ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*dalmatian*

D AE0 L M EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: dalmatian, -dalmatian-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Dalmatian(n) สุนัขพันธุ์ดัลเมเชี่ยน

CMU English Pronouncing Dictionary
DALMATIAN D AE0 L M EY1 SH AH0 N
DALMATIANS D AE0 L M EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dalmatian (n) dˌælmˈɛɪʃən (d a2 l m ei1 sh @ n)
dalmatians (n) dˌælmˈɛɪʃənz (d a2 l m ei1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダルメシアン[darumeshian] (n) Dalmatian (dog breed) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Dalmatian
   adj 1: of or relating to Dalmatia or its inhabitants
   n 1: a native or inhabitant of Dalmatia
   2: a large breed having a smooth white coat with black or brown
     spots; originated in Dalmatia [syn: {dalmatian}, {coach dog},
     {carriage dog}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top