ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*deserter*

D EH1 Z ER0 T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: deserter, -deserter-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deserter(n) คนหนีทหาร, See also: ทหารหนีทัพ, Syn. skulker, scutter, truant, runaway, fugitive

English-Thai: Nontri Dictionary
deserter(n) ผู้จากไป,ผู้ละทิ้ง,ทหารหนีทัพ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deserterShe harbored the deserter.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ละทิ้ง[lathing] (v) EN: abandon ; leave ; forsake ; strand ; desert ; abdicate ; discard ; reject ; neglect ; ignore a person  FR: abandonner ; déserter ; négliger

CMU English Pronouncing Dictionary
DESERTER D EH1 Z ER0 T ER0
DESERTERS D EH1 Z ER0 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deserter (n) dˈɪzˈɜːʳtər (d i1 z @@1 t @ r)
deserters (n) dˈɪzˈɜːʳtəz (d i1 z @@1 t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Deserteur {m} | Deserteure {pl}deserter | deserters [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
脱走兵[だっそうへい, dassouhei] (n) deserter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deserter
   n 1: a disloyal person who betrays or deserts his cause or
      religion or political party or friend etc. [syn:
      {deserter}, {apostate}, {renegade}, {turncoat}, {recreant},
      {ratter}]
   2: a person who abandons their duty (as on a military post)
     [syn: {deserter}, {defector}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top