ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*cerate*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: cerate, -cerate-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lacerate(vt) ฉีกขาด, Syn. mangle, tear
macerate(vi) เปื่อย, See also: ยุ่ย, Syn. macerate, marinate
macerate(vt) ทำให้เปื่อย, See also: ทำให้ยุ่ย, เคี่ยวจนเปื่อย, Syn. steep
ulcerate(vi) เกิดแผลเปื่อย
ulcerate(vt) ทำให้เกิดแผลเปื่อย, Syn. fester
macerater(n) คนหรือสิ่งที่ทำให้เปื่อยยุ่ย
eviscerate(vt) เอาส่วนสำคัญออก, See also: เอาส่วนที่จำเป็นออกมา
eviscerate(vt) เอาอวัยวะภายในของคนหรือสัตว์ออกมา, See also: เอาเครื่องในของคนหรือสัตว์ออกมา, Syn. disembowel
incarcerate(vt) ขังคุก (คำทางการ), See also: กักขัง, จองจำ, Syn. confine, imprison, jail
incarcerate in(phrv) จำคุก, See also: กักขัง, คุมขัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cancerate(แคน'เซอเรท) vt. กลายเป็นมะเร็ง
ceraten. ขี้ผึ้ง
eviscerate(อีวีส'เซอเรท) vt. เอาไส้พุงออก,เอาไส้ในออก,เอาส่วนสำคัญออก. adj. สิ่งภายในโผล่ออกมา., See also: evisceration n. ดูeviscerate eviscerator n. ดูeviscerate
incarcerate(อินคาร์' เซอเรท) vi. จำคุก, กักขัง, คุมขัง. -adj. ถูกจำคุก, ถูกคุมขัง., See also: incarceration n., Syn. imprison, jail
lacerate(แลส'เซอเรท) vt. ฉีกขาด,ทำให้เสียรูปร่าง,ทรมานจิตใจ,ทำให้ทุกข์ใจ., See also: lacerability n. ดูlacerate lacerable adj. ดูlacerate lacerative adj. ดูlacerate, Syn. mangled
macerate(แมส'เซอเรท) vt. แช่ยุ่ย,ทำให้ยุ่ย,ทำให้บาง., See also: macerater n. macerator n. macerative adj. maceration n.
ulcerate(อัล'ซะเรท) vi. เกิดแผลเปื่อย,กลายเป็นแผลเปื่อย. vt. ทำให้เกิดแผลเปื่อย., See also: ulceration n.

English-Thai: Nontri Dictionary
lacerate(vt) ฉีกขาด,ทำให้ถลอก,ทำให้เสียรูปร่าง
macerate(vt) ทำให้ยุ่ย,ทำให้เปื่อยยุ่ย
ulcerate(vi) เป็นแผล,มีแผล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
placenta, incarcerated; placenta, retainedรกค้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
placenta, retained; placenta, incarceratedรกค้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lacerateแหว่ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
lacerated woundบาดแผลฉีกขาด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
retained placenta; placenta, incarceratedรกค้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acerate; aceroseคล้ายรูปเข็ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
acerose; acerateคล้ายรูปเข็ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cerateขี้ผึ้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
incarcerated๑. -ถูกขัง๒. -ถูกรัด๓. -ติดคา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
incarcerated placenta; placenta, retainedรกค้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ulcerateเกิดแผลเปื่อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wound, laceratedบาดแผลฉีกขาด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Galen's Cerateกาเลนซีเลท [การแพทย์]
Impetigo Contagiosa, Ulceratedโรคอิมเพคติโกคอนทาจิโอซาที่เป็นแผลลึก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cerateThe bill was eviscerated before being passed by the legislature.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คุมขัง(v) imprison, See also: jail, incarcerate, detain, Syn. ขัง, จองจำ, กักขัง, Ant. ปล่อย, Example: พัสดีคุมขังนายพลที่ตกเป็นผู้ต้องหาไว้ในห้องพิเศษ
ติดคุก(v) imprison, See also: incarcerate, jail, gaol, go to prison, Syn. ติดตะราง, เข้าคุก, Example: เขาติดคุกมาเป็นเวลา 15 ปี เดือนหน้าเขาก็จะพ้นโทษแล้ว, Thai Definition: ได้รับโทษให้อยู่ในที่คุมขังนักโทษ เพราะกระทำความผิดตามกฎหมาย
ทรงเจ้าเข้าผี(v) sorcerer's dance to exorcise evil spirits, See also: invoke, raise the spirits of the dead, be possessed by a spirit, be incarcerated with spir, Syn. ลงผี, เข้าผี, Example: คนไทยเรายอมรับความเชื่อจากลัทธิอื่นๆ เพื่อนำตนให้พ้นจากความทุกข์ทรมานด้วยวิธีการง่ายๆ เช่น บูชาต้นไม้ นับถือผีสางนางไม้ ทรงเจ้าเข้าผี เป็นต้น, Thai Definition: ทำให้เทพารักษ์หรือผีเข้าทรง
ทรงเจ้า(v) to be incarcerated with spirits, See also: perform a ceremony of a ceremony spiritual incarcerated, to be possessed by spirits, sorce, Example: เธอไปทรงเจ้า เพื่อให้ทราบว่าจะมีบุตรเป็นชายหรือหญิง, Thai Definition: ทำพิธีเชิญเจ้าเข้าสิงคนทรง
ชำแหละ(v) cut open, See also: eviscerate, disembowel, flense, butcher, dissect, slice, Syn. เชือด, เฉือน, แล่, Example: ฆาตกรชำแหละศพยัดใส่กระสอบแล้วทิ้งลงไปในแม่น้ำ
คว้าน(v) core, See also: gut, eviscerate, disembowel, Syn. ควัก, แขวะ, Example: สัตวแพทย์กำลังคว้านไส้หมูให้ดูเป็นตัวอย่าง, Thai Definition: เอาสิ่งมีคมแหวะให้กว้าง, แหวะให้เป็นช่องเพื่อเอาส่วนข้างในออก
ดองยา(v) put the macerated drugs tied in a bag and soaked in brandy or wine, Example: เขาดองยาไว้ขาย, Thai Definition: แช่เครื่องยาไว้ในของเหลวมีเหล้าเป็นต้น
จำคุก(v) imprison, See also: jail, restrain, incarcerate, Syn. ติดคุก, Ant. ปลดปล่อย, Example: ผู้พิพากษาวอลช์พิพากษาโทษคาโปนสถานหนัก โดยให้จำคุกไว้ 1 ปี, Thai Definition: ลงโทษด้วยวิธีขัง
จองจำ(v) imprison, See also: incarcerate, jail, confine, Syn. จำจอง, Ant. ปลดปล่อย, ปล่อย, Example: นักโทษผู้ก่อการร้ายมุสลิมที่ถูกจองจำอยู่ในยุโรปมีอยู่กว่าสิบคน, Thai Definition: ใส่ตรวนหรือเครื่องพันธนาการขังไว้ในคุกในตาราง
กักขัง(v) detain, See also: hold in custody, detain under custody, confine, imprison, incarcerate, Syn. ขัง, Ant. ปล่อย, Example: กรมราชทัณฑ์กักขังนักโทษประหารชีวิตไว้ในแดนห้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำแหละ[chamlae] (v) EN: cut open ; eviscerate ; disembowel ; slice ; dissect ; analyse  FR: éviscérer ; éventrer ; disséquer ; dépecer ; analyser
ดองยา[døngyā] (v, exp) EN: macerate herbs in alcohol
จำคุก[jamkhuk] (v) EN: imprison ; jail ; restrain ; incarcerate  FR: emprisonner ; incarcérer ; écrouer
กักขัง[kakkhang] (v) EN: imprison ; detain ; hold in custody ; detain under custody ; take into custody ; confine ; imprison ; incarcerate ; take into custody  FR: écrouer ; emprisonner ; incarcérer ; séquestrer ; cloîtrer ; boucler (fam.) ; interner ; jeter en prison
ขัง[khang] (v) EN: hold ; confine ; shut up ; shut in ; imprison ; incarcerate ; cage ; lock up  FR: enfermer ; incarcérer ; confiner
คว้านไส้[khwān sai] (v, exp) EN: eviscerate ; disembowel ; gut  FR: éviscérer
คว้านท้อง[khwān thøng] (v, exp) EN: eviscerate ; disembowel ; gut  FR: éviscérer
ทรงเจ้า[songjao = songjāo] (v) EN: be incarcerated with spirits ; perform a ceremony of a ceremony spiritual incarcerated ; to be possessed by spirits ; sorcerer's dance to exorcise evil spirits

CMU English Pronouncing Dictionary
LACERATE L AE1 S ER0 EY2 T
EVISCERATE AH0 V IH1 S ER0 EY2 T
EVISCERATED AH0 V IH1 S ER0 EY2 T IH0 D
INCARCERATE IH2 N K AA1 R S ER0 EY2 T
INCARCERATED IH2 N K AA1 R S ER0 EY2 T IH0 D
INCARCERATES IH2 N K AA1 R S ER0 EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lacerate (v) lˈæsərɛɪt (l a1 s @ r ei t)
macerate (v) mˈæsərɛɪt (m a1 s @ r ei t)
ulcerate (v) ˈʌlsərɛɪt (uh1 l s @ r ei t)
lacerated (v) lˈæsərɛɪtɪd (l a1 s @ r ei t i d)
lacerates (v) lˈæsərɛɪts (l a1 s @ r ei t s)
macerated (v) mˈæsərɛɪtɪd (m a1 s @ r ei t i d)
macerates (v) mˈæsərɛɪts (m a1 s @ r ei t s)
ulcerated (v) ˈʌlsərɛɪtɪd (uh1 l s @ r ei t i d)
ulcerates (v) ˈʌlsərɛɪts (uh1 l s @ r ei t s)
eviscerate (v) ˈɪvˈɪsərɛɪt (i1 v i1 s @ r ei t)
eviscerated (v) ˈɪvˈɪsərɛɪtɪd (i1 v i1 s @ r ei t i d)
eviscerates (v) ˈɪvˈɪsərɛɪts (i1 v i1 s @ r ei t s)
incarcerate (v) ˈɪnkˈaːsərɛɪt (i1 n k aa1 s @ r ei t)
incarcerated (v) ˈɪnkˈaːsərɛɪtɪd (i1 n k aa1 s @ r ei t i d)
incarcerates (v) ˈɪnkˈaːsərɛɪts (i1 n k aa1 s @ r ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
溃疡[kuì yáng, ㄎㄨㄟˋ ㄧㄤˊ, / ] ulcer; to ulcerate, #9,180 [Add to Longdo]
溃烂[kuì làn, ㄎㄨㄟˋ ㄌㄢˋ, / ] to fester; to ulcerate, #33,191 [Add to Longdo]
浸渍[jìn zì, ㄐㄧㄣˋ ㄗˋ, / ] to soak; to macerate, #49,653 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aufweichen; aufquellen | aufweichend; aufquellend | aufgeweicht; aufgequollen | weicht auf | weichte aufto macerate | macerating | macerated | macerates | macerated [Add to Longdo]
aufschließen (Nahrung) [biol.]to macerate [Add to Longdo]
ausmergeln; abmagernto macerate [Add to Longdo]
ausnehmen; ausweiden; Organe entnehmento eviscerate [Add to Longdo]
bedeutungslos machen | bedeutungslos machendto eviscerate | eviscerating [Add to Longdo]
einkerkern | einkerkernd | eingekerkert | kerkert ein | kerkerte einto incarcerate | incarcerating | incarcerated | incarcerates | incarcerated [Add to Longdo]
eitertulcerates [Add to Longdo]
kasteiento macerate [Add to Longdo]
vereitern; eitern | vereiternd; eiternd | vereitert; geeitert | es vereitert; es eitertto ulcerate | ulcerating | ulcerated | ulcerates [Add to Longdo]
(schwer) verletzen; zerschneiden; zerkratzen; zerfetzento lacerate [Add to Longdo]
zerfleischen | zerfleischend | zerfleischt | zerfleischtto lacerate | lacerating | lacerated | lacerates [Add to Longdo]
zutiefst verletzento lacerate [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
潤かす[ふやかす, fuyakasu] (v5s,vt) (uk) to soak; to steep; to macerate [Add to Longdo]
腐爛[ふらん, furan] (n,vs) ulcerate; decompose [Add to Longdo]
鋏角類[きょうかくるい, kyoukakurui] (n) Chelicerata; chelicerates [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  cerate
      n 1: a hard medicated paste made of lard or oil mixed with wax
           or resin

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top