ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ceramic*

S ER0 AE1 M IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ceramic, -ceramic-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ceramic(n) เกี่ยวกับเครื่องเคลือบ
ceramic(n) ผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบ
ceramics(n) ศิลปะการทำเครื่องเคลือบดินเผา, Syn. pottery, earthenware

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ceramic(ซะแรม'มิค) adj.,n. (เกี่ยวกับ) เครื่องเคลือบซีแรมมิค
ceramics(ซะแรม'มิคซฺ) n. การทำเครื่องเคลือบดินเผาหรือซีแรมมิค,เครื่องเคลือบดินเผา,ซีแรมมิค., See also: ceramist, ceramicist n.

English-Thai: Nontri Dictionary
ceramics(n) เครื่องถ้วยชาม,เครื่องเซรามิค,เครื่องเคลือบดินเผา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ceramicเครื่องปั้นเผา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ceramicเซรามิก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ceramic crownครอบฟันเซรามิก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
ceramic filterตัวกรองแบบเซรามิก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ceramic in medicineเซรามิกในการแพทย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ceramics industryอุตสาหกรรมเครื่องปั้นเผา [เศรษฐศาสตร์]
Ceramic Porcelainเครื่องเคลือบดินเผา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ceramic flowersดอกไม้เซรามิก [TU Subject Heading]
Ceramic industriesอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา [TU Subject Heading]
Ceramic materialsวัสดุเซรามิก [TU Subject Heading]
Ceramic sculptureประติมากรรมเซรามิก [TU Subject Heading]
Ceramic tablewareเครื่องใช้สำหรับโต๊ะอาหารที่เป็นเซรามิก [TU Subject Heading]
Ceramic tableware industryอุตสาหกรรมเครื่องใช้สำหรับโต๊ะอาหารที่เป็นเซรามิก [TU Subject Heading]
Ceramicsเซรามิกส์ [TU Subject Heading]
Ceramics factoriesโรงงานเซรามิกส์ [TU Subject Heading]
Color in the ceramic industriesสีในอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา [TU Subject Heading]
Dental ceramicsเซรามิกส์ทางทันตกรรม [TU Subject Heading]
Glazing (Ceramics)การเคลือบ (เครื่องเคลือบดินเผา) [TU Subject Heading]
Ceramics industryอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา [เศรษฐศาสตร์]
Ceramic Industrial Mineralsกลุ่มแร่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิก, Example: กลุ่มแร่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิก ได้แก่ - แร่บอลเคลย์ พบในจังหวัดเชียงราย ลำปาง นครนายก นครศรีธรรมราช - แร่โดโลไมต์ พบในจังหวัดลำปาง - แร่เฟลด์สปาร์ พบในจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี นครศรีธรรมราช - แร่ทรายแก้ว พบในจังหวัดจันทบุรี ระยอง ตราด - แร่ดินขาว พบในจังหวัดลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุทัยธานี อุตรดิตถ์ กาญจนบุรี ลพบุรี นครนายก เพชรบุรี ปราจีนบุรี ราชบุรี นครศรีธรรมราช ระนอง สุราษฎร์ธานี นราธิวาส - แร่ไพโรฟิลไรด์ พบในจังหวัดสระบุรี - แร่ควอร์ตซ์ พบในจังหวัดตาก ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี เพชรบุรี สงขลา [สิ่งแวดล้อม]
Ceramicsเครื่องปั้นดินเผา,เซรามิก [การแพทย์]
Ceramics, Sinteredซินเตอร์เซอรามิกส์ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Ceramic glass[เซ รา มิค กล๊าส] (n) แก้วเซรามิค

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ceramicI have an interest in Oriental ceramics.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประกับ(n) ceramic coin, See also: kind of ancient coin, Count Unit: อัน, Thai Definition: วัตถุใช้แทนเงินปลีก ทำด้วยดินเผา ตีตราต่างๆ ขนาดเท่าเงินเหรียญ 50 สตางค์, Notes: (โบราณ)
เซรามิค(n) ceramic, Syn. เครื่องกระเบื้อง, Example: นายสถาปนิกนำแบบไปจ้างโรงงานเซรามิคแห่งหนึ่ง ให้ทำพิมพ์เผาใหม่, Count Unit: ชิ้น, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบญจรงค์[benjarong] (n) EN: traditional five-coloured Thai ceramics ; Thai porcelain with designs in five colours
เครื่องปั้นดินเผาลำปาง[khreūangpandinphao Lampāng] (n, exp) EN: Lampang ceramic
เซรามิค[sērāmik] (n) EN: ceramic ; ceramics  FR: céramique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CERAMIC S ER0 AE1 M IH0 K
CERAMICS S ER0 AE1 M IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ceramic (j) sˈərˈæmɪk (s @1 r a1 m i k)
ceramics (n) sˈərˈæmɪks (s @1 r a1 m i k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
陶瓷[táo cí, ㄊㄠˊ ㄘˊ, ] pottery and porcelain; ceramics, #7,717 [Add to Longdo]
瓷砖[cí zhuān, ㄘˊ ㄓㄨㄢ, / ] porcelain; ceramic, #17,070 [Add to Longdo]
熟料[shú liào, ㄕㄨˊ ㄌㄧㄠˋ, ] worked material; chamotte (refractory ceramic material), #30,704 [Add to Longdo]
陶艺[táo yì, ㄊㄠˊ ㄧˋ, / ] ceramics (art), #43,858 [Add to Longdo]
卤壶[lǔ hú, ㄌㄨˇ ㄏㄨˊ, / ] a ceramic teapot [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Baukeramik {f}architectural ceramics; structural ceramics [Add to Longdo]
Fliesenbelag {m}ceramic tiling [Add to Longdo]
Händler {m} für Keramikbedarf; Keramikbedarfshändler {m}ceramic supplier [Add to Longdo]
Keramik {f}ceramics; pottery [Add to Longdo]
Keramik {f}ceramic [Add to Longdo]
Keramikfaser {f}ceramic fibre; ceramic fiber [Add to Longdo]
Mörtel {m} | keramischer Mörtel | keramisch erhärtender Mörtelmortar | ceramic mortar | heat-setting mortar [Add to Longdo]
akeramisch {adj}aceramic [Add to Longdo]
keramischceramic [Add to Longdo]
keramische Bindung {f}; keramische Erhärtung {f}ceramic bond [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エレクトロセラミックス[erekutoroseramikkusu] (n) electroceramics [Add to Longdo]
エンジニアリングセラミックス[enjiniaringuseramikkusu] (n) engineering ceramics [Add to Longdo]
サーメット[sa-metto] (n) cermet (ceramic metal) [Add to Longdo]
セラミック[seramikku] (n,adj-f) ceramic; (P) [Add to Longdo]
セラミックエンジン[seramikkuenjin] (n) ceramic engine [Add to Longdo]
セラミックス[seramikkusu] (n) ceramics [Add to Longdo]
デビトロセラミックス[debitoroseramikkusu] (n) devitroceramics [Add to Longdo]
デルフト焼き[デルフトやき, derufuto yaki] (n) Delftware (ceramics) [Add to Longdo]
ニューセラミックス[nyu-seramikkusu] (n) new ceramics [Add to Longdo]
バイオセラミックス[baioseramikkusu] (n) bioceramics [Add to Longdo]
ファインセラミックス[fainseramikkusu] (n) fine ceramics [Add to Longdo]
絵付け;絵付[えつけ, etsuke] (n) ceramics painting; decorating ceramics [Add to Longdo]
瓦人形[かわらにんぎょう, kawaraningyou] (n) tile figure; ceramic figurine [Add to Longdo]
型物[かたもの, katamono] (n) (1) ceramics made in a mold; (2) formulaic production style in kyogen [Add to Longdo]
散り蓮華;散蓮華[ちりれんげ, chirirenge] (n) (1) ceramic spoon; (2) fallen lotus petal [Add to Longdo]
焼き接ぎ[やきつぎ, yakitsugi] (n) assimilating broken ceramics via baking [Add to Longdo]
水金[みずきん;すいきん, mizukin ; suikin] (n) (1) liquid gold (used for applying gold to ceramics, etc.); (2) (すいきん only) (See 月水金・げっすいきん) Wednesday and Friday; (3) bribe; sweetener; douceur [Add to Longdo]
瀬戸焼き;瀬戸焼[せとやき, setoyaki] (n) ceramic ware from Seto (Aichi Prefecture) [Add to Longdo]
瀬戸物市[せとものいち, setomonoichi] (n) ceramic market [Add to Longdo]
製陶業[せいとうぎょう, seitougyou] (n) the porcelain or ceramics industry [Add to Longdo]
青華;青花[せいか, seika] (n) ceramics with a blue pattern on a white background [Add to Longdo]
石器(P);せっ器[せっき, sekki] (n) (1) (石器 only) stone implement (e.g. stone age arrowheads); stone tool; (2) stoneware; ceramics fired at a high temperature; (P) [Add to Longdo]
赤絵[あかえ, akae] (n) (1) late 19C woodblock prints, using imported aniline dyes; (2) red painting on ceramics [Add to Longdo]
先土器時代[せんどきじだい, sendokijidai] (n) preceramic period [Add to Longdo]
先縄文時代[せんじょうもんじだい, senjoumonjidai] (n) (obsc) (See 先土器時代) pre-Jomon period (i.e. the preceramic period) [Add to Longdo]
染め付け;染付[そめつけ, sometsuke] (n) (1) dyeing; printing; (2) blue and white ceramics (china, porcelain) [Add to Longdo]
土鈴[どれい, dorei] (n) earthenware (ceramic) bell [Add to Longdo]
陶の人形[とうのにんぎょう, tounoningyou] (n) ceramic figurine [Add to Longdo]
陶器[とうき, touki] (n,adj-no) pottery; ceramics; (P) [Add to Longdo]
陶芸[とうげい, tougei] (n) ceramic art; ceramics; (P) [Add to Longdo]
陶磁器[とうじき, toujiki] (n) ceramics and porcelain; (P) [Add to Longdo]
陶磁器店[とうじきてん, toujikiten] (n) ceramic stores [Add to Longdo]
陶製[とうせい, tousei] (n,adj-no) ceramics [Add to Longdo]
徳利[とっくり;とくり, tokkuri ; tokuri] (n) (1) sake bottle; tall and slender bottle with a narrow mouth made from ceramic, metal or glass that can be used for sake, shoyu or rice vinegar; (2) turtleneck (sweater); (3) someone who cannot swim [Add to Longdo]
無土器時代[むどきじだい, mudokijidai] (n) (obsc) (See 先土器時代) preceramic period [Add to Longdo]
窯業[ようぎょう, yougyou] (n,adj-no) ceramics; ceramic industry; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ceramic
   adj 1: of or relating to or made from a ceramic; "a ceramic
       dish"
   n 1: an artifact made of hard brittle material produced from
      nonmetallic minerals by firing at high temperatures

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top