ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*convalescence*

K AA2 N V AH0 L EH1 S AH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: convalescence, -convalescence-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
convalescence(n) การพักฟื้น, See also: การฟื้นจากไข้, Syn. recovery, recuperation
convalescence(n) ระยะพักฟื้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
convalescence(คอน วะเลส'เซินซฺ) n. การพักฟื้น,การฟื้นจากไข้,ระยะพักฟื้น

English-Thai: Nontri Dictionary
convalescence(n) การพักฟื้น,การฟื้นไข้,การกลับคืนดี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
serum, convalescence; serum, convalescent; serum, convalescents'เซรุ่มระยะฟื้นโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
serum, convalescent; serum, convalescence; serum, convalescents'เซรุ่มระยะฟื้นโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
serum, convalescents'; serum, convalescence; serum, convalescentเซรุ่มระยะฟื้นโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
convalescenceการพักฟื้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
convalescence serum; serum, convalescent; serum, convalescents'เซรุ่มระยะฟื้นโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
convalescent serum; serum, convalescence; serum, convalescents'เซรุ่มระยะฟื้นโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
convalescents' serum; serum, convalescence; serum, convalescentเซรุ่มระยะฟื้นโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Convalescenceการพักฟื้น,มีเชื้อโรคอยู่แต่ไม่มีอาการ [การแพทย์]
Convalescence Stageระยะพักฟื้น [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การฟื้นตัว(n) recovery, See also: recuperation, convalescence, revival, resurgence, regaining of consciousness, restoration, , Syn. การฟื้นฟูสภาพ, Example: คณะรัฐมนตรีนำนโยบายการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจมาใช้ตั้งแต่ต้นปี 2543

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พักฟื้น[phakfeūn] (v) EN: recuperate ; recover ; convalesce  FR: récupérer ; relever de maladie ; être en convalescence

CMU English Pronouncing Dictionary
CONVALESCENCE K AA2 N V AH0 L EH1 S AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
convalescence (n) kˌɒnvəlˈɛsns (k o2 n v @ l e1 s n s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
疗养[liáo yǎng, ㄌㄧㄠˊ ㄧㄤˇ, / ] to get well; to heal; to recuperate; to convalesce; convalescence; to nurse, #27,520 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erholungsurlaub {m}; Erholungsaufenthalt {m}holiday; holiday for convalescence [Add to Longdo]
Rekonvaleszenz {m} [med.]convalescence [Add to Longdo]
Rekonvaleszenz {f}; Genesung {f}; Erholung {f} [med.]convalescence [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
回復(P);快復;恢復[かいふく, kaifuku] (n,vs) (1) (回復, 恢復 only) restoration; rehabilitation; recovery; return; replevin; improvement; (2) (esp. 快復) recovery (from an illness); recuperation; convalescence; (P) [Add to Longdo]
回復期[かいふくき, kaifukuki] (n) convalescence [Add to Longdo]
快方[かいほう, kaihou] (n) convalescence [Add to Longdo]
快癒[かいゆ, kaiyu] (n,vs) recovery; convalescence [Add to Longdo]
病み上がり[やみあがり, yamiagari] (n,adj-no) convalescence [Add to Longdo]
病後[びょうご, byougo] (n-adv,n-t) convalescence [Add to Longdo]
平癒[へいゆ, heiyu] (n,vs) recovery; convalescence [Add to Longdo]
予後[よご, yogo] (n,adj-no) prognosis; aftereffects; recuperation; convalescence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  convalescence
      n 1: gradual healing (through rest) after sickness or injury
           [syn: {convalescence}, {recuperation}, {recovery}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top