ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*conscription*

K AH0 N S K R IH1 P SH AH0 N   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: conscription, -conscription-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conscription(n) การเกณฑ์ทหาร, Syn. draft, muster

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conscription(คันสริพทฺ'เชิน) n. การเกณฑ์ทหาร,การเกณฑ์, See also: conscriptionist n. ดูconscription, Syn. draft

English-Thai: Nontri Dictionary
conscription(n) การเกณฑ์ทหาร,การเกณฑ์แรงงาน,การระดมพล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
military conscription listรายชื่อผู้ถูกเกณฑ์ทหาร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
conscriptionการเกณฑ์ทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
conscriptionการเกณฑ์ทหาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Clerk of Conscription Unit(n) เสมียนหน่วยสัสดี

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สารบาญชี(n) conscription, Thai Definition: การจัดวิธีเกณฑ์คนเข้ารับราชการฝ่ายทหารและพลเรือนในสมัยโบราณตั้งเป็นกรม เรียกว่า กรมพระสุรัสวดี คือ สัสดี ปัจจุบันนี้
หมายเกณฑ์(n) conscription notice, Syn. ใบแจ้ง, หมายเรียก, หมาย, หมายเรียกตัว, Example: เมื่ออายุ 18 ปีเด็กชายไทยต้องไปรับหมายเกณฑ์และเมื่ออายุ 21 ปีก็ต้องเกณฑ์ทหาร, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: หนังสือสั่งเกณฑ์ ซึ่งเจ้าพนักงานปกครองท้องที่ออกไปถึงผู้ถูกเกณฑ์แรงงาน หรือเจ้าของ หรือผู้ครอบครองทรัพย์สินที่ถูกเกณฑ์, Notes: (กฎหมาย)
การเกณฑ์ทหาร(n) conscription for army service, Example: การเกณฑ์ทหารมีเป็นประจำทุกปี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาณาบริเวณ[ānābøriwēn] (n) EN: territory ; area ; region  FR: circonscription [f] ; territoire [m]
เกณฑ์ทหาร[kēn thahān] (n) EN: conscription ; draft (Am.)  FR: conscription [f]
เขต[khēt] (n) EN: administrative district of Bangkok ; Bangkok constituency  FR: circonscription de Bangkok [f] ; division administrative de Bangkok [m] ; arrondissement de Bangkok [m]
เขต[khēt] (n) EN: constituency ; district (Am.) ; ward  FR: arrondissement [m] ; circonscription électorale [f] ; canton électoral (Belg.) [m]
เขตเลือกตั้ง[khēt leūaktang] (n, exp) EN: constituency  FR: circonscription électorale [f] ; canton électoral [m] (Belg., Sui.)
แขวง[khwaēng] (n) EN: precinct ; district ; jurisdiction ; prefecture ; Bangkok subdistrict  FR: district [m] ; circonscription administrative [f] ; sous-district de Bangkok [m]
หมายเกณฑ์[māikēn] (n, exp) EN: conscription notice ; call-up order ; draft order
หมายเรียกตัว[māirīek tūa] (n, exp) EN: conscription notice
มณฑล[monthon] (n) EN: administration area ; former administrative unit  FR: division administrative (d'un territoire) [f] ; circonscription [f]
สารบาญชี[sārabānchī] (n) EN: conscription

CMU English Pronouncing Dictionary
CONSCRIPTION K AH0 N S K R IH1 P SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conscription (n) kˈənskrˈɪpʃən (k @1 n s k r i1 p sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aushebung {f}conscription [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
皆兵[かいへい, kaihei] (n) universal conscription [Add to Longdo]
皆兵制度[かいへいせいど, kaiheiseido] (n) system of universal conscription [Add to Longdo]
血税[けつぜい, ketsuzei] (n) heavy taxation; conscription [Add to Longdo]
国民皆兵[こくみんかいへい, kokuminkaihei] (n) universal conscription [Add to Longdo]
壮丁[そうてい, soutei] (n) youth; young man who has reached adulthood (conscription age) [Add to Longdo]
徴兵[ちょうへい, chouhei] (n,vs) conscription; recruitment; enlistment; (P) [Add to Longdo]
徴兵検査[ちょうへいけんさ, chouheikensa] (n) physical examination (given at conscription) [Add to Longdo]
徴兵制[ちょうへいせい, chouheisei] (n) conscription [Add to Longdo]
徴兵制度[ちょうへいせいど, chouheiseido] (n) conscription; draft system; draught system [Add to Longdo]
兵役[へいえき, heieki] (n) military service; conscription; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  conscription
      n 1: compulsory military service [syn: {conscription}, {muster},
           {draft}, {selective service}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top