ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*builder*

B IH1 L D ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: builder, -builder-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
builder(n) ช่างก่อสร้าง, See also: คนก่อสร้าง, Syn. erector
builder(n) ผู้รับเหมา
shipbuilder(n) ผู้ต่อเรือ, See also: บริษัทต่อเรือ
master builder(n) สถาปนิก, See also: ผู้รับเหมาก่อสร้าง, Syn. architect

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
castle buildern. นักฝันหวาน, Syn. daydreamer
coach-builderคนต่อตัวถังรถยนต์,คนสร้างรถ
master builderผู้รับเหมาก่อสร้าง,สถาปนิก

English-Thai: Nontri Dictionary
builder(n) ผู้สร้าง,ผู้สถาปนา,ช่างก่อสร้าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
builder's risk๑. การประกันภัยผู้ต่อเรือ๒. การประกันภัยผู้รับเหมาก่อสร้าง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
PowerBuilderเพาเวอร์บิวเดอร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
builderHe has carried on his business as a builder for many years.
builderMr Brown contracted with the builder for a new house.
builderYou should have your house built by a trustworthy builder.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ประสาธน์การ[phūprasātkān] (n) EN: founder ; builder
ผู้สร้าง[phūsāng] (n) EN: builder ; producer

CMU English Pronouncing Dictionary
BUILDER B IH1 L D ER0
BUILDERS B IH1 L D ER0 Z
BUILDER'S B IH1 L D ER0 Z
BUILDERS' B IH1 L D ER0 Z
REBUILDER R IY0 B IH1 L D ER0
REBUILDERS R IY0 B IH1 L D ER0 Z
HOMEBUILDER HH OW1 M B IH2 L D ER0
SHIPBUILDER SH IH1 P B IH2 L D ER0
HOMEBUILDERS HH OW1 M B IH2 L D ER0 Z
SHIPBUILDERS SH IH1 P B IH2 L D ER0 Z
HOMEBUILDER'S HH OW1 M B IH2 L D ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
builder (n) bˈɪldər (b i1 l d @ r)
builders (n) bˈɪldəz (b i1 l d @ z)
shipbuilder (n) ʃˈɪpbɪldər (sh i1 p b i l d @ r)
shipbuilders (n) ʃˈɪpbɪldəz (sh i1 p b i l d @ z)
coach-builder (n) kˈoutʃ-bɪldər (k ou1 ch - b i l d @ r)
jerry-builder (n) ʤˈɛrɪ-bɪldər (jh e1 r i - b i l d @ r)
coach-builders (n) kˈoutʃ-bɪldəz (k ou1 ch - b i l d @ z)
jerry-builders (n) ʤˈɛrɪ-bɪldəz (jh e1 r i - b i l d @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bauhütte {f}builders' hut [Add to Longdo]
Baumeister {m} | Baumeister {pl}builder; master builder | builders; master builders [Add to Longdo]
Baumeister {m}master-builder [Add to Longdo]
Baunivellier {m}builder's level [Add to Longdo]
Maschinenbauer {m}; Maschinenbauerin {f}machine builder [Add to Longdo]
Ofensetzer {m}; Ofensetzerin {f}stove builder [Add to Longdo]
Orgelbauer {m}organ builder [Add to Longdo]
Schiffsbauer {m} | Schiffsbauer {pl}shipbuilder | shipbuilders [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インターフェースビルダ[inta-fe-subiruda] (n) {comp} interface builder [Add to Longdo]
システムビルダ[shisutemubiruda] (n) {comp} system builder [Add to Longdo]
トラフィックビルダー[torafikkubiruda-] (n) traffic builder [Add to Longdo]
パワービルダー[pawa-biruda-] (n) {comp} PowerBuilder [Add to Longdo]
ビルダ;ビルダー[biruda ; biruda-] (n) builder [Add to Longdo]
ビルダーリング[biruda-ringu] (n) buildering [Add to Longdo]
ボディビルダー[bodeibiruda-] (n) bodybuilder [Add to Longdo]
建築業者[けんちくぎょうしゃ, kenchikugyousha] (n) a builder [Add to Longdo]
建築士[けんちくし, kenchikushi] (n) (authorized) architect and builder (authorised); (P) [Add to Longdo]
船大工;舟大工[ふなだいく, funadaiku] (n) shipwright; boatbuilder [Add to Longdo]
造り手;作り手[つくりて, tsukurite] (n) maker; builder; creator; tenant farmer [Add to Longdo]
塚造[つかつくり;ツカツクリ, tsukatsukuri ; tsukatsukuri] (n) (uk) megapode (any bird of family Megapodiidae, inc. brush turkeys and mallee fowl); mound builder [Add to Longdo]
棟札[むなふだ;むねふだ, munafuda ; munefuda] (n) sign staked to a building's ridgepole at construction time stating the building's donor, builder, date, reason for construction, etc. [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
パワービルダー[ぱわーびるだー, pawa-biruda-] PowerBuilder [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 builder
   n 1: a substance added to soaps or detergents to increase their
      cleansing action [syn: {builder}, {detergent builder}]
   2: a person who creates a business or who organizes and develops
     a country; "empire builder"
   3: someone who contracts for and supervises construction (as of
     a building) [syn: {builder}, {constructor}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top