ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*creeper*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: creeper, -creeper-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
creeper(n) ไม้เลื้อย
creeper(n) สิ่งที่เลื้อยหรือคลาน
Virginia creeper(n) พืชเถาวัลย์ชนิดหนึ่งมีลูกสีน้ำเงินดำ, Syn. woodbine

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
creeper(ครี'เพอะ) n. สิ่งที่เลื้อย,สิ่งที่คลาน,สัตว์เลื้อยคลาน,แมลงเลื้อยคลาน,พืชที่เลื้อย,เสื้อกางเกงติดกันของเด็กเล็กที่คลาน,เครื่องเกี่ยวกับสิ่งของใต้น้ำ,เหล็กแหลมบนส้นรองเท้า

English-Thai: Nontri Dictionary
creeper(n) สัตว์เลื้อยคลาน,ไม้เลื้อย,เครื่องกวาดท้องร่อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
creeperไม้เกาะเลื้อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Creepersครีพเพอร์ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
creepers(slang) รองเท้าส้นตึก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เถา(n) vine, See also: creeper, climber, Syn. เครือไม้, เถาไม้, Example: หวายลิงเป็นพืชที่เป็นเถาเหมือนหวายธรรมดา แต่ชอบขึ้นตามที่ลุ่มซึ่งมีน้ำขัง, Count Unit: เถา, Thai Definition: ลำต้นของไม้เลื้อย
เครือ(n) vine, See also: creeper, climber, liana, Syn. เถาไม้, Example: แม่เฒ่าเก็บผักกระถิน ผักตำลึง และหมู่ไม้ปลายเครือที่ขึ้นเองตามที่ว่างข้างรั้ว
เครือเขา(n) vine, See also: creeper, climber, liana, Syn. เถาวัลย์
เครือดิน(n) climbing plant, See also: creeper, climber, Example: เด็กสมัยนี้ส่วนมากจะไม่รู้จักเครือดิน, Count Unit: ต้น, Thai Definition: ไม้เถาคล้ายผักบุ้ง ที่กล่าวไว้ในไตรภูมิวินิจฉัยว่ามีสัณฐานประดุจดังผักบุ้งและแพงพวย
ลดา(n) vine, See also: creeper, Thai Definition: เครือเถา, เครือวัลย์
วัลย์(n) creeper, See also: vine, Syn. เถาวัลย์, ไม้เถา, เครือเขา, Count Unit: เถา, ต้น, Notes: (บาลี)
วัลลี(n) creeper, See also: vine, Syn. เถาวัลย์, เครือเขา, ไม้เถา, Count Unit: เถา, ต้น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ตำลึง(n) Coccinia grandis (Cucurbitaceae), See also: species of creeper, Coccinia indica (elothria heterophylla), Syn. ต้นตำลึง, ผักตำลึง, Example: ตำลึงเป็นผักที่มีวิตามินเอสูง, Count Unit: ต้น, Thai Definition: ชื่อไม้เถาชนิด Coccinia grandis Voigt ในวงศ์ Cucurbitaceae มีมือเกาะ ใช้ใบและยอดเป็นผัก
ไม้เลื้อย(n) climber, See also: trailer, creeper, vine, rambler, clematis, Example: ไม้เลื้อยทอดยอดไปบนหลังคาพระเจดีย์, Count Unit: ต้น, Thai Definition: ไม้เถาที่ทอดตัวหรือยึดเกี่ยวไปตามพื้นดิน
ยอดด้วน(n) species of creeper(sarcostimma acidum), Syn. เถาหัวด้วน, Count Unit: ต้น, Thai Definition: พันธุ์ไม้ชนิดหนึ่ง
ดอกถวายพระ(n) flower of the creeper plant, See also: flower of pumpkin, flower bearing no fruit, Syn. กระชอมดอก, Thai Definition: ดอกไม้ตัวผู้ของพรรณไม้เลื้อย เช่น ฟักทอง บวบ
ดีนาคราช(n) a species of medicinal creeper, See also: selaginella spinosa, Count Unit: ต้น, Thai Definition: ต้นไม้ชนิดหนึ่งเป็นเถามีเกล็ดคล้ายกับเกล็ดงู สำหรับใช้ทำยา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัญชันขาว[anchan khāo] (n, exp) EN: Mussel-Shell Creeper
แฮปปี้เนส[haēppīnēt] (n) EN: Port St. John's creeper ; Pink trumpet vine
เครือ[khreūa] (n) EN: vine ; creeper ; climber ; liana ; slender stem of a climbing plant
เล็บมือนาง[lepmeūnāng] (n) EN: Rangoon Creeper ; Drunken sailor
ไม้เลื้อย[māi leūay] (n, exp) EN: climber ; trailer ; creeper ; vine ; rambler ; clematis  FR: plante grimpante [f]
ไม้เถา[māi thao] (n) EN: creeper ; vine
นกเปลือกไม้[nok pleūak māi] (n) EN: Brown-throated Treecreeper  FR: Grimpereau discolore [m] ; Grimpereau à gorge brune [m] ; Grimpereau varié [m]
ผักบุ้งรั้ว[phakbung rūa] (n, exp) EN: Railway Creeper
วัลย์[wan] (n) EN: creeper
วัลลี[wanlī] (n) EN: creeper
ยอดด้วน[yøt dūan] (n) EN: species of creeper

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
creeper (n) krˈiːpər (k r ii1 p @ r)
creepers (n) krˈiːpəz (k r ii1 p @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[màn, ㄇㄢˋ, ] creeper; to spread, #16,621 [Add to Longdo]
蔓草[màn cǎo, ㄇㄢˋ ㄘㄠˇ, ] creeper; climbing plant; twiner, #104,558 [Add to Longdo]
蔓生植物[màn shēng zhí wù, ㄇㄢˋ ㄕㄥ ㄓˊ ㄨˋ, ] creeper; climbing plant; twiner, #247,557 [Add to Longdo]
[lěi, ㄌㄟˇ, ] bud; creeper; bramble, #725,672 [Add to Longdo]
[léi, ㄌㄟˊ, ] creeper; bramble; dirt-basket [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kletterpflanze {f}; Kriechpflanze {f}; Schlingpflanze {f}; Rankengewächs {n} [bot.]creeper [Add to Longdo]
Kriecher {m} | Kriecher {pl}creeper | creepers [Add to Longdo]
Leisetreter {m}creeper [Add to Longdo]
Gartenbaumläufer {m} [ornith.]Short-toed Treecreeper (Certhia brachydactyla) [Add to Longdo]
Mauerläufer {m} [ornith.]Wallcreeper (Tichodroma muraria) [Add to Longdo]
Waldbaumläufer {m} [ornith.](Eurasian) Treecreeper (Certhia familiaris); Common Treecreeper [Add to Longdo]
Langschwanz-Baumsteiger {m} [ornith.]Long-tailed Woodcreeper [Add to Longdo]
Kehlflecken-Baumsteiger {m} [ornith.]Spot-throated Woodcreeper [Add to Longdo]
Zimtkehl-Baumsteiger {m} [ornith.]Cinnamon-throated Woodcreeper [Add to Longdo]
Lohschwingen-Baumsteiger {m} [ornith.]Tawny-winged Woodcreeper [Add to Longdo]
Grauwangen-Baumsteiger {m} [ornith.]Plain-brown Woodcreeper [Add to Longdo]
Kappenbaumsteiger {m} [ornith.]Ruddy Woodcreeper [Add to Longdo]
Starkschnabel-Baumsteiger {m} [ornith.]Large Tyrannine Woodcreeper [Add to Longdo]
Weißkinn-Baumsteiger {m} [ornith.]White-chinned Woodcreeper [Add to Longdo]
Tyrannenbaumsteiger {m} [ornith.]Tyrannine Woodcreeper [Add to Longdo]
Bindenbaumsteiger {m} [ornith.]Barred Woodcreeper [Add to Longdo]
Borabaumsteiger {m} [ornith.]Concolor Woodcreeper [Add to Longdo]
Hoffmannsbaumsteiger {m} [ornith.]Hoffmann's Woodcreeper [Add to Longdo]
Blauschnabel-Baumsteiger {m} [ornith.]Black-banded Woodcreeper [Add to Longdo]
Flachschnabel-Baumsteiger {m} [ornith.]Planalto Woodcreeper [Add to Longdo]
Rindenpicker {m} [ornith.]Wedge-billed Woodcreeper [Add to Longdo]
Rotschnabel-Baumsteiger {m} [ornith.]Red-billed Woodcreeper [Add to Longdo]
Wellenbauch-Baumsteiger {m} [ornith.]Bar-billed Woodcreeper [Add to Longdo]
Fleckscheitel-Baumsteiger {m} [ornith.]Spot-crowned Woodcreeper [Add to Longdo]
Layardbaumsteiger {m} [ornith.]Lineated Woodcreeper [Add to Longdo]
Schmalschnabel-Baumsteiger {m} [ornith.]Narrow-billed Woodcreeper [Add to Longdo]
Schlankschnabel-Baumsteiger {m} [ornith.]Lesser Woodcreeper [Add to Longdo]
Buntbaumsteiger {m} [ornith.]White-striped Woodcreeper [Add to Longdo]
Souleyetbaumsteiger {m} [ornith.]Streak-headed Woodcreeper [Add to Longdo]
Fleckenbauch-Baumsteiger {m} [ornith.]Scaled Woodcreeper [Add to Longdo]
Langschnabel-Baumsteiger {m} [ornith.]Long-billed Woodcreeper [Add to Longdo]
Olivbaumsteiger {m} [ornith.]Olivaceous Woodcreeper [Add to Longdo]
Weißkehl-Baumsteiger {m} [ornith.]White-throated Woodcreeper [Add to Longdo]
Bartbaumsteiger {m} [ornith.]Moustached Woodcreeper [Add to Longdo]
Grauschnabel-Baumsteiger {m} [ornith.]Snethlage's Woodcreeper [Add to Longdo]
Riesenbaumsteiger {m} [ornith.]Great Rufous Woodcreeper [Add to Longdo]
Strichelkopf-Baumsteiger {m} [ornith.]Strong-billed Woodcreeper [Add to Longdo]
Bahiabaumsteiger {m} [ornith.]Vila Nova Woodcreeper [Add to Longdo]
Schmuckbaumsteiger {m} [ornith.]Elegant Woodcreeper [Add to Longdo]
Sternflecken-Baumsteiger {m} [ornith.]Spotted Woodcreeper [Add to Longdo]
Streifenmantel-Baumsteiger {m} [ornith.]Dusky-billed Woodcreeper [Add to Longdo]
Lachbaumsteiger {m} [ornith.]Ivory-billed Woodcreeper [Add to Longdo]
Tropfenstirnbaumsteiger {m} [ornith.]Buff-throated Woodcreeper [Add to Longdo]
Tränenbaumsteiger {m} [ornith.]Black-striped Woodcreeper [Add to Longdo]
Amazonasbaumsteiger {m} [ornith.]Zimmer's Woodcreeper [Add to Longdo]
Streifenbaumsteiger {m} [ornith.]Striped Woodcreeper [Add to Longdo]
Augenbaumsteiger {m} [ornith.]Ocellated Woodcreeper [Add to Longdo]
Rostkehl-Baumsteiger {m} [ornith.]Chestnut-rumped Woodcreeper [Add to Longdo]
Geradschnabel-Baumsteiger {m} [ornith.]Straight-billed Woodcreeper [Add to Longdo]
Spixbaumsteiger {m} [ornith.]Spix's Woodcreeper [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
つる植物;蔓植物[つるしょくぶつ, tsurushokubutsu] (n,adj-no) creeper (creeping plant); trailer (trailing plant); climber (climbing plant); vine [Add to Longdo]
ハワイ蜜吸[ハワイみつすい;ハワイミツスイ, hawai mitsusui ; hawaimitsusui] (n) (uk) Hawaiian honeycreeper [Add to Longdo]
牙海蜷[きばうみにな;キバウミニナ, kibauminina ; kibauminina] (n) (uk) mud creeper (Terebralia palustris) [Add to Longdo]
葛;蔓[かずら, kazura] (n) creeping plant; creeper [Add to Longdo]
使君子[しくんし;シクンシ, shikunshi ; shikunshi] (n) (uk) Rangoon creeper (Quisqualis indica) [Add to Longdo]
蔦蔓;蔦蘿;蔦葛[つたかずら, tsutakazura] (n) ivy and vines; creepers [Add to Longdo]
蔓性植物;つる性植物[まんせいしょくぶつ(蔓性植物);つるせいしょくぶつ, manseishokubutsu ( tsuru sei shokubutsu ); tsuruseishokubutsu] (n) creeper (plant that grows along the ground, etc. similar to a vine) [Add to Longdo]
蔓草;つる草[つるくさ, tsurukusa] (n) vine; creeper [Add to Longdo]
木走;木走り[きばしり;キバシリ, kibashiri ; kibashiri] (n) (uk) common treecreeper (species of songbird, Certhia familiaris) [Add to Longdo]
[むぐら;もぐら;うぐら, mugura ; mogura ; ugura] (n) creepers; trailing plants [Add to Longdo]
凌霄[りょうしょう, ryoushou] (n) (See 凌霄花) Chinese trumpet creeper (Campsis grandiflora) [Add to Longdo]
凌霄花[のうぜんかずら;りょうしょうか;ノウゼンカズラ, nouzenkazura ; ryoushouka ; nouzenkazura] (n) Chinese trumpet creeper (Campsis grandiflora) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 creeper
   n 1: any plant (as ivy or periwinkle) that grows by creeping
   2: a person who crawls or creeps along the ground [syn:
     {crawler}, {creeper}]
   3: any of various small insectivorous birds of the northern
     hemisphere that climb up a tree trunk supporting themselves
     on stiff tail feathers and their feet [syn: {creeper}, {tree
     creeper}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top