ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*burglar*

B ER1 G L ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: burglar, -burglar-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
burglar(n) ผู้ร้ายย่องเบา, See also: คนลักขโมยของ, Syn. robber
burglary(n) การบุกเข้ามาขโมยของในอาคาร/บ้าน, See also: การย่องเบา, Syn. housebreaking
burglarize(vt) ย่องเบา, See also: ขโมย, ยกเค้า, Syn. steal
cat burglar(n) นักย่องเบา
turd burglar(sl) ชายรักร่วมเพศ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
burglar(เบอร์'กละ) n. ผู้ร้ายย่องเบา,ขโมยย่องเบา -Conf. robber
burglarize(เบอร์'กละไรซ) vt.,vi. ดำเนินการขโมยย่องเบา
burglary(เบอร์'กละรี) n. การขโมยย่องเบา, See also: burglarious adj. ดูburglary

English-Thai: Nontri Dictionary
burglar(n) นักย่องเบา,ขโมย,ผู้ร้าย,พวกตีนแมว
burglary(n) การย่องเบา,การขโมย,การลักขโมย,การลักทรัพย์
CAT cat burglar(n) พวกตีนแมว,พวกแมวขโมย,พวกย่องเบา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aggravated burglaryการบุกรุกเข้าไปในเคหสถานในเวลากลางคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
burglaryการลักทรัพย์ในเคหสถานเวลากลางคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
burglary insuranceการประกันภัยลักทรัพย์ในเคหสถาน ดู theft insurance [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Burglar alarmsสัญญาณกันขโมย [TU Subject Heading]
Burglarsนักย่องเบา [TU Subject Heading]
Burglaryการลักทรัพย์ในอาคาร [TU Subject Heading]
Burglary protectionการป้องกันการลักทรัพย์ในอาคาร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
burglarA burglar broke into his house.
burglarA burglar broke into my house while I was away on a trip.
burglarA burglar broke into the bank last night.
burglarA burglar broke into the convenience store last month, but I heard the police caught him yesterday.
burglarA burglar broke into the house.
burglarA burglar broke into the shop last night.
burglarA burglar broke into the shop yesterday.
burglarA burglar broke into your house while you were away on vacation.
burglarA burglar broke in while he was asleep.
burglarA burglar made away with my wife's diamond ring.
burglarBurglars broke into his house.
burglarBurglars broke into our apartment and stole my wife's fur coat.
burglarFor burglar-proofing. Apparently in this library are precious books that can't be bought for money.
burglarHave you heard that a burglar broke into my neighbor's house?
burglarHe was arrested on the charge of burglary.
burglarHis house was broken into by burglars last week.
burglarI awoke to find a burglar in my room.
burglarIf a burglar came into my room, I would throw something at him.
burglarOn arriving home, I discovered the burglary.
burglarOur house was broken into by burglars last night.
burglarSome burglars broke into my house last night.
burglarThe burglar broke into the house under the cover of night.
burglarThe burglar broke into the post office in broad daylight.
burglarThe burglar burst into his house.
burglarThe burglar gained access to the house thorough this door.
burglarThe burglar gained access to the house through a window.
burglarThe burglar is used to staying up late.
burglarThe burglar locked the couple in the basement.
burglarThe burglars broke into the bank at night.
burglarThe burglar shut the child in the closet.
burglarThe burglar tied my hands behind my back with a rope.
burglarThe burglar was caught in the act of prying open the window.
burglarThe burglar was traced by one of the things he had left on the scene.
burglarThe burglar wore gloves, with the result that there were no finger-prints to be found.
burglarThe cat burglar must have entered the mansion from the roof.
burglarThe inmate was doing time for a burglary conviction.
burglarThe police arrested the burglar on the spot.
burglarThe police caught the burglar red-handed.
burglarThe policeman arrested the burglar.
burglarThe policeman sprang at the burglar.
burglarThere are a lot of cases of burglary around here days.
burglarTwo policemen arrested a burglar. They caught him sneaking into Mrs. Miller's.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขโมย(v) steal, See also: thieve, pinch, burglar, filch, pilfer, plagiarize, Syn. ลัก, ลักขโมย, Example: เรื่องที่ 2 ของข้าพเจ้าเป็นเรื่องยาวที่แต่งขึ้นเอง ไม่ได้ขโมยมาจากหนังสือฝรั่งอย่างเล่มแรก
ขโมย(n) thief, See also: pilferer, burglar, Example: เขาใส่กุญแจประตูเพื่อป้องกันขโมย, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ลักทรัพย์
นักย่องเบา(n) burglar, See also: cat burglar, Syn. ขโมยย่องเบา, Example: นักย่องเบาเป็นผู้กระทำผิดที่ไม่ค่อยนิยมใช้กำลังประทุษร้ายใคร, Count Unit: คน, Thai Definition: พวกที่คอยย่องเข้าไปลักสิ่งของของคนอื่น โดยที่ไม่ให้เจ้าของรู้ตัว
โมษ(n) robber, See also: thief, burglar, housebreaker, pickpocket, mugger, shoplifter, bandit, outlaw, Syn. โจร, ขโมย, โมษก, Notes: (บาลีและสันสกฤต)
ย่องเบา(v) burgle, See also: burglarize, rob, ransack, rob, steal, break in, hold up, Syn. ขโมย, ยกเค้า, Example: บ้านของเขาถูกขโมยย่องเบาเมื่อคืนนี้
โจร(n) robber, See also: bandit, pirate, thief, highwayman, burglar, Syn. ขโมย, ผู้ร้าย, มิจฉาชีพ, Example: เมื่อสมัยเป็นหนุ่ม เขาเป็นโจรที่คอยดักปล้นเรือสำเภาที่แล่นผ่านช่องแคบมะละกา, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ร้ายที่ลักขโมยหรือปล้นสะดมทรัพย์สินผู้อื่น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
โจรกรรม(n) robbery, See also: theft, piracy, larceny, burglary, Syn. การลัก, การขโมย, การปล้น, Example: เจ้าหล่อนกระตุ้นสามีให้กระทำโจรกรรมในครั้งนี้
โจรผู้ร้าย(n) criminal, See also: thief, robber, bandit, burglar, Syn. โจร, ผู้ร้าย, ขโมย, มิจฉาชีพ, Example: เขารู้ตัวอยู่ว่าทุกวันนี้เขากำลังถูกหมายปองจากโจรผู้ร้ายย่านนั้นแทบไม่วางตา, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ลักขโมย ปล้น หรือล่อลวงเอาทรัพย์สินของผู้อื่น
การโจรกรรม(n) robbery, See also: burglary, cheating, looting, pillage, swindling, theft, piracy, Ant. การปล้น, Example: การโจรกรรมที่ร้ายแรงที่สุดในรอบปีนี้คือการปล้นร้านทองที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดและคนร้ายกวาดทองไปเกือบหมดร้าน
หัวขโมย(n) thief, See also: bandit, burglar, cheat, robber, Syn. โจร, ขโมย, Example: ในหมู่บ้านแห่งนี้ไม่มีหัวขโมยกล้าเข้ามาเลยสักครั้ง, Count Unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวขโมย[hūakhamōi] (n) EN: thief ; bandit; burglar ; cheat ; robber ; king of thieves ; arch-criminal  FR: voleur [m] ; cambrioleur [m] ; roi des cambrioleurs [m]
โจร[jōn] (n) EN: bandit ; robber ; thief ; burglar  FR: bandit [m] ; gangster [m] ; voleur [m] ; truand [m] ; vagabond [m]
โจรผู้ร้าย[jōn phūrāi] (n) EN: criminal ; thief ; robber ; bandit ; burglar  FR: bandit [m] ; voleur [m] ; criminel [m]
โจรกรรม[jōrakam] (n) EN: robbery ; theft ; piracy ; larceny ; burglary
ขโมย[khamōi] (n) EN: thief ; burglar ; pilferer  FR: voleur [m] ; voleuse [f] ; cambrioleur [m] ; cambrioleuse [f] ; chapardeur [m] (fam.) ; chapardeuse [f] (fam.) ; larron [m] (litt.) ; détrousseur [m] (liit. - vx) ; malandrin [m] (litt. - vx) ; brigand [m] (vx)
ขโมย[khamōi] (v) EN: steal ; thieve ; pinch ; burglar ; filch ; pilfer ; plagiarize  FR: voler ; dérober ; subtiliser ; escamoter ; soustraire ; chaparder (fam.) ; détrousser (litt.) ; piquer (fam.) ; filouter (vx)
สัญญาณกันขโมย[sanyān kan khamōi] (n, exp) EN: burglar alarm
ย่องเบา[yǿngbao] (v) EN: burgle ; burglarize ; rob ; ransack ; rob ; steal ; break in ; hold up  FR: dérober ; cambrioler

CMU English Pronouncing Dictionary
BURGLAR B ER1 G L ER0
BURGLARS B ER1 G L ER0 Z
BURGLARY B ER1 G L ER0 IY0
BURGLARIES B ER1 G L ER0 IY0 Z
BURGLARIZE B ER1 G L ER0 AY2 Z
BURGLARIZED B ER1 G L ER0 AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
burglar (n) bˈɜːʳglər (b @@1 g l @ r)
burglars (n) bˈɜːʳgləz (b @@1 g l @ z)
burglary (n) bˈɜːʳgləriː (b @@1 g l @ r ii)
burglaries (n) bˈɜːʳglərɪz (b @@1 g l @ r i z)
burglarious (j) bˈɜːʳglˈɛəʳrɪəʳs (b @@1 g l e@1 r i@ s)
burglar-alarm (n) bˈɜːʳglər-əlaːm (b @@1 g l @ r - @ l aa m)
burglar-proof (j) bˈɜːʳglər-pruːf (b @@1 g l @ r - p r uu f)
burglar-alarms (n) bˈɜːʳglər-əlaːmz (b @@1 g l @ r - @ l aa m z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
报警器[bào jǐng qì, ㄅㄠˋ ㄐㄧㄥˇ ㄑㄧˋ, / ] an alarm (e.g. a burglar or fire alarm), #37,699 [Add to Longdo]
窃盗[qiè dào, ㄑㄧㄝˋ ㄉㄠˋ, / ] burglar [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Autoknacker {m}; Automarder {m}car burglar [Add to Longdo]
Dieb {m}burglar [Add to Longdo]
Einbrecher {m} | Einbrecher {pl}burglar; burgler | burglars [Add to Longdo]
Einbruch {m} | Einbrüche {pl}burglary | burglaries [Add to Longdo]
einbrechen | einbrechendto burglarize; to burglarise [Br.] | burglarizing; burglarising [Add to Longdo]
einbruchsicher; einbruchssicher; diebstahlsicher {adj}burglar-proof [Add to Longdo]
Der Einbrecher wurde auf freien Fuß gesetzt.The burglar was set free. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こそこそ泥棒[こそこそどろぼう, kosokosodorobou] (n) (obsc) (See こそ泥) sneak thief; petty thief; cat burglar [Add to Longdo]
こそ泥[こそどろ, kosodoro] (n) (abbr) (See こそこそ泥棒) sneak thief; petty thief; cat burglar [Add to Longdo]
押し込み;押込み[おしこみ, oshikomi] (n) burglary; burglar; closet [Add to Longdo]
押し込み強盗;押込み強盗[おしこみごうとう, oshikomigoutou] (n) housebreaker; burglar [Add to Longdo]
押し込む(P);押しこむ[おしこむ, oshikomu] (v5m,vi,vt) (1) to push into; to cram into; to stuff into; to crowd into; (vt) (2) to break in; to burglarize; (P) [Add to Longdo]
押し入り(P);押入り[おしいり, oshiiri] (n) breaking into; burglar; (P) [Add to Longdo]
強盗[ごうとう, goutou] (n) (1) robber; mugger; (2) robbery; burglary; (P) [Add to Longdo]
強盗事件[ごうとうじけん, goutoujiken] (n) robbery; robbery case; burglary [Add to Longdo]
空き巣(P);空巣;明き巣[あきす, akisu] (n) (1) prowler; sneak thief; cat burglar; (2) empty nest; (P) [Add to Longdo]
警報器;警報機[けいほうき, keihouki] (n) alarm (fire, burglar, etc.); sensor [Add to Longdo]
切り取り;切取り;斬り取り;斬取り[きりとり, kiritori] (n) (1) cutting; tearing off; cutting off; clipping; (2) robbery with assault; burglary [Add to Longdo]
切り取り強盗[きりとりごうとう, kiritorigoutou] (n) violent robbery or burglary; killing and robbing (someone) [Add to Longdo]
説教泥棒[せっきょうどろぼう, sekkyoudorobou] (n) preaching burglar; burglar who preaches at the victim about the methods of preventing similar crimes [Add to Longdo]
[ぞく, zoku] (n) (1) thief; robber; burglar; (2) rebel; insurgent; traitor [Add to Longdo]
泥棒(P);泥坊[どろぼう, dorobou] (n,vs) thief; burglar; robber; theft; (P) [Add to Longdo]
盗難防止[とうなんぼうし, tounanboushi] (adj-no) burglar-proof; antitheft [Add to Longdo]
盗犯[とうはん, touhan] (n) burglary; larceny [Add to Longdo]
覆面強盗[ふくめんごうとう, fukumengoutou] (n) masked burglar; masked bandit [Add to Longdo]
夜稼ぎ[よかせぎ, yokasegi] (n) night work; burglary [Add to Longdo]
夜盗[やとう, yatou] (n,adj-no) night burglar [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  burglar
      n 1: a thief who enters a building with intent to steal

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top