ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*calm*

K AA1 M   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: calm, -calm-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
calm(n) ความสงบ
calm(vt) ทำให้สงบ
calm(adj) ที่มีอารมณ์สงบ, Syn. unagitated, cool, unconcerned, Ant. violent, excited, furious
calm(adj) ที่สงบเงียบ, See also: ที่มีสถานการณ์สงบ, ที่ไม่มีคลื่นลม, Syn. quiet, undisturbed, at peace, Ant. agitated
becalmed(adj) (เรือที่มีใบเรือ) แล่นไม่ได้เพราะไม่มีลม
calm down(phrv) ทำให้สงบ, See also: ทำให้นิ่งเฉย
cool, calm, and collected(sl) สงบสติ, See also: ตั้งสติ, สงบใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
becalm(บีคาล์ม') {becalmed,becalming,becalms} vt. ทำให้สงบ,ทำให้ไร้ลม,บรรเทา, Syn. calm
calm(คาล์ม) {calmed,calming,calms} adj. สงบ,เงียบสงบ,ไร้ลมพัด,ใจสงบ. n. ความสงบ,ความเงียบสงบ,ภาวะนิ่งเฉย,ภาวะไร้ลมพัด,ภาวะใจสงบ. vt. ทำให้สงบ. vi. สงบ, See also: calmness n., Syn. quiet
calmative(แคล'มะทิฟว) adj. มีฤทธิ์สงบประสาท n. ยาสงบประสาท

English-Thai: Nontri Dictionary
becalm(vt) ทำให้บรรเทา,ทำให้สงบลง
calm(adj) เงียบสงบ,ใจเย็น,ไม่ตื่นเต้น
calm(n) ความเงียบ,ความสงบ,ความใจเย็น
calm(vi) สงบเงียบ,เงียบ
calmness(n) ความสงบ,ความเงียบ,ความเงียบสงบ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bacillus Calmette Guerin Vaccineวัคซีนป้องกันวัณโรค,วัคซีนบีซีจี [การแพทย์]
Calcium Calmodulin Complexสารเชิงซ้อนแคลเซียมแคลโมดูลิน [การแพทย์]
Calming Effectฤทธิ์ทำให้เกิดอาการสงบลง [การแพทย์]
Calmodulinแคลโมดูลิน [การแพทย์]
Lquatorial calmsแถบลมสงบบริเวณ ศูนย์สูตร [อุตุนิยมวิทยา]
Subtropical calmsแถบลมสงบบริเวณกึ่ง โซนร้อน [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
calmThe lake is calm, with some swans swimming on it.
calmHer calm judgement ensured us from accidents.
calmHis calm words allayed my fear.
calmHow can you be so calm?
calmHis parents acted to calm him down.
calmShe stays calm through earthquakes.
calmHis trembling hands belied his calm attitude.
calmThe strike had not been peaceful, however, and (Rev. Martin Luther) King begged both sides to be patient and calm.
calmIn contrast to his frightening looks his voice was kind and calm.
calmKeep calm, whatever happens.
calmI glared briefly in the referee's direction but he was putting on a calm face while picking his nose. "Dammit, the fight's a fixup!?"
calmAll was calm.
calmThe crowd calmed down.
calmStay calm whatever happens.
calmIt was the calm before the storm.
calmGenerally saying weather was calm last year.
calmWhen I contemplate the sea I feel calm.
calmAfter the storm, it was calm.
calmPlease enjoy a calm time in a relaxed atmosphere beauty salon.
calmThe sea is far from calm.
calmWill you keep feigning calm through pretended ignorance or ...
calmThere was a sudden calm as the wind dropped.
calmShe is calm now; she has stopped crying.
calmHis calmness is more apparent than real.
calmThis is the calm before the storm.
calmCalm down a little, Kissho, your bumpkin nature is standing out!
calm"I can't stand it any more!" "Calm down. I'll come over as soon as possible."
calmHe remained calm in the face of such danger.
calmPeace-keeping troops moved in to restore calm after the battle.
calmYou should act more calmly.
calmShe took the news calmly.
calmI closed my eyes to calm down.
calmCalm down. I'll come over as soon as possible.
calmAfter the storm the sea was calm.
calmCalm down.
calmHe remained calm even in the presence of danger.
calmThe big dog remained calm as the small dog hung from its leg.
calmThe parents succeeded in calming him down.
calmTry and calm down.
calmShe maintained a calm manner.
calmWhatever happens, you have to stay calm.
calmThe journalist was calm even in an emergency.
calmMom didn't look calm enough.
calmStay calm, and do your best.
calmMisato tried to be calm but finally she lost her temper.
calmHe remains calm in the face of danger.
calmIf you have any opinions concerning traffic calming devices (humps, curb extensions, etc.) please write them.
calmI tried to be calm but finally I lost my temper.
calmThe wind calmed down in the evening.
calmCurrency and bond markets are relatively calm.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สงบนิ่ง(adv) still, See also: quietly, calmly, Syn. นิ่งสงบ, Ant. ลุกลี้ลุกลน, Example: ท่านนั่งสงบนิ่งภายใต้ร่มโพธิ์มาเป็นเวลาหลายชั่วยามแล้ว, Thai Definition: อย่างไม่เคลื่อนไหวร่างกายและไม่ส่งเสียง
สุขุม(v) keep cool, See also: to be calm, Syn. เยือกเย็น, สำรวม, Ant. โวยวาย, ตีโพยตีพาย
สุขสงบ(v) be peaceful, See also: be serene, be tranquil, be calm, Syn. สงบสุข, Ant. วุ่นวาย, โกลาหล, ป่วน, อลเวง, อลวน, อลหม่าน, Example: ความเชื่อพื้นบ้านต่างๆ ล้วนมีคุณค่าในการธำรงสังคมชนบทให้เป็นสุขสงบได้
สุขสงบ(adv) peacefully, See also: placidly, serenely, tranquilly, quietly, calmly, Syn. สงบสุข, Example: เราจะสร้างสรรค์สังคมให้เดินเข้าสู่ความยุติธรรมอย่างสุขสงบได้อย่างไร, Thai Definition: มีความสุขและสงบ
อย่างสงบ(adv) calmly, See also: silently, quietly, Syn. อย่างเงียบๆ, อย่างสงบเงียบ, Ant. อย่างอึกทึกครึกโครม, Example: ประชาชนชุมนุมกันอย่างสงบ ณ ท้องสนามหลวง
ศานติภาพ(n) peace, See also: tranquility, calmness, Syn. สันติภาพ, ความสงบ, Ant. สงคราม, Example: ความมั่นคงปลอดภัยและศานติภาพระหว่างชาติย่อมลดความสำคัญลง เมื่อสงครามได้เกิดขึ้น, Notes: (บาลี)
ศานติสุข(n) peace, See also: tranquility, calmness, Syn. สันติสุข, ความสงบสุข, Ant. ความวุ่นวาย, Example: ในสายตาของนักการทหารแล้ว อาจถือว่าปีนี้เป็นปีแห่งสันติสุขก็เป็นได้
สงบอารมณ์(v) calm down, See also: calm oneself, control one's emotion, suppress one's feeling, Syn. สงบจิตใจ, Ant. วุ่นวายใจ, Example: เขานั่งพะอืดพะอมอยู่ครู่หนึ่ง แล้วออกมาสงบอารมณ์เฉยๆ อยู่อีกพักใหญ่
สงัด(adj) quiet, See also: tranquil, silent, restful, calm, peaceful, Syn. เงียบเชียบ, เงียบ, เงียบสงัด, เงียบสงบ, Ant. อึกทึก, Example: ในยามวิกาลอันสงัด ความว้าเหว่ก็จู่โจมเขาอย่างหนัก, Thai Definition: สงบเงียบเพราะปราศจากเสียงรบกวน, ไร้ศัพท์สำเนียงใดๆ
สมถะ(n) tranquility (of the mind), See also: contentment, unambitiousness, peace of mind, peacefulness, calmness, serenity, Syn. ความสงบจิต, Ant. ความฟุ้งซ่าน, Example: ท่านเป็นคนมีสมถะในการครองตน ไม่เข้าไปวุ่นวายกับสังคมมาก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สันติ(n) peacefulness, See also: tranquility, calmness, quietness, Syn. ความสงบ, สันติสุข, ความสงบสุข, ความสงบเรียบร้อย, Ant. ความวุ่นวาย, Example: อหิงษาเป็นหลักธรรมที่จะนำไปสู่สันติและหลีกเลี่ยงความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ
สันติภาพ(n) peace, See also: calm, calmness, tranquillity, quiet, hush, repose, Syn. ความสงบ, Ant. สงคราม, Example: สันติภาพระหว่างชาติย่อมลดความสำคัญลงเมื่อสงครามได้เกิดขึ้น, Notes: (บาลี)
สันติสุข(n) calmness, See also: calm, tranquillity, quiet, hush, repose, serenity, peace, peacefulness, Syn. ความสงบสุข, Example: เขาเหล่านั้นดำรงชีพอยู่ด้วยความสงบและมีสันติสุข
หงิมๆ(adj) quiet, See also: calm, tranquil, noiseless, still, reserved, reticent, Syn. หงิม, เงียบๆ, สงบเสงี่ยม, สงบปากสงบคำ, Example: หล่อนเป็นคนหงิมๆ แต่แข็งแกร่ง, Thai Definition: วางกิริยาท่าทางเฉยๆ ไม่ช่างพูด
คลายอารมณ์(v) relax, See also: rest, feel at ease, calm, Syn. ผ่อนคลายอารมณ์, Example: วัดมีลานกว้างให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่บ้านใกล้วัดไปเล่นกีฬาพักผ่อนคลายอารมณ์ในยามว่าง
เยือกเย็น(adv) calmly, Syn. สุขุม, ใจเย็น, Example: ผู้ต้องหาได้ลงมือฆ่าเหยื่อและแล่ศพอย่างเยือกเย็น
เยือกเย็น(adj) cool, See also: calm, unruffled, composed, collected, Syn. สุขุม, ใจเย็น, Example: พี่สาวมีนิสัยใจคอเยือกเย็นสุขุมไม่ใจร้อนเท่าน้องสาว, Thai Definition: มีจิตใจหนักแน่นสุขุมไม่ฉุนเฉียว
เงียบสงบ(adj) peaceful, See also: calm, quiet, silent, Syn. สำรวม, สงบเงียบ, อดกลั้น, Ant. โวยวาย, ตีโพยตีพาย, เอะอะโวยวาย, Example: เธอรับฟังข่าวร้ายด้วยอาการเงียบสงบ
เงียบๆ(v) be quiet, See also: be silent, be calm, Syn. เงียบ, นิ่งเงียบ, เฉยๆ, Ant. โวยวาย, เอะอะโวยวาย, กระโตกกระตาก, Example: รู้เรื่องนี้แล้วก็เงียบๆ ไปก่อนนะ อย่าเพิ่งกระโตกกระตาก
ปลอบใจ(v) soothe, See also: calm, Syn. ปลอบโยน, ปลอบประโลม, Example: นางพยาบาลกำลังพยายามปลอบใจผู้ป่วยไม่ให้ตื่นเต้นตกใจกับบาดแผลและรอยเลือดของตนเอง
ศานติ(n) peace, See also: tranquillity, calmness, Syn. ความสงบ, ความราบรื่น, ความสันติ, สันติสุข, สันติภาพ, Ant. วุ่นวาย, Notes: (สันสกฤต)
สงบเงียบ(adv) calmly, See also: tranquilly, peacefully, quietly, serenely, Syn. สงบ, เงียบสงบ, Example: เขาใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบเงียบกับครอบครัวที่ต่างจังหวัด
สงบเงียบ(v) be calm, See also: be tranquil, be peaceful, be quiet, be serene, Syn. สงบ, เงียบ, เงียบสงบ, Example: ทุกอย่างรอบๆ ตัวสงบเงียบ น่าปลีกวิเวกเหลือเกิน
สงบเงียบ(adj) calm, See also: tranquil, peaceful, quiet, serene, Syn. สงบ, เงียบ, เงียบสงบ, Example: เสียงหัวเราะของบรรดาวัยรุ่นทำลายบรรยากาศสงบเงียบจนหมดสิ้น
สงบใจ(v) calm down, See also: tranquilly, calmly, Syn. สงบสติอารมณ์, สงบจิตสงบใจ, Example: หลวงพ่อบอกให้หญิงสาวสงบใจไว้เสียบ้าง ยิ่งคิดมากก็ยิ่งเป็นทุกข์หนัก, Thai Definition: สำรวมจิตใจไม่ให้ทุกข์ร้อน
สงบราบคาบ(adv) peacefully, See also: tranquilly, calmly, Example: ปัญหาที่ว่าใหญ่ก็ถูกจัดการไปได้อย่างสงบราบคาบ
สงบราบคาบ(v) be peaceful, See also: be tranquil, be calm, Example: ศัตรูสงบราบคาบลงได้เพราะความสามัคคีของประชาชนในบ้านเมือง, Thai Definition: มีความเรียบร้อยปราศจากความกระด้างกระเดื่อง
สงบสติอารมณ์(v) calm down, See also: calm oneself, remain calm, Syn. สงบใจ, สงบจิตสงบใจ, Example: คุณควรไปสงบสติอารมณ์ข้างนอกก่อนแล้วค่อยมาพูดกันใหม่, Thai Definition: สำรวมจิตใจไม่ให้ทุกข์ร้อน
สำรวมใจ(v) calm, See also: still, quiet, appease, allay, pacify, tranquilize, soothe, compose, assuage, Syn. สงบใจ, สงบจิตสงบใจ, Example: เราต้องสำรวมใจแน่วแน่อยู่ในสมาธินั้นจึงจะได้ผลจริง, Thai Definition: ทำใจให้แน่วแน่
ตั้งสติ(v) compose oneself, See also: be calm (/cool/composed), Syn. ควบคุมสติ, มีสติ, Example: เขาตั้งสติเพื่อรอรับฟังรายชื่อผู้ประสบเหตุเครื่องบินตก
กล่อม(v) calm, See also: soothe, Syn. ประโลม, Example: จะเห็นได้ว่านกนั้นเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ นอกจากประดับโลกให้งดงาม กล่อมมนุษย์ด้วยเสียงเพลงอันไพเราะ ยังช่วยกำจัดศัตรูพืชของมนุษย์โดยทางอ้อม, Thai Definition: ทำให้เพลิดเพลิน
ใจเย็น(v) be steady and calm, See also: keep cool, be composed, be patient, Ant. ใจร้อน, รีบร้อน, Example: กัปตันเครื่องบินใจเย็นมาก แม้ในเวลาคับขันก็ทำให้ผู้โดยสารอุ่นใจ, Thai Definition: ใจหนักแน่น ไม่ฉุนเฉียว, ไม่รีบร้อน
ใจเย็น(adj) calm, See also: cool, cool-headed, patient, unemotional, composed, unruffled, Ant. ใจร้อน, รีบร้อน, Example: เขารักแม่มากกว่าพ่อเพราะแม่เป็นคนใจเย็นแต่พ่อเป็นศิลปินเจ้าอารมณ์
ใจเย็น(adv) calmly, See also: patiently, composedly, Ant. ใจร้อน, รีบร้อน, Example: เขาซุ่มดูพฤติกรรมของสิงโตอย่างใจเย็น
นิ่ง(v) calm, See also: serene, tranquil, Syn. สงบ, Ant. กระดุกกระดิก, เคลื่อนไหว, Example: น้ำในคลองนิ่งมาก ดูแล้วน่ากลัว, Thai Definition: ไม่เคลื่อนไหว, ไม่เคลื่อนที่
ระงับอารมณ์(v) restrain, See also: quell, suppress, control oneself, calm down, repress, curb, Example: เขาระงับอารมณ์ได้ดีมาก ใครจะว่าเขาอย่างไร เขาก็ระงับได้ไม่โต้ตอบ
ราบคาบ(adv) tranquilly, See also: calmly, Example: ในสมัยรัชกาลที่ 3 พวกอั้งยี่ถูกปราบปรามอย่างโหดเหี้ยม และราบคาบ, Thai Definition: เรียบร้อยปราศจากเสี้ยนหนามความกระด้างกระเดื่อง
ซา(v) moderate, See also: diminish, let up, calm down, relief, Syn. ลดลง, Example: ฝนซาเม็ดแล้ว แต่อากาศก็เริ่มเยือกเย็นลงทีละน้อย, Thai Definition: ลดน้อยถอยลงกว่าที่เป็นอยู่, บรรเทาเบาลงกว่าที่เป็นอยู่
เซา(v) calm down, See also: stop, Syn. หยุดชะงัก, ซบเซา, Example: ลมเซาลงเล็กน้อย, Thai Definition: เพลาลง
ความเยือกเย็น(n) calmness, See also: serenity, tranquillity, Syn. ความสงบ, ความสุขุม, Example: คนที่เกิดราศีกรกฎเป็นคนที่มีความเยือกเย็นภายนอกแต่ภายในจิตใจเป็นคนใจร้อน, Thai Definition: จิตใจหนักแน่นสุขุมไม่ฉุนเฉียว
โมน(n) peace, See also: tranquility, calmness, Syn. ความนิ่ง, ความสงบ
สงบจิตสงบใจ(v) be calm-hearted, See also: be peaceful inside, be emotionally tranquil, find peacefulness, Syn. สงบอกสงบใจ, Example: เขาไปสงบจิตสงบใจอยู่ในป่า
ความสงบเงียบ(n) quietness, See also: calmness, stillness, tranquillity, Syn. ความสงบ, ความเงียบสงบ, Ant. ความอึกทึก, ความครึกโครม
ความเงียบสงบ(n) peace, See also: calm, quiet, tranquillity, Syn. ความสงบเงียบ, ความเงียบ, ความสงบ, Ant. ความอึกทึก, ความยุ่งเหยิง, ความวุ่นวาย, Example: แม่หนูรู้สึกถึงความเงียบสงบรอบๆ ตัว
สงบจิตสงบใจ(v) be calm-hearted, See also: be peaceful inside, be emotionally tranquil, find peacefulness, Syn. สงบอกสงบใจ, Example: เขาไปสงบจิตสงบใจอยู่ในป่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารมณ์เย็น[ārom yen] (n, exp) EN: calm temper ; even temper  FR: calme [m] ; sang-froid [m] ; fermeté [f]
เฉย ๆ[choēi-choei] (x) EN: indifferent ; impassive ; calm ; without a particular feeling ; so-so  FR: indifférent ; impassible ; calme ; sans état d'âme ; sans avis
หายเจ็บ[hāi jep] (v, exp) FR: calmé ; apaisé
หายโกรธ[hāi krōt] (v, exp) EN: thaw ; cease to be angry ; be soothed  FR: être apaisé ; être calmé
ห้องเงียบ ๆ[hǿng ngīep-ngīep] (n, exp) EN: quiet room  FR: chambre calme [f]
ใจเย็น[jaiyen] (adj) EN: calm ; cool ; cool-headed ; patient ; unemotional ; composed ; unruffled ; mentally calm ; even-tempered ; steady  FR: calme ; placide ; paisible ; serein ; imperturbable ; flegmatique ; patient
ใจเย็น ฯ[jai yen-yen] (v, exp) EN: calm down ; be calm ; have a cool heart ; take it easy ; don't get excited  FR: garder son calme ; rester calme ; ne pas s'énerver
ใจเย็น ฯ[jai yen-yen] (xp) EN: take it easy ! ; keep cool  FR: du calme !
ใจเย็น ฯ เพื่อน[jai yen-yen pheūoen] (xp) FR: du calme, l'ami !
แก้[kaē] (v) EN: alleviate ; dispel  FR: calmer ; soulager ; dissiper ; guérir
คลายอารมณ์[khlāi ārom] (v, exp) EN: relax ; rest ; feel at ease ; calm  FR: détendre son esprit ; se relaxer
ความเงียบ[khwām ngīep] (n) EN: peace ; calm ; quiet ; tranquillity  FR: silence [m] ; calme [m] ; tranquillité [f] ; quiétude [f] (litt.)
ความสงบ[khwām sa-ngop] (n) FR: tranquillité [f] ; calme [m] ; apaisement [m] ; accoisement [m] (vx)
ความสงบเงียบ[khwām sa-ngop ngīep] (n, exp) EN: quietness ; calmness ; stillness ; tranquillity
กินบ้านกินเมือง[kin bān kin meūang] (adv) EN: absolutely still ; completely still ; perfectly still  FR: parfaitement calme ; tout à fait paisible
กล่อม[klǿm] (v) EN: calm ; soothe ; comfort  FR: apaiser ; calmer ; réconforter
หมึก[meuk] (n) EN: cuttlefish ; squid ; octopus  FR: calmar [m] ; seiche [f]
หมึกทะเล[meuk-thalē] (n, exp) EN: squid  FR: calmar [m] ; seiche [f]
น้ำนิ่ง[nām ning] (n, exp) EN: flat water ; still water ; stagnant water  FR: eau stagnante [f] ; eau calme [f]
เงียบ[ngīep] (adj) EN: quiet ; silent ; still ; calm ; deserted ; in abeyance  FR: silencieux ; calme ; paisible ; endormi ; désert ; muet
เงียบ[ngīep] (adv) EN: silently ; quietly ; softly  FR: silencieusement ; calmement
เงียบ ๆ[ngīep-ngīep] (v) EN: be quiet ; be silent ; be calm
เงียบหน่อย[ngīep nøi] (adj) EN: silent  FR: silencieux ; calme
เงียบสงบ[ngīep sa-ngop] (adj) EN: peaceful ; calm ; quiet ; silent  FR: calme ; paisible ; silencieux
เงียบสนิท[ngīep sanit] (x) EN: very quiet  FR: très calme
นิ่ง[ning] (adj) EN: still ; silent ; tacit ; calm ; serene ; tranquil ; static  FR: calme ; tranquille ; immobile
นอนใจ[nønjai] (v) EN: remain calm ; be unconcerned ; rest assured  FR: dormir sur ses deux oreilles ; ne pas s'inquiéter
หนวดปลาหมึก[nūat plāmeuk] (n, exp) FR: tentacules de calmars [mpl]
ปลาหมึก[plāmeuk] (n) EN: squid ; cuttlefish  FR: calmar = calamar [m] ; seiche [f]
ปลาหมึกยักษ์[plāmeuk yak] (n) EN: octopus  FR: poulpe [m] ; pieuvre [f] ; calmar géant [m]
ปลอบใจ[pløp] (v) EN: appease ; soothe ; pacify ; comfort  FR: calmer ; apaiser
รโหฐาน[rahōthān] (n, exp) FR: endroit retiré [m] ; endroit calme [m]
ระงับใจ[ra-ngapjai] (v) EN: restrain ; curb ; repress ; check ; suppress ; hold back ; control  FR: se calmer ; se contenir
ราบคาบ[rāpkhāp] (adv) EN: tranquilly ; calmly
สบาย ๆ[sabāi-sabāi] (x) EN: calm ; tranquil ; relaxed ; laid-back ; easy-going ; it's okay ; taking it easy  FR: calme ; tranquille ; reposé ; relax ; pépère (fam.) ; c'est cool
สำรวม[samrūam] (adj) EN: calm ; cool ; composed ; self-controlled ; restrained  FR: serein ; cool (fam.) ; maître de soi ; sobre ; discret
สำรวมใจ[samrūamjai] (v) EN: calm ; still ; quiet ; appease ; allay ; pacify ; tranquilize ; soothe ; compose ; assuage
สงบ[sa-ngop] (v) EN: calm down
สงบ[sa-ngop] (adj) EN: calm ; quiet ; still ; peaceful ; tranquil ; stable  FR: calme ; tranquille ; serein ; paisible ; accoisé (vx)
สงบอารมณ์[sa-ngop ārom] (v, exp) EN: calm down ; calm oneself ; control one's emotion ; suppress one's feeling ; retire to find peace
สงบดี[sa-ngop dī] (adj) EN: peaceful  FR: calme
สงบใจ[sa-ngop jai] (v) EN: calm down ; abate ; subside
สงบใจ[sa-ngop jai] (adv) EN: tranquilly; calmly
สงบจิตสงบใจ[sa-ngop jit sa-ngop jai] (v, exp) EN: be calm-hearted ; be peaceful inside ; be emotionally tranquil ; find peacefulness  FR: être serein
สงบเงียบ[sa-ngop ngīep] (v, exp) EN: be calm ; be tranquil ; be peaceful ; be quiet ; be serene  FR: être calme ; être paisible
สงบเงียบ[sa-ngop ngīep] (adj) EN: calm ; tranquil ; peaceful ; quiet ; serene  FR: silencieux
สงบเงียบ[sa-ngop ngīep] (adv) EN: calmly ; tranquilly ; peacefully ; quietly ; serenely  FR: calmement ; sereinement
สงบนิ่ง[sa-ngop ning] (adj) EN: still ; quietly ; calmly  FR: calme ; paisible
สงบราบคาบ[sa-ngop rāpkhāp] (v) EN: be peaceful ; be tranquil ; be calm  FR: être calme
สงบราบคาบ[sa-ngop rāpkhāp] (adv) EN: peacefully ; tranquilly ; calmly  FR: tranquillement

CMU English Pronouncing Dictionary
CALM K AA1 M
CALM K AA1 L M
CALMS K AA1 L M Z
CALMA K AA1 L M AH0
CALMS K AA1 M Z
BECALM B IH0 K AA1 M
CALMED K AA1 L M D
CALMER K AA1 M ER0
CALMER K AA1 L M ER0
CALMES K AA1 L M EH0 S
CALMLY K AA1 M L IY0
CALMLY K AA1 L M L IY0
CALMED K AA1 M D
CALMAR K AE1 L M AA0 R
CALMAT K AE1 L M AE0 T
CALMARK K AA1 L M AA2 R K
CALMING K AA1 L M IH0 NG
CALMEST K AA1 L M AH0 S T
CALMEST K AA1 M AH0 S T
CALMART K AA1 L M AA2 R T
CALMART K AE1 L M AA2 R T
CALMING K AA1 M IH0 NG
CALMNESS K AA1 M N AH0 S
CALMNESS K AA1 L M N AH0 S
BECALMED B IH0 K AA1 M D
CALMAT'S K AE1 L M AE0 T S
CALMART'S K AA1 L M AA2 R T S
CALMAQUIP K AE1 L M AH0 K W IH2 P
CALMART'S K AE1 L M AA2 R T S
MCCALMONT M AH0 K AE1 L M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
calm (v) kˈaːm (k aa1 m)
calms (v) kˈaːmz (k aa1 m z)
calmed (v) kˈaːmd (k aa1 m d)
calmer (j) kˈaːmər (k aa1 m @ r)
calmly (a) kˈaːmliː (k aa1 m l ii)
calmest (j) kˈaːmɪst (k aa1 m i s t)
calming (v) kˈaːmɪŋ (k aa1 m i ng)
becalmed (j) bˈɪkˈaːmd (b i1 k aa1 m d)
calmness (n) kˈaːmnəs (k aa1 m n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[píng, ㄆㄧㄥˊ, ] flat; level; equal; to tie (make the same score); to draw (score); calm; peaceful; level or even tone (i.e. first and second tones in classical Chinese); surname Ping, #1,205 [Add to Longdo]
[ān, ㄢ, ] content; calm; still; quiet; to pacify; peace; surname An, #1,449 [Add to Longdo]
[jìng, ㄐㄧㄥˋ, / ] still; calm; quiet; not moving, #2,876 [Add to Longdo]
安静[ān jìng, ㄢ ㄐㄧㄥˋ, / ] quiet; peaceful; calm, #3,987 [Add to Longdo]
冷静[lěng jìng, ㄌㄥˇ ㄐㄧㄥˋ, / ] calm; cool-headed, #5,067 [Add to Longdo]
发热[fā rè, ㄈㄚ ㄖㄜˋ, / ] to have a high temperature; feverish; unable to think calmly; to emit heat, #8,025 [Add to Longdo]
安定[ān dìng, ㄢ ㄉㄧㄥˋ, ] stable; quiet; settled; stabilize; maintain; stabilized; calm and orderly, #8,483 [Add to Longdo]
坦然[tǎn rán, ㄊㄢˇ ㄖㄢˊ, ] calm; undisturbed, #9,847 [Add to Longdo]
安宁[ān níng, ㄢ ㄋㄧㄥˊ, / ] peaceful; tranquil; calm; composed; free from worry, #12,200 [Add to Longdo]
沉着[chén zhuó, ㄔㄣˊ ㄓㄨㄛˊ, / ] steady; calm and collected; not nervous, #13,467 [Add to Longdo]
沉稳[chén wěn, ㄔㄣˊ ㄨㄣˇ, / ] steady; calm; unflustered, #14,142 [Add to Longdo]
镇定[zhèn dìng, ㄓㄣˋ ㄉㄧㄥˋ, / ] calm; unperturbed; cool, #15,078 [Add to Longdo]
镇静[zhèn jìng, ㄓㄣˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] calm; cool, #16,970 [Add to Longdo]
安神[ān shén, ㄢ ㄕㄣˊ, ] calm (soothe) the nerves; relieve uneasiness of body and mind, #20,105 [Add to Longdo]
沉静[chén jìng, ㄔㄣˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] peaceful; quiet; calm; gentle, #20,517 [Add to Longdo]
不动声色[bù dòng shēng sè, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ ㄕㄥ ㄙㄜˋ, / ] maintain one's composure; stay calm and collected; not turn a hair; not bat an eyelid, #21,029 [Add to Longdo]
坦承[tǎn chéng, ㄊㄢˇ ㄔㄥˊ, ] to confess; to admit; to come clean; calmly, #24,679 [Add to Longdo]
心平气和[xīn píng qì hé, ㄒㄧㄣ ㄆㄧㄥˊ ㄑㄧˋ ㄏㄜˊ, / ] tranquil and even-tempered (成语 saw); calmly and without stress, #27,067 [Add to Longdo]
[tián, ㄊㄧㄢˊ, ] quiet; calm; tranquil; peaceful, #33,315 [Add to Longdo]
见怪不怪[jiàn guài bù guài, ㄐㄧㄢˋ ㄍㄨㄞˋ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄞˋ, / ] to face dangers calmly; with no fears of the unknown; ghost and goblins hold no fears for me, #33,990 [Add to Longdo]
笃定[dǔ dìng, ㄉㄨˇ ㄉㄧㄥˋ, / ] certain; confident (of some outcome); calm and unhurried, #37,149 [Add to Longdo]
泰然[tài rán, ㄊㄞˋ ㄖㄢˊ, ] calm; self-composed, #37,608 [Add to Longdo]
从容不迫[cóng róng bù pò, ㄘㄨㄥˊ ㄖㄨㄥˊ ㄅㄨˋ ㄆㄛˋ, / ] calm; unruffled, #39,225 [Add to Longdo]
卡介苗[kǎ jiè miáo, ㄎㄚˇ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄠˊ, ] BCG vaccine; bacillus Calmette-Guérin vaccine, #51,602 [Add to Longdo]
塌实[tā shi, ㄊㄚ ㄕ˙, / ] solid; on a firm footing; dependable; steady; calm; peace of mind, #57,606 [Add to Longdo]
稳实[wěn shí, ㄨㄣˇ ㄕˊ, / ] steady; calm and practical, #141,340 [Add to Longdo]
稳静[wěn jìng, ㄨㄣˇ ㄐㄧㄥˋ, / ] steady; calm, #243,983 [Add to Longdo]
[niǎn, ㄋㄧㄢˇ, ] calm water, #413,005 [Add to Longdo]
任凭风浪起,稳坐钓鱼台[rèn píng fēng làng qǐ, wen3 zuo4 diao4 yu2 tai2, ㄖㄣˋ ㄆㄧㄥˊ ㄈㄥ ㄌㄤˋ ㄑㄧˇ, wěn zuò diào yú tái, ㄨㄣˇ ㄗㄨㄛˋ ㄉㄧㄠˋ ㄩˊ ㄊㄞˊ, / ] lit. sitting at ease in a fishing boat despite wind and storm (成语 saw); to stay calm during tense situation; a cool head in a crisis [Add to Longdo]
坦然无惧[tǎn rán wú jù, ㄊㄢˇ ㄖㄢˊ ㄨˊ ㄐㄩˋ, / ] remain calm and undaunted [Add to Longdo]
夷然[yí rán, ㄧˊ ㄖㄢˊ, ] calm [Add to Longdo]
稳坐钓鱼台[wěn zuò diào yú tái, ㄨㄣˇ ㄗㄨㄛˋ ㄉㄧㄠˋ ㄩˊ ㄊㄞˊ, / ] lit. sitting at ease in a fishing boat despite storms (成语 saw); to stay calm during tense situation; a cool head in a crisis [Add to Longdo]
详和[xiáng hé, ㄒㄧㄤˊ ㄏㄜˊ, / ] serene; calm [Add to Longdo]
静一静[jìng yī jìng, ㄐㄧㄥˋ ㄧ ㄐㄧㄥˋ, / ] to put sth to rest; calm down a bit! [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flaute {f}dead calm [Add to Longdo]
Gelassenheit {f}; Gemütsruhe {f}calm [Add to Longdo]
die Ruhe bewahrento keep calm [Add to Longdo]
Ruhe vor dem Sturmcalm before the storm [Add to Longdo]
Ruhezone {f} | Ruhezonen {pl}calm zone | calm zones [Add to Longdo]
See {f} | auf hoher See | auf offener See | zur See; auf See | glatte See | gekräuselte See | die stampfende See | in See stechensea; ocean | on the high seas | on the open sea | at sea | calm sea | rippled sea | churning sea | to put to sea [Add to Longdo]
Stille {f}calmness [Add to Longdo]
Stille {f}; Ruhe {f}calm [Add to Longdo]
Verkehrsberuhigung {f}traffic calming [Add to Longdo]
Windstille {f}calm [Add to Longdo]
beruhigen; besänftigen | beruhigend; besänftigend | beruhigt; besänftigt | er/sie beruhigt; er/sie besänftigt | ich/er/sie beruhigte; ich/er/sie besänftigte | er/sie hat/hatte beruhigt; er/sie hat/hatte besänftigtto calm; to calm down | calming; calming down | calmed; calmed down | he/she calms | I/he/she calmed | he/she has/had calmed [Add to Longdo]
beruhigen | beruhigend | beruhigt | beruhigt | beruhigteto becalm | becalming | becalmed | becalms | becalmed [Add to Longdo]
gelassen bleibento keep calm; to keep cool [Add to Longdo]
etw. gelassen hinnehmento take sth. calmly; to take sth. with composure [Add to Longdo]
der ruhende Polthe calming influence [Add to Longdo]
ruhig; still {adj}calm [Add to Longdo]
ruhig; gelassen {adj} | ruhiger; gelassener | am ruhigsten; am gelassenstencalm | calmer | calmest [Add to Longdo]
ruhig {adv}calmly [Add to Longdo]
windstill {adj}calm [Add to Longdo]
Er sah seinem Schicksal ruhig entgegen.He met his fate calmly. [Add to Longdo]
Ich beneide Sie um Ihre Ruhe.I envy your calm. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
BCG[ビーシージー, bi-shi-ji-] (n) Bacille Calmette-Guerin (tuberculosis vaccine); BCG [Add to Longdo]
おっとり[ottori] (adv-to,adv,vs) (often as ~した adj. phrase to mean 'gentle', etc.) gently; quietly; calmly [Add to Longdo]
しっとり[shittori] (adv,vs) (1) calm; graceful; (2) quiet; mellow; (3) damp; moist [Add to Longdo]
つと[tsuto] (adv) (1) quickly; (2) calmly; (3) intently [Add to Longdo]
まあまあ[maamaa] (adj-na,adv,int) (1) (on-mim) so-so; (int) (2) now, now (used in calming people down); (3) (fem) my, my (expression of wonder, surprise, etc.); (P) [Add to Longdo]
ゆったり[yuttari] (adv,vs,adv-to) (1) (on-mim) comfortable; easy; calm; (2) loose; spacious [Add to Longdo]
カルモジュリン[karumojurin] (n) calmodulin [Add to Longdo]
クール[ku-ru] (adj-na) (1) cool (temperature, color, etc.); (2) cool (i.e. calm and collected); (3) cool (i.e. fashionable, attractive, etc.); (n) (4) course (of medical treatment) (ger [Add to Longdo]
悪びれずに[わるびれずに, warubirezuni] (exp) calmly; with good grace [Add to Longdo]
安々;安安[やすやす, yasuyasu] (adv,adv-to) calmly; peacefully; painlessly; comfortably [Add to Longdo]
安い(P);廉い[やすい, yasui] (adj-i) (1) cheap; inexpensive; (2) (安い only) calm; peaceful; quiet; (P) [Add to Longdo]
安らか[やすらか, yasuraka] (adj-na,n) peaceful; tranquil; calm; restful; (P) [Add to Longdo]
安康[あんこう, ankou] (n) (obsc) calm and peaceful period of time [Add to Longdo]
安定した[あんていした, anteishita] (adj-f) steady; stable; calm; firm [Add to Longdo]
穏やか[おだやか, odayaka] (adj-na,n) calm; gentle; quiet; (P) [Add to Longdo]
何の気なし;何の気無し[なんのきなし, nannokinashi] (exp) unintentional; with calmness; casually [Add to Longdo]
何気無く(P);何気なく[なにげなく, nanigenaku] (adv) unintentionally; calmly; inadvertently; innocently; (P) [Add to Longdo]
我に返る[われにかえる, warenikaeru] (exp,v5r) (1) to come to one's senses; (2) to calm down [Add to Longdo]
丸い(P);円い(P)[まるい(P);まろい(ok), marui (P); maroi (ok)] (adj-i) (1) (丸い usu. refers to ball-shaped, and 円い to disc-shaped objects) round; circular; spherical; (2) (See 丸く収まる) harmonious; calm; (P) [Add to Longdo]
気を静める[きをしずめる, kiwoshizumeru] (exp,v1) to becalm one's feelings; to compose oneself [Add to Longdo]
居然[きょぜん, kyozen] (adj-t,adv-to) calm or at rest; having nothing to do; still [Add to Longdo]
虚心坦懐[きょしんたんかい, kyoshintankai] (n) with an open and calm mind; with no preconceived notions; without reserve; frank; candid [Add to Longdo]
虚心平気[きょしんへいき, kyoshinheiki] (n,adj-na,adj-no) with an open and calm mind; without reserve; with utmost candor; with no preconceived notions [Add to Longdo]
虚静[きょせい, kyosei] (n) calm and free of ambition or care [Add to Longdo]
虚無恬淡[きょむてんたん, kyomutentan] (adj-na,adj-no,adj-t,adv-to,n) (arch) rising above the trivia of life and remaining calm and selfless [Add to Longdo]
止観[しかん, shikan] (n) (1) {Buddh} calm abiding and clear observation (Tendai meditation); (2) (See 天台宗) Tendai [Add to Longdo]
失意泰然[しついたいぜん, shitsuitaizen] (adj-t,adv-to) (arch) keeping calm and collected at times of disappoinment; maintaining a serene state of mind in adversity [Add to Longdo]
寂静;寂靜(oK)[じゃくじょう;せきせい, jakujou ; sekisei] (n,adj-na) (1) calmness; stillness; tranquility; (n) (2) (じゃくじょう only) {Buddh} calmness of the heart; enlightenment [Add to Longdo]
収まる(P);納まる(P)[おさまる, osamaru] (v5r,vi) (1) to be in one's place; to be installed; to settle into; (2) (esp. 納まる) to be delivered; to be obtained; to be paid; (3) (See 治まる) to be settled; to be sorted out; (4) (See 治まる) to lessen (e.g. of storms, pain); to calm down; (5) to be fit tightly into (e.g. a frame); to be sheathed (in a scabbard); (P) [Add to Longdo]
従容[しょうよう, shouyou] (adj-t,adv-to) calm; composed; tranquil [Add to Longdo]
従容自若[しょうようじじゃく(uK), shouyoujijaku (uK)] (adj-t,adv-to) (arch) having presence of mind; imperturbable; calm and self-possessed; with serenity [Add to Longdo]
春の海[はるのうみ, harunoumi] (exp,n) calm sea of spring [Add to Longdo]
春の野[はるのの, harunono] (exp,n) (arch) calm fields of spring [Add to Longdo]
春日和[はるびより, harubiyori] (n) sky pattern on a calm and clear day of spring [Add to Longdo]
焦らずに[あせらずに, aserazuni] (exp) stay calm; don't be rushed; don't be flustered [Add to Longdo]
心静か[こころしずか, kokoroshizuka] (adj-na) calm; serene; tranquil; peaceful [Add to Longdo]
神色自若[しんしょくじじゃく(uK), shinshokujijaku (uK)] (adj-t,adv-to) (arch) perfect composure; calm and collected [Add to Longdo]
静かに[しずかに, shizukani] (adv) (1) calmly; quietly; gently; peacefully; (exp) (2) be quiet! [Add to Longdo]
静けさ[しずけさ, shizukesa] (n) stillness; silence; hush; calm; serenity; (P) [Add to Longdo]
静まる(P);鎮まる(P)[しずまる, shizumaru] (v5r,vi) to quieten down; to calm down; to subside; to die down; to abate; to be suppressed; (P) [Add to Longdo]
静める(P);鎮める(P)[しずめる, shizumeru] (v1,vt) to appease; to suppress; to calm; (P) [Add to Longdo]
静座;静坐[せいざ, seiza] (n,vs) sitting calmly and quietly (i.e. in order to meditate) [Add to Longdo]
泰然[たいぜん, taizen] (adj-t,adv-to) calm; composed; self-possessed; firm [Add to Longdo]
泰然自若[たいぜんじじゃく(uK), taizenjijaku (uK)] (adj-t,adv-to) having presence of mind; self-possessed; imperturbable; calm and self-possessed [Add to Longdo]
大らか;多らか[おおらか, ooraka] (adj-na) (1) (uk) placid; composed; serene; calm; (2) big hearted; broad-minded; magnanimous; (3) great quantity (of something) [Add to Longdo]
朝凪[あさなぎ, asanagi] (n) morning calm (over the ocean) [Add to Longdo]
長閑[のどか, nodoka] (adj-na) tranquil; calm; quiet; peaceful; (P) [Add to Longdo]
長閑さ[のどかさ, nodokasa] (n) tranquility; tranquillity; calmness; quietness [Add to Longdo]
直直;直々[なおなお, naonao] (adj-na) (1) (arch) straight; (2) ordinary; common; (3) obedient; meek; gentle; calm [Add to Longdo]
沈着[ちんちゃく, chinchaku] (n,vs) (1) settling or depositing (at the bottom of something); deposition; pigmentation; (n,adj-na) (2) composure; calmness; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 calm
   adj 1: not agitated; without losing self-possession; "spoke in a
       calm voice"; "remained calm throughout the uproar"; "he
       remained serene in the midst of turbulence"; "a serene
       expression on her face"; "she became more tranquil";
       "tranquil life in the country" [syn: {calm},
       {unagitated}, {serene}, {tranquil}]
   2: (of weather) free from storm or wind; "calm seas" [ant:
     {stormy}]
   n 1: steadiness of mind under stress; "he accepted their
      problems with composure and she with equanimity" [syn:
      {composure}, {calm}, {calmness}, {equanimity}] [ant:
      {discomposure}]
   2: wind moving at less than 1 knot; 0 on the Beaufort scale
     [syn: {calm air}, {calm}]
   v 1: make calm or still; "quiet the dragons of worry and fear"
      [syn: {calm}, {calm down}, {quiet}, {tranquilize},
      {tranquillize}, {tranquillise}, {quieten}, {lull}, {still}]
      [ant: {agitate}, {charge}, {charge up}, {commove},
      {excite}, {rouse}, {turn on}]
   2: make steady; "steady yourself" [syn: {steady}, {calm},
     {becalm}]
   3: become quiet or calm, especially after a state of agitation;
     "After the fight both men need to cool off."; "It took a
     while after the baby was born for things to settle down
     again." [syn: {calm}, {calm down}, {cool off}, {chill out},
     {simmer down}, {settle down}, {cool it}]
   4: cause to be calm or quiet as by administering a sedative to;
     "The patient must be sedated before the operation" [syn:
     {sedate}, {calm}, {tranquilize}, {tranquillize},
     {tranquillise}] [ant: {arouse}, {brace}, {energise},
     {energize}, {perk up}, {stimulate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top