ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*chaos*

K EY1 AA0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: chaos, -chaos-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chaos(n) ความยุ่งเหยิง, See also: ความสับสน, Syn. confusion, disorder

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chaos(เค'ออส) n. ความอลหม่าน,ความสับสนวุ่นวาย,ความไม่มีระเบียบ, Syn. disarray

English-Thai: Nontri Dictionary
chaos(n) ความสับสนวุ่นวาย,ความยุ่งเหยิง,ความโกลาหล,กลียุค

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
chaosภาวะยุ่งเหยิง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
chaosความอลวน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
chaos theoryทฤษฎีความอลวน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chaosIf I wasn't here this office would be in chaos in three days.
chaosBut my mind is still in chaos and...
chaosThere will be chaos unless we all adhere to the rules.
chaosThe entire theater turned to chaos when somebody cried "Fire!".
chaosThe street was in utter chaos.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระส่ำระสาย(v) be disorganized, See also: be disordered, be in a state of unrest, be in a state of chaos, be in a sate of disunity, , Syn. เสียกระบวน, Example: หากปล่อยการณ์ให้เป็นไปเช่นนี้ บ้านเมืองจะต้องระส่ำระสายเป็นแน่, Thai Definition: วุ่นวาย ไม่รู้จะทำอย่างไร
ความอลเวง(n) tumult, See also: turmoil, uproar, chaos, confusion, Syn. ความสับสนวุ่นวาย, ความวุ่นวาย, ความไม่เป็นระเบียบ
ความทุลักทุเล(n) tangle, See also: disorderliness, confusion, chaos, Syn. ความยากลำบาก, Example: เขาขับรถมาตามถนนดินลูกรังด้วยความทุลักทุเล, Thai Definition: อาการที่เป็นไปอย่างขลุกขลัก ยุ่งยาก วุ่นวาย ไม่เป็นระเบียบ
ความระส่ำระสาย(n) disorganization, See also: turbulence, turmoil, unrest, state of chaos, disorder, confusion, riot, disarray, Syn. ความสับสน, ความไม่เป็นระเบียบ, ความวุ่นวาย, Example: การวางมือของหัวหน้าพรรคสร้างความระส่ำระสายให้กับบรรดาลูกพรรค
ความโกลาหล(n) confusion, See also: commotion, uproar, disorder, upheaval, tumult, chaos, Syn. ความวุ่นวาย, ความปั่นป่วน, Ant. ความสงบ, ความเงียบสงบ, Example: เมืองฮิโรชิมาอยู่ในความโกลาหลหลังจากถูกทำลายด้วยลูกระเบิดปรมาณู
ความไม่มีระเบียบ(n) disorder, See also: confusion, riot, turmoil, chaos, jumble, Syn. ความยุ่งเหยิง, ความไม่เป็นระเบียบ, Ant. ความสงบ, ความสงบสุข, ความสงบเรียบร้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความโกลาหล[khwām kōlahon] (n) EN: confusion ; chaos ; anarchy  FR: chaos [m] ; confusion [f] ; anarchie [f]
ความอลวน[khwām onlawon] (n) EN: chaos  FR: chaos [m]
ทฤษฎีความโกลาหล[thritsadī khwām kōlahon] (n, exp) EN: chaos theory
ทฤษฎีความอลวน[thritsadī khwām onlawon] (n, exp) EN: chaos theory
ทฤษฎีไร้ระเบียบ[thritsadī rai rabīep] (n, exp) EN: chaos theory

CMU English Pronouncing Dictionary
CHAOS K EY1 AA0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chaos (n) kˈɛɪɒs (k ei1 o s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
混乱[hùn luàn, ㄏㄨㄣˋ ㄌㄨㄢˋ, / ] confusion; chaos, #4,103 [Add to Longdo]
紊乱[wěn luàn, ㄨㄣˇ ㄌㄨㄢˋ, / ] disorder; chaos, #10,300 [Add to Longdo]
乱世[luàn shì, ㄌㄨㄢˋ ㄕˋ, / ] the world in chaos; troubled times; (in Buddhism) the mortal world, #11,627 [Add to Longdo]
凌乱[líng luàn, ㄌㄧㄥˊ ㄌㄨㄢˋ, / ] chaos, #11,753 [Add to Longdo]
混沌[hùn dùn, ㄏㄨㄣˋ ㄉㄨㄣˋ, ] primal chaos; formless mass before creation in Chinese mythology; muddled; innocent as a baby, #14,118 [Add to Longdo]
战乱[zhàn luàn, ㄓㄢˋ ㄌㄨㄢˋ, / ] chaos of war, #21,800 [Add to Longdo]
拨乱反正[bō luàn fǎn zhèng, ㄅㄛ ㄌㄨㄢˋ ㄈㄢˇ ㄓㄥˋ, / ] bring order out of chaos; set to rights things which have been thrown into disorder, #39,899 [Add to Longdo]
乱象[luàn xiàng, ㄌㄨㄢˋ ㄒㄧㄤˋ, / ] chaos; madness, #41,961 [Add to Longdo]
兵荒马乱[bīng huāng mǎ luàn, ㄅㄧㄥ ㄏㄨㄤ ㄇㄚˇ ㄌㄨㄢˋ, / ] turmoil and chaos of war, #57,654 [Add to Longdo]
浊世[zhuó shì, ㄓㄨㄛˊ ㄕˋ, / ] the world in chaos; troubled times; (in Buddhism) the mortal world, #91,938 [Add to Longdo]
混沌学[hùn dùn xué, ㄏㄨㄣˋ ㄉㄨㄣˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] chaos theory (math.) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Chaos {n}; Durcheinander {n}chaos [Add to Longdo]
Chaos {n}; chaotische Zuständeshambles [Add to Longdo]
Chaos {n}mayhem [Add to Longdo]
Schlamassel {n}; Chaos {n}snafu [coll.] [Am.] [Add to Longdo]
Tohuwabohu {n}chaos [Add to Longdo]
Verkehrschaos {n}traffic chaos [Add to Longdo]
Verwüstung {f}; Chaos {n}havoc [Add to Longdo]
Ein schönes Chaos!A glorious mess! [Add to Longdo]
CCC : Chaos Computer ClubCCC : Chaos Computer Club [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごちゃ混ぜ[ごちゃまぜ, gochamaze] (n,adj-na) mess; jumble; muddle; chaos [Add to Longdo]
カオス理論[カオスりろん, kaosu riron] (n) chaos theory [Add to Longdo]
バタフライ効果[バタフライこうか, batafurai kouka] (n) butterfly effect (chaos theory) [Add to Longdo]
学級崩壊[がっきゅうほうかい, gakkyuuhoukai] (n) class disruption (e.g. due to discipline problems); classroom chaos [Add to Longdo]
混濁;溷濁[こんだく, kondaku] (n,vs) (1) muddiness; turbidity; opacity; (2) (See 混乱) disorder; chaos [Add to Longdo]
混迷[こんめい, konmei] (n,vs) turmoil; chaos; confusion; (P) [Add to Longdo]
混乱[こんらん, konran] (n,vs) disorder; chaos; confusion; mayhem; (P) [Add to Longdo]
治乱[ちらん, chiran] (exp) (whether at) peace or at war; in peacetime and at war; order and chaos [Add to Longdo]
大混乱[だいこんらん, daikonran] (n) chaos; turmoil; pandemonium; havoc [Add to Longdo]
無秩序[むちつじょ, muchitsujo] (adj-na,n) disorder; chaos; confusion; (P) [Add to Longdo]
滅法[めっぽう, meppou] (adj-na,adv,n) extraordinary; absurd; very; in chaos; incoherent [Add to Longdo]
滅裂[めつれつ, metsuretsu] (adj-na,n) in chaos; incoherent [Add to Longdo]
乱れる(P);紊れる[みだれる, midareru] (v1,vi) (1) to be disordered; to be disarranged; to be disarrayed; to be disheveled; to be dishevelled; (2) to be discomposed; to be upset; to get confused; to be disturbed; (3) to lapse into chaos (due to war, etc.); (P) [Add to Longdo]
乱麻[らんま, ranma] (n) anarchy; chaos [Add to Longdo]
乱脈[らんみゃく, ranmyaku] (adj-na,n) disorder; confusion; chaos [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
無秩序[むちつじょ, muchitsujo] Unordnung, Verwirrung, Chaos, Anarchie [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chaos
   n 1: a state of extreme confusion and disorder [syn: {chaos},
      {pandemonium}, {bedlam}, {topsy-turvydom}, {topsy-
      turvyness}]
   2: the formless and disordered state of matter before the
     creation of the cosmos
   3: (Greek mythology) the most ancient of gods; the
     personification of the infinity of space preceding creation
     of the universe
   4: (physics) a dynamical system that is extremely sensitive to
     its initial conditions

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top