ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*dear*

D IH1 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: dear, -dear-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dear(adj) ซึ่งเป็นที่รักยิ่ง, See also: ซึ่งเป็นสุดที่รัก, Syn. loved, beloved
dear(n) ที่รัก, See also: สุดที่รัก, ทูนหัว, ยอดรัก, ผู้เป็นที่รัก, Syn. darling
dear(adj) มีค่า, See also: มีเกียรติอย่างยิ่ง, Syn. precious
dear(adj) มีราคาสูง, See also: มีราคา, มีมูลค่าสูง, Syn. costly, valuable
dearie(n) ที่รัก (ใช้เรียกผู้อื่น) (คำไม่เป็นทางการ ปัจจุบันใช้ในการเสียดสีหรือล้อเลียน), Syn. deary
dearth(n) ความขาดแคลน, See also: ความอัตคัด, Syn. poverty, scantiness
endear(vt) ทำให้เป็นที่รักใคร่, See also: ทำให้ได้รับความรักใคร่, ทำให้ได้รับความชื่นชอบ, Syn. attach, charm
endear to(phrv) ทำให้เป็นที่รักสำหรับ, See also: ทำให้เป็นที่รักของ
endearing(adj) ซึ่งเป็นที่รัก, See also: น่ารัก, เป็นที่รัก, Syn. appealing, likable, lovable
hold dear(phrv) ทำให้มีค่าน้อยมาก, Syn. hold cheap
endearment(n) การทำให้เป็นที่รัก, See also: การแสดงความรัก, Syn. affection, fondness, love
Dear John letter(sl) จดหมายที่หญิงสาวเขียนให้แฟนหนุ่มที่เข้าประจำการในกองทัพเพื่อตัดสัมพันธ์รัก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dear(เดียร์) adj. ที่รัก,เป็นที่รัก,น่ารัก,แพง,ทุกข์ใจ,ขุ่นใจ,เข้มงวด n. บุคคลอันเป็นที่รัก,บุคคลที่ดี,คนรัก -adv. เป็นที่รัก,มีราคาแพง interj. คำอุทานที่แสดงความประหลาดใจ,ความโศกเศร้า เช่น อนิจจา! ตายจริง! โอ้!., See also: dearness n. ดูdear คำที
dearie(เดีย'รี) n. ดูdeary
dearth(เดิร์ธ) n. ความขาดแคลน,ความอดหยาก, Syn. scarcity, Ant. abundance
deary(เดีย'รี) n., ที่รัก, Syn. dearie pl. dearies
endear(เอนเดียร์') vt. ทำให้เป็นที่รัก

English-Thai: Nontri Dictionary
dear(adj) แพง,ราคาสูง,เป็นที่รัก,สุดสวาท,น่ารัก
dearly(adv) โดยรักใคร่,อย่างสุดซึ้ง,แพง
dearness(n) ความเป็นที่รัก,ความน่ารัก,ราคาแพง
dearth(n) ความขาดแคลน,ภาวะข้าวยากหมากแพง,ความอดอยาก
endear(vt) เป็นที่รัก,เป็นดวงใจ
endearment(n) ความเป็นที่รัก,การแสดงความรัก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
deareatorเครื่องแยกอากาศออกจากน้ำป้อน Boiler
dearly[yaang maak] (adv) อย่างมาก
sidearm(n) ปืนพก มีด ดาบ ดาบปลายปืน หรืออาวุธอื่นที่พกติดข้างตัว

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dearThey are our dearest friends.
dearWe don't have polygamy in Japan, dear.
dearThis town is dear to us.
dearHe loves her dearly.
dearHe was my dear friend.
dearShe loves her son dearly.
dearShe loved her mother dearly.
dearShe ran for dear life.
dearDon't confuse "dare" and "dear".
dearExperience, when it is dearly bought, is never discarded.
dearMy dear Tom, put the blame on me.
dearMy mother has sold everything that is dear to her.
dearShe is a very dear girl.
dearYou are all that is dear to me in the world.
dearDon't go, dears.
dear"Kai dear! I'm really sad! Having my first experience in this way." "Eh?" "Skip-ping-town."
dearHis success was purchased dearly.
dearFresh vegetables are very dear in winter.
dearWe miss our dear grandmother.
dearOur class reunion brought back my dear old school days.
dear"Hey! It's dangerous to run here." "Eh? ... A-a-Aaah!!" "Oh dear, what did I tell you?"
dearMy dear little cat has been missing for a week.
dearTime to go beddy-byes, dear.
dearHis daughter is very dear to him.
dearNo, no, my dear.
dearShe held on to it for dear life.
dearShe knows well how to dear with children.
dearThese stockings are very dear.
dearDear woman, why do you involve me? Jesus replied.
dearLife is very dear to me.
dearThis book is too dear for me.
dearShe is dearly loved by everybody.
dearThe dearth of his father filled him with sorrow.
dearOh dear! I'm short of money.
dearShe is dear to me.
dearHe run away for dear life.
dearLiving is dear, accordingly we have to economize.
dearHe dearly loves his school.
dearDon't cry, there's a dear.
dearMr Wood loved Linda dearly.
dearA dead dear being pecked by vultures, remains partly eaten by other animals, that sort of rotten meat is called 'carrion'.
dearLove your parents as dearly as your parents love you.
dearShe is very dear to me.
dearLife is dear to everybody.
dearThe better to hear you with, my dear.
dearThe victory was dearly won.
dearIt's the way that she laughs at herself that endears her to me.
dearHe held her daughter dear.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โธ่เอ๊ย(int) oh,dear!, Syn. โธ่เอ๋ย, Example: ผมมันไม่มีความรู้ ผมมันจน โธ่เอ๊ยผู้หญิงที่ไหนเขาจะมารัก, Thai Definition: เสียงเปล่งแสดงความอนาถใจ
อนิจจา(int) Alas, See also: dear me!, bless me!, Syn. อนิจจัง, Thai Definition: คำที่เปล่งออกมาแสดงความสงสารสังเวชเป็นต้น
ทูนหัว(n) beloved, See also: adoring one, dear, darling, Syn. ที่รัก, สุดที่รัก, Thai Definition: ผู้เป็นสุดที่รัก (คำกล่าวแสดงความรักใคร่)
แพง(adj) expensive, See also: dear, high-priced, costly, high, Ant. ถูก, Example: โรงอาหารนี้เป็นโรงอาหารพิเศษที่ขายอาหารราคาแพง สำหรับนักศึกษาและชาวต่างประเทศ, Thai Definition: มีราคามาก
แม่คุณ(n) my dear lady, See also: my good woman, my dear girl/woman, Example: แม่คุณเอ๋ย สติปัญญาที่ร่ำเรียนมา เอาไปเก็บไว้ที่ไหน, Count Unit: คน, Thai Definition: คำพูดใช้เรียกผู้หญิง
สุดที่รัก(n) sweetheart, See also: dear, darling, honey, beloved, love, Syn. ที่รัก, คนรัก, Example: เย็นนี้ผมต้องไปรับสุดที่รักไปทานข้าว, Count Unit: คน
ยอดรัก(n) sweetheart, See also: dear, darling, beloved, love, Syn. ที่รัก, ดวงใจ, ยอดดวงใจ, Example: ผมไม่ยอมให้ยอดรักของผมต้องไปตกระกำลำบากที่นั่น, Thai Definition: คำเรียกหญิงหรือชายผู้เป็นที่รักหรือเป็นที่ชอบพอรักใคร่
ข้าวยากหมากแพง(n) dearth, See also: deficiency, famine, lack, insufficient, scarcity, shortage of food, Syn. ทุพภิกขภัย, Example: เมื่อมีสงครามเกิดขึ้นก็มักจะเกิดข้าวยากหมากแพงตามมา, Thai Definition: ภาวะหรือสถานการณ์ที่กำลังขาดแคลนอาหาร
แฟน(n) sweetheart, See also: lover, one's beloved, darling, dear, sweetie, boyfriend, girlfriend, Syn. คนรัก, คู่ควง, คู่รัก, เพื่อนชาย, เพื่อนหญิง, Example: ปัจจุบันผู้หญิงไทยเลือกทำงานมากกว่าจะเลือกมีแฟน, Count Unit: คน, Thai Definition: หญิงชายที่รักกันในเชิงชู้สาว
คู่ควง(n) sweetheart, See also: lover, one's beloved, darling, dear, sweetie, boyfriend, girlfriend, Syn. คนรัก, คู่รัก, แฟน, Example: ถ้าหญิงใดเปลี่ยนคู่ควงเป็นประจำหรือชอบไปเที่ยวกับชายมากหน้าหลายตาจะถูกติฉินนินทา, Count Unit: คน, Thai Definition: หญิงชายที่รักกันในเชิงชู้สาว
คู่รัก(n) sweetheart, See also: lover, one's beloved, darling, dear, sweetie, boyfriend, girlfriend, Syn. คนรัก, คู่ควง, แฟน, Example: เขาต้องการหาเพื่อนหญิงที่จะเป็นทั้งเพื่อนและคู่รักในคนคนเดียวกัน, Count Unit: คู่, Thai Definition: หญิงชายที่รักกันในเชิงชู้สาว
มีค่า(adj) valuable, See also: precious, costly, dear, expensive, high-priced, Syn. มีราคา, Example: ครูห้ามนักเรียนใส่ของมีค่าไปเข้าค่ายด้วย, Thai Definition: ที่มีคุณประโยชน์ซึ่งอาจคำนวณหรือประเมินเป็นราคาได้
มีราคา(adj) expensive, See also: costly, dear, high-priced, exorbitant, lavish, overpriced, steep, Syn. แพง, Example: พวกดารามักใส่เสื้อผ้ามีราคากันทั้งนั้นแหละ, Thai Definition: ที่มีมูลค่ามาก
สายสวาท(n) darling, See also: dearie, deary, Syn. ทรามสวาท, ที่รัก, ทูนหัว, สายสมร, Example: ในชีวิตเขามีเธอเป็นสายสวาทแต่เพียงผู้เดียว, Thai Definition: หญิงที่รักจับใจ
ตะพาย(v) were something over the shoulder, See also: bear something over the shoulder, were on one shoulder like a sash or a sidearm, Syn. สะพาย, แขวนบ่า, ห้อยบ่า, เฉียงบ่า, Example: เขาตะพายดาบเตรียมออกรบ
ฉอเลาะ(v) wheedle, See also: cajole, flatter, blandish, endear oneself to, fawn on, toady, curry favour with, Syn. ประจบ, ฉะอ้อน, ออดอ้อน, Example: เธอฉอเลาะคุณน้าเพราะอยากได้แหวนวงนั้น, Thai Definition: พูดออดอ้อนหรือแสดงกิริยาทำนองนั้นเพื่อให้เขาเอ็นดูเป็นต้น (มักใช้เฉพาะเด็กหรือผู้หญิง)
กราบเท้า(v) Dear Sir, Example: กราบเท้าคุณพ่อ คุณแม่ที่เคารพอย่างสูง, Thai Definition: คำขึ้นต้นจดหมายถึงบุคคลที่ให้ความเคารพ
แกน(adv) unwillingly, See also: spiritlessly, dearly, without enthusiasm, Syn. ขัดสน, จำใจ, Example: เขาทำงานไปอย่างแกนๆ
ขวัญใจ(n) beloved, See also: dear, darling, sweetheart, Example: นักร้องชายหน้าใหม่คนนี้เป็นขวัญใจของวัยรุ่นทั่วประเทศ, Count Unit: คน, Thai Definition: ยอดกำลังใจ
ดวงใจ(n) dearest, See also: sweetheart, beloved one, darling, heart, Syn. ดวงตา, แก้วตาดวงใจ, ที่รัก, สุดที่รัก, Example: ลูกเปรียบเหมือนแก้วตาดวงใจของพ่อแม่, Count Unit: ดวง, Thai Definition: คำเปรียบเทียบเรียกหญิงที่รักหรือลูกที่รัก
ดวงสมร(n) sweetheart, See also: dearest woman, beloved girl, dearest, Syn. หญิงที่รัก, สุดที่รัก, นงคราญ, ทรามเชย, ทรามวัย
ที่รัก(n) dear, See also: beloved, darling, sweetheart, love, honey, Syn. สุดที่รัก, ทูนหัว, สุดสวาท, หวานใจ
หัวแก้วหัวแหวน(adj) dear, See also: dearest, favorite, cherished, Syn. คนโปรด, ที่รักยิ่ง, Example: เขาเป็นลูกหัวแก้วหัวแหวนของพ่อแม่, Thai Definition: ที่รักใคร่เอ็นดูมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนิจจา[anitjā] (excl) EN: alas! ; dear me! ; bless me!  FR: hélas !
ฉอเลาะ[chølǿ] (v) EN: wheedle ; cajole ; flatter ; blandish ; endear oneself to ; fawn on ; toady ; curry favour with  FR: flatter ; enjôler
ดวงใจ[dūangjai] (n) EN: dearest ; sweetheart ; beloved one ; darling ; heart  FR: petit coeur [m] ; amour [m]
ดวงสมร[dūangsamøn] (n) EN: sweetheart ; dearest woman ; beloved girl ; dearest  FR: chérie [f]
แฟน[faēn] (n) EN: boyfriend ; girlfriend ; sweetheart ; lover ; one's beloved ; darling ; dear ; sweetie ; suitor ; beau  FR: petit ami [m] ; petite amie [f] ; flirt [m] ; amoureux [m] ; amoureuse [f] ; soupirant [m] ; prétendant [m]
แฟน[faēn] (adj) EN: dear  FR: cher
แฟนผู้อ่าน[faēn phū-ān] (n, exp) EN: dear readers  FR: chers lecteurs [mpl] ; chères lectrices [fpl]
แกน[kaēn] (adv) EN: unwillingly ; spiritlessly ; dearly ; without enthusiasm ; reluctantly  FR: sans enthousiasme ; à contrecoeur
คู่รัก[khūrak] (n) EN: sweetheart ; lover ; one's beloved ; darling ; dear ; sweetie ; boyfriend ; girlfriend  FR: amants [mpl]
ขวัญใจ[khwanjai] (n) EN: darling ; sweetheart ; favorite ; beloved ; idol ; dear  FR: chéri [m] ; chérie [f] ; idole [m, f]
ลูกเอ๋ย[lūk oēi] (n, exp) EN: my dear son ; little dear ; my good bot ; darling  FR: mon enfant chéri ; mon enfant adoré ; mon petit
แม่[maē] (n) EN: mae [term of endearment]   FR: mae [terme affectif]
แม่คุณ[maēkhun] (n) EN: my dear lady ; my good lady ; my good woman ; my young lad ; my good sir  FR: ma chère dame
มีค่า[mī khā] (adj) EN: valuable ; precious ; costly ; dear; expensive ; high-priced  FR: précieux ; de valeur ; onéreux
มีราคา[mī rākhā] (adj) EN: expensive ; costly ; dear ; high-priced ; exorbitant ; lavish ; overpriced ; steep  FR: précieux ; de valeur ; onéreux
...เอ๋ย[… oēi] (x) EN: dear ... ; little …  FR: ... chéri ; … adoré
แพง[phaēng] (adj) EN: expensive ; dear  FR: cher ; onéreux ; coûteux
เพื่อนแก้ว[pheūoen kaēo] (n, exp) EN: buddy ; dear friend
เพื่อนสนิท[pheūoen sanit] (n, prop) EN: best friend ; intimate friend ; close friend ; dear friend ; pal  FR: meilleur ami [m] ; meilleure amie [f] ; ami intime [m] ; amie imtime [f]
พี่ ...[phī ...] (x) EN: dear ... + first name (to speak to or about s.o. older – inf.)  FR: cher ... + prénom (pour s'adresser ou parler de qqn de plus âgé – inf.)
ราคาแพง[rākhā phaēng] (adj) EN: dear ; high-priced ; expensive  FR: cher
เรียน...[rīen ...] (n) EN: Mr. x ; Dear Mr. x  FR: avec les salutations de ... ; cher “x”
เรียนคุณ...[rīen khun ...] (n, exp) EN: My dear ...   FR: Cher Monsieur ... (“Untel”) ; Mon cher ... (“Untel”)
เรียนคุณนาย[rīen khunnāi] (n, exp) EN: Dear Madam  FR: Chère Madame
สายสวาท[saīsawāt] (n) EN: darling ; dearie ; deary
ที่รัก[thīrak] (n) EN: dear ; darling ; beloved ; honey  FR: chéri [m] ; chérie [f]
ที่รัก[thīrak] (n) EN: darling ; dear ; beloved ; love  FR: chéri [m] ; chérie [f] ; amour [m]
โถ[thō] (x) EN: what a pity ! ; alas ! ; oh dear !  FR: hélas !
ทูนหัว[thūn hūa] (n, exp) EN: my lord and master ; mistress mine ; queen of my heart ; dear
ยอดรัก[yøt rak] (n, exp) EN: sweetheart ; dear ; darling ; beloved ; love  FR: chéri [m] ; chérie [f] ; bien-aimé [m] ; bien-aimée [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DEAR D IH1 R
DEARY D IH1 R IY0
DEARLY D IH1 R L IY0
ENDEAR EH0 N D IY1 R
DEARTH D ER1 TH
DEARER D IH1 R ER0
DEAREST D IH1 R AH0 S T
DEARDEN D IH1 R D AH0 N
DEARMAN D IH1 R M AH0 N
DEARMAS D ER1 M AH0 Z
SIDEARM S AY1 D AA0 R M
DEARMON D ER1 M AH0 N
DEARING D IH1 R IH0 NG
ENDEARED EH0 N D IY1 R D
MEDEARIS M EH1 D ER0 IH0 S
DEARMOND D ER1 M AH0 N D
DEARBORN D IH1 R B AO2 R N
SIDEARMS S AY1 D AA0 R M Z
DEARMENT D IH1 R M AH0 N T
ENDEARING EH0 N D IY1 R IH0 NG
DEARINGER D IH1 R IH0 NG ER0
MCDEARMON M AH0 K D ER1 M AH0 N
DEARDORFF D IH1 R D AO2 R F
DEARDOURFF D IH1 R D AO2 R F
ENDEARMENT IH0 N D IH1 R M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dear (n) dˈɪəʳr (d i@1 r)
dears (n) dˈɪəʳz (d i@1 z)
deary (n) dˈɪəʳriː (d i@1 r ii)
dearer (j) dˈɪəʳrər (d i@1 r @ r)
dearie (n) dˈɪəʳriː (d i@1 r ii)
dearly (a) dˈɪəʳliː (d i@1 l ii)
dearth (n) dˈɜːʳθ (d @@1 th)
endear (v) ˈɪndˈɪəʳr (i1 n d i@1 r)
dearest (n) dˈɪəʳrɪst (d i@1 r i s t)
dearies (n) dˈɪəʳrɪz (d i@1 r i z)
dearths (n) dˈɜːʳθs (d @@1 th s)
endears (v) ˈɪndˈɪəʳz (i1 n d i@1 z)
dearness (n) dˈɪəʳnəs (d i@1 n @ s)
endeared (v) ˈɪndˈɪəʳd (i1 n d i@1 d)
endearing (v) ˈɪndˈɪəʳrɪŋ (i1 n d i@1 r i ng)
endearment (n) ˈɪndˈɪəʳmənt (i1 n d i@1 m @ n t)
endearingly (a) ˈɪndˈɪəʳrɪŋliː (i1 n d i@1 r i ng l ii)
endearments (n) ˈɪndˈɪəʳmənts (i1 n d i@1 m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亲爱[qīn ài, ㄑㄧㄣ ㄞˋ, / ] Dear or beloved (way of starting a letter), #2,123 [Add to Longdo]
[ài, ㄞˋ, ] alas; oh dear, #2,248 [Add to Longdo]
亲切[qīn qiè, ㄑㄧㄣ ㄑㄧㄝˋ, / ] amiable; friendliness; gracious; hospitality; intimate; cordial; kind; close and dear; familiar, #4,909 [Add to Longdo]
心疼[xīn téng, ㄒㄧㄣ ㄊㄥˊ, ] to love dearly; the pain of love, #5,816 [Add to Longdo]
[qīng, ㄑㄧㄥ, ] (old) minister; (old) term of endearment between spouses; thou (poet.), #9,808 [Add to Longdo]
金正日[Jīn Zhèng rì, ㄐㄧㄣ ㄓㄥˋ ㄖˋ, ] Kim Jong Il (1942-) the Dear Leader of North Korea, #11,293 [Add to Longdo]
疼爱[téng ài, ㄊㄥˊ ㄞˋ, / ] to love dearly, #12,920 [Add to Longdo]
小鬼[xiǎo guǐ, ㄒㄧㄠˇ ㄍㄨㄟˇ, ] (idiom) an endearing term of address to a child; little demon, #17,430 [Add to Longdo]
钟情[zhōng qíng, ㄓㄨㄥ ㄑㄧㄥˊ, / ] to fall in love; to love sb or sth dearly (lover, or art), #20,720 [Add to Longdo]
昵称[nì chēng, ㄋㄧˋ ㄔㄥ, ] nickname; diminutive; term of endearment, #23,487 [Add to Longdo]
情话[qíng huà, ㄑㄧㄥˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] terms of endearment; words of love, #28,147 [Add to Longdo]
谈情说爱[tán qíng shuō ài, ㄊㄢˊ ㄑㄧㄥˊ ㄕㄨㄛ ㄞˋ, / ] to discuss passion and talk of love (成语 saw); to express love with terms of endearment; billing and cooing, #38,390 [Add to Longdo]
玉人[yù rén, ㄩˋ ㄖㄣˊ, ] a jade worker; a jade statuette; a beautiful person; (term of endearement), #63,675 [Add to Longdo]
爱称[ài chēng, ㄞˋ ㄔㄥ, / ] term of endearment; pet name; diminutive, #68,723 [Add to Longdo]
每逢佳节倍思亲[měi féng jiā jié bèi sī qīn, ㄇㄟˇ ㄈㄥˊ ㄐㄧㄚ ㄐㄧㄝˊ ㄅㄟˋ ㄙ ㄑㄧㄣ, / ] doubly homesick for our dear ones at each festive day (Tang poet Wang Wei's 王維|王维 remembering his brother), #71,185 [Add to Longdo]
昵爱[nì ài, ㄋㄧˋ ㄞˋ, / ] to love dearly; intimacy; close love, #697,677 [Add to Longdo]
各位听众[gè wèi tīng zhòng, ㄍㄜˋ ㄨㄟˋ ㄊㄧㄥ ㄓㄨㄥˋ, / ] Ladies and Gentlemen (on radio); Dear Listeners... [Add to Longdo]
各位观众[gè wèi guān zhòng, ㄍㄜˋ ㄨㄟˋ ㄍㄨㄢ ㄓㄨㄥˋ, / ] Ladies and Gentlemen (on TV); Dear Viewers... [Add to Longdo]
坏包儿[huài bāo r, ㄏㄨㄞˋ ㄅㄠ ㄖ˙, / ] rascal; rogue; little devil (term of endearment) [Add to Longdo]
亲爱的[qīn ài de, ㄑㄧㄣ ㄞˋ ㄉㄜ˙, / ] dear [Add to Longdo]
亲爱的你[qīn ài de nǐ, ㄑㄧㄣ ㄞˋ ㄉㄜ˙ ㄋㄧˇ, / ] my dear; my darling [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geländearbeit {f}fieldwork [Add to Longdo]
Getreideart {f} | Getreidearten {pl}type of corn; type of grain | types of grains [Add to Longdo]
Getreidearten {pl}cereal crop [Add to Longdo]
Herz {n} | Herzen {pl} | ein Herz aus Stein | ein Herz aus Stein | ins Herz schließen | ins Herz geschlossen | jdn. ans Herz drücken | jdm. ans Herz gewachsen sein | ans Herz drücken; an die Brust drücken; ins Herz schließen | aus tiefstem Herzen; aus innerster Seele | aus tiefstem Herzen danken | etw. auf dem Herzen haben | sich etw. zu Herzen nehmen | schweren Herzensheart | hearts | a heart of stone | a heart of flint | to take into one's heart | locked in one's heart | to press (someone) close to one's heart | to be dear to someone's heart | to embosom (poetically; archaic) | with all one's heart and with all one's soul | to thank from the bottom of one's heart | to have sth. on the mind | to take root | with a heavy heart [Add to Longdo]
Ideenmangel {m}; Gedankenarmut {f}dearth of ideas [Add to Longdo]
Kosename {m}term of endearment [Add to Longdo]
Kosewort {n}term of endearment; term of affection [Add to Longdo]
Kostspieligkeit {f}dearness [Add to Longdo]
Mangel {m} (an)dearth (of) [Add to Longdo]
Modeartikel {m}fashionable article [Add to Longdo]
Schmiedearbeit {f}piece of wrought-iron work [Add to Longdo]
Schmiedearbeit {f}smithery [Add to Longdo]
Zärtlichkeit {f}endearment [Add to Longdo]
allerliebst; herzallerliebstdearest [Add to Longdo]
beliebt machen (bei); einschmeicheln (bei) | sich bei jdm. beliebt machen | er/sie macht sich beliebt; er/sie schmeichelt sich ein | ich/er/sie machte sich beliebt; ich/er/sie schmeichelte sich einto endear (to) | to endear oneself to sb. | he/she endears | I/he/she endeared [Add to Longdo]
lieb; geliebt {adj} | am liebsten; am teuerstendear | dearest [Add to Longdo]
teuer; liebdear [Add to Longdo]
teuer {adv}dearly [Add to Longdo]
zärtlichendearing [Add to Longdo]
zärtlich {adv}endearingly [Add to Longdo]
Das Wunder ist des Glaubens liebstes Kind.Wonder is the dearest child of faith. [Add to Longdo]
Mein lieber ...; Meine liebe ...My dear ... [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あらまあ[aramaa] (int) wow!; gee!; oh dear! [Add to Longdo]
あらやだ;あらいやだ[arayada ; araiyada] (exp) Oh no; Oh dear [Add to Longdo]
いやはや[iyahaya] (int) (Oh) dear!; (Oh) dear me!; Good gracious [Add to Longdo]
おやおや[oyaoya] (int) my goodness!; oh my!; oh dear! [Add to Longdo]
お前さん;御前さん[おまえさん, omaesan] (n) (1) you; (2) my dear; (3) hey [Add to Longdo]
しまった[shimatta] (exp) damn it!; damn!; oops!; oh dear!; oh no!; (P) [Add to Longdo]
つもりである[tsumoridearu] (exp,v5r-i) to intend [Add to Longdo]
であります[dearimasu] (exp) (pol) (See である) to be (copula) [Add to Longdo]
である[dearu] (v5r-i) to be (formal, literary) [Add to Longdo]
であるから;であるからして[dearukara ; dearukarashite] (exp) therefore; and so; for that reason; accordingly; consequently; hence [Add to Longdo]
である体[であるたい, dearutai] (n) (See だ体) literary form imparting a formal written nuance (with sentences ending in "de aru") [Add to Longdo]
であれ[deare] (conj) (1) even if; (2) (it doesn't matter) whether (A or B or ...); whatever; (3) (imperative form of である) should [Add to Longdo]
であろう[dearou] (aux) will; probably; may; I think; surely; I hope; I fear; it seems [Add to Longdo]
どうであれ[doudeare] (conj) (See であれ) however; whatever [Add to Longdo]
どうであろうと[doudearouto] (exp) whatever (the case may be) [Add to Longdo]
どこであれ[dokodeare] (conj) (See であれ) whereever [Add to Longdo]
なつい[natsui] (adj-i) (abbr) (sl) (See 懐かしい・なつかしい) dear; desired; missed [Add to Longdo]
なのである[nanodearu] (aux) (See なのだ) it is assuredly (that)...; can say with confidence that it is... [Add to Longdo]
はて;はてな[hate ; hatena] (int) (1) Dear me!; Good gracious!; (2) well ... (used before sentences expressing a doubt); let me see; now ... [Add to Longdo]
まあ(P);ま[maa (P); ma] (adv) (1) (when urging or consoling) just (e.g. "just wait here"); come now; now, now; (2) tolerably; passably; moderately; reasonably; fairly; rather; somewhat; (3) (when hesitating to express an opinion) well...; I think...; it would seem...; you might say...; Hmmm, I guess so...; (int) (4) (fem) oh!; oh dear!; oh, my!; wow!; goodness gracious!; good heavens!; (P) [Add to Longdo]
ものである[monodearu] (exp) is something that; is that which [Add to Longdo]
やれ[yare] (int) oh!; ah!; oh dear!; dear me!; thank God! [Add to Longdo]
アイデアライズ[aidearaizu] (vs) idealize [Add to Longdo]
アイデアラッシュ[aidearasshu] (n,vs) brainstorming (wasei [Add to Longdo]
アイディアル;アイデアル[aideiaru ; aidearu] (adj-na) ideal [Add to Longdo]
イデアル[idearu] (n,adj-no) (1) ideal; (2) {math} ideal in a ring (i.e. subset of a ring closed under addition and multiplication by elements of the ambient ring) [Add to Longdo]
サイドスロー[saidosuro-] (n) sidearm throw [Add to Longdo]
ディア[deia] (n) (1) deer; (2) dear [Add to Longdo]
ネオイデアリズム[neoidearizumu] (n) neoidealism [Add to Longdo]
モンシェリー[monshieri-] (exp) my dear (fre [Add to Longdo]
阿兄[あけい, akei] (n) elder brother; my dear brother [Add to Longdo]
愛しい[いとしい, itoshii] (adj-i) lovely; dear; beloved; darling; (P) [Add to Longdo]
愛しき[いとしき, itoshiki] (adj-f) (poet) dear [Add to Longdo]
愛し子;愛子;いとし子[いとしご, itoshigo] (n) beloved dear child [Add to Longdo]
愛撫;愛ぶ[あいぶ, aibu] (n,vs) caress; loving dearly [Add to Longdo]
一所懸命[いっしょけんめい, isshokenmei] (adj-na,n-adv,n) (1) (See 一生懸命) very hard; with utmost effort; with all one's might; desperately; frantically; for dear life; all-out effort; sticking at living in and defending one place; (2) sticking at living in one place [Add to Longdo]
一生懸命(P);一生けん命[いっしょうけんめい, isshoukenmei] (adj-na,n-adv,n) (See 一所懸命) very hard; with utmost effort; with all one's might; for dear life; (P) [Add to Longdo]
何であれ[なんであれ, nandeare] (conj) (See であれ) whatever; no matter what [Add to Longdo]
可愛い(ateji)(P);可愛ゆい(ateji)[かわいい(可愛い)(P);かわゆい(ok), kawaii ( kawaii )(P); kawayui (ok)] (adj-i) (1) cute; adorable; charming; lovely; pretty; (2) dear; precious; darling; pet; (3) cute little; tiny; (P) [Add to Longdo]
可愛げがない[かわいげがない, kawaigeganai] (exp,adj-i) charmless; lacking charm; not adorable; unendearing; not very nice at all [Add to Longdo]
可惜身命[あたらしんみょう, atarashinmyou] (n) valuing one's body and life; holding one's life dear [Add to Longdo]
可能であれば[かのうであれば, kanoudeareba] (exp) if possible [Add to Longdo]
火を見るより明らかである[ひをみるよりあきらかである, hiwomiruyoriakirakadearu] (exp,v5r-i) to be as plain as daylight; to be as clear as day [Add to Longdo]
懐かし[なつかし, natsukashi] (adj-no) dear; desired; missed [Add to Longdo]
懐かしい[なつかしい, natsukashii] (adj-i) (See 懐く・なつく) dear; desired; missed; (P) [Add to Longdo]
甘い言葉[あまいことば, amaikotoba] (exp) (See おだて) alluring words; endearing words; sugared words; sweet words; honeyed words; flattery; cajolery [Add to Longdo]
記号で表す[きごうであらわす, kigoudearawasu] (v5s) to represent by signs [Add to Longdo]
貴方(P);貴女;貴男[あなた, anata] (pn,adj-no) (1) (uk) (pol) (貴女 refers only to females and 貴男 refers only to males) you (referring to someone of equal or lower status); (2) (貴方, 貴男 only) dear (what a wife calls a husband); (P) [Add to Longdo]
急啓[きゅうけい, kyuukei] (n) (opening formula of an urgent letter) Dear Sir or Madam [Add to Longdo]
給う;賜う[たまう, tamau] (v5u) (1) (arch) to receive; (2) to grant; to bestow; to award; (3) (male) semi-polite or endearing auxiliary verb indicating reception by the speaker (suffixed to the -masu stem of another verb) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
適格である[てきかくである, tekikakudearu] eligible [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
五穀[ごこく, gokoku] die_5_Getreidearten, Getreide [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dear
   adv 1: with affection; "she loved him dearly"; "he treats her
       affectionately" [syn: {dearly}, {affectionately}, {dear}]
   2: at a great cost; "he paid dearly for the food"; "this cost
     him dear" [syn: {dearly}, {dear}]
   adj 1: dearly loved [syn: {beloved}, {darling}, {dear}]
   2: with or in a close or intimate relationship; "a good friend";
     "my sisters and brothers are near and dear" [syn: {dear},
     {good}, {near}]
   3: earnest; "one's dearest wish"; "devout wishes for their
     success"; "heartfelt condolences" [syn: {dear}, {devout},
     {earnest}, {heartfelt}]
   4: having a high price; "costly jewelry"; "high-priced
     merchandise"; "much too dear for my pocketbook"; "a pricey
     restaurant" [syn: {costly}, {dear(p)}, {high-priced},
     {pricey}, {pricy}]
   n 1: a beloved person; used as terms of endearment [syn:
      {beloved}, {dear}, {dearest}, {honey}, {love}]
   2: a sweet innocent mild-mannered person (especially a child)
     [syn: {lamb}, {dear}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top