ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*däl*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: däl, -däl-
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
tumoricidal(adj) เกี่ยวกับการทำลายเซลล์มะเร็ง

English-Thai: Longdo Dictionary
intermodal(adj) ที่เกี่ยวกับการขนส่งตั้งแต่ 2 ประเภทขึ้นไป เช่น การขนส่งทางรถไฟและทางเรือ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dal(n) ซอสชนิดหนึ่งของชาวอินเดีย (ทำจากถั่วแระ เครื่องเทศ), Syn. dahl
dally(vi) ชักช้า, See also: เสียเวลา, อืดอาด, Syn. loiter, trifle
dally(vt) ชักช้า, See also: เสียเวลา, อืดอาด, Syn. loiter, idle
dally(vi) ทำเล่นๆ, See also: หยอกล้อ, Syn. flirt, tease, trifle
medal(n) เหรียญรางวัล, See also: เหรียญตรา, ตรา, Syn. award, badge, emblem
medal(vi) ให้เหรียญรางวัล, See also: ประดับเหรียญ
modal(adj) เกี่ยวกับการแสดงมาลา (mood) (ทางไวยากรณ์), See also: เกี่ยวกับการใช้กริยากับกริยาช่วย
nodal(adj) เป็นปุ่ม, See also: เป็นปม, เป็นตุ่ม
pedal(n) คันเหยียบ, Syn. foot lever
pedal(vt) ถีบจักรยาน, Syn. ride
pedal(vt) เหยียบคันเหยียบ
tidal(adj) เกี่ยวข้องกับน้ำขึ้นน้ำลง
apodal(adj) ที่ไม่มีขาหรือเท้า, Syn. apod
bridal(adj) เกี่ยวกับเจ้าสาว
bridal(adj) เกี่ยวกับงานแต่งงาน, See also: เกี่ยวกับเจ้าสาว, Syn. marital
caudal(adj) ที่เกี่ยวกับหาง
feudal(adj) เกี่ยวกับระบบศักดินา
sandal(n) รองเท้าที่มีสายรัด, See also: รองเท้าแตะ, Syn. slipper, thong
sandal(n) สายรัดรองเท้า
sandal(n) ไม้จันทน์
Vandal(adj) คน Germanic โบราณ, See also: ปัจจุบันอยู่ในประเทศเดนมาร์ก
vandal(n) ผู้ทำลายทรัพย์สินโดยเฉพาะของรัฐอย่างไร้เหตุผล, Syn. delimquent, hooligan, rowdy
mandala(n) รูปวงกลมซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนจักรวาลในศาสนาฮินดู
paludal(adj) เกี่ยวกับบึงหรือหนอง, Syn. marshy
scandal(n) สิ่งที่ทำให้เกิดเหตุการณ์อื้อฉาว
scandal(n) เหตุการณ์อื้อฉาว, See also: เรื่องอื้อฉาว, เรื่องฉาวโฉ่, เรื่องน่าอัปยศ, เรื่องน่าอาย, Syn. disgrace, shame
Airedale(n) ชื่อพันธุ์สุนัขชนิดหนึ่ง มีขายาวขนแข็งเหมือนเส้นลวดมีสีแทนคาดดำ
conoidal(adj) ที่เป็นรูปกรวย, Syn. conoid
conoidal(n) สิ่งที่มีรูปร่างเป็นรูปรวย, Syn. conoid
Mandalay(n) เมืองของประเทศพม่าหรือเมียนมาร์
medalist(n) ผู้ชนะเลิศ, See also: ผู้ชนะ, แชมเปี้ยน, คนชนะเลิศ, Syn. winner, champion, Ant. loser
medallic(adj) ซึ่งประดับเหรียญให้, See also: เกี่ยวกับเหรียญที่ระลึก
sodality(n) ความเป็นมิตรต่อกัน
suicidal(adj) ซึ่งฆ่าตัวตาย, Syn. self-destructive
Vandalic(adj) เกี่ยวกับคน Germanic โบราณ, See also: ปัจจุบันอยู่ในประเทศเดนมาร์ก
backpedal(vt) ถีบจักรยานให้ช้าลง, See also: ถีบกลับหลัง, Syn. pedal
backpedal(vi) กลับคำสัญญา, See also: เปลี่ยนใจ, ถอน, เปลี่ยน, Syn. backtrack
dalliance(n) การเกี้ยวพาราสี, See also: การพูดจาเกี้ยว, การพูดแทะโลม
dalliance(n) ความชักช้า, See also: การปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปเปล่าๆ, การฆ่าเวลา, ความอืดอาด
Dalmatian(n) สุนัขพันธุ์ดัลเมเชี่ยน
feudalism(n) ระบบศักดินา, See also: ระบบเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมในยุโรปช่วงศตวรรษที่ 5 ถึง ศตวรรษที่ 15
feudality(n) ความเป็นศักดินา
feudalize(vt) ทำให้เป็นระบบศักดินา
lithoidal(adj) คล้ายหิน, Syn. stonelike, lithoid
medallion(n) การประดับเหรียญให้
medallist(n) ผู้ชนะเลิศ, See also: ผู้ชนะ, แชมเปี้ยน, คนชนะเลิศ, Syn. winner, champion, Ant. loser
pyramidal(adj) ซึ่งทำเป็นทรงพีระมิด, Syn. conical
regicidal(adj) ซึ่งลอบปลงพระชนม์
vandalism(n) การทำลายทรัพย์สินโดยเฉพาะของรัฐอย่างไร้เหตุผล, Syn. barbarism, destruction, sabogate, Ant. protection, preservation, replacement
Vandalism(n) การเป็นคน Germanic โบราณ, See also: ปัจจุบันอยู่ในประเทศเดนมาร์ก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acaudal(อะคอ' คัล) adj. ไร้หาง, Syn. acaudate tailless
air medalเหรียญเกียรติคุณสำหรับนักบินของสหรัฐ
amygdala(อะมิก' ดะละ) n., (pl. -lae) } ผลอัลมันต์ (almond) , ส่วนที่คล้ายผลอัลมันต์, ต่อมทอนซิล, ผลเฮ้งยิ้งของจีน (almond, tonsil)
amygdalate(อะมิก' ดะเลท) adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายผลอัลมันต์ (almond)
amygdalin(อะมิก' ดะเลท) adj. ผงรสขมที่ใช้เป็นยาขับเสมหะ (an expectorant)
amygdaloid(อะมิก' ดะลอยดฺ) adj. ซึ่งมีลักษณะคล้ายผลอัลมันต์ (almond) n. หินภูเจาไฟชนิดหนึ่ง
amygdalopathyโรคของต่อมทอนซิล
andalusite(แอนดะล' ไซทฺ) n. aluminum silicate รูปหนึ่ง
antipodal(แอนทิพ' โพดัล) adj. บนด้านตรงข้ามของทรงกลม, เกี่ยวกับ antipode, ตรงกันข้ามพอดี, ตรงกันข้ามกับเท้า
apodal(แอพ'พะดัล) adj. ไม่มีเท้าที่เด่นชัด,, Syn. apodous no distinct feet
bipedal(ไบ'เพดเดิล) adj. มีสองเท้า
brake pedal(เบรคเพล'เดิล) n. คันห้ามล้อ
bridal(ไบร'เดิล) adj. เกี่ยวกับเจ้าสาว,ซึ่งเกี่ยวกับการแต่งงาน n. การแต่งงาน,งานเลี้ยงแต่งงาน
caudal finn. หางเหงือกปลา
conoidal(โค'นอยดฺ,โคนอย'เดิล) adj.,n. รูปกรวย
daedal(ดี'ดัล) adj. สลับซับซ้อน
dalai lama(ดา'ไล ลา'มะ) n. ตำแหน่งผู้นำทางศาสนาของธิเบต
dale(เดล) n. หุบเขา
dalliance(แดล'ลิเอินซฺ) n. ความอืดอาด,การปล่อยเวลาให้หมดเปลืองไปเปล่า ๆ ,การพูดจาเกี้ยว, Syn. amour
dally(แดล'ลี) {dallied,dallying,dallies} vi. หยอกล้อ,เกี้ยวเล่น,ฆ่าเวลา vt.ทำให้หมดเปลืองเวลา, See also: dallier n. ดูdally dallyingly adv. ดูdally, Syn. idle
dillydally(ดิล'ลีแดลลี) vi. เสียเวลา,รวนเร,เถลไถล, Syn. waver
feudal(ฟิว'เดิล) adj. (เกี่ยวกับ) ทิ่ดินศักดินา,ทรัพย์สินที่เป็นมรดกตกทอด,ระบบศักดินา,ยุคกลาง (Middle Age) ,เกี่ยวกับการอาฆาตพยาบาทที่ต่อเนื่องกันเป็นเวลายาวนาน,เกี่ยวกับการทะเลาะวิวาท
feudalism(ฟิว'เดิลลิสซึม) n. ระบบศักดินา,วิธีการทางศักดินา,ลัทธิศักดินา. -feudalist n., See also: feudalistic adj.
hebdomadaladj. ซึ่งเกิดขึ้นทุกอาทิตย์
helicoidal(เฮล'ลิคอยด์) adj. เป็นเกลียว
homicidal(ฮอมมิไช'เดิล) adj. ฆ่าคน, สังหารคน,เกี่ยวกับบาปกรรม., Syn. killing, murderous
mandala(มัน'ดะละ) n. จักรวาล
mary magdalenen. หญิงที่สำนึกผิด.
medal(เมด'เดิล) n. เหรียญ,เหรียญระลึก. vi. ประดับเหรียญให้
medalist(เมด'เดิลลิสทฺ) n. ผู้ออกแบบ แกะสลักหรือทำเหรียญ,ผู้ได้รับเหรียญ
medallion(มะแดล'เยิน) n. เหรียญขนาดใหญ่
medallist(เมด'เดิลลิสทฺ) n. ผู้ออกแบบ แกะสลักหรือทำเหรียญ,ผู้ได้รับเหรียญ
modal(โม'เดิล) adj. เกี่ยวกับแบบหรือวิธี,เกี่ยวกันแบบหรือสมัยนิยม.
modality(โมแดล'ลิที) n. แบบ,วิธี,แบบนิยม,สมัยนิยม,การใช้วิธีบำบัดหรือสิ่งใช้บำบัด (มักเป็นกายภาพบำบัด)
nodal(โนด'เดิล) adj. (เกี่ยวกับ) ปุ่ม,ปม,รอยโปน,ส่วนที่บวมหรือโน,ตาตุ่ม, See also: nodality n.
paludaladj. เกี่ยวกับบึงหรือหนอง
pedal(เพด'เดิล) n. ที่เหยียบ vi.,vt. เหยียบ,ถีบรถจักรยาน,เหยียบที่เหยียบ. adj. เกี่ยวกับเท้า, Syn. lever, bar, pry
pediculicidal(พะดิค'คิวลิไซดฺ',-เคิล) adj. ซึ่งฆ่าเหาหรือหมัด
sandal(แซน'เดิล) n. รองเท้าโปร่งที่มีสายรัด,รองเท้าเปิดข้าง,รองเท้าแตะ,สายรัดของรองเท้าโปร่ง.,ไม้จันทน์ vt. สวมรองเท้าดังกล่าว
sandalwood(แซน'เดิลวูด) n. ไม้จันทน์
scandal(สแคน'เดิล) n.,vt. (ทำให้เป็น) เรื่องอื้อฉาว,เรื่องฉาวโฉ่,เรื่องอัปยศอดสู,เรื่องน่าอาย,การนินทาป้ายร้าย., Syn. disgrace, shame
scandalmonger(สแคน'เดิลมังเกอะ) n. ผู้แพร่กระจายเรื่องอื้อฉาว,ผู้นินทาป้ายร้าย
scandalous(สแคน'ดะเลิส) adj. น่าอาย,น่าอัปยศ,อดสู,ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง,อื้อฉาว,ฉาวโฉ่., See also: scandalousness n., Syn. disgraceful, odious
sodality(โซแคล'ลิที) n. สัมพันธไมตรี,มิตรไมตรีจิต,ความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน,ความเป็นเพื่อน,สมาคม,สังคม,สมาคมฆราวาส เพื่อส่งเสริมวัตถุประสงค์ทางศาสนา
suicidal(ซูอิไซ'เดิล) adj. เป็นการฆ่าตัวตาย,เป็นอันตรายต่อชีวิต,ทำให้ฆ่าตัวตาย,เป็นการฆ่าตัวเอง., See also: suicidally adv.
tidal(ไท'เดิล) adj. เกี่ยวกับกระแสน้ำขึ้นหรือลง,ขึ้นอยู่กับกระแสน้ำขึ้นหรือลง, See also: tidally adv. -Phr. tidal wave คลื่นขนาดยักษ์ที่ท่วมริมฝั่ง เนื่องจากแผ่นดินไหวหรือพายุ, คลื่นกระแสน้ำ, คลื่นทะเล, คลื่นมหาสมุทร
vandal(แวน'เดิล) n. สมาชิกเผ่าเยอรมันในสมัยศตวรรษที่ 5 ที่ถูกชาว Gaul และสเปนรุกราน adj. เกี่ยวกับชนเผ่าเยอรมันดังกล่าว,ชอบทำลาย,ทรัพย์สินของคนอื่น,ป่าเถื่อน., See also: Vandalic adj. vandal n. ผู้ทำลายทรัพย์สินของรัฐหรือของเอกชน
vandalism(แวน'เดิลลิสซึม) n. การทำลายทรัพย์สินของรัฐหรือของเอกชน,การทำลายวัฒนธรรมหรือศิลปวรรณคดีของชาติอื่น,พฤติกรรมและลักษณะนิสัยของชนเผ่าVandal., See also: vandalistic adj. vandalish adj.
vermicidal(เวอมีไซ'เดิล) adj. ซึ่งฆ่าตัวหนอน,ซึ่งฆ่าหนอนพยาธิ. n. ยาฆ่าหนอน (พยาธิ)

English-Thai: Nontri Dictionary
bridal(adj) ของเจ้าสาว,เกี่ยวกับเจ้าสาว,เกี่ยวกับพิธีสมรส
bridal(n) การแต่งงาน,การสมรส,พิธีสมรส,พิธีแต่งงาน
dale(n) หุบเขา,หุบเหว
dally(vt) เล่นสนุก,ล้อเล่น,ฆ่าเวลา,พูดเล่นลิ้น,เกี้ยวเล่นๆ
feudal(adj) เกี่ยวกับระบบศักดินา
feudalism(n) การปกครองระบบศักดินา
medal(n) เหรียญ,เหรียญที่ระลึก
medallion(n) เหรียญใหญ่,รูปแกะสลักกลมติดผนัง
pedal(adj) เกี่ยวกับเท้า
pedal(n) ที่ถีบ,ที่เหยียบ
pedal(vt) ใช้ถีบ,ใช้เหยียบ
pyramidal(adj) มีรูปเป็นกรวยเหลี่ยม
sandal(n) รองเท้าแตะ
sandalwood(n) ไม้จันทน์
scandal(n) เรื่องฉาวโฉ่,เรื่องอื้อฉาว,การกล่าวร้าย,คำนินทาว่าร้าย
scandalize(vt) ทำให้อื้อฉาว,ทำให้อัปยศ,ทำให้เสื่อมเสีย,นินทา
scandalous(adj) อื้อฉาว,น่าอัปยศ,ฉาวโฉ่,น่าอาย
sodality(n) ความเป็นเพื่อนกัน,ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน,มิตรไมตรีจิต
suicidal(adj) เกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย
tidal(adj) เกี่ยวกับน้ำขึ้นน้ำลง
vandal(n) คนป่าเถื่อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
postmalarial; postpaludal-หลังเป็นไข้จับสั่น, -หลังเป็นมาลาเรีย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pedialgia; podalgia; pododyniaอาการปวดเท้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paludalขึ้นในที่ลุ่ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
possession, pedal; pedal possessionการครอบครองโดยเข้าทำประโยชน์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pedal-เท้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
podalgia; pedialgia; pododyniaอาการปวดเท้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pododynia; pedialgia; podalgiaอาการปวดเท้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyramidal; tetrahedral-รูปพีระมิด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pudic; pudendal-อวัยวะเพศภายนอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
postpaludal; postmalarial-หลังเป็นไข้จับสั่น, -หลังเป็นมาลาเรีย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pilonidal sinusฝีก้นขนบรรจุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parasiticidal-ฤทธิ์ฆ่าปรสิต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pedal bleedingการไล่ลมเบรกด้วยคันเหยียบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pedal possession; possession, pedalการครอบครองโดยเข้าทำประโยชน์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pedal reserveระยะสำรองคันเหยียบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pedal triangleรูปสามเหลี่ยมพีแดล [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
pedal-operated welding machine; foot-operated welding machineเครื่องเชื่อมแบบคันเหยียบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
poricidalแตกตามช่อง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pudendal; pudic-อวัยวะเพศภายนอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pudendal regionบริเวณหว่างขา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
loculicidalแตกกลางพู [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
logic, modalตรรกศาสตร์อัญรูป, ตรรกวิทยาอัญรูป [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rhomboidal; rhombate; rhomboid-รูปคล้ายสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
rhombate; rhomboid; rhomboidal-รูปคล้ายสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
rhomboid; rhombate; rhomboidal-รูปคล้ายสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
rhizoidal; rhizoidคล้ายราก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rhizoid; rhizoidalคล้ายราก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
region, pudendalบริเวณหว่างขา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sporicidal-ฆ่าสปอร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
scandalเรื่องอื้อฉาว, เรื่องน่าบัดสี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
scandalous statementข้อความถากถาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sugary; sacharoidal-เนื้อแบบน้ำตาลทราย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sinusoidal waveคลื่นรูปไซน์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
submodalityอนุภาวะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
spasm, carpopedalอาการมือเท้าเกร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
septicidalแตกตามรอยประสาน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sinus, pilonidalฝีก้นขนบรรจุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spermicidal; spermatocidal-ฆ่าตัวอสุจิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spheroidalคล้ายทรงกลม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sodaliteโซดาไลต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sacharoidal; sugary-เนื้อแบบน้ำตาลทราย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
spermatocidal; spermicidal-ฆ่าตัวอสุจิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spongy brake pedal; spongy pedalคันเหยียบเบรกหยุ่นตัว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
spongy pedal; spongy brake pedalคันเหยียบเบรกหยุ่นตัว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
orchioneuralgia; orchialgia; orchidalgia; testalgiaอาการปวดอัณฑะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
odalisqueภาพนางในฮาเร็ม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
orchialgia; orchidalgia; orchioneuralgia; testalgiaอาการปวดอัณฑะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
orchidalgia; orchialgia; orchioneuralgia; testalgiaอาการปวดอัณฑะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
accelerator; accelerator pedalคันเร่ง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
accelerator pedal; acceleratorคันเร่ง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ditidal video diskแผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล, แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล หรือแผ่นดิจิทัลอเนกประสงค์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Insecticidal plantพืชกำจัดแมลง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Tidal currentน้ำขึ้นน้ำลง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Anti-inflammatory agents, Non-steroidalยาต้านการอักเสบ, ยาต้านการอักเสบกลุ่มไม่มีสเตอรอยด์ [TU Subject Heading]
Anti-inflammatory agents, Steroidalยาต้านการอักเสบกลุ่มสเตอรอยด์ [TU Subject Heading]
Bridal bouquetsช่อดอกไม้ของเจ้าสาว [TU Subject Heading]
Bstan- 'dzin-rgya-mtsho, Dalai Lama XIV, 1935-สมเด็จพระเท็นซิน กยัตโส, ทะไลลามะองค์ที่ 14, ค.ศ.1935- [TU Subject Heading]
Dalai lamasทะไลลามะ [TU Subject Heading]
Dalitsวรรณะจัณฑาล [TU Subject Heading]
Feudalismศักดินา [TU Subject Heading]
Gonadal steroid hormonesฮอร์โมนเพศ [TU Subject Heading]
Insecticidal plantsพืชที่ใช้ฆ่าแมลง [TU Subject Heading]
Mandala (Buddhism)มัณฑลยู (พุทธศาสนา) [TU Subject Heading]
Medalsเหรียญที่ระลึกและเหรียญรางวัล [TU Subject Heading]
Medals, badges, decorations, etc.เหรียญตรา [TU Subject Heading]
Medals, Thaiเหรียญที่ระลึกและเหรียญรางวัลไทย [TU Subject Heading]
Modal analysisการวิเคราะห์การสั่นไหว [TU Subject Heading]
Pesticidal plantsพืชที่ใช้กำจัดศัตรูพืชและสัตว์ [TU Subject Heading]
Physical therapy modalitiesกายภาพบำบัด [TU Subject Heading]
Suicidal behaviorพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย [TU Subject Heading]
Tidal currentsน้ำขึ้นน้ำลง [TU Subject Heading]
Tidal powerพลังงานน้ำขึ้นน้ำลง [TU Subject Heading]
Profundal Zoneเขตก้นน้ำ, Example: ระบบนิเวศน้ำจืดชนิดน้ำนิ่ง เป็นบริเวณที่อยู่ต่ำกว่าระดับที่อัตราการ สังเคราะห์แสงเท่ากับอัตราการหายใจ ไปจนถึงหน้าพื้นดินของท้องน้ำ เขตนี้พบเฉพาะแหล่งน้ำที่ลึกมากจนแสงส่องลงไปไม่ถึง แต่ไม่พบใน แหล่งน้ำขนาดเล็กหรือแหล่งน้ำตื้น สิ่งมีชีวิตที่อาศัยในเขตนี้จะไม่มีกลุ่มที่สังคราะห์แสงเนื่องจากแสงส่องลง ไปไม่ถึง ส่วนใหญ่ได้อาหารจากเขตชายฝั่งและเขตผิวน้ำ สิ่งมีชีวิตที่พบมักเป็นพวกที่อาศัยอยู่ตามหน้าดิน [สิ่งแวดล้อม]
Subtidalเขตชายฝั่งจมน้ำ, Example: ส่วนที่เป็นน้ำในบริเวณที่ตื้นจากริมฝั่งจนถึง ที่มีความลึก 200 เมตร ในระบบนิเวศทะเล ซึ่งเป็นแนวชายฝั่งที่จมน้ำทะเลอยู่ตลอดเวลา [สิ่งแวดล้อม]
Intertidalเขตน้ำตื้นริมฝั่ง, Example: เป็นส่วนที่เป็นน้ำในระบบนิเวศทะเล เป็นเขตน้ำตื้นริมฝั่งจนถึงบริเวณ ที่ลึก 200เมตร ซึ่งเป็นบริเวณที่น้ำทะเลขึ้นตามประจำวัน [สิ่งแวดล้อม]
Supratidalเขตน้ำทะเลขึ้นถึง, Example: ส่วนที่เป็นน้ำในบริเวณที่ตื้นจากริมฝั่งจนถึง ที่มีความลึก 200 เมตร ในระบบนิเวศทะเล ซึ่งเป็นบริเวณที่น้ำทะเลจะขึ้นถึงในช่วงน้ำมาก [สิ่งแวดล้อม]
Hadal Zoneเขตน้ำลึกในระบบนิเวศทะเล, Example: ส่วนที่เป็นน้ำในระบบนิเวศทะเล และเป็นส่วนที่ลึกมากๆ เกินกว่า 6,000 เมตร [สิ่งแวดล้อม]
Andalusiteแอนดาลูไซต์, Example: แหล่ง - พบตามหินแปรที่ถูกเปลี่ยนโดยหินแกรนิต พบตามหินดาน (Bed rock) ของเหมืองลานแร่ทั่ว ๆ ไป เช่น ในจังหวัดภูเก็ต พังงา และระนอง ประโยชน์ - ใช้ทำพวกเครื่องเคลือบได้ เนื่องจากมีคุณสมบัติทนไฟ ชนิดที่โปร่งใสทำเป็นรัตนชาติได้ [สิ่งแวดล้อม]
Tidal Swampที่ลุ่มต่ำชายทะเล [สิ่งแวดล้อม]
Tidal Marshที่ลุ่มราบน้ำขึ้นถึง [สิ่งแวดล้อม]
Tidal Flatที่ลุ่มราบน้ำขึ้นถึง, Example: พื้นที่ราบลุ่มใกล้ฝั่งมีลักษณะเป็นทราย ปนโคลนหรือดินแฉะ ซึ่งเป็นบริเวณที่น้ำท่วม ถึงเมื่อเวลาน้ำขึ้นและโผล่เมื่อเวลาน้ำลง [สิ่งแวดล้อม]
terms and modalitiesข้อกำหนดและแบบวิธี [การทูต]
Alkaloidal Reagentsอัลคาลอยดัลรีเอเจนต์ [การแพทย์]
Alkaloids, Steroidalอัลคาลอยด์สเตียรอยด์ [การแพทย์]
Amygdalaอมิกดาลา [การแพทย์]
Amygdalinอะมิกดาลิน [การแพทย์]
Amygdaloid Bodyอะมิกดาลอยด์ บอดี, สมอง; อะมีย์กดาลอยด์ บอดีย์ [การแพทย์]
Amygdaloid Nucleusอมิกดาลอยด์นิวเคลียส [การแพทย์]
Antacids, Colloidalยาลดกรดประเภทคล้ายกาว [การแพทย์]
Anti-Inflammatory Drugs, Non-Steroidalยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ [การแพทย์]
Antibiotics, Bactericidalยาปฏิชีวนะที่ฆ่าเชื้อ [การแพทย์]
Antibodies, Bactericidalแอนติบอดีย์ชนิดทำลายเชื้อ [การแพทย์]
Antibodies, Vibriocidalการทำให้เกิดสารต่อต้าน [การแพทย์]
Anticestodal Agentsยารักษาโรคพยาธิตัวตืด [การแพทย์]
Arachnoidal Cellsอแรคนอยดาลเซลล์ [การแพทย์]
Arachnoidal Villiชั้นอแรคนอยส์โดยผ่านวิลไล [การแพทย์]
Bactericidalยาทื่ฆ่าทำลายเชื้อได้,ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย,ออกฤทธิ์โดยการฆ่า,ทำลายเชื้อจุลินทรีย์,ยาฆ่าแบคทีเรีย,มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรค,มีฤทธิ์ฆ่าโดยตรงการฆ่าเชื้อ,การฆ่าเชื้อแบคทีเรีย,การทำลายเชื้อ [การแพทย์]
Bactericidal Actionฤทธิ์ฆ่าเชื้อ [การแพทย์]
Bactericidal Activityการฆ่าเชื้อ [การแพทย์]
Bactericidal Agentsสารที่ใช้ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
feudalistic(adv) เกี่ยวกับลิทธิศักดินา
hippopotomonstrosesquipedaliophobia[ฮิปโปโปโตมอนสโตรเซสควิปพีดาลิโอโฟเบีย] (n) โรคกลัวคำยาว ๆ
idodal[ไอโดเดิล] (adj) ตามอัตชาติ
idodalism[ไอโดเดอะลิเซิม] (n) อัตชาตินิยม
idodalist[ไอโดเดอะลิสทฺ] (n) นักอัตชาตินิยม
suicidal(adj) อยากฆ่าตัวตาย
trapezoidal(adj) มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมคางหมู, Syn. trapezoid

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ท่ามาก(v) hesitate, See also: hold back affectedly, hedge, turn aside, linger, delay, tarry, dally, Syn. กระบิดกระบวน, Example: หญิงสาวมัวแต่ท่ามากหนุ่มๆ จึงหนีหายหมด, Thai Definition: ทำกระบิดกระบวน
รองเท้าคีบ(n) toe post sandal
เรื่องอื้อฉาว(n) scandal, Syn. เรื่องฉาวโฉ่, Example: ตำรวจมือดีต้องมาทำงานเป็นพ่อครัวบนเรือ เพราะเรื่องอื้อฉาวที่ถูกใส่ร้าย, Count Unit: เรื่อง, Thai Definition: เรื่องไม่ดีไม่งามที่รู้กันไปทั่ว
ข้อครหา(n) scandal, See also: gossip, blame, Syn. คำครหา, เสียงครหา, ข้อติเตียน, Example: การเลือกตั้งปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่ไม่พ้นข้อครหาในเรื่องผลประโยชน์ที่เอื้อต่อกันระหว่างพรรคการเมืองกับผู้ที่หนุนหลัง
หอ(n) bridal house, Syn. เรือนหอ, ห้องหอ, Example: พ่อจะพาฉันกับเขาไปดูห้องหอที่พ่อจะให้เป็นของขวัญแต่งงาน, Count Unit: หลัง, แห่ง, Thai Definition: เรือนที่ปลูกขึ้นสำหรับคู่บ่าวสาวแต่งงานอยู่
เหม็น(v) be notorious, See also: be infamous, be dishonorable, be scandalous, Syn. ฉาวโฉ่, Example: ข่าวยาเสพย์ติดมีชื่อนักการเมืองเข้าไปพัวพันจนทำให้ชื่อเสียงของนักการเมืองเหม็นเน่าไปตามๆ กัน, Thai Definition: มีชื่อเสียงไม่ดี
คนพาล(n) hooligan, See also: delinquent, yob/yobbo, ruffian, vandal, lager lout, Syn. คนเลว, คนเกเร, Ant. คนดี, Example: นิทานเรื่องนี้ให้คติสอนใจถึงการหลีกเลี่ยงการทำความชั่วคบคนดีหลีกหนีคนพาลซึ่งสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ดี, Count Unit: คน
เกี๊ยะ(n) sandal with a thick sole of wood, Syn. รองเท้าเกี๊ยะ, Example: เครื่องแบบประจำของเขาคือ เสื้อยืดแขนยาว กางเกงขายาว ถุงเท้ามีข้อหุ้มทับขากางเกง สวมเกี๊ยะ, Count Unit: ข้าง, คู่, Thai Definition: เกือกไม้แบบจีน, Notes: (จีน)
คาว(adj) scandal (n), Syn. เสื่อมเสีย, มัวหมอง, มลทิน, Example: ผู้หญิงกับวงการบันเทิงคงไม่พ้นเรื่องข่าวคาวๆ
คันเร่ง(n) accelerator, See also: gas pedal, Example: เขาเหยียบคันเร่งเต็มเท้า รถเก๋งคันงามพุ่งทะยานเหมือนลูกธนูหลุดจากแล่ง, Count Unit: อัน, Thai Definition: ส่วนของเครื่องยนต์ที่ต่อจากคาร์บูเรเตอร์ ทำหน้าที่เร่งเครื่องยนต์ให้ทำงานแรงขึ้น
ความอื้อฉาว(n) notoriety, See also: scandal, Syn. ความฉาวโฉ่, Example: ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาสถาบันราชภัฏเกิดความอื้อฉาวหลายประการ ที่ครึกโครมมากที่สุดก็คือการซื้อขายเกรด, Thai Definition: การรู้จักกันไปทั่วในเรื่องที่ไม่ดีงาม
เหรียญ(n) coin, See also: medal, Example: เหรียญที่เธอคล้องคอนั้นเป็นเหรียญเนื้อเงิน, Count Unit: เหรียญ, อัน, Thai Definition: โลหะที่ทำเป็นรูปต่างๆ มีลักษณะกลมแบน
คู่แต่งงาน(n) bride and groom, See also: bridal pair, spouse, mate, husband and wife, Syn. คู่บ่าวสาว, คู่สมรส
คู่สมรส(n) spouse, See also: mate, husband and wife, bride and groom, bridal pair, Syn. คู่บ่าวสาว, คู่ผัวตัวเมีย, คู่ชีวิต, สามีภรรยา, Example: ผมขออวยพรให้คู่สมรสอยู่ด้วยกันจนถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชร, Count Unit: คู่
แพละโลม(v) flirt with, See also: dally, wanton, court, Syn. แพะโลม, แทะโลม, พูดเกี้ยว, Example: เขาชอบแพละโลมสาวๆ ทุกคนที่อยู่ใกล้ ไม่ว่าใครเขาก็ไม่เว้น, Thai Definition: พูดเลียบเคียงทางชู้สาว
แพะโลม(v) dally, See also: wanton, woo, court, Syn. แทะโลม, แพละโลม, พูดเกี้ยว, Example: เขาก็แพะโลมไปตามประสาผู้ชายเจ้าชู้ ไม่ได้จริงจังอะไร, Thai Definition: พูดเลียบเคียงทางชู้สาว
มูลนาย(n) master, See also: boss, original boss, feudal official, Syn. นายใหญ่, Example: สมัยก่อนไพร่จะต้องสังกัดมูลนายคนใดคนหนึ่ง, Count Unit: คน, Thai Definition: นายทั้งหลาย, นายเดิมที่สังกัดอยู่
เปลี่ยนใจ(v) change one's mind, See also: back-pedal, back out, Syn. กลับใจ, เปลี่ยนความคิด, ล้มเลิกความคิด, Ant. ยืนยัน, ปักใจ, ใจแข็ง, Example: คณะกรรมการเปลี่ยนใจไม่สัมภาษณ์ผู้สมัครเป็นรายบุคคล
เรือนหอ(n) home for newly wedding couple, See also: bridal house, Example: สมัยก่อนส่วนมากฝ่ายชายจะปลูกเรือนหอในที่ดินของฝ่ายหญิง, Count Unit: หลัง, Thai Definition: เรือน ซึ่งปลูกสำหรับให้คู่บ่าวสาวที่แต่งงานกันแล้วอยู่
อื้อฉาว(v) be scandalous, See also: be notorious, Syn. ฉาวโฉ่, Example: ข่าวการโกงกินในโครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้อื้อฉาวไม่แพ้ข่าวทุจริตยาชาวชนบทยากจน, Thai Definition: รู้กันโดยทั่วไปทั้งๆ ที่ต้องการให้เรื่องหรือข่าวนั้นๆ เป็นความลับ
อิสริยาภรณ์(n) decoration, See also: medal, Syn. เหรียญตรา, Example: ความดีความชอบในการเป็นนักหนังสือพิมพ์ ยังผลให้เขาได้รับอิสริยาภรณ์สูงสุดของอิตาลี, Count Unit: ชั้น, Thai Definition: ตราเครื่องประดับเกียรติยศ
โอ้เอ้(v) dawdle, See also: dally, lag, loiter, poke, tarry, Syn. ชักช้า, ยืดยาด, ช้า, Example: แม่ไล่ให้เขาไปอาบน้ำ เตรียมตัวไปทำงาน เพราะโอ้เอ้อยู่จะไปทำงานสาย, Thai Definition: ไม่รีบร้อน
อื้อฉาว(adj) scandalous, See also: notorious, Syn. ฉาวโฉ่, Example: การปลูกต้นปาล์มริมถนนในย่านรามอินทราเกิดเป็นกรณีอื้อฉาวโด่งดังไปทั่วในเรื่องการจัดซื้อที่ไม่โปร่งใส, Thai Definition: รู้กันโดยทั่วไปทั้งๆ ที่ต้องการให้เรื่อง หรือข่าวนั้นๆ เป็นความลับ
เสี้ยม(adj) pyramidal, See also: conical, Syn. แหลม, Ant. ทู่, Example: ชายหน้าเสี้ยมคนนั้น น่าสงสัยว่าจะเป็นสมุนของเจ้าพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่
หยอกเอิน(v) dally, See also: flirt, Syn. เล้าโลม, Example: แดงฟังพี่บัวกับผัวคุยกันหยอกเอินกันกระเซ้าเย้าแหย่กันอย่างงงๆ
ถีบจักร(v) pedal a sewing machine, Example: เธอถีบจักรจนเหนื่อย, Thai Definition: เย็บผ้าด้วยจักรโดยกดเท้าลงบนตะแกรงจักร ให้ตะแกรงกระดกขึ้นลงให้ล้อจักรหมุน
ถีบจักรยาน(v) pedal a bicycle, See also: ride a bicycle, Syn. ถีบรถ, Example: เขาถีบจักรยานไปถึงเชียงใหม่, Thai Definition: ใช้แรงเท้าถีบที่บันไดรถจักรยานให้รถแล่นไป
ถีบสามล้อ(v) pedal a tricycle, Syn. ถีบรถสามล้อ, Example: ตาแก่คนนั้นกำลังถีบสามล้อเพื่อไปส่งผู้โดยสารที่สถานีรถไฟ
เถลไถล(v) wander, See also: dawdle, dilly-dally, stroll, loiter, Syn. ไถล, เชือนแช, Example: อย่าเถลไถลไปทางไหนให้มากนัก, Thai Definition: ไม่ตรงมาตรงไป เที่ยวแวะโน่นแวะนี่
ฉ่าฉาว(adj) scandalous, See also: rumoured, Syn. เกรียวกราว, เลื่องลือ, อื้ออึง, อื้อฉาว, Example: ข่าวนี้เป็นข่าวฉ่าฉาวมากในวงการบันเทิง
ฉาว(adj) scandalous, See also: rumoured, Syn. อื้ออึง, เอิกเกริก, เกรียวกราว, Example: เธอเป็นนางแบบที่มีข่าวฉาวที่สุดในวงการ
ฉาวโฉ่(adj) scandalous, See also: notorious, rumoured, Syn. อื้อฉาว, โฉ่, อื้ออึง, เอิกเกริก, เกรียวกราว, Example: โครงการโรงกำจัดขยะของกทม. ได้ชื่อว่าเป็นโครงการฉาวโฉ่ที่สุดแห่งปี
ทวิบาท(n) biped, See also: two-footed animal, bipedal, Syn. สัตว์สองเท้า, ทวิบท, Notes: (สันสกฤต)
ทวิบท(n) biped, See also: two-footed animal, bipedal, Syn. สัตว์สองเท้า, ทวิบาท, Notes: (สันสกฤต)
รองเท้าแตะ(n) sandal, See also: slippers, Example: หล่อนเดินทางมาที่ทะเลฝั่งตะวันออกในชุดยีนสีน้ำทะเล สวมรองเท้าแตะ และสะพายย่าม, Count Unit: คู่, ข้าง
ไม่ทันการ(v) retard, See also: delay, tarry, dawdle, dally, wait, Syn. ไม่ทัน, Example: เรื่องนี้ต้องได้รับการพิจารณาโดยด่วนเพราะเดี๋ยวจะไม่ทันการ
ช้างเผือก(n) Medal of White Elephant, Example: ผมได้รับพระราชทานสายสะพายช้างเผือก ในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาปีนี้, Thai Definition: เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลหนึ่ง มีหลายชั้น
ชิงชัน(n) rosewood, See also: Dalbergia oliveri, Syn. ประดู่ชิงชัน, ไม้ชิงชัน, Example: มันเป็นช้างไม้ชิงชันที่เขาเป็นคนแกะสลัก, Count Unit: ต้น, Thai Definition: ชื่อไม้ต้นชนิด Dalbergia oliveri Gamble ในวงศ์ Leguminosae เนื้อไม้แข็ง แก่นสีแดงเข้มถึงสีม่วงแก่
เชือนแช(v) stray, See also: be dilatory, wander, dilly-dally, loiter, linger, aberrant, Syn. แชเชือน, ไถล, เถลไถล, Example: เมื่อเลิกประชุมแล้วท่านมักไม่กลับบ้านทันทีคงเชือนแชอยู่ที่ร้านขายสุราที่อยู่ใกล้ๆ ที่ประชุมนั้นเอง
การถีบจักรยาน(n) riding a bicycle, See also: pedaling a bicycle, treadling a bicycle, Syn. การขี่จักรยาน, Example: การถีบจักรยานเป็นการออกกำลังกายชนิดหนึ่ง, Thai Definition: การใช้แรงเท้าถีบที่บันไดรถจักรยานให้รถแล่นไป, เรียกรถที่ใช้ถีบเช่นนั้นว่า รถจักรยาน หรือ รถถีบ
กามกรีฑา(n) sexual dalliance, See also: amorous sports, Syn. การเล่นสมพาส, Thai Definition: ชั้นเชิงในทางกาม
จับปิ้ง(n) fig-leaf worn by little girl, See also: golden or silver medallion, Syn. กระจับปิ้ง, จะปิ้ง, ตะปิ้ง, ตับปิ้ง, , Example: ถ้าผู้ชายฝันเห็นจับปิ้งที่อยู่กับเด็กหญิง ทายว่าผู้นั้นจะเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุแต่ไม่รุนแรงนัก, Count Unit: แผ่น, อัน, Thai Definition: เครื่องปิดที่ลับของเด็กหญิง ทำด้วยเงิน ทอง หรือนาค เป็นต้น
ดาไลลามะ(n) Dalai Lama, Example: ชาวธิเบตส่วนมากจะนับถือองค์ดาไลลามะ, Count Unit: องค์
ดุษฎีมาลา(n) Thai medal given for academic distinction
เหรียญกระษาปณ์(n) coin, See also: medal, medallion, Example: ทางมูลนิธิจะผลิตเหรียญกระษาปณ์ออกมาจำหน่าย, Count Unit: เหรียญ, Thai Definition: เงินตราโลหะที่ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายไม่เกินจำนวนที่กำหนดโดยกฎกระทรวง, Notes: (กฎหมาย)
เหรียญตรา(n) decorations, See also: medal, Example: ข้าราชการบางคนสวมชุดข้าราชการการเมือง โดยเอาเหรียญตราปักไว้ที่อกเสื้อ, Count Unit: เหรียญ, Thai Definition: เหรียญสำหรับประดับเกียรติ
เหรียญทองแดง(n) bronze medal, Example: ทีมฟุตบอลไทยสามารถฟันฝ่าเข้าไปชิงเหรียญทองแดงได้สำเร็จ, Count Unit: เหรียญ, Thai Definition: เหรียญรางวัลสำหรับตำแหน่งชนะเลิศรองจากเหรียญเงิน
เหรียญรางวัล(n) medal, Example: เขาได้รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันครั้งนี้, Count Unit: เหรียญ
ชุดเจ้าสาว(n) bridal gown, See also: wedding dress, wedding gown

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันไดรถ[bandai rot] (n) EN: pedal  FR: pédale [f]
บอดสี[bøtsī] (adj) EN: colour-blind = color-blind (Am.)  FR: daltonien
ชะลูดช้าง[chalūt chāng] (n, exp) EN: Madagascar jasmine ; Doftranka ; Duftranke ; Bridal wreath ; Waxflower ; Chaplet Flower ; Floradora ; Creeping Tuberose
ช้างเผือก[Chāng Pheūak] (n, prop) EN: Order of the White Elephant (of Thailand) ; Medal of White Elephant  FR: Ordre de l'Éléphant blanc [m]
ดวง[dūang = duang] (n) EN: [classifier : stars, moons, suns; individual lights; postage stamps; seals; medals]  FR: [classificateur : astres (étoile, lune, soleil, planète) ; lampes ; cachets, sceaux ; médailles]
อื้อฉาว[eūchāo] (adj) EN: sensational ; scandalous  FR: scandaleux ; tapageur
อืด[eūt] (adj) EN: slow ; dilatory ; sluggish ; tardy ; dillydallying  FR: lent
จักรยานน้ำ[jakkrayān nām] (n) EN: pedal boat  FR: pédalo [m]
จันทน์[jan] (n) EN: sandalwood tree
กรณีอื้อฉาวรับสินบน[karanī eūchāo rap sinbon] (n, exp) EN: corruption scandal
คดีอื้อฉาว[khadī eūchāo] (n, exp) EN: scandal
คดีรับสินบน[khadī rap sinbon] (n, exp) EN: corruption scandal
คันเร่ง[khanreng] (n, exp) EN: accelerator ; gas pedal (Am.)  FR: pédale d'accélérateur [f] ; accélérateur [m] ; champignon [m] (fam.)
คันถีบ[khanthīp] (n) EN: pedal (of a bicycle)  FR: pédale (de bicyclette) [f]
คันเหยียบ[khanyīep] (n) EN: pedal
ข้อครหา[khø kharahā] (n) EN: reproach ; disparaging statement ; scandal ; gossip ; blame
คู่สมรส[khūsomrot] (n) EN: spouse ; mate ; husband and wife ; bride and groom ; bridal pair ; married couple  FR: couple marié [m]
ความละอาย[khwām la-āi] (n) EN: shame ; embarrassment  FR: scandale [m] ; honte [f]
เกี๊ยะ[kia] (n) EN: wooden sandals ; wooden clogs  FR: sabots chinois [mpl]
กระเบื้อง[krabeūang] (n) EN: tile  FR: carrelage [m] ; carreau [m] ; tuile [f] ; dalle [f]
กริ่ง[kring] (n) EN: medal Buddha image  FR: amulette représentant le Bouddha [f]
ไม่ทันการ[mai thankān] (v) EN: retard ; delay ; tarry ; dawdle ; dally ; wait
มณฑป[mondop] (n) EN: square hall with a pyramidal roof ; mandapa ; mondop  FR: dôme [m] ; pavillon à toiture pyramidale [m]
น่าละอาย[nā la-āi] (x) EN: shameful  FR: scandaleux ; honteux
นกเด้าดินทุ่งใหญ่[nok daodin thung yai] (n, exp) EN: Richard's Pipit  FR: Pipit de Richard [m] ; Pipit éperonnier [m] ; Grand Pipit [m] ; Corydalle de Richard
นกกาฝากก้นเหลือง[nok kāfāk kon leūang] (n, exp) EN: Yellow-vented Flowerpecker  FR: Dicée cul-d'or [m] ; Dicée à ventre tacheté [m] ; Dicée à sous-caudales jaunes [m] ; Dicée à ventre jaune [m]
นกคุ่มอืดเล็ก[nok khum eūt lek] (n, exp) EN: Small Buttonquail ; Little Buttonquail  FR: Turnix d’Andalousie [m] ; Turnix mugissant [m] ; Turnix sauvage [m] ; Turnix d'Afrique [m] ; Turnix tachydrome [m] ; Caille bédouine [f]
ปั่นจักรยาน[pan jakkrayān] (x) EN: pedal de bicycle  FR: pédaler
เปลี่ยนใจ[plīenjai] (v) EN: change one's mind ; back-pedal ; back out  FR: changer d'avis ; faire marche arrière
ประดับยศ[pradap yot] (v, exp) EN: enhance one's dignity ; pin decorations ; pin medals
ปรากฏการณ์ทินดอลล์[prākotkān Thindøl] (n, exp) EN: Tyndall effect
ปูด้วยหิน[pū dūay hin] (v, exp) FR: paver ; daller
ระบบศักดินา[rabop sakdinā] (n, exp) EN: feudalism
ราฟาเอล นาดาล[Rāfāēl Nādāl] (n, prop) EN: Rafael Nadal  FR: Rafael Nadal
รัตนาภรณ์[rattanāphøn] (n) EN: jewels ; the Ratanaporn Medal, conferred for personal services to the throne
เรือนหอ[reūoenhō] (n) EN: home for newly wedding couple ; bridal house  FR: maison des jeunes mariés [f]
เหรียญ[rīen] (n) EN: coin ; medal ; medallion  FR: pièce (de monnaie) [f] ; médaille [f] ; piastre [f]
เหรียญกระษาปณ์[rīenkrasāp] (n) EN: coin ; medal ; medallion  FR: médaille [f] ; médaillon [m]
เหรียญเงิน[rīen ngoen] (n, exp) EN: silver coin ; silver medal  FR: médaille d'argent [f] ; pièce en argent [f]
เหรียญรางวัล[rīen rāngwan] (n, exp) EN: medal  FR: médaille [f]
เหรียญทอง[rīen thøng] (n, exp) EN: gold coin ; gold medal  FR: médaille d'or [f] ; pièce en or [f]
เหรียญทองแดง[rīen thøngdaēng] (n, exp) EN: bronze medal  FR: médaille de bronze [f] ; pièce en bronze [f]
เหรียญตรา[rīentrā] (n) EN: decoration ; medal  FR: décoration [f] ; médaille [f]
เรียว[rīo] (adj) EN: tapering ; pyramidal ; slender ; weaken ; declined  FR: effilé ; fuselé ; en pointe
รองเท้าคีบ[røngthāo khīp] (n, exp) EN: toe post sandal
รองเท้าแตะ[røngthāo tae] (n, exp) EN: sandals ; slippers ; thongs ; scuffs ; flip-flops  FR: chausson [m] ; pantoufle [f] ; sandale [f]
รถถีบ[rot thīp] (n, exp) EN: bike ; pedicab ; pedal cart
รูปไข่[rūpkhai] (adj) EN: egg-shaped ; oval ; ovate ; elliptical ; elliptic  FR: ovale; ovoïde ; ovoïdal ; ové ; elliptique
ศักดินา[sakdinā] (n) EN: feudal
สำคัญ[samkhan] (adj) EN: important ; essential ; main ; primary ; outstanding ; significant ; valuable ; special  FR: important ; essentiel ; primoridal ; principal ; fondamental ; significatif

CMU English Pronouncing Dictionary
DAL D AE1 L
DALI D AA1 L IY0
DALL D AO1 L
DALO D AA1 L OW0
DALY D EY1 L IY0
DALE D EY1 L
INDAL IH1 N D AH0 L
MODAL M OW1 D AH0 L
DALEO D AA1 L IY0 OW0
BADAL B EY1 D AH0 L
DALMA D AA1 L M AH0
DALAL D EY1 L AH0 L
NIDAL N IH0 D AA1 L
DALPE D EY1 L P
DALLA D AE1 L AH0
VIDAL V AY0 D AE1 L
UDALE Y UW1 D EY2 L
DALBY D AO1 L B IY0
MEDAL M EH1 D AH0 L
TIDAL T AY1 D AH0 L
UDALL Y UW1 D AH0 L
DALEN D AE1 L AH0 N
DALAI D AO1 L AY2
NADAL N AA0 D AE1 L
DALTO D AA1 L T OW0
DALIS D AE1 L IH0 S
DALMO D AO1 L M OW0
ANDAL AE1 N D AH0 L
DALLY D AE1 L IY0
DALES D EY1 L Z
DALIA D AA1 L Y AH0
PEDAL P EH1 D AH0 L
DALKE D EY1 L K
DALAI D AE1 L EY2
DALEY D EY1 L IY0
DALLEY D AE1 L IY0
DALTON D AO1 L T AH0 N
DALLAS D AE1 L AH0 S
FEUDAL F Y UW1 D AH0 L
CAUDAL K AA1 D AH0 L
DALOIA D AA0 L OW1 Y AH0
CAUDAL K AO1 D AH0 L
DALKON D AE1 L K AH0 N
DALBAR D AE1 L B AA0 R
FUDALA F UW0 D AA1 L AH0
DALE'S D EY1 L Z
HERDAL HH EH1 R D AH0 L
IDALIA IH2 D AA1 L Y AH0
KENDAL K EH1 N D AH0 L
ADALAH AA0 D AA1 L AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Dali (n) dˈæliː (d a1 l ii)
dale (n) dˈɛɪl (d ei1 l)
Daley (n) dˈɛɪliː (d ei1 l ii)
Nidal (n) nɪdˈæl (n i d a1 l)
Dalry (n) dˈælrˈaɪ (d a1 l r ai1)
dales (n) dˈɛɪlz (d ei1 l z)
dally (v) dˈæliː (d a1 l ii)
medal (n) mˈɛdl (m e1 d l)
modal (j) mˈoudl (m ou1 d l)
pedal (v) pˈɛdl (p e1 d l)
tidal (j) tˈaɪdl (t ai1 d l)
Dallas (n) dˈæləs (d a1 l @ s)
Dalton (n) dˈɒltn (d o1 l t n)
Kendal (n) kˈɛndl (k e1 n d l)
Vandal (n) vˈændl (v a1 n d l)
bridal (n) brˈaɪdl (b r ai1 d l)
feudal (j) fjˈuːdl (f y uu1 d l)
medals (n) mˈɛdlz (m e1 d l z)
pedals (v) pˈɛdlz (p e1 d l z)
sandal (n) sˈændl (s a1 n d l)
vandal (n) vˈændəl (v a1 n d @ l)
Randall (n) rˈændəl (r a1 n d @ l)
Mondale (n) mˈɒndɛɪl (m o1 n d ei l)
Dundalk (n) dˈʌndˈɔːk (d uh1 n d oo1 k)
Vandals (n) vˈændlz (v a1 n d l z)
bridals (n) brˈaɪdlz (b r ai1 d l z)
dallied (v) dˈælɪd (d a1 l i d)
dallies (v) dˈælɪz (d a1 l i z)
holdall (n) hˈouldɔːl (h ou1 l d oo l)
sandals (n) sˈændlz (s a1 n d l z)
scandal (n) skˈændl (s k a1 n d l)
vandals (n) vˈændəlz (v a1 n d @ l z)
Airedale (n) ˈɛəʳdɛɪl (e@1 d ei l)
Armadale (n) ˈaːmədɛɪl (aa1 m @ d ei l)
Badalona (n) bˌædəlˈounə (b a2 d @ l ou1 n @)
Dalkeith (n) dˈælkˈiːθ (d a1 l k ii1 th)
Rochdale (n) rˈɒtʃdɛɪl (r o1 ch d ei l)
dalesman (n) dˈɛɪlzmən (d ei1 l z m @ n)
dalesmen (n) dˈɛɪlzmən (d ei1 l z m @ n)
dallying (v) dˈælɪɪŋ (d a1 l i i ng)
holdalls (n) hˈouldɔːlz (h ou1 l d oo l z)
medalist (n) mˈɛdəlɪst (m e1 d @ l i s t)
modality (n) mˈoudˈælɪtiː (m ou1 d a1 l i t ii)
pedalled (v) pˈɛdld (p e1 d l d)
scandals (n) skˈændlz (s k a1 n d l z)
suicidal (j) sjˌuːɪsˈaɪdl (s y uu2 i s ai1 d l)
Sterndale (n) stˈɜːʳndɛɪl (s t @@1 n d ei l)
genocidal (n) ʤˈɛnəsˈaɪdəl (jh e1 n @ s ai1 d @ l)
Airedales (n) ˈɛəʳdɛɪlz (e@1 d ei l z)
Godalming (n) gˈɒdlmɪŋ (g o1 d l m i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[le, ㄌㄜ˙, ] (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker), #3 [Add to Longdo]
[a, ㄚ˙, ] (a modal particle showing affirmation, approval, or consent), #57 [Add to Longdo]
[ba, ㄅㄚ˙, ] (modal particle indicating polite suggestion); ...right?; ...OK?, #93 [Add to Longdo]
[ma, ㄇㄚ˙, ] (a modal particle), #994 [Add to Longdo]
[bǎn, ㄅㄢˇ, ] board; plank; plate; slab; stiff; unnatural; pedal, #1,446 [Add to Longdo]
勋章[xūn zhāng, ㄒㄩㄣ ㄓㄤ, / ] medal; decoration, #2,177 [Add to Longdo]
[méi, ㄇㄟˊ, ] classifier for coins, rings, badges, pearls, sporting medals, rockets, satellites etc, #2,233 [Add to Longdo]
大连[Dà lián, ㄉㄚˋ ㄌㄧㄢˊ, / ] Dalian prefecture level city in Liaoning, #3,294 [Add to Longdo]
[cài, ㄘㄞˋ, ] allotment to a feudal noble, #3,558 [Add to Longdo]
[tà, ㄊㄚˋ, ] to step on; to press a pedal, #3,595 [Add to Longdo]
金牌[jīn pái, ㄐㄧㄣ ㄆㄞˊ, ] gold medal, #3,643 [Add to Longdo]
[cǎi, ㄘㄞˇ, ] to step on; to tread; to stamp; to press a pedal, #3,840 [Add to Longdo]
博士[bó shì, ㄅㄛˊ ㄕˋ, ] doctor; court academician (in feudal China); Ph.D., #4,190 [Add to Longdo]
颁奖[bān jiǎng, ㄅㄢ ㄐㄧㄤˇ, / ] to award (a medal), #4,408 [Add to Longdo]
罢了[bà le, ㄅㄚˋ ㄌㄜ˙, / ] a modal particle indicating (that's all, only, nothing much), #5,726 [Add to Longdo]
罢了[bà liǎo, ㄅㄚˋ ㄌㄧㄠˇ, / ] a modal particle indicating (don't mind it, ok), #5,726 [Add to Longdo]
[bà, ㄅㄚˋ, ] hegemon; tyrant; lord; feudal chief; to rule by force; to usurp; (in modern advertising) master, #5,798 [Add to Longdo]
[li, ㄌㄧ˙, ] (modal final particle sim. to 呢 or 啦), #6,057 [Add to Longdo]
季军[jì jūn, ㄐㄧˋ ㄐㄩㄣ, / ] third in a race; bronze medallist, #6,435 [Add to Longdo]
封建[fēng jiàn, ㄈㄥ ㄐㄧㄢˋ, ] feudal, #8,269 [Add to Longdo]
新房[xīn fáng, ㄒㄧㄣ ㄈㄤˊ, ] brand new house; bridal chamber, #9,013 [Add to Longdo]
丑闻[chǒu wén, ㄔㄡˇ ㄨㄣˊ, / ] scandal, #10,230 [Add to Longdo]
调戏[tiáo xì, ㄊㄧㄠˊ ㄒㄧˋ, / 調] to take liberties with a woman; to dally; to assail a woman with obscenities, #12,604 [Add to Longdo]
银牌[yín pái, ㄧㄣˊ ㄆㄞˊ, / ] silver medal; silver trophy; the runner-up, #14,522 [Add to Longdo]
铜牌[tóng pái, ㄊㄨㄥˊ ㄆㄞˊ, / ] bronze medal, #14,600 [Add to Longdo]
大理[Dà lǐ, ㄉㄚˋ ㄌㄧˇ, ] Dali Bai autonomous prefecture 大理白族自治州 in Yunnan, #14,858 [Add to Longdo]
俸禄[fèng lù, ㄈㄥˋ ㄌㄨˋ, / 祿] official's salary (in feudal times), #15,193 [Add to Longdo]
大名[Dà míng, ㄉㄚˋ ㄇㄧㄥˊ, ] Daming county in Hebei; Daimyo (Japanese feudal lord), #15,896 [Add to Longdo]
油门[yóu mén, ㄧㄡˊ ㄇㄣˊ, / ] accelerator (pedal); gas pedal; throttle, #16,325 [Add to Longdo]
大连市[Dà lián shì, ㄉㄚˋ ㄌㄧㄢˊ ㄕˋ, / ] Dalian prefecture level city in Liaoning, #16,476 [Add to Longdo]
玩弄[wán nòng, ㄨㄢˊ ㄋㄨㄥˋ, ] to play with; to engage in; to resort to; to dally with, #16,505 [Add to Longdo]
大潮[dà cháo, ㄉㄚˋ ㄔㄠˊ, ] tidal bore; tidal wave, #16,587 [Add to Longdo]
衙门[yá men, ㄧㄚˊ ㄇㄣ˙, / ] government office in feudal China; yamen, #17,176 [Add to Longdo]
诸侯[zhū hóu, ㄓㄨ ㄏㄡˊ, / ] feudal vassal; feudal princes, esp. the monarchs (dukes or princes) of the several vassal states 諸侯國|诸侯国 of Zhou during Western Zhou and Spring and Autumn periods 11th-5th century BC; subordinate warlord, #17,204 [Add to Longdo]
奖章[jiǎng zhāng, ㄐㄧㄤˇ ㄓㄤ, / ] medal, #17,990 [Add to Longdo]
官府[guān fǔ, ㄍㄨㄢ ㄈㄨˇ, ] authorities; feudal official, #18,170 [Add to Longdo]
毁坏[huǐ huài, ㄏㄨㄟˇ ㄏㄨㄞˋ, / ] damage; destruction; to devastate; to vandalize, #18,354 [Add to Longdo]
庄园[zhuāng yuán, ㄓㄨㄤ ㄩㄢˊ, / ] a manor; feudal land; a villa and park, #18,768 [Add to Longdo]
宰相[zǎi xiàng, ㄗㄞˇ ㄒㄧㄤˋ, ] prime minister (in feudal China), #19,055 [Add to Longdo]
[fān, ㄈㄢ, ] a fence (for defense); a pale; a border; han, a province under a feudal overlord in premodern Japan, #22,034 [Add to Longdo]
封建社会[fēng jiàn shè huì, ㄈㄥ ㄐㄧㄢˋ ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] feudal society, #23,013 [Add to Longdo]
[xūn, ㄒㄩㄣ, / ] medal; merit, #23,491 [Add to Longdo]
[xūn, ㄒㄩㄣ, / ] medal; merit, #23,491 [Add to Longdo]
踏板[tà bǎn, ㄊㄚˋ ㄅㄢˇ, ] a pedal (e.g. clutch pedal), #23,497 [Add to Longdo]
自杀式[zì shā shì, ㄗˋ ㄕㄚ ㄕˋ, / ] suicide (attack); suicidal, #23,987 [Add to Longdo]
凉鞋[liáng xié, ㄌㄧㄤˊ ㄒㄧㄝˊ, / ] sandal, #25,180 [Add to Longdo]
达拉斯[Dá lā sī, ㄉㄚˊ ㄌㄚ ㄙ, / ] Dallas, Texas, #25,348 [Add to Longdo]
[tán, ㄊㄢˊ, ] sandal wood, #25,853 [Add to Longdo]
[lí, ㄌㄧˊ, / ] bridal veil or kerchief, #28,287 [Add to Longdo]
封建主义[fēng jiàn zhǔ yì, ㄈㄥ ㄐㄧㄢˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] feudalism, #29,604 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
大名[だいみょう, daimyou] TH: ยศของขุนนางญี่ปุ่นในสมัยโบราณ  EN: Japanese feudal lord

Japanese-English: EDICT Dictionary
あきれて物が言えない;呆れて物が言えない[あきれてものがいえない, akiretemonogaienai] (exp,adj-i) utterly scandalized [Add to Longdo]
いし海豚[いしいるか;イシイルカ, ishiiruka ; ishiiruka] (n) (uk) Dall's porpoise (Phocoenoides dalli) [Add to Longdo]
いちゃつく[ichatsuku] (v5k,vi) to flirt with; to dally [Add to Longdo]
アクセルペダル[akuserupedaru] (n) accelerator pedal; gas pedal; throttle pedal [Add to Longdo]
アシモ[ashimo] (n) ASIMO (bipedal robot created by Honda) [Add to Longdo]
アミグダリン[amigudarin] (n) amygdalin [Add to Longdo]
ウィダール反応[ウィダールはんのう, uida-ru hannou] (n) Widal reaction (for typhoid fever) [Add to Longdo]
ウォーターゲート事件[ウォーターゲートじけん, uo-ta-ge-to jiken] (n) Watergate scandal [Add to Longdo]
エスパドリーユ[esupadori-yu] (n) espadrille (type of women's sandals) (fre [Add to Longdo]
オセロット[oserotto] (n) ocelot (feline, Felis pardalis) [Add to Longdo]
オダリスク[odarisuku] (n) odalisque; odalisk [Add to Longdo]
オハグロハギ[ohagurohagi] (n) Thompson's surgeonfish (Acanthurus thompsoni, species of Indo-Pacific tang whose Indian Ocean population lacks the white caudal fin of the Pacific variety) [Add to Longdo]
カンジタ[kanjita] (n) candidal vaginitis [Add to Longdo]
カンジダ膣炎[カンジダちつえん, kanjida chitsuen] (n) candidal vaginitis; vaginal yeast infection [Add to Longdo]
ガリバルディ[garibarudei] (n) Garibaldi damselfish (Hypsypops rubicundus, damselfish found from Monterey Bay California to Guadalupe Island Baja California); official state marine fish of California [Add to Longdo]
ガルフサージョンフィッシュ;ガルフサージャンフィッシュ[garufusa-jonfisshu ; garufusa-janfisshu] (n) Gulf surgeonfish (Acanthurus randalli, species of tang found in Florida and northeastern Gulf of Mexico) [Add to Longdo]
クラッチペダル[kuracchipedaru] (n) clutch pedal [Add to Longdo]
クルミ目[クルミもく, kurumi moku] (n) Juglandales (order of plants) [Add to Longdo]
コロイド溶液[コロイドようえき, koroido youeki] (n) colloidal solution [Add to Longdo]
コロイド粒子[コロイドりゅうし, koroido ryuushi] (n) colloidal particle [Add to Longdo]
ゴールドメダリスト[go-rudomedarisuto] (n) gold medalist [Add to Longdo]
サイクロイド歯車[サイクロイドはぐるま, saikuroido haguruma] (n) cycloidal gear teeth [Add to Longdo]
サンソン図法[サンソンずほう, sanson zuhou] (n) Sanson-Flamsteed projection; sinusoidal projection [Add to Longdo]
サンダル[sandaru] (n) sandal; (P) [Add to Longdo]
サンダル履き[サンダルばき, sandaru baki] (n) (1) wearing sandals; (adj-no) (2) informal; casual [Add to Longdo]
シーメンス事件[シーメンスじけん, shi-mensu jiken] (n) Siemens scandal (1914) [Add to Longdo]
スキャンダラス[sukyandarasu] (adj-na) scandalous; (P) [Add to Longdo]
スキャンダル[sukyandaru] (n) scandal; (P) [Add to Longdo]
スタンドアローン[sutandoaro-n] (n,adj-f) {comp} standalone [Add to Longdo]
ソテツ目[ソテツもく, sotetsu moku] (n) Cycadales (order of plants) [Add to Longdo]
タイダル[taidaru] (n) tidal [Add to Longdo]
ダライラマ[darairama] (n) the Dalai Lama; (P) [Add to Longdo]
ダラシ[darashi] (n) dalasi [Add to Longdo]
ダラス[darasu] (n) Dallas (Texas); (P) [Add to Longdo]
ダルメシアン[darumeshian] (n) Dalmatian (dog breed) [Add to Longdo]
ドルトンの法則[ドルトンのほうそく, doruton nohousoku] (n) Dalton's law [Add to Longdo]
バーバーフィッシュ[ba-ba-fisshu] (n) blacknosed butterflyfish (Johnrandallia nigrirostris); barberfish [Add to Longdo]
バリゲイティッド・スパインフィッシュ;バリゲイティッドスパインフィッシュ;ヴァリゲイティッドスパインフット[barigeiteiddo . supainfisshu ; barigeiteiddosupainfisshu ; varigeiteiddosupainfutto] (n) variegated spinefoot (Siganus randalli, species of Western Pacific rabbitfish) [Add to Longdo]
バンダリズム[bandarizumu] (n) vandalism [Add to Longdo]
ビーサン[bi-san] (n) (abbr) (See ビーチサンダル) beach sandals; flip-flops; thongs, pluggers; jandals [Add to Longdo]
ビーチサンダル[bi-chisandaru] (n) beach sandals; flip-flops; thongs; pluggers; jandals; (P) [Add to Longdo]
フィールズ賞[フィールズしょう, fi-ruzu shou] (n) Fields Medal [Add to Longdo]
フューダリズム[fuyu-darizumu] (n) feudalism [Add to Longdo]
ブライダル[buraidaru] (n) bridal; (P) [Add to Longdo]
ブライダルブーケ[buraidarubu-ke] (n) bridal bouquet [Add to Longdo]
ブライダルベール[buraidarube-ru] (n) bridal veil [Add to Longdo]
ブライダルマーケット[buraidaruma-ketto] (n) bridal market [Add to Longdo]
ブルーアクシルクロミス[buru-akushirukuromisu] (n) blue-axil chromis (Chromis caudalis); dusky puller [Add to Longdo]
ペダル[pedaru] (n) pedal; (P) [Add to Longdo]
メダリオン[medarion] (n) medallion [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
モード方式[モードほうしき, mo-do houshiki] modal [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
下駄[げた, geta] (japanische) Holzsandale [Add to Longdo]
不祥事[ふしょうじ, fushouji] -Skandal [Add to Longdo]
南アルプス[みなみあるぷす, minamiarupusu] Suedalpen (in Japan) [Add to Longdo]
大名[だいみょう, daimyou] (japanischer) Feudalherr [Add to Longdo]
封建制度[ほうけんせいど, houkenseido] Feudalsystem [Add to Longdo]
廃藩置県[はいはんちけん, haihanchiken] Abschaffung des Feudalsystems und Errichtung der Praefekturen [Add to Longdo]
月齢[げつれい, getsurei] Mondalter [Add to Longdo]
殿[どの, dono] Feudalherr [Add to Longdo]
疑獄[ぎごく, gigoku] Skandal [Add to Longdo]
破壊[はかい, hakai] Zerstoerung, Vernichtung, Vandalismus [Add to Longdo]
置く[おく, oku] setzen, legen, dalassen, lassen, errichten [Add to Longdo]
草履[ぞうり, zouri] Strohsandalen [Add to Longdo]
[はん, han] FEUDALER_CLAN, FEUDALHERR [Add to Longdo]
藩主[はんしゅ, hanshu] Haupt_eines_Clans, Feudalherr [Add to Longdo]
醜悪[しゅうあく, shuuaku] haesslich, gemein, skandaloes [Add to Longdo]
醜聞[しゅうぶん, shuubun] Skandal [Add to Longdo]
鼻緒[はなお, hanao] Riemen_an_Geta, Riemen_an_Sandalen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top