ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*chunky*

CH AH1 NG K IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: chunky, -chunky-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chunky(adj) หนาและสั้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chunky(ชัง'คี) adj. มะขามข้อเดียว,อ้วนเตี้ย,แข็งแรงล่ำสัน, See also: chumkily adv. ดูchunky

CMU English Pronouncing Dictionary
CHUNKY CH AH1 NG K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chunky (j) tʃˈʌŋkiː (ch uh1 ng k ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
空也餅[くうやもち, kuuyamochi] (n) (See 餅・もち,餡) chunky mochi made with half-polished rice, stuffed with red bean paste [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chunky
   adj 1: like or containing small sticky lumps; "the dumplings
       were chunky pieces of uncooked dough" [syn: {chunky},
       {lumpy}]
   2: short and thick; as e.g. having short legs and heavy
     musculature; "some people seem born to be square and chunky";
     "a dumpy little dumpling of a woman"; "dachshunds are long
     lowset dogs with drooping ears"; "a little church with a
     squat tower"; "a squatty red smokestack"; "a stumpy ungainly
     figure" [syn: {chunky}, {dumpy}, {low-set}, {squat},
     {squatty}, {stumpy}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top