ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*damson*

D AE1 M S AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: damson, -damson-
Possible hiragana form: *だんそん*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adamson's Fringeช่องว่างที่ปราศจากเชื้อ [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
DAMSON D AE1 M S AH0 N
ADAMSON AE1 D AH0 M S AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
damson (n) dˈæmzən (d a1 m z @ n)
damsons (n) dˈæmzənz (d a1 m z @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大马士革李[Dà mǎ shì gé lǐ, ㄉㄚˋ ㄇㄚˇ ㄕˋ ㄍㄜˊ ㄌㄧˇ, / ] damson (fruit) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  damson
      n 1: dark purple plum of the damson tree [syn: {damson}, {damson
           plum}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top