ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*bungs*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bungs, -bungs-
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bungs (v) bˈʌŋz (b uh1 ng z)

German-Thai: Longdo Dictionary
reibungsfrei(adj, adv) ที่ไร้ซึ่งแรงเสียดทาน , โดยไม่มีแรงเสียดทาน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschreibungsart {f}amortization type [Add to Longdo]
Abschreibungsbetrag {m}amortization amount [Add to Longdo]
Abschreibungsbetrag {m}amount of depreciation [Add to Longdo]
Abschreibungsbuchung {f}amortization posting [Add to Longdo]
Abschreibungsfeld {n}amortization field [Add to Longdo]
Abschreibungsgesellschaft {f}tax-loss company [Add to Longdo]
Abschreibungskorrektur {f}amortization adjustment [Add to Longdo]
Abschreibungskosten {pl}amortization costs [Add to Longdo]
Abschreibungsliste {f}amortization list [Add to Longdo]
Abschreibungsmethode {f}amortization method [Add to Longdo]
Abschreibungsmode {f}amortization mode [Add to Longdo]
Abschreibungsmöglichkeit {f}possibility of setting off items against taxable income [Add to Longdo]
Abschreibungsparameter {m}amortization parameter [Add to Longdo]
Abschreibungsperiode {f}; Abschreibungsdauer {f}amortization period [Add to Longdo]
Abschreibungsprognose {f}amortization forecast [Add to Longdo]
Abschreibungsrate {f}depreciation rate [Add to Longdo]
Abschreibungsrate {f}amortization rate [Add to Longdo]
Abschreibungsrechnung {f}amortization calculation [Add to Longdo]
Abschreibungsregel {f}amortization rule [Add to Longdo]
Abschreibungssatz {m}amortization record [Add to Longdo]
Abschreibungsschlüssel {m}amortization code [Add to Longdo]
Abschreibungsstornierung {f}amortization cancellation [Add to Longdo]
Abschreibungsüberwachung {f}amortization control [Add to Longdo]
Abschreibungswert {m}amortization value [Add to Longdo]
Abtreibungsgegner {m}; Abtreibungsgegnerin {f}anti-abortionist [Add to Longdo]
Abtreibungspille {f}morning-after pill [Add to Longdo]
Änderungsdatei {f}; Fortschreibungsdatei {f}amendment file [Add to Longdo]
Amtsenthebungsverfahren {n}impeachment proceedings; impeachment [Add to Longdo]
Amtsenthebungsverfahren {n}procedure for divestiture; suspension proceedings [Add to Longdo]
Antiabtreibungskampagne {f}anti-abortion campaign [Add to Longdo]
Anzeigenbüro {n}; Werbungsmittler {m} | Anzeigenbüros {pl}advertising agency | advertising agencies [Add to Longdo]
Aufhebungsbeschluss {m}resolution on revocation [Add to Longdo]
Aufschiebungskosten {pl}costs of postponement [Add to Longdo]
Ausgrabungsingenieur {m}excavation engineer [Add to Longdo]
Ausgrabungsstätte {f}diggings {pl} [Add to Longdo]
Ausgrabungsstätte {f}; Stätte {f}site [Add to Longdo]
Ausschreibungstext {m}tender specification [Add to Longdo]
Ausschreibungsunterlagen {pl}tender documents [Add to Longdo]
Ausübungsanzeige {f}exercise notice [Add to Longdo]
Ausübungslimit {n}exercise limit [Add to Longdo]
Ausübungspreis {m}; Basispreis {m}exercise price; strike price; striking price [Add to Longdo]
Belebungsstufe {f}activated phase [Add to Longdo]
Beraubungsgraben {m}robber trench [Add to Longdo]
Beschreibungseinleitung {f}introduction to the description; preamble; introductory part [Add to Longdo]
Betäubungsmittel {n}; Narkotikum {n} | Betäubungsmittel {pl}narcotic | narcotics [Add to Longdo]
Betriebskosten {pl}; Betreibungskosten {pl}operating costs [Add to Longdo]
Bewerbungsfrist {f}term for filing application [Add to Longdo]
Bewerbungsschreiben {n}letter of application [Add to Longdo]
Bewerbungsunterlagen {pl}application papers; application credentials [Add to Longdo]
Datenbeschreibungssprache {f} [comp.]data description language [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
排斥運動[はいせきうんどう, haisekiundou] Vertreibungskampagne [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top