家[yuān jiā, ㄩㄢ ㄐㄧㄚ, ] enemy; foe; in opera, sweetheart or destined love, #23,327 [Add to Longdo]
因缘[yīn yuán, ㄧㄣ ㄩㄢˊ, / ] chance; opportunity; predestined relationship; (Buddhist) principal and secondary causes; chain of cause and effect, #33,445 [Add to Longdo]
[ài, ㄞˋ, / ] obscure; clandestine; dubious, #40,424 [Add to Longdo]
劫数[jié shù, ㄐㄧㄝˊ ㄕㄨˋ, / ] predestined fate (Buddh.); inexorable doom, #63,853 [Add to Longdo]
把风[bǎ fēng, ㄅㄚˇ ㄈㄥ, / ] keep watch (during a clandestine activity); be on the lookout, #64,983 [Add to Longdo]
阳寿[yáng shòu, ㄧㄤˊ ㄕㄡˋ, 寿 / ] predestined life-span, #107,107 [Add to Longdo]
宿缘[sù yuán, ㄙㄨˋ ㄩㄢˊ, 宿 / 宿] predestine relationship, #136,590 [Add to Longdo]
寿数[shòu shù, ㄕㄡˋ ㄕㄨˋ, 寿 / ] predestined length of life, #148,251 [Add to Longdo]
寿数已尽[shòu shù yǐ jǐn, ㄕㄡˋ ㄕㄨˋ ㄧˇ ㄐㄧㄣˇ, 寿 / ] to die (when one's predestined life span is up), #762,930 [Add to Longdo]
前生冤孽[qián shēng yuān niè, ㄑㄧㄢˊ ㄕㄥ ㄩㄢ ㄋㄧㄝˋ, ] predestined relationship [Add to Longdo]
因由[yīn yóu, ㄧㄣ ㄧㄡˊ, ] reason; cause; predestined relationship (Buddh.) [Add to Longdo]
宿分[sù fèn, ㄙㄨˋ ㄈㄣˋ, 宿] predestined relationship [Add to Longdo]
缘份[yuán fèn, ㄩㄢˊ ㄈㄣˋ, / ] also written 緣分|缘分; fate or chance that brings people together; predestined affinity or relationship; (Budd.) destiny [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schleichweg {m} | auf dem Schleichweg [übtr.]hidden path; secret path | clandestinely [Add to Longdo]
Verborgenheit {f}clandestineness [Add to Longdo]
auserkoren; erkorenselected; predestined [Add to Longdo]
bestimmen | bestimmend | bestimmt | bestimmt | bestimmte | jdn. für etw. bestimmen | für etw. bestimmt seinto destine | destining | destined | destines | destined | to destine sb. for sth. | to be destined for sth. [Add to Longdo]
heimlich; verborgen; illegal; klandestin {adj}clandestine [Add to Longdo]
heimlich {adv}clandestinely [Add to Longdo]
prädestinieren | prädestinierend | prädestiniert | prädestiniert | prädestiniertto predestine | predestining | predestines | predestinated | predestined [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
隠れキリシタン;隠れ切支丹(ateji)[かくれキリシタン, kakure kirishitan] (n) clandestine Christian (during the Tokugawa period); secret Christian [Add to Longdo]
運命的[うんめいてき, unmeiteki] (adj-na) (pre)destined [Add to Longdo]
宿命的[しゅくめいてき, shukumeiteki] (adj-na) fateful; predestined [Add to Longdo]
出合い宿;出合宿[であいやど, deaiyado] (n) (arch) inn used for clandestine encounters between lovers [Add to Longdo]
人目を忍ぶ[ひとめをしのぶ, hitomewoshinobu] (exp,v5b) to avoid being seen; to be clandestine [Add to Longdo]
生まれつく;生まれ付く;生れ付く[うまれつく, umaretsuku] (v5k,vi) (See 生まれつき) to be born (with); to be born (to be); to be destined [Add to Longdo]
定命[じょうみょう;ていめい, joumyou ; teimei] (n) (1) {Buddh} (See 寿命) one's predestined length of life; (2) (ていめい only) destiny; fate [Add to Longdo]
忍び逢い;忍び会い;忍会(io)[しのびあい, shinobiai] (n) (See 密会) clandestine meeting; rendezvous; tryst; secret meeting (e.g. for lovers) [Add to Longdo]
貧乏性[びんぼうしょう, binboushou] (n) destined to poverty; parsimonious spirit; tendency to be frugal; poor person's mentality (e.g. inability to relax) [Add to Longdo]
丙午[ひのえうま;へいご, hinoeuma ; heigo] (n) 43rd year of the sexagenary cycle (year of the Fire Horse, renowned for disasters and the birth of women destined to kill their husbands) [Add to Longdo]
密会[みっかい, mikkai] (n,vs) clandestine meeting [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 destine
   v 1: decree or designate beforehand; "She was destined to become
      a great pianist" [syn: {destine}, {fate}, {doom},
      {designate}]
   2: design or destine; "She was intended to become the director"
     [syn: {intend}, {destine}, {designate}, {specify}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top