ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*brickbat*

B R IH1 K B AE2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: brickbat, -brickbat-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brickbat(n) คำตำหนิ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brickbatn. เศษอิฐ,เศษที่ใช้เหวี่ยงขว้าง,คำตำหนิ

English-Thai: Nontri Dictionary
brickbat(n) ก้อนอิฐ,เศษอิฐ

CMU English Pronouncing Dictionary
BRICKBAT B R IH1 K B AE2 T
BRICKBATS B R IH1 K B AE2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brickbat (n) brˈɪkbæt (b r i1 k b a t)
brickbats (n) brˈɪkbæts (b r i1 k b a t s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  brickbat
      n 1: a fragment of brick used as a weapon
      2: blunt criticism

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top