ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*chauffeur*

SH OW0 F ER1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: chauffeur, -chauffeur-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chauffeur(vt) ขับรถให้, Syn. drive around
chauffeur(n) คนขับรถยนต์, See also: โชเฟอร์, Syn. cabdriver, driver, licensed operator

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chauffeur(โช'เฟอะ,โชเฟอ') {chauffeured,chauffeuring,chauffeurs} n.คนขับรถแท็กซี่ -vt.,vi. ขับรถแท๊กซี่

English-Thai: Nontri Dictionary
chauffeur(n) คนขับรถ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chauffeurA chauffeur sat in front.
chauffeurThe chauffeur will be on duty after 3 o'clock.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนขับรถ(n) driver, See also: chauffeur, Syn. คนขับ, Example: ประชาชนในเมืองหลวงต้องฝากชีวิตไว้กับคนขับรถขององค์การขนส่งมวลชน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ทำหน้าที่บังคับรถให้เคลื่อนที่ไป
คนรถ(n) driver, See also: chauffeur, Syn. คนขับรถ, Example: หน้าทำเนียบจะมีคนรถมาจอดรถนอนรอเจ้านายกันเป็นแถว, Count Unit: คน
นักขับรถ(n) driver, See also: chauffeur, motorist, Count Unit: คน
พขร.(n) chauffeur, See also: driver, Syn. พนักงานขับรถ
พนักงานขับรถ(n) chauffeur, See also: driver, Example: บริษัทโตโยต้ารับสมัครพนักงานขับรถ เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี และรู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ เป็นอย่างดี, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการขับรถ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โชเฟอร์[chōfoē] (n) EN: chauffeur (inf.); driver (inf.)  FR: chauffeur (inf.) [m]
โชเฟอร์สิบล้อ =โชเฟอร์ 10 ล้อ[chōfoē sip lø] (n, exp) FR: chauffeur de poids lourd [m]
คนขับรถ[khonkhaprot] (n) EN: driver (vehicle)  FR: conducteur [m] ; conductrice [f] ; chauffeur [m]
ผู้ขับ[phū khap] (n, exp) EN: driver ; chauffeur   FR: conducteur [m] ; chauffeur [m]
ผู้ขับขี่[phū khapkhī] (n, exp) EN: driver ; chauffeur  FR: conducteur [m] ; chauffeur [m]
สารถี[sārathī] (n) EN: hired driver ; coachman ; chauffeur  FR: chauffeur [m] ; charretier [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHAUFFEUR SH OW0 F ER1
CHAUFFEUR SH OW1 F ER0
CHAUFFEURS SH OW0 F ER1 Z
CHAUFFEURS SH OW1 F ER0 Z
CHAUFFEUR'S SH OW0 F ER1 Z
CHAUFFEUR'S SH OW1 F ER0 Z
CHAUFFEURED SH OW0 F ER1 D
CHAUFFEURED SH OW1 F ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chauffeur (n) ʃˈoufər (sh ou1 f @ r)
chauffeurs (n) ʃˈoufəz (sh ou1 f @ z)
chauffeured (n) ʃoufˈɜːʳrd (sh ou f @@1 r d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
司机[sī jī, ㄙ ㄐㄧ, / ] chauffeur; driver, #1,884 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Chauffeur {m}chauffeur [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
chauffeur(n) คบขับรถ, พนักงานขับรถ
chauffeur de poids lourd(n) คนขับรถบรรทุก
chauffeur de taxi(n) พนักงานขับรถแท็กซี่

Japanese-English: EDICT Dictionary
運ちゃん[うんちゃん, unchan] (n) (sl) driver; chauffeur [Add to Longdo]
運転手[うんてんしゅ, untenshu] (n) driver; chauffeur; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chauffeur
   n 1: a man paid to drive a privately owned car
   v 1: drive someone in a vehicle [syn: {drive around},
      {chauffeur}]

Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top