ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*catty*

K AE1 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: catty, -catty-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
catty(adj) ที่มีเจตนาร้าย (คำไม่เป็นทางการ), Syn. malicious, spiteful
catty-corner(adv) ีอย่างที่มีลักษณะเป็นทแยงมุม, Syn. diagonally

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
catty(แคท'ที) adj. เหมือนแมว,คล้ายแมว,ปลิ้นปล้อน,กลับกลอก,โหดเหี้ยม,อำมหิต, See also: cattiness n. ดูcatty, Syn. spiteful

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั่ง[chang] (n) EN: catty = cattie ; chang (unit of weight equal to 600 grams)  FR: chang [m] (unité de poids équivalant à 600 gr.)

CMU English Pronouncing Dictionary
CATTY K AE1 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
catty (j) kˈætiː (k a1 t ii)
scatty (j) skˈætiː (s k a1 t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jīn, ㄐㄧㄣ, ] catty; weight equal to 0.5 kg, #2,097 [Add to Longdo]
[jīn, ㄐㄧㄣ, ] catty, #468,076 [Add to Longdo]
斜对[xié duì, ㄒㄧㄝˊ ㄉㄨㄟˋ, / ] catty-corner; to be diagonally opposite to [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
katzenhaft; heimtückisch; katzig {adj}catty [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スキャッティ[sukyattei] (n) scatty (Scatophagus tetracanthus, species of Indo-West Pacific scat); African scat [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 catty
   adj 1: marked by or arising from malice; "a catty remark" [syn:
       {bitchy}, {catty}, {cattish}]
   n 1: any of various units of weight used in southeastern Asia
      (especially a Chinese measure equal to 500 grams) [syn:
      {catty}, {cattie}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top