ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*boycott*

B OY1 K AA2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: boycott, -boycott-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
boycott(n) การคว่ำบาตร, Syn. embargo
boycott(vt) คว่ำบาตร, See also: ตัดการช่วยเหลือทางการค้า, ไม่ซื้อสินค้า, Syn. embargo, Ant. patronize

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boycott(บอย'คอท) {boycotted,boycotting,boycotts} vt. รวมหัวต่อต้าน,พร้อมใจกันตัดสัมพันธ์ไมตรีไม่ซื้อสินค้า/ไม่ส่งสินค้าหรืออื่น, See also: boycotter n. ดูboycott

English-Thai: Nontri Dictionary
boycott(n) การคว่ำบาตร,การห้ามติดต่อ
boycott(vt) คว่ำบาตร,ไม่ติดต่อด้วย,ห้ามติดต่อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
boycottคว่ำบาตร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
boycottการคว่ำบาตร, การเลิกติดต่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Boycottการคว่ำบาตร, Example: การกระทำร่วมกันเพื่อปฏิเสธการให้ความร่วมมือ กับองค์กรหนึ่ง ๆหรือประเทศหนึ่ง ๆ เพื่อแสดงความไม่เห็นด้วย หรือเป็นการขู่ให้องค์การหรือประเทศนั้น ๆ ปฏิบัติตามที่ตนต้องการ การคว่ำบาตรนี้ส่วนใหญ่จะใช้เป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจที่ประเทศหนึ่ง ใช้ต่อต้านอีกประเทศหนึ่งด้วยการปฏิเสธการขนส่งสินค้าที่นำผ่านแดนของตน การไม่ซื้อหรือขายสินค้าบางอย่าง รวมทั้งการชักชวนให้ประเทศอื่นๆ เข้าร่วมการต่อต้านด้วย [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
boycottHe organized a boycott of the bus service.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คว่ำบาตร(v) boycott, See also: ban, exclude, ostracize, blackball, Example: ภัตตาคารทั้งหลายเลิกใช้ตะเกียบที่ใช้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้ง มิฉะนั้นจะถูกคว่ำบาตร หรือจะตกเป็นเป้ารณรงค์ให้คนเลิกเข้าร้านอาหารดังกล่าว, Thai Definition: หลีกเลี่ยงการติดต่อสัมพันธ์เพื่อแสดงให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ว่าผู้อื่นไม่พอใจ, ไม่ยอมคบค้าสมาคมด้วย, Notes: สำนวน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอยคอต = บอยคอตต์[bøikhøt] (v) EN: boycott
การบอยคอต = การบอยคอตต์[kān bøikhøt] (n) EN: boycott  FR: boycottage [m] ; boycott [m] (anglic.)
การคว่ำบาตร[kān khwambāt] (n) EN: boycott  FR: boycott [m]
การเลิกติดต่อ[kān loēk tittø] (n, exp) EN: boycott
การปิดล้อมทางเศรษฐกิจ[kān pitløm thāng sētthakit] (n, exp) EN: economic sanctions ; boycott ; embargo  FR: sanctions économiques [fpl] ; embargo [m]
คว่ำบาตร[khwambāt] (n) EN: boycott  FR: boycotter
เลิกติดต่อ[loēk tittø] (v, exp) EN: boycott

CMU English Pronouncing Dictionary
BOYCOTT B OY1 K AA2 T
BOYCOTTS B OY1 K AA2 T S
BOYCOTTED B OY1 K AA2 T IH0 D
BOYCOTTING B OY1 K AA2 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
boycott (v) bˈɔɪkɒt (b oi1 k o t)
boycotts (v) bˈɔɪkɒts (b oi1 k o t s)
boycotted (v) bˈɔɪkɒtɪd (b oi1 k o t i d)
boycotting (v) bˈɔɪkɒtɪŋ (b oi1 k o t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
抵制[dǐ zhì, ㄉㄧˇ ㄓˋ, ] resistance; refusal (to cooperate); boycott, #7,687 [Add to Longdo]
抗税[kàng shuì, ㄎㄤˋ ㄕㄨㄟˋ, / ] to refuse to pay taxes; to boycott taxes, #69,824 [Add to Longdo]
抗捐[kàng juān, ㄎㄤˋ ㄐㄩㄢ, ] to refuse to pay taxes; to boycott a levy, #199,204 [Add to Longdo]
杯葛[bēi gě, ㄅㄟ ㄍㄜˇ, ] to boycott [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Boykott {m}boycott [Add to Longdo]
Boykottierende {m,f}; Boykottierender | Boykottierenden {pl}; Boykottierendeboycotter | boycotters [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ボイコット[boikotto] (n,vs) boycott; (P) [Add to Longdo]
排斥[はいせき, haiseki] (n,vs) rejection; expulsion; boycott; ostracism; (P) [Add to Longdo]
非買同盟[ひばいどうめい, hibaidoumei] (n) a boycott [Add to Longdo]
不買運動[ふばいうんどう, fubaiundou] (n) a boycott [Add to Longdo]
不買同盟[ふばいどうめい, fubaidoumei] (n) boycott; buyer's strike [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 boycott
   n 1: a group's refusal to have commercial dealings with some
      organization in protest against its policies
   v 1: refuse to sponsor; refuse to do business with [ant: {buy
      at}, {frequent}, {patronise}, {patronize}, {shop}, {shop
      at}, {sponsor}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top