ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*bravo*

B R AA1 V OW0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bravo, -bravo-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bravo(int) ไชโย, Syn. great, well done

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bravo(บรา'โว) interj. ,n.,v. (การ) ทำได้ดี!เก่งจริง!,ดี!,มือสังหารรับจ้าง

English-Thai: Nontri Dictionary
bravo(int) ไชโย
bravo(int) ไชโย,เยี่ยม,ดีมาก,วิเศษ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bravoThere were many journalists who praised Ogawa with, "bravo, good show!"

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไชโย[chaiyō] (x) EN: hurrah ; hurray ; bravo  FR: hourra ! ; bravo !
ชโย[chayō] (interj) EN: hurrah  FR: hourra ! ; bravo !
วีรกรรม[wīrakam] (n) EN: bravery ; boldness ; intrepidity  FR: bravoure [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BRAVO B R AA1 V OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bravo (n) brˌaːvˈou (b r aa2 v ou1)
bravos (n) brˌaːvˈouz (b r aa2 v ou1 z)
bravoes (n) brˌaːvˈouz (b r aa2 v ou1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
礼赞[lǐ zàn, ㄌㄧˇ ㄗㄢˋ, / ] to praise; well done, bravo!, #60,123 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bravo {n}bravos [Add to Longdo]
Bravour {f}bravura [Add to Longdo]
Bravourstück {n}bravura piece; bravura passage [Add to Longdo]
Meisterleistung {f}; Bravourleistung {f}feat [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お見事;お美事[おみごと, omigoto] (int) (See 見事・1,見事・2) well done!; bravo [Add to Longdo]
ブラボー[burabo-] (int) bravo (ita [Add to Longdo]
善哉[ぜんざい, zenzai] (int) (1) Well done!; Bravo!; (n) (2) red bean soup made with Azuki beans; zenzai [Add to Longdo]
善哉善哉[ぜんざいぜんざい, zenzaizenzai] (exp) Well done!; Great!; Bravo! [Add to Longdo]
天晴れ;天晴;遖[あっぱれ, appare] (adj-na,n) (1) (uk) splendid; praiseworthy; admirable; brilliant; (int) (2) (uk) well done!; bravo! [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bravo
   n 1: a murderer (especially one who kills a prominent political
      figure) who kills by a surprise attack and often is hired
      to do the deed; "his assassins were hunted down like
      animals"; "assassinators of kings and emperors" [syn:
      {assassin}, {assassinator}, {bravo}]
   2: a cry of approval as from an audience at the end of great
     performance
   v 1: applaud with shouts of `bravo' or `brava'

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top