ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*dalo*

D AA1 L OW0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: dalo, -dalo-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scandalous(adj) ซึ่งเสื่อมเสียชื่อเสียง, See also: อื้อฉาว, น่าอดสู, น่าขายหน้า
scandalously(adv) อย่างน่าอับอาย, See also: อย่างน่าอดสู, อย่างอื้อฉาว, Syn. indecently, shameful
scandalousness(n) ความน่าอับอาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amygdaloid(อะมิก' ดะลอยดฺ) adj. ซึ่งมีลักษณะคล้ายผลอัลมันต์ (almond) n. หินภูเจาไฟชนิดหนึ่ง
amygdalopathyโรคของต่อมทอนซิล
scandalous(สแคน'ดะเลิส) adj. น่าอาย,น่าอัปยศ,อดสู,ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง,อื้อฉาว,ฉาวโฉ่., See also: scandalousness n., Syn. disgraceful, odious

English-Thai: Nontri Dictionary
scandalous(adj) อื้อฉาว,น่าอัปยศ,ฉาวโฉ่,น่าอาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
scandalous statementข้อความถากถาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Amygdaloid Bodyอะมิกดาลอยด์ บอดี, สมอง; อะมีย์กดาลอยด์ บอดีย์ [การแพทย์]
Amygdaloid Nucleusอมิกดาลอยด์นิวเคลียส [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหม็น(v) be notorious, See also: be infamous, be dishonorable, be scandalous, Syn. ฉาวโฉ่, Example: ข่าวยาเสพย์ติดมีชื่อนักการเมืองเข้าไปพัวพันจนทำให้ชื่อเสียงของนักการเมืองเหม็นเน่าไปตามๆ กัน, Thai Definition: มีชื่อเสียงไม่ดี
อื้อฉาว(v) be scandalous, See also: be notorious, Syn. ฉาวโฉ่, Example: ข่าวการโกงกินในโครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้อื้อฉาวไม่แพ้ข่าวทุจริตยาชาวชนบทยากจน, Thai Definition: รู้กันโดยทั่วไปทั้งๆ ที่ต้องการให้เรื่องหรือข่าวนั้นๆ เป็นความลับ
อื้อฉาว(adj) scandalous, See also: notorious, Syn. ฉาวโฉ่, Example: การปลูกต้นปาล์มริมถนนในย่านรามอินทราเกิดเป็นกรณีอื้อฉาวโด่งดังไปทั่วในเรื่องการจัดซื้อที่ไม่โปร่งใส, Thai Definition: รู้กันโดยทั่วไปทั้งๆ ที่ต้องการให้เรื่อง หรือข่าวนั้นๆ เป็นความลับ
ฉ่าฉาว(adj) scandalous, See also: rumoured, Syn. เกรียวกราว, เลื่องลือ, อื้ออึง, อื้อฉาว, Example: ข่าวนี้เป็นข่าวฉ่าฉาวมากในวงการบันเทิง
ฉาว(adj) scandalous, See also: rumoured, Syn. อื้ออึง, เอิกเกริก, เกรียวกราว, Example: เธอเป็นนางแบบที่มีข่าวฉาวที่สุดในวงการ
ฉาวโฉ่(adj) scandalous, See also: notorious, rumoured, Syn. อื้อฉาว, โฉ่, อื้ออึง, เอิกเกริก, เกรียวกราว, Example: โครงการโรงกำจัดขยะของกทม. ได้ชื่อว่าเป็นโครงการฉาวโฉ่ที่สุดแห่งปี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อื้อฉาว[eūchāo] (adj) EN: sensational ; scandalous  FR: scandaleux ; tapageur
จักรยานน้ำ[jakkrayān nām] (n) EN: pedal boat  FR: pédalo [m]
นกคุ่มอืดเล็ก[nok khum eūt lek] (n, exp) EN: Small Buttonquail ; Little Buttonquail  FR: Turnix d’Andalousie [m] ; Turnix mugissant [m] ; Turnix sauvage [m] ; Turnix d'Afrique [m] ; Turnix tachydrome [m] ; Caille bédouine [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DALO D AA1 L OW0
DALOIA D AA0 L OW1 Y AH0
DALONZO D AH0 L AA1 N Z OW0
SANDALO S AE2 N D AE1 L OW0
DALOISIO D AA0 L OY1 S IY0 OW0
SCANDALOUS S K AE1 N D AH0 L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Badalona (n) bˌædəlˈounə (b a2 d @ l ou1 n @)
scandalous (j) skˈændələs (s k a1 n d @ l @ s)
scandalously (a) skˈændələsliː (s k a1 n d @ l @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
出丑[chū chǒu, ㄔㄨ ㄔㄡˇ, / ] shameful; scandalous; to be humiliated; to make a fool of sb or oneself; to lose face, #40,941 [Add to Longdo]
不成体统[bù chéng tǐ tǒng, ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ ㄊㄧˇ ㄊㄨㄥˇ, / ] not according with decorum (成语 saw); scandalous; bad form; unacceptable behaviour, #110,049 [Add to Longdo]
不合体统[bù hé tǐ tǒng, ㄅㄨˋ ㄏㄜˊ ㄊㄧˇ ㄊㄨㄥˇ, / ] not according with decorum; scandalous; bad form; unacceptable behaviour [Add to Longdo]
带丑闻[dài chǒu wén, ㄉㄞˋ ㄔㄡˇ ㄨㄣˊ, / ] scandalous [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tretboot {n}pedal boat; pedalo [Add to Longdo]
hanebüchen {adj}scandalous [Add to Longdo]
skandalös {adj}scandalous [Add to Longdo]
skandlös {adv}scandalously [Add to Longdo]
ungeheuerlich {adj} | ungeheuerlicher | am ungeheuerlichstenscandalous | more scandalous | most scandalous [Add to Longdo]
Schwarzkopf-Panthervogel {m} [ornith.]Black-headed Pardalote [Add to Longdo]
Rotfleck-Panthervogel {m} [ornith.]Red-tipped Pardalote [Add to Longdo]
Fleckenpanthervogel {m} [ornith.]Spotted Pardalote [Add to Longdo]
Tasmanpanthervogel {m} [ornith.]Forty-spotted Pardalote [Add to Longdo]
Rotbrauen-Panthervogel {m} [ornith.]Red-browed Pardalote [Add to Longdo]
Streifenpanthervogel {m} [ornith.]Yellow-tipped Pardalote [Add to Longdo]
Strichelpanthervogel {m} [ornith.]Striated Pardalote [Add to Longdo]
Gelbbürzel-Panthervogel {m} [ornith.]Yellow-tailed Pardalote [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スキャンダラス[sukyandarasu] (adj-na) scandalous; (P) [Add to Longdo]
スタンドアローン[sutandoaro-n] (n,adj-f) {comp} standalone [Add to Longdo]
汚行[おこう, okou] (n) scandalous conduct [Add to Longdo]
苦々しい;苦苦しい[にがにがしい, niganigashii] (adj-i) unpleasant; disgusting; loathsome; shameful; scandalous [Add to Longdo]
言語道断;言語道斷(oK);言語同断(iK)[ごんごどうだん, gongodoudan] (adj-na,n,adj-no) outrageous; preposterous; scandalous; inexcusable; absurd; execrable [Add to Longdo]
醜い争い[みにくいあらそい, minikuiarasoi] (n) scandalous dispute [Add to Longdo]
醜行[しゅうこう, shuukou] (n) disgraceful (scandalous) conduct; shameful behavior; shameful behaviour [Add to Longdo]
百鬼夜行[ひゃっきやぎょう;ひゃっきやこう, hyakkiyagyou ; hyakkiyakou] (n) (1) many monsters, spirits, etc. forming a line and walking through the night; (2) veritable pandemonium; large number of people plotting and doing evil; creepy characters roaming about presenting a most scandalous sight [Add to Longdo]
不祥[ふしょう, fushou] (adj-na,n) disgraceful; inauspicious; ill-omened; ominous; scandalous [Add to Longdo]
不祥事件[ふしょうじけん, fushoujiken] (n) disgraceful incident; scandalous affair; untoward (deplorable) event [Add to Longdo]
暴露本[ばくろぼん, bakurobon] (n) tell-all book; revealing book; kiss-and-tell book; scandalous book [Add to Longdo]
扁桃体[へんとうたい, hentoutai] (n,adj-no) amygdala; amygdaloid nucleus; corpus amygdaloideum [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
醜悪[しゅうあく, shuuaku] haesslich, gemein, skandaloes [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dalo
   n 1: herb of the Pacific islands grown throughout the tropics
      for its edible root and in temperate areas as an ornamental
      for its large glossy leaves [syn: {taro}, {taro plant},
      {dalo}, {dasheen}, {Colocasia esculenta}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top