ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*dazzled*

D AE1 Z AH0 L D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: dazzled, -dazzled-
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dazzledHe was dazzled by the bright light.
dazzledI was dazzled by the headlights of an approaching car.
dazzledMy eyes are dazzled by the sun.
dazzledShe was dazzled by the gorgeous room.
dazzledThe glaring headlights dazzled us for a moment.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลายตา(v) be dazzling, See also: be dazzled, Syn. พร่า, เลือน, Example: แสงไฟลายตาไปหมด, Thai Definition: มองเลือนหรือพร่าไป
ละลานตา(v) be dazzled, Example: แสงไฟหลากสีสันสาดส่องวูบวาบอยู่บนเพดานจนละลานตา
ละลาน(v) be dazzled, See also: be excited, be mentally blurred, be bewildered, Syn. ลานตา, Example: งานแสดงนิทรรศการนี้มีสินค้าละลานตาไปหมดจนเลือกไม่ถูก
ลานตา(v) be dazzled, See also: dazzle, Syn. ละลานตา, Example: สีสันของดอกไม้ในสวนลานตาไปหมดเหมือนสีรุ้ง, Thai Definition: ลายตาเพราะมีมากเหลือที่จะดูเหลือที่จะคิด
ตาลาย(v) be dizzy, See also: be dazzled, feel dizzy, Syn. ตาพร่ามัว, ตาพร่า, ตามัว, Example: ฉันตาลายไปหมดแล้ว เพราะยังไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เช้า, Thai Definition: อาการที่มองเห็นอะไรไม่ชัดพร่าลายไปหมด
ตื่นตา(v) be excited, See also: be dazzled, Syn. ละลานตา, Example: ชาวบ้านใกล้เคียงและผู้สัญจรไปมาทางน้ำ ต่างตื่นตากับสถานที่แห่งใหม่ริมน้ำเจ้าพระยา
ลาน(v) be dazzled, See also: be blurred, be indistinct, Syn. ลานตา, Example: ต้นตาลลานตาสลับด้วยส่วนมะม่วงหิมพานต์, Thai Definition: ลายตาเพราะมีมากเหลือที่จะดูเหลือที่จะคิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลาน[lān] (v) EN: be dazzled ; be blurred ; be indistinct
ตาลาย[tālāi] (v) EN: be dizzy ; be dazzled ; feel dizzy

CMU English Pronouncing Dictionary
DAZZLED D AE1 Z AH0 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dazzled (v) dˈæzld (d a1 z l d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xuàn, ㄒㄩㄢˋ, ] dizzy; dazzled, #6,674 [Add to Longdo]
眼花缭乱[yǎn huā liáo luàn, ㄧㄢˇ ㄏㄨㄚ ㄌㄧㄠˊ ㄌㄨㄢˋ, / ] be dazzled, #18,712 [Add to Longdo]
[xuàn, ㄒㄩㄢˋ, ] dazzled; dizzy, #781,749 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
blenden (durch Licht) | geblendetto bedazzle; to dazzle (by light) | dazzled [Add to Longdo]
unberührtundazzled [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちらつく[chiratsuku] (v5k,vi) to flicker; to flit; to litter; to be dazzled [Add to Longdo]
目が眩む[めがくらむ, megakuramu] (exp,v5m) (1) to be dizzy; to be disoriented; (2) to be dazzled; (3) (See 金に目が眩む) to be lost in (greed, lust, etc.) [Add to Longdo]
眩む;暗む;晦む[くらむ, kuramu] (v5m,vi) (1) to be dazzled by; to be dizzied by; to be disoriented by; (2) to be lost in (greed, lust, etc.); (3) (arch) to become dark [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dazzled
   adj 1: having vision overcome temporarily by or as if by intense
       light; "she shut her dazzled eyes against the sun's
       brilliance"
   2: stupefied or dizzied by something overpowering; "I fall back
     dazzled at beholding myself all rosy red, / At having, I
     myself, caused the sun to rise."- `Chanticler' by Rostand

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top