ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*collier*

K AA1 L Y ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: collier, -collier-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
collier(n) คนขุดถ่านหิน, Syn. coal miner
collier(n) เรือขนถ่านหิน
colliery(n) เหมืองถ่านหิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
collier(คอล'เยอะ) n. เรือบรรทุกถ่านหิน,คนงานถ่านหิน,คนขายถ่านหิน
colliery(คลอ'ยะรี) n. เหมืองถ่านหิน

English-Thai: Nontri Dictionary
collier(n) คนงานถ่านหิน,คนขุดถ่านหิน,คนขายถ่านหิน,เรือบรรทุกถ่านหิน
colliery(n) เหมืองถ่านหิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลูกประคำ[lūk prakham] (n) EN: rosary ; necklace of sacred beads ; large beads  FR: chapelet [m] ; rosaire [m] ; collier de perles sacrées [m]
มาลา[mālā] (n) EN: necklace  FR: collier [m]
นกหัวโตขาดำ[nok hūa tō khā dam] (n, exp) EN: Kentish Plover  FR: Pluvier à collier interrompu [m] ; Gravelot à collier interrompu [m] ; Gravelot pattenoire [m] ; Gravelot de Kent [m] ; Pluvier de Kent [m] ; Pluvier à poitrine blanche [m]
นกหัวโตขาสีส้ม[nok hūa tō khā sī som] (n, exp) EN: Common Ringed Plover  FR: Pluvier grand-gravelot [m] ; Grand Gravelot [m] ; Pluvier à collier [m] ; Grand Gravelot à collier [m] ; Pluvier rebaudet [m]
นกหัวโตเล็กขาเหลือง[nok hūa tō lēk khā leūang] (n, exp) EN: Little Ringed Plover  FR: Pluvier petit-gravelot [m] ; Petit Gravelot [m] ; Pluvier gravelot [m] ; Petit Gravelot à collier [m]
นกฮูก[nok hūk] (n, exp) EN: Collared Scops-Owl  FR: Petit-duc à collier [m] ; Petit-duc des Indes [m]
นกอีแพรดแถบอกดำ[nok ī-phraēt thaēp ok dam] (n, exp) EN: Pied Fantail  FR: Rhipidure pie [m] ; Rhipidure à collier ; Rhipidure malaise
นกจาบปีกอ่อนหัวเทา[nok jāp pīk øn hūa thao] (n, exp) EN: Chestnut-eared Bunting  FR: Bruant à oreillons [m] ; Bruant à demi-collier [m] ; Bruant à oreillons marron [m] ; Bruant à poitrine noire [m]
นกแก้วคอแหวนสีกุหลาบ[nok kaēo khø waēn sī kulāp] (n, exp) EN: Rose-ringed Parakeet  FR: Perruche à collier [f] ; Perruche verte à collier [f] ; Perruche de Kramer [f] ; Cateau
นกกะรางสร้อยคอเล็ก[nok karāng søi khø lek] (n, exp) EN: Lesser Necklaced Laughingthrush  FR: Garrulaxe à collier [m] ; Garrulax à demi-collier [m] ; Petit Garrulaxe à collier [m]
นกกะรางสร้อยคอใหญ่[nok karāng søi khø yai] (n, exp) EN: Greater Necklaced Laughingthrush  FR: Garrulaxe à plastron [m] ; Garrulax à bandeau [m] ; Garrulaxe à collier [m] ; Garrulaxe à poitrine noire [m]
นกคัคคูหงอน[nok khakkhū ngøn] (n, exp) EN: Chestnut-winged Cuckoo  FR: Coucou à collier [m] ; Coucou à ailes marron [m] ; Coucou de Coromandel [m]
นกเค้าแคระ[nok khao khrae] (n, exp) EN: Collared Owlet  FR: Chevêchette à collier [f]
นกเค้ากู่[nok khao kū] (n, exp) EN: Collared Scops-Owl ; Indian Scops-owl  FR: Petit-duc à collier [m] ; Petit-duc des Indes [m]
นกขุนแผนหัวดำ[nok khun phaēn hūa dam] (n, exp) EN: Diard's Trogon  FR: Trogon de Diard [m] ; Couroucou de Diard [m] ; Couroucou à collier rose [m]
นกกินแมลงอกเหลือง[nok kin malaēngok leūang] (n, exp) EN: Striped Tit Babbler  FR: Timalie à gorge striée [f] ; Burong à collier [m] ; Timalie mésangée [f]
นกกินเปี้ยว[nok kin pīo] (n, exp) EN: Collared Kingfisher  FR: Martin-chasseur à collier blanc [m]
นกกระติ๊ดใหญ่สร้อยคอเหลือง[nok kratit yai søikhø leūang] (n, exp) EN: Collared Grosbeak  FR: Gros-bec voisin [m] ; Gros-bec à collier [m]
นกกรีดน้ำ[nok krīt nām] (n, exp) EN: Indian Skimmer  FR: Bec-en ciseaux à collier [m]
นกนางนวลแกลบคิ้วขาว[nok nāng-nūan klaēp khiu khāo] (n, exp) EN: Bridled Tern  FR: Sterne bridée [f] ; Sterne à collier [f] ; Petite Sterne brune [f]
นกปากนกแก้วอกลาย[nok pāk nok kaēo ok lāi] (n, exp) EN: Spot-breasted Parrotbill  FR: Paradoxornis fléché [m] ; Paradoxornis à collier tacheté [m]
นกพญาปากกว้างเล็ก[nok phayā pāk kwāng lek] (n, exp) EN: Black-and-Yellow Broadbill  FR: Eurylaime à capuchon [m] ; Eurylaime à collier [m]
นกพลิกหิน[nok phlik hin] (n, exp) EN: Ruddy Turnstone  FR: Tournepierre à collier [m] ; Tournepierre roux [m] ; Tourne-pierre interprète [m]
นกโพระดกหนวดแดง[nok phōradok nūat daēng] (n, exp) EN: Fire-tufted Barbet  FR: Barbu à collier [m]
นกภูหงอนวงตาขาว[nok phū ngøn wong tā khāo] (n, exp) EN: Whiskered Yuhina  FR: Yuhina à cou roux [f] ; Yuhina à collier jaune [f] ; Yuhina à nuque jaune [f]
นกเปล้าอกสีม่วงน้ำตาล[nok plao ok sī mūang nāmtān] (n, exp) EN: Orange-breasted Green Pigeon  FR: Colombar à double collier [m] ; Pigeon colombar à double collier [m]
ปลอกคอ[pløkkhø] (n) EN: collar ; dog collar  FR: collier [m]
สาย[sāi] (n) EN: [classifier : roads ; canals, waterways ; belts ; necklaces ; ropes ; airlines]  FR: [classificateur : routes ; canaux, cours d'eau ; ceintures ; colliers ; cordes ; companies aériennes]
สายสร้อย[sāisøi] (n) EN: necklace ; ornamental chain  FR: collier [m]
สร้อย[søi] (n) EN: necklace ; ornamental chain  FR: collier [m]
สร้อยคอ[søikhø] (n) EN: necklace  FR: collier [m]
เหยี่ยวแมลงปอขาแดง[yīo malaēng pø khā daēng] (n, exp) EN: Collared Falconet  FR: Fauconnet à collier [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
COLLIER K AA1 L Y ER0
COLLIERS K AA1 L Y ER0 Z
COLLIER'S K AA1 L Y ER0 Z
NICOLLIER N IH0 K OW1 L Y ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
collier (n) kˈɒlɪəʳr (k o1 l i@ r)
colliers (n) kˈɒlɪəʳz (k o1 l i@ z)
colliery (n) kˈɒljəriː (k o1 l y @ r ii)
collieries (n) kˈɒljərɪz (k o1 l y @ r i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
脏煤[zāng méi, ㄗㄤ ㄇㄟˊ, / ] dirty coal; muck (from a colliery) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bergmann {m} | Bergleute {pl}collier | colliers [Add to Longdo]
Bergwerk {n}colliery [Add to Longdo]
Kohlenarbeiter {m}collier [Add to Longdo]
Kohlenbergwerk {n}; Kohlengrube {f} | Kohlebergwerke {pl}; Kohlengruben {pl}colliery | collieries [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  collier
      n 1: someone who works in a coal mine [syn: {coal miner},
           {collier}, {pitman}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top