ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*cortege*

K AO0 R T EH1 ZH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: cortege, -cortege-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cortege(n) ขบวนแห่ศพ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cortege(คอร์'ทิจฺ) n. ขบวน,ขบวนแห่,ขบวนแห่ศพ,ขบวนผู้ติดตาม, Syn. retinue

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขบวนแห่(n) procession, See also: parade, cortege, cavalcade, Syn. ขบวน, กระบวน, Example: วัฒนธรรมล้านนายังนิยมใช้กลองหลวงเพื่อเข้าขบวนแห่หรือขบวนฟ้อน
ชักศพ(v) carry a coffin around the crematory, See also: convey a corpse for a funeral cortege, Thai Definition: ถือสายสิญจน์ที่โยงจากศพและนำศพให้เคลื่อนที่ไปยังที่เก็บ ที่ตั้ง หรือที่เผาศพ (ใช้แก่พระ)
กระบวนแห่(n) procession, See also: cortege, parade, contingents of marchers, Syn. ขบวนแห่, Example: กระบวนแห่นาคยาวเต็มถนนจนการจราจรติดขัด, Count Unit: กระบวน, ขบวน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขบวน[khabūan] (n) EN: caravan ; train ; procession ; series ; procession; line ; convoy ; row  FR: colonne [f] ; cortège [m] ; défilé [m] ; procession [f] ; caravane [f] ; convoi [m] ; file [f] ; train [m]
ขบวน[khabūan] (x) EN: [classifier : processions ; convoys ; trains]  FR: [classificateur : processions, cortèges ; convois ; trains]
ขบวนแห่[khabūanhaē] (n) EN: procession ; parade ; cortege ; cavalcade  FR: procession [f]
ขบวนแห่ศพ[khabūanhaē sop] (n, exp) EN: funeral procession  FR: cortège funèbre [m]
กระบวน[krabūan] (n) EN: procession ; parade ; cavalcade ; caravan  FR: défilé [m] ; procession [f[ ; cortège [m]
กระบวนแห่[krabūanhaē] (n) EN: procession ; cortege ; parade ; contingents of marchers

CMU English Pronouncing Dictionary
CORTEGE K AO0 R T EH1 ZH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cortege (n) kˈɔːtˈɛɪʒ (k oo1 t ei1 zh)
corteges (n) kˈɔːtˈɛɪʒɪz (k oo1 t ei1 zh i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gefolge {n}cortege [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
儀仗[ぎじょう, gijou] (n) cortege; guard [Add to Longdo]
鹵簿[ろぼ, robo] (n) Imperial cortege (procession) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cortege
   n 1: a funeral procession
   2: the group following and attending to some important person
     [syn: {cortege}, {retinue}, {suite}, {entourage}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top