ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*demise*

D IH0 M AY1 Z   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: demise, -demise-
Possible hiragana form: *でみせ*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
demise(n) การตาย, See also: การสิ้นสุด, Syn. bequeath, dying, passing, Ant. life, birth, beginning
demise(vi) ตาย, See also: สิ้นชีพ, มรณะ, Syn. extinction, end, Ant. exist, survive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
demise(ดิไมซ') n. การตาย,การสิ้นสุด,การตกทอดมรดกของผู้ตายแก่ทายาท,การสืบราชสมบัติ,การสืบตำแหน่ง vi. โอน,สืบทอดราชสมบัติ, See also: demisable adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
demise(n) ความตาย,การสิ้นสุด,การมรณกรรม,การสืบตำแหน่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
crown, demise of theการผลัดแผ่นดิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Crown, demise of theการผลัดแผ่นดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
demiseการให้เช่าที่ดินระยะยาว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
demise of the crownการผลัดแผ่นดิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
demise of the Crownการผลัดแผ่นดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อนิจกรรม(n) death, See also: demise, Syn. ความตาย, Example: ข้าพเจ้าเริ่มประเดิมเขียนเกี่ยวกับท่านในวันที่ท่านอนิจกรรมนั้นเอง
สิ้นชีพ(v) pass away, See also: decease, demise, depart, drop, perish, succumb, Syn. สิ้นชีวิต, สิ้นใจ, ตาย, จบชีวิต, มรณภาพ, ม้วยมรณา, Example: ทศกัณฐ์สิ้นชีพทันทีเมื่อถูกหนุมานหลอกเอากล่องดวงใจไป
การตาย(n) death, See also: dying, demise, decease, Syn. การม้วยมรณ์, การเสียชีวิต, การถึงแก่กรรม, Ant. การเกิด, Example: เราทราบข่าวการตายของเธอแล้ว

CMU English Pronouncing Dictionary
DEMISE D IH0 M AY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
demise (n) dˈɪmˈaɪz (d i1 m ai1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bēng, ㄅㄥ, ] to collapse; to fall into ruins; death of king or emperor; demise, #9,134 [Add to Longdo]
垮台[kuǎ tái, ㄎㄨㄚˇ ㄊㄞˊ, / ] fall from power; collapse; demise, #34,808 [Add to Longdo]
早逝[zǎo shì, ㄗㄠˇ ㄕˋ, ] early demise; untimely death, #48,261 [Add to Longdo]
濒死[bīn sǐ, ㄅㄧㄣ ㄙˇ, / ] nearing death; on the point of demise; approaching extinction, #53,418 [Add to Longdo]
早死[zǎo sǐ, ㄗㄠˇ ㄙˇ, ] early demise; untimely death [Add to Longdo]
驾崩[jià bēng, ㄐㄧㄚˋ ㄅㄥ, / ] death of king or emperor; demise [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
出店[でみせ, demise] TH: การออกร้าน  EN: food stand

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ableben {n}decease; demise; death [Add to Longdo]
Besitzübertragung {f} | Besitzübertragungen {pl}demise | demises [Add to Longdo]
Untergang {m}; Verschwinden {n}demise [Add to Longdo]
Zweiunddreißigstelnote {f} [mus.] | Zweiunddreißigstelnoten {pl}demisemiquaver | demisemiquavers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ビッグクランチ[biggukuranchi] (n) big crunch (theoretical reversal of the big bang resulting in the demise of the universe) [Add to Longdo]
移転[いてん, iten] (n,vs) moving; transfer; demise; (P) [Add to Longdo]
権利譲渡[けんりじょうと, kenrijouto] (n) transfer of rights; demise; quitclaim deed [Add to Longdo]
秋の鹿は笛に寄る[あきのしかはふえによる, akinoshikahafueniyoru] (exp) (obsc) people may bring about their demise for love (like a deer coming forth when it hears a hunter's whistle in mating season); it is easy to have one's weak points taken advantage of [Add to Longdo]
終焉(P);終えん[しゅうえん, shuuen] (n) demise; (P) [Add to Longdo]
出店[でみせ, demise] (n,vs) (1) setting up a food stall or booth (bazaar, festival); (n,adj-f,vs) (2) opening a branch office [Add to Longdo]
出店[でみせ, demise] (n,vs) (1) food stand; food stall; (2) branch store; (P) [Add to Longdo]
胎児死亡[たいじしぼう, taijishibou] (n) fetal death (foetal); embryonic demise [Add to Longdo]
崩御[ほうぎょ, hougyo] (n,vs) death of the Emperor; demise [Add to Longdo]
力んで見せる[りきんでみせる, rikindemiseru] (v1) to show a bold front [Add to Longdo]
薨去[こうきょ, koukyo] (n,vs) death; demise [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
出店[でみせ, demise] Zweiggeschaeft, Filiale, Zweigstelle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 demise
   n 1: the time when something ends; "it was the death of all his
      plans"; "a dying of old hopes" [syn: {death}, {dying},
      {demise}] [ant: {birth}]
   v 1: transfer by a lease or by a will

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top