ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*brooks*

B R UH1 K S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: brooks, -brooks-
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Brooksแหล่งต่างๆ [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
BROOKS B R UH1 K S
BROOKS' B R UH1 K S
BROOKS'S B R UH1 K S IH0 Z
BROOKS'S B R UH1 K S
BROOKSIDE B R UH1 K S AY2 D
HALBROOKS HH AE1 L B R UH0 K S
ALSBROOKS AE1 L Z B R UH0 K S
AUSBROOKS AW1 S B R UH0 K S
HOLBROOKS HH OW1 L B R UH0 K S
SEABROOKS S IY1 B R UH2 K S
ESTABROOKS EH1 S T AH0 B R UH0 K S
CLAYBROOKS K L EY1 B R UH2 K S
WESTBROOKS W EH1 S T B R UH2 K S
ALSBROOKS' AE1 L Z B R UH0 K S
ALSOBROOKS AE1 L S AH0 B R UH0 K S
BROOKSHIER B R UW1 K SH IY0 ER0
BROOKSHIRE B R UW1 K SH AY0 R
BROOKSTONE B R UH1 K S T OW2 N
BROOKSVILLE B R UH1 K S V IH0 L
BUDDENBROOKS B AH1 D AH0 N B R UH2 K S
MIDDLEBROOKS M IH1 D AH0 L B R UH2 K S
BROOKSVILLE'S B R UH1 K S V IH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brooks (v) brˈuks (b r u1 k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bach {m} | Bäche {pl}brook | brooks [Add to Longdo]
Bachufer {n}brookside [Add to Longdo]
Brookslaubsänger {m} [ornith.]Brook's Willow Warbler [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブルックの法則[ブルックのほうそく, burukku nohousoku] (n) {comp} Brooks's Law [Add to Longdo]
浅瀬に仇波[あさせにあだなみ, asaseniadanami] (exp) deep rivers move in silence; shallow brooks are noisy; those who know little talk much [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Brooks
      n 1: United States literary critic and historian (1886-1963)
           [syn: {Brooks}, {Van Wyck Brooks}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top