ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*continued fraction*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: continued fraction, -continued fraction-
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
continued fractionเศษส่วนต่อเนื่อง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Continued fractionเศษส่วนต่อเนื่อง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kettenbruch {m} [math.]continued fraction [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
連分数[れんぶんすう, renbunsuu] (n) continued fraction [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
連分数[れんぶんすう, renbunsuu] continued fraction [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 continued fraction
   n 1: a fraction whose numerator is an integer and whose
      denominator is an integer plus a fraction whose numerator
      is an integer and whose denominator is an integer plus a
      fraction and so on

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top