ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*bore*

B AO1 R   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bore, -bore-
Possible hiragana form: *ぼれ*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bore(vt) ทะลุ, See also: เจาะ, ไช, ด้น, ไชชอน, Syn. ream
bore(vt) ระอา, See also: เบื่อหน่าย
bored(adj) ที่น่าเบื่อ
arbored(adj) ที่มีต้นไม้ทั้งสองข้าง
boredom(n) ความเหนื่อยหน่าย, See also: ความเบื่อหน่าย, ระอา, Syn. ennui, Ant. excitement
forbore(vt) กริยาช่อง 2 ของ forbear
labored(adj) ที่ต้องกระทำด้วยความพยายามมาก, Syn. strained
laborer(n) ผู้ใช้แรงงาน, See also: กรรมกร, กรรมาชีพ, คนงาน, ลูกจ้าง, แรงงาน, Syn. manual laborer
taboret(n) ม้านั่งเล็ก, See also: ตั่ง, Syn. seat, stool
taboret(n) สะดึง, See also: กรอบสำหรับงานเย็บปัก
borehole(n) หลุมลึกที่เจาะลงดินเพื่อหาน้ำหรือน้ำมัน
woodborer(n) แมลงในตระกูล Cossidae ชอบเจาะหรือไชเนื้อไม้
bore to death(phrv) เบื่อมาก, Syn. bore to sleep
bore to sleep(phrv) เบื่อมาก, Syn. bore to death
bore to tears(phrv) เบื่อมาก, Syn. bore to death
die of boredom(idm) เบื่อมาก, See also: เบื่อสุดๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arboreal(อาร์บอ'เรียล) adj. เกี่ยวกับต้นไม้,คล้ายต้นไม้
arboreous(อาร์บอ'เรียส) adj. ปกคลุมไปด้วยต้นไม้,คล้ายต้นไม้
arborescent(อาร์บะเรส'เซินทฺ) adj. ขนาดและรูปร่างคล้ายต้นไม้. -arborescence n.
arboretum(อาร์บะรี'ทัม) n., (pl. -tums,-ta) สวนพฤกษชาติ,วนอุทยาน
aurora borealisn. แสงขั้วโลกเหนือ, Syn. northern lights, aurora polaris
bore(บอร์) {bored,boring,bores} vi.,vt.,n. อดีตกาลของbear,เจาะรู,ไซ,เจาะช่อง,คว้าน,เปิดทาง,แหวกทาง,ความรำคาญ,คนน่าเบื่อ,คนพูดมาก,สิ่งที่น่าเบื่อ,ทำให้เบื่อหน่าย,ทำให้น่าเบื่อ,รูเจาะ,ช่อง,ส่วนกว้างของลูกสูบ,ปากกระบอกลำกล้องปืน,เครื่องเจาะรู,กระแสน้ำที่ขึ้นอย่า
boreal(บอ'เรียล) adj. เหนือ,ทางเหนือ,ลม เหนือ
boredom(บอร์'เดิม) n. ความน่าเบื่อหน่าย,ภาวะน่าเบื่อหน่าย, Syn. tedium
borer(บอ'เรอ) n. สิ่งที่เจาะรู,ผู้เจาะรู,เครื่องเจาะรู,สว่าน,แมลงที่เจาะรูต้นไม้หรือผลไม้,หนอนเจาะรู
hellebore(เฮล'ละบอร์) n. พืชไม้ดอกจำพวก Helleborus,
jamboree(แจมบะรี) n. การประชุมรื่นเริง,การชุมนุมอึกทึก,การชุมนุมใหญ่ของลูกเสือ
labored(เล'เบอร์ดฺ) adj. ไม่ง่าย,ยาก,ลำบาก,กินแรงมาก,เปลืองแรงมาก,ไม่คล่อง,ฝืด., See also: laboredly adv. ดูlabored labouredly adv. ดูlabored laboredness n. ดูlabored labouredness n. ดูlabored
laborer(เล'เบอเรอะ) n. กรรมกร,คนงาน,ผู้ทำงานหนัก,ผู้กระทำด้วยความลำบาก, Syn. blue-collar, worker
woodborer(วูด'บอเรอะ) n. แมลงเจาะกินเนื้อไม้และผลไม้

English-Thai: Nontri Dictionary
arboreal(adj) เกี่ยวกับต้นไม้,คล้ายต้นไม้
bore(n) การไช,การเจาะ,รู,ช่อง,ความน่าเบื่อ,คนพูดมาก
bore(vt) เจาะรู,ทำให้เบื่อหน่าย
bore(vt pt ของ) bear
boredom(n) ความน่าเบื่อ,ภาวะน่าเบื่อหน่าย
borer(n) เครื่องเจาะรู,สว่าน
forbore(vi pt ของ) forbear

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
parallel bore nozzleหัวตัดรูขนาน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
labored respiration; respiration, dyspnea; respiration, dyspnoea; respiration, labouredการหายใจลำบาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
laboured respiration; respiration, dyspnea; respiration, dyspnoea; respiration, laboredการหายใจลำบาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rebore; boring; reboringการคว้านกระบอกสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
reboring; boring; reboreการคว้านกระบอกสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
respiration, dyspnea; respiration, dyspnoea; respiration, labored; respiration, labouredการหายใจลำบาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respiration, dyspnoea; respiration, dyspnea; respiration, labored; respiration, labouredการหายใจลำบาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respiration, labored; respiration, dyspnea; respiration, dyspnoea; respiration, labouredการหายใจลำบาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respiration, laboured; respiration, dyspnea; respiration, dyspnoea; respiration, laboredการหายใจลำบาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subarborescentกึ่งไม้ต้น [เฟิร์น] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
arboreousทรงไม้ต้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
arborescentเหมือนไม้ต้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
arboretumสวนรุกขชาติ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bore; cylinder boreขนาดกระบอกสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bore outคว้านกระบอกสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
boreal-ภาคเหนือ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
boreal bogป่าพรุเขตหนาว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
boreholeหลุมเจาะ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
boring; rebore; reboringการคว้านกระบอกสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
circumboreal-กระจายพันธุ์ทางซีกโลกเหนือ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cylinder bore; boreขนาดกระบอกสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cutting oxygen boreรูออกซิเจนตัด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
cylinder bore gaugeเกจขนาดกระบอกสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
counterbored ringแหวนอัดปาดขอบใน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dyspnea respiration; respiration, dyspnoea; respiration, labored; respiration, labouredการหายใจลำบาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dyspnoea respiration; respiration, dyspnea; respiration, labored; respiration, labouredการหายใจลำบาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Heine-Borel theoremทฤษฎีบทไฮเน-โบเรล [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wrightia arboreaโมกมัน [TU Subject Heading]
Agricultural laborersคนงานในการเกษตร [TU Subject Heading]
Agricultural laborers, Foreignคนงานต่างชาติในการเกษตร [TU Subject Heading]
Arboretumsสวนรุกขชาติ [TU Subject Heading]
Children of migrant laborersบุตรของแรงงานย้ายถิ่น [TU Subject Heading]
Day laborersลูกจ้างรายวัน [TU Subject Heading]
Longan fruit-borerหนอนเจาะขั้วผลลำไย [TU Subject Heading]
Migrant agricultural laborersแรงงานย้ายถิ่นในการเกษตร [TU Subject Heading]
Aboretumสวนรุกขชาติ, Example: พื้นที่คุ้มครองประเภทหนึ่ง มีลักษณะเป็นสวนเล็กๆ มีเนื้อที่น้อยกว่าสวนพฤกษศาสตร์ สร้างขึ้นเพื่อปลูกรวบรวมพันธุ์ไม้ต่างๆ ไว้ โดยเฉพาะ ไม้ยืนต้นที่มีค่าในทางเศรษฐกิจและไม้ดอกซึ่งมีอยู่ในท้องถิ่นนั้น แต่มิได้ปลูกเป็นหมวดหมู่เหมือนอย่างในสวนพฤกษศาสตร์ แต่มีชื่อพันธุ์ไม้ติดไว้ มีการทำถนนและทางเดินเท้าเข้าชม จุดมุ่งหมายเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษา ในประเทศไทยมีอยู่ 29 แห่ง [สิ่งแวดล้อม]
Asiatic Rice Stem Borersหนอนเจาะลำต้นข้าว [การแพทย์]
boreholeborehole, หลุมเจาะ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
exploratory boreholeexploratory borehole, หลุมสำรวจ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
leaf borerหนอนเจาะใบ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
boreThey always bore arms with them.
boreHe made such a long speech that we all got bored.
boreI bore this trial.
boreIt was the teacher's narrative that bored me to death.
boreI was bored with his endless sermon.
boreBeing bored, the audience began to yawn.
boreI found myself bored by the book.
boreYou no doubt bore people.
boreI got more and more bored as the speech went on.
boreThe audience looked bored.
boreShe bore herself gracefully.
boreHe labored to complete the work.
boreI was bored with the monotony of daily life.
boreHis long speech bored everyone.
boreFar from being bored, we had a very good time.
boreHe rose from day laborer to governor.
boreHis wife bore him two daughters and a son.
boreMy wrath shall far exceed the love I ever bore.
boreThe tax bore hard on the peasantry.
boreI am bored to death.
boreHow easy would it be to bore a tunnel through it?
boreThey labored like slaves.
boreHe bored us with his long stories.
boreWe got a little bored with each other.
boreThe laborers are murmuring against their working conditions.
boreIt was his lengthy narrative that bored me to death.
boreI'm always bored with his boastful talk.
boreThe prisoner of war bore himself with great dignity.
boreShe bore up well under unfavorable circumstances.
boreI was bored with his old jokes.
boreThey labored over the budget for the fiscal year 1997.
borePeople who talk about themselves all the time bore me.
boreI got bored with his long talk.
boreThey labored day after day.
boreLaborers required raising of a salary of the manager.
boreI was bored with his speech.
boreI was bored because I had seen the movie before.
boreI'm always bored with films that have little action.
boreThe laborers formed a human barricade.
boreIt was boredom that Aldous Huxley considered one of the most dangerous human conditions.
boreWe saw laborers blasting rocks.
boreHe bored me with his endless tales.
boreHer efforts bore fruit.
boreYou will never get bored in her company.
boreA tunnel has been bored through the mountain.
boreHe bore a grudge against me.
boreShe bore her misfortunes with a brave spirit.
boreThey labored in the factories.
boreHe bore himself well.
boreI'm bored.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอียน(v) be bored, See also: be fed up with, be sick of, be satiated with something, Syn. เหม็นเบื่อ, เบื่อ, Example: ฉันเอียนกับถ้อยคำยกยอของหล่อนเต็มที, Thai Definition: ไม่ชอบสิ่งที่มีมากไป แม้จะเป็นสิ่งดี
ขุดเจาะ(v) drill, See also: bore, Syn. ขุด, เจาะ, Example: แหล่งที่พักขนาดใหญ่พากันขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อสูบน้ำขึ้นมาใช้ในกิจการของตน, Thai Definition: ทำให้เป็นช่องเป็นรูลงไปใต้ดิน
เบื่ออาหาร(v) bored with food, Syn. เบื่อข้าว, Ant. อยากอาหาร, Example: อาการของไข้เลือดออกในระยะแรกคือ มีไข้สูง เบื่ออาหาร และคลื่นไส้อาเจียน, Thai Definition: ไม่อยากรับประทานอาหาร
เฮ้อ(int) sound of a deep sigh expressing boredom or dissatisfaction, Example: เฮ้อ คราวนี้ไม่ต้องหลับต้องนอนกันล่ะ, Thai Definition: คำที่เปล่งออกมาแสดงความเบื่อหน่ายหรือไม่ถูกใจเป็นต้น
เหนื่อยหน่าย(v) be bored, See also: be tired of, be uninterested, be fed up with, be sick of, be weary of, Syn. เบื่อหน่าย, เอือมระอา, เบื่อ, เซ็ง, Example: ผมเริ่มรู้สึกเหนื่อยหน่ายกับสภาพแวดล้อมที่เผชิญอยู่, Thai Definition: หมดความพอใจ
กุลี(n) coolie, See also: workman, laborer, labourer, toiler, Syn. จับกัง, กรรมกร, Example: ส่วนหนึ่งของชาวจีนที่อพยพเข้ามาอยู่ในเมืองไทยนั้น เข้ามาขายแรงงานเป็นกุลี หรือกรรมการรับจ้างตามกิจการโรงสี เหมืองแร่, Thai Definition: คนรับจ้างทำงานหนักมีหาบหามเป็นต้น
คนงาน(n) worker, See also: workman, laborer, employee, Example: ปัญหาเดือดร้อนอย่างหนึ่งของคนงานคือการเบิกรักษาค่าเจ็บป่วย, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ทำงานโดยใช้แรงงานแลกอัตราค่าจ้าง
ความเหนื่อยหน่าย(n) boredom, See also: monotony, tedium, Syn. ความเบื่อหน่าย, Example: คนในวัยผู้ใหญ่มักจะเกิดความเหงาและความเหนื่อยหน่ายในช่วงปลายชีวิต, Thai Definition: การที่หมดความพอใจ
อิดหนาระอาใจ(v) be sick of, See also: be bored, Syn. เบื่อหน่าย, เอือมระอา, อ่อนใจ, Ant. พอใจ, Example: ญาติพี่น้องต่างอิดหนาระอาใจกับความเป็นแมวขโมยของหล่อนยิ่งนัก
อ่อนหู(v) be bored, Syn. เบื่อระอา, เบื่อหู
อิด(v) be sick of, See also: be bored, be fed up with, Syn. ระอา, อ่อนใจ
เอือม(v) be fed up, See also: be bored, be tired of, Syn. เอือมระอา, เบื่อหน่าย, Example: คนไทยไม่รักการอ่าน เพราะกว่าจะอ่านออกเขียนได้ ต้องทนทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส เอือมแสนที่จะเอือมต่อการเรียนรู้ภาษาไทยเบื้องต้น, Thai Definition: เบื่อหน่ายในสิ่งที่ซ้ำๆ ซากๆ มากเกินไป
เอือมระอา(v) be fed up, See also: be bored, be tired of, Syn. เอือม, เบื่อหน่าย, Example: การเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยได้รับการสนับสนุนจากประชาชนทั่วประเทศที่ต่างเอือมระอารัฐบาลเผด็จการ
ตะไล(n) Arfeuillea arborescens Pierre, Syn. ต้นตะไล, ต้นคงคาเดือด, Example: ต้นตะไลใช้ทำยาได้, Count Unit: ต้น, Thai Definition: ชื่อไม้ต้นขนาดกลางชนิด Arfeuillea arborescens Pierre ในวงศ์ Sapindaceae ขึ้นตามป่าเบญจพรรณแล้ง สูง 8-10 เมตร มีพุ่มใหญ่ ใบเป็นใบประกอบมีใบย่อย 3-4 คู่ ดอกเล็กสีม่วงดำ หอมมาก ผลมีปีกบางๆ 3 ปีก เปลือกใช้ทำยาได้
เจาะ(v) pierce, See also: puncture, drill, punch, bore, perforate, dig, Syn. ไช, ทะลวง, ทิ่ม, ขุด, Example: ช่างเจาะแผ่นเหล็กด้วยสว่านไฟฟ้า, Thai Definition: ทำให้เป็นช่องเป็นรู
ทะลุ(v) pierce through, See also: go through, bore through, puncture through, penetrate through, Syn. ทะลุทะลวง, Example: กระสุนทะลุอกด้านซ้ายของวินัย ทำให้เขาเสียชีวิต, Thai Definition: เกิดเป็นรูหรือทำให้เป็นรูถึงอีกข้างหนึ่ง
น่าเบื่อ(adj) bored, Syn. น่ารำคาญ, น่าเอือม, ซ้ำซาก, จำเจ, น่าระอา, Ant. น่าสนุก, น่าตื่นเต้น, น่าเร้าใจ, Thai Definition: ที่รู้สึกอิดหนาระอาใจ เหนื่อยหน่าย
เบื่อชีวิต(v) be tired of life, See also: be tired of living, be dejected, be bored with life, Syn. เบื่อหน่ายชีวิต, Example: หล่อนเคยเบื่อชีวิตและคิดฆ่าตัวตายมาครั้งหนึ่งแล้ว, Thai Definition: ไม่อยากมีชีวิตอยู่อีกต่อไป
ระอา(v) be bored with, See also: be tired of, be fed up with, Syn. เบื่อ, เบื่อหน่าย, ระอิดระอา, เอือมระอา, Example: ทุกคนต่างระอากับการทะเลาะวิวาทของครอบครัวเขา เพราะนอกจากเสียงดังน่ารำคาญแล้ว ยังถูกดึงเข้าไปห้ามทัพอีกด้วย, Thai Definition: เบื่อหน่ายหรือหมดกำลังใจ เพราะถูกรบกวนทำให้เกิดรำคาญหรือมีเหตุติดขัดบ่อยๆ
ระอิดระอา(v) fed up, See also: be fed up with, be tired of, be bored with, Syn. ระอา, เอือมระอา, เบื่อหน่าย
รำคาญ(v) feel annoyed, See also: feel bored, Syn. เบื่อหน่าย, Example: เมื่อก่อนเขารำคาญ และดูถูกความงมงายของชาวบ้าน แต่ตอนนี้เขาเฉลียวตัวว่า ชาวบ้านมักรู้อะไรดีกว่าปัญญาชน
กรรมกร(n) unskilled laborer, See also: worker, craftsman, coolie, workman, manual laborer, Syn. คนงาน, ลูกจ้าง, Ant. หัวหน้า, จ้านาย, Example: ชาวเปรูส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นกรรมกรในเหมืองแร่, Count Unit: คน, Thai Definition: ลูกจ้างที่ใช้แรงงาน
กรรมาชีพ(n) proletariat, See also: the class of wage earners, laborer, Syn. ชนกรรมาชีพ, Example: กลุ่มชนกรรมาชีพเหล่านี้ได้ค่าแรงต่ำมาก, Thai Definition: คำเรียกชนชั้นกรรมกรหรือลูกจ้างผู้หาเลี้ยงชีพด้วยค่าจ้างแรงงานว่า ชนกรรมาชีพ
ความเบื่อหน่าย(n) boredom, See also: ennui, tiresomeness, Syn. ความเบื่อ, ความแหนงหน่าย, ความเหนื่อยหน่าย, Example: เขาเริ่มเกิดความเบื่อหน่ายในงานที่ทำอยู่
จับกัง(n) coolie, See also: laborer, workman, Syn. กุลี, คนงาน, Example: พ่อของหล่อนเป็นจับกังแบกข้าวสารที่โรงสีใกล้ท่าน้ำแม่ยม, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่รับจ้างทำงานหนัก
จุกเจ่า(v) be bored, See also: be depressed, be listless, be lackadaisical, be in low spirits, Syn. เซา, นั่งเหงา, เจ่าจุก, Example: ตั้งแต่ออกจากงานเขาก็เอาแต่จุกเจ่าออกจากบ้าน ไม่ยอมไปไหนเลย
ด้วงโสน(n) stem borer, See also: Sesbania beetle, Syn. โสน, หนองโสน, Example: เขาผ่าต้นโสนเพื่อหาด้วงโสน, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อหนอนชนิด Zeuzera coffeae ในวงศ์ Cossidae เป็นตัวอ่อนของผีเสื้อที่เจาะกินเข้าไปในต้นโสน ตัวยาว 4 - 6 เซนติเมตร สีขาวหรือชมพูอ่อน ชาวชนบทจับมาทำเป็นอาหารรับประทาน
เหม็นเบื่อ(v) be bored, See also: be tired of, be sick of, be fed up with, Syn. เบื่อ, รำคาญ, เบื่อหน่าย, Example: บอกตรงๆ ว่าผมเหม็นเบื่อคนสวยแล้ว, Thai Definition: เบื่อหน่ายเพราะจำเจ
แหนงหน่าย(v) be bored, See also: be weary, be fed up with, Syn. เบื่อหน่าย, เอือม, ระอา, หน่ายแหนง, Example: ฉันแหนงหน่ายกับการกระทำของเธอเต็มที่แล้ว, Thai Definition: รู้สึกระอาเพราะหมางใจ
ความเบื่อ(n) boredom, See also: ennui, tiresomeness, Syn. ความเบื่อหน่าย, ความเหนื่อยหน่าย, Ant. ความอยาก, Example: จินตนาการของผู้เขียนได้บดบังความเบื่อในตอนแรกจนหมดสิ้น
เบื่อ(v) be bored with, See also: be tired of, be fed up with, be sick of, be weary of, Syn. ระอา, เบื่อหน่าย, ระอิดระอา, อิดหนาระอาใจ, เหนื่อยหน่าย, Example: ผมไปเห็นเพียงครั้งเดียวแล้วไม่อยากย้อนกลับไปดูอีกเพราะเบื่อ, Thai Definition: เบื่อหน่ายหรือหมดกำลังใจ เพราะถูกรบกวนทำให้เกิดรำคาญหรือมีเหตุติดขัดบ่อยๆ
เบื่อหน่าย(v) be bored with, See also: be tired of, be fed up with, be weary of, be sick of, irk, Syn. ระอา, เบื่อ, ระอิดระอา, อิดหนาระอาใจ, เหนื่อยหน่าย, Example: ประชาชนเบื่อหน่ายเต็มทนกับระบบนี้ ไม่ต้องการจะยุ่งเกี่ยวอะไรทั้งสิ้น, Thai Definition: เบื่อหน่ายหรือหมดกำลังใจ เพราะถูกรบกวนทำให้เกิดรำคาญหรือมีเหตุติดขัดบ่อยๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบื่อ[beūa] (v, exp) EN: be bored ; be fed up with ; be tired of ; be sick of ; be weary of  FR: être excédé ; être agacé ; être las ; être dégoûté ; être fatigué de ; en avoir assez (de qqch/qqn) ; en avoir marre (fam.) ; en avoir sa claque (fam.) ; en avoir par-dessus la tête (fam.) ; en avoir ras le bol (fam.)
เบื่อหน่าย[beūanāi] (v) EN: be tired of ; be bored with ; be weary of ; be fed up with ; be sick of ; irk ; bore  FR: être dégoûté ; en avoir marre
โบรอน[bōrøn] (n) EN: boron  FR: bore [m]
ไช[chai] (v) EN: ream ; pierce ; bore ; drill ; perforate  FR: percer ; trouer ; perforer ; fouir
เจาะ[jǿ] (n, exp) EN: make a hole ; bore ; puncture ; perforate ; drill ; pierce ; punch a hole ; penetrate  FR: percer ; perforer ; forer ; poinçonner ; trouer
กรรมกร[kammakøn] (n) EN: craftsman ; workman ; labourer = laborer (Am.) ; manual labourer ; worker ; unskilled laborer ; coolie ; hand  FR: ouvrier [m] ; ouvrière [f] ; travailleur [m] ; travailleuse [f] ; aide [m] ; coolie [m] ; travailleur manuel [m] ; travailleuse manuelle [f] ; manoeuvre [m]
คนงาน[khon-ngān] (n) EN: worker ; workman ; labourer = laborer (Am.) ; blue-collar worker ; employee  FR: travailleur [m] ; travailleuse [f] ; ouvrier [m] ; ouvrière [f] ; employé [m] ; employée [f]
ขุดเจาะ[khutchǿ] (v) EN: drill ; bore
ความเบื่อ[khwām beūa] (n) EN: boredom  FR: ennui [m]
ความเบื่อหน่าย[khwām beūanāi] (n) EN: boredom ; tiresomeness ; dislike ; ennui  FR: ennui [m]
ความเหนื่อยหน่าย[khwām neūay-nāi] (n) EN: boredom ; monotony ; tedium
คว้าน[khwān] (v) EN: enlarge ; bore with a reamer  FR: élargir
กุลี[kulī] (n) EN: coolie ; workman ; labourer = laborer (Am.) ; toiler  FR: cooliie [m] ; porteur [m] ; travailleur manuel [m]
ละเอียด[la-īet] (adj) EN: fine ; delicate ; detailed ; elaborate : meticulous ; careful ; scrupulous  FR: fin ; méticuleux ; délicat ; minutieux ; détaillé ; élaboré
แหนงหน่าย[naēng-nāi] (v) EN: be bored ; be weary ; be fed up with
หน่าย[nāi] (v) EN: be tired of ; be sick of ; be fed up ; be bored with ; have had enough of  FR: en avoir assez de ; être fatigué de ; être malade de ; être lassé ; être dégoûté
เหนื่อยหน่าย[neūay-nāi] (v) EN: be bored ; be tired of ; be uninterested ; be fed up with ; be sick of ; be weary of
เหนื่อยหน่าย[neūay-nāi] (v) EN: be bored ; be tired of ; be uninterested ; be fed up with ; be sick of ; be weary of  FR: être fatigué de ; en avoir assez de
งานชุมนุมลูกเสือ[ngān chumnum lūkseūa] (n, exp) EN: jamboree  FR: jamboree [m]
งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ[ngān chumnum lūkseūa haengchāt] (n, exp) EN: National Scout Jamboree
งานชุมนุมลูกเสือโลก[Ngān Chumnum Lūkseūa Lōk] (n, prop) EN: World Scout Jamboree
นกกระจิ๊ดขั้วโลกเหนือ[nok krajit khualōk Neūa] (n, exp) EN: Artic Warbler  FR: Pouillot boréal [m]
นกลอยทะเลคอแดง[nok løi thalē khø daēng] (n, exp) EN: Red-necked Phalarope ; Northern Phalarope  FR: Phalarope à bec étroit [m] ; Petit Phalarope [m] ; Phalarope à bec mince [m] ; Lobipède hyperboré [m] ; Phalarope cendré [m] ; Phalarope lobipède [m]
อ่อนหู[ønhū] (v) EN: be bored
ประดิษฐ์[pradit] (v) EN: invent ; create ; fabricate ; devise ; make up ; build ; set up ; coin  FR: inventer ; créer ; élaborer ; fabriquer
ประดิษฐ์ประดอย[praditpradøi] (v) EN: elaborate  FR: élaborer
รำคาญ[ramkhān] (v, exp) EN: feel annoyed ; get annoyed ; be bothered ; be fed up (with) ; feel bored  FR: être ennuyé ; être tracassé ; être contrarié
ร่วมมือ[ruammeū] (v) EN: cooperate ; collaborate ; work together ; combine ; coordinate ; pull together ; make common cause ; form a united front  FR: collaborer ; coopérer
สร้าง[sāng] (v) EN: build ; construct ; erect ; make ; create ; establish ; found ; produce ; set up  FR: construire ; bâtir ; édifier ; ériger ; fonder ; établir ; créer ; fabriquer ; élaborer ; générer
ซับซ้อน[sapsøn] (adj) EN: sophisticated ; complex ; intricate ; having layer upon layer of  FR: compliqué ; sophistiqué ; élaboré ; complexe
เซ็ง[seng] (v) EN: be bored ; feel ennui ; be fed up with
ทะลุ[thalu] (v) EN: pierce through ; go through ; bore through ; puncture through ; penetrate through  FR: percer ; pénétrer ; traverser , transpercer

CMU English Pronouncing Dictionary
BORE B AO1 R
BORER B AO1 R ER0
BORES B AO1 R Z
BOREN B AO1 R AH0 N
BOREL B AO1 R AH0 L
BOREK B AO1 R IH0 K
BORED B AO1 R D
LABORE L AH0 B AO1 R
BORELL B AO1 R AH0 L
BOREDOM B AO1 R D AH0 M
LABORER L EY1 B ER0 ER0
BOREN'S B AO1 R AH0 N Z
LABORED L EY1 B ER0 D
BORELLI B AO0 R EH1 L IY0
BORELLA B AO0 R EH1 L AH0
BORELLO B AO0 R EH1 L OW0
GYMBOREE JH IH2 M B AO0 R IY1
HARBORED HH AA1 R B ER0 D
ARBOREAL AA0 R B AO1 R IY0 AH0 L
BOREALIS B AO2 R IY0 AE1 L AH0 S
LABORERS L EY1 B ER0 ER0 Z
BELABORES B IH0 L EY1 B ER0 Z
BELABORED B IH0 L EY1 B ER0 D
ARBORETUM AA2 R B ER0 IY1 T AH0 M
BORENSTEIN B AO1 R AH0 N S T IY2 N
BORENSTEIN B AO1 R AH0 N S T AY2 N
HYPERBOREAN HH AY2 P ER0 B AO1 R IY0 AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bore (v) bˈɔːr (b oo1 r)
Boren (n) bˈɔːrɛn (b oo1 r e n)
bored (v) bˈɔːd (b oo1 d)
borer (n) bˈɔːrər (b oo1 r @ r)
bores (v) bˈɔːz (b oo1 z)
borers (n) bˈɔːrəz (b oo1 r @ z)
labored (n) lˈɛɪbɜːʳd (l ei1 b @@ d)
laborer (n) lˈɛɪbərər (l ei1 b @ r @ r)
boredom (n) bˈɔːdəm (b oo1 d @ m)
forbore (v) fˈɔːbˈɔːr (f oo1 b oo1 r)
laborers (n) lˈɛɪbərərz (l ei1 b @ r @ r z)
arboreal (j) ˈaːbˈɔːrɪəʳl (aa1 b oo1 r i@ l)
jamboree (n) ʤˌæmbərˈiː (jh a2 m b @ r ii1)
overbore (v) ˌouvəbˈɔːr (ou2 v @ b oo1 r)
bore-hole (n) bˈɔː-houl (b oo1 - h ou l)
jamborees (n) ʤˌæmbərˈiːz (jh a2 m b @ r ii1 z)
bore-holes (n) bˈɔː-houlz (b oo1 - h ou l z)
smooth-bore (j) smˈuːð-bɔːr (s m uu1 dh - b oo r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
穿[chuān, ㄔㄨㄢ, 穿] to bore through; pierce; perforate; penetrate; pass through; to dress; to wear; to put on; to thread, #594 [Add to Longdo]
无聊[wú liáo, ㄨˊ ㄌㄧㄠˊ, / ] nonsense; bored, #2,414 [Add to Longdo]
[zuān, ㄗㄨㄢ, / ] to drill; to bore; to get into; to make one's way into; to enter (a hole); to thread one's way through; to study intensively; to dig into; to curry favor for personal gain, #4,192 [Add to Longdo]
劳动者[láo dòng zhe, ㄌㄠˊ ㄉㄨㄥˋ ㄓㄜ˙, / ] worker; laborer, #6,039 [Add to Longdo]
[zhuī, ㄓㄨㄟ, / ] cone; awl; to bore, #15,069 [Add to Longdo]
大潮[dà cháo, ㄉㄚˋ ㄔㄠˊ, ] tidal bore; tidal wave, #16,587 [Add to Longdo]
临时工[lín shí gōng, ㄌㄧㄣˊ ㄕˊ ㄍㄨㄥ, / ] day laborer; temporary work, #16,944 [Add to Longdo]
收工[shōu gōng, ㄕㄡ ㄍㄨㄥ, ] to stop work for the day (generally of laborers); to knock off, #19,491 [Add to Longdo]
厌烦[yàn fán, ㄧㄢˋ ㄈㄢˊ, / ] bored; fed up with sth; sick of sth, #20,582 [Add to Longdo]
钻井[zuàn jǐng, ㄗㄨㄢˋ ㄐㄧㄥˇ, / ] to drill (e.g. for oil); a borehole, #23,953 [Add to Longdo]
钻孔[zuān kǒng, ㄗㄨㄢ ㄎㄨㄥˇ, / ] bore a hole, #24,469 [Add to Longdo]
植物园[zhí wù yuán, ㄓˊ ㄨˋ ㄩㄢˊ, / ] arboretum; botanical gardens, #25,877 [Add to Longdo]
气喘[qì chuǎn, ㄑㄧˋ ㄔㄨㄢˇ, / ] labored breathing; shortage of breath due to poor lung capacity; asthma, #34,166 [Add to Longdo]
[zhù, ㄓㄨˋ, ] termite; to bore (of insects), #35,136 [Add to Longdo]
喜新厌旧[xǐ xīn yàn jiù, ㄒㄧˇ ㄒㄧㄣ ㄧㄢˋ ㄐㄧㄡˋ, / ] lit. to like the new, and hate the old (成语 saw); fig. enamored with new people (e.g. new girlfriend), bored with the old, #37,547 [Add to Longdo]
蓝领[lán lǐng, ㄌㄢˊ ㄌㄧㄥˇ, / ] blue collar; common laborer, #38,069 [Add to Longdo]
散心[sàn xīn, ㄙㄢˋ ㄒㄧㄣ, ] to drive away cares; to relieve boredom, #38,125 [Add to Longdo]
解闷[jiě mèn, ㄐㄧㄝˇ ㄇㄣˋ, / ] to relieve boredom or melancholy; a diversion, #42,653 [Add to Longdo]
百无聊赖[bǎi wú liáo lài, ㄅㄞˇ ㄨˊ ㄌㄧㄠˊ ㄌㄞˋ, / ] bored to death; bored stiff; overcome with boredom, #42,780 [Add to Longdo]
狸猫[lí māo, ㄌㄧˊ ㄇㄠ, / ] a civet (arboreal cat); a palm civet, #61,173 [Add to Longdo]
灵猫[líng māo, ㄌㄧㄥˊ ㄇㄠ, / ] a civet (arboreal cat); viverrid (mammal group including mongoose and civet), #78,503 [Add to Longdo]
腻烦[nì fán, ㄋㄧˋ ㄈㄢˊ, / ] bored; to be fed up with; sick and tired of sth, #81,429 [Add to Longdo]
包身工[bāo shēn gōng, ㄅㄠ ㄕㄣ ㄍㄨㄥ, ] indentured laborer, #88,446 [Add to Longdo]
气喘如牛[qì chuǎn rú niú, ㄑㄧˋ ㄔㄨㄢˇ ㄖㄨˊ ㄋㄧㄡˊ, / ] (成语 saw) labored breathing like a cow; to puff like a walrus, #109,033 [Add to Longdo]
穿凿[chuān záo, ㄔㄨㄢ ㄗㄠˊ, 穿 / 穿] to bore a hole; to give a forced interpretation, #115,531 [Add to Longdo]
消愁解闷[xiāo chóu jiě mèn, ㄒㄧㄠ ㄔㄡˊ ㄐㄧㄝˇ ㄇㄣˋ, / ] lit. to eliminate worry and dispel melancholy (成语 saw); diversion from boredom; to dispel depression or melancholy; to relieve stress; a relaxing pass-time, #234,441 [Add to Longdo]
[sǎ, ㄙㄚˇ, ] laborers; shoes; slippers, #614,359 [Add to Longdo]
北冕座[běi miǎn zuò, ㄅㄟˇ ㄇㄧㄢˇ ㄗㄨㄛˋ, ] Corona Borealis (constellation), #768,283 [Add to Longdo]
[chán, ㄔㄢˊ, ] bore; cut; polish [Add to Longdo]
树栖[shù qī, ㄕㄨˋ ㄑㄧ, / ] arboreal; tree-dwelling [Add to Longdo]
眼成穿[yǎn chéng chuān, ㄧㄢˇ ㄔㄥˊ ㄔㄨㄢ, 穿] to await eagerly; the eyes bore through sth [Add to Longdo]
眼穿肠断[yǎn chuān cháng duàn, ㄧㄢˇ ㄔㄨㄢ ㄔㄤˊ ㄉㄨㄢˋ, 穿 / 穿] the eyes bore through, the belly hungers (成语 saw); in eager anticipation; keenly awaiting [Add to Longdo]
钻洞[zuān dòng, ㄗㄨㄢ ㄉㄨㄥˋ, / ] to bore [Add to Longdo]
灵猫类[líng māo lèi, ㄌㄧㄥˊ ㄇㄠ ㄌㄟˋ, / ] a civet (arboreal cat); viverrid (mammal group including mongoose and civet) [Add to Longdo]
[yè, ㄧㄝˋ, ] carry food to laborers in the field [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
溺ぼれる[おぼれる, oboreru] (vt) จม, ตามใจ, ยอม, ปล่อยใจไปตามความต้องการ, See also: R. indulge in, to be drown
溺れる[おぼれる, oboreru] (vt) จม, ตามใจ, ยอม, ปล่อยใจไปตามความต้องการ, See also: R. indulge in, to be drown

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeiter {m} | Arbeiter {pl}laborer [Am.]; labourer [Br.] | labourers [Add to Longdo]
Aufbohrer {m} (Spiralsenker)spiral-flute counterbore [Add to Longdo]
Aufsteck-Senker {m}arbor-mounted counterbore [Add to Longdo]
Baumschule {f}arboretum [Add to Longdo]
Bohrer {m}borer [Add to Longdo]
Bohrloch {n}drill hole; borehole; (drilled) well [Add to Longdo]
Bohrung {f}bore; drill; hole [Add to Longdo]
Bolzenbohrung {f} [techn.]pin bore [Add to Longdo]
Brunnenbauer {m}; Brunnenbauerin {f}well digger; well borer [Add to Longdo]
Eingeborene {m,f}; Eingeborener | Eingeborenen {pl}; Eingeborenenative; indigenous man; indigenous woman | indigenous people [Add to Longdo]
Einpass {m} [techn.]counter bore [Add to Longdo]
Endoskop {n}borescope [Add to Longdo]
Flachsenker {m} mit Führungszapfenpiloted counterbore [Add to Longdo]
Gaudi {m}jamboree [Add to Longdo]
Großkolben {m} [techn.]large bore piston [Add to Longdo]
Halssenker {m}piloted counterbore [Add to Longdo]
Innenmessgerät {n}; Subito {n} [techn.]bore gauge [Add to Longdo]
Langeweile {f}boredom [Add to Longdo]
Nabenbohrung {f}hub bore [Add to Longdo]
Neugeborene {m,f,n}; Neugeborener; Neugeborenesnewborn; neonate [Add to Longdo]
Nordwind {m}borealis [Add to Longdo]
Planeinsenker {m} [techn.]counterbore [Add to Longdo]
Senker {m} (Hals- oder Kopfsenker)counterbore [Add to Longdo]
Senkung {f}counterbore [Add to Longdo]
Spiralbohr- u. Senkwerkzeug {n}combination drill and counterbore [Add to Longdo]
Spiralsenker {m}spiral-flute counterbore [Add to Longdo]
Sprachlabor {n} | Sprachlabore {pl}language laboratory | language laboratories [Add to Longdo]
Stirnsenker {m} (mit Morsekegel für Lehrenbohrwerk)counterbore [Add to Longdo]
Wohlgeboren {m}esquire [Add to Longdo]
Zwangsarbeiter {m}forced labourer [Br.]; forced laborer [Am.]; slave labourer [Add to Longdo]
Zylinderbohrung {f}cylinder bore [Add to Longdo]
angeboren {adv}congenitally [Add to Longdo]
angeboren {adv}by nature; naturally [Add to Longdo]
angeboren {adj} (Charakter)innate [Add to Longdo]
angeboren {adj}inborn [Add to Longdo]
angeboren {adv}inherently [Add to Longdo]
angeboren {adj}inbred [Add to Longdo]
angeboren {adj}native [Add to Longdo]
angeboren {adv}natively [Add to Longdo]
angeborenconnate [Add to Longdo]
arbeitetelabored [Add to Longdo]
ausüben; lasten; tragen; haltento bear {bore; born, borne} [Add to Longdo]
baumartig {adj}arboreal [Add to Longdo]
beherbergen; Unterschlupf gewähren | beherbergend | beherbergtto harbor [Am.]; to harbour | harboring; harbouring | harbored; harboured [Add to Longdo]
sich bohren (in; durch)to bore (into; through) [Add to Longdo]
boreal {adj}boreal [Add to Longdo]
durchprügeln | durchprügelnd | prügelt durch | prügelte durchto belabor | belaboring | belabors | belabored [Add to Longdo]
eingeboren; ureingesessenaboriginal [Add to Longdo]
eingeboren {adv}aboriginally [Add to Longdo]
eingeboren {adv}indigenously [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あーあ[a-a] (int) oh no (used as an expression of despair or when giving up); sigh of boredom or disgust; oh boy [Add to Longdo]
おぼれる者はわらをもつかむ;おぼれる者は藁をもつかむ;溺れる者は藁をも掴む[おぼれるものはわらをもつかむ, oborerumonohawarawomotsukamu] (exp) (proverb) A drowning man will catch at a straw [Add to Longdo]
お零れ;御零れ[おこぼれ, okobore] (n) (See 零れ) leavings; leftovers [Add to Longdo]
お零れに預かる[おこぼれにあずかる, okoboreniazukaru] (exp) (uk) to get a tiny share of the profits; to get a small share of what someone is enjoying [Add to Longdo]
こぼれ種;零れ種[こぼれだね;こぼれダネ, koboredane ; kobore dane] (n) (1) self-sown seed; self-sown seedling; (2) illegitimate child (e.g. of one's servant) [Add to Longdo]
にこよん;ニコヨン[nikoyon ; nikoyon] (n) (See 日雇い労働者) day laborer (slang term) [Add to Longdo]
ひとめぼれ[hitomebore] (n) Hitomebore (variety of rice) [Add to Longdo]
べた惚れ[べたぼれ, betabore] (n,vs) (falling) deeply in love [Add to Longdo]
アンニュイ[annyui] (n,adj-na) boredom (fre [Add to Longdo]
エメラルドツリーモニター;エメラルド・ツリー・モニター[emerarudotsuri-monita-; emerarudo . tsuri-. monita-] (n) emerald tree monitor (Varanus prasinus, species of arboreal carnivorous monitor lizard found from New Guinea to Queensland, Australia); green tree monitor [Add to Longdo]
コラボレーション[korabore-shon] (n) collaboration; (P) [Add to Longdo]
コラボレーター[korabore-ta-] (n) collaborator [Add to Longdo]
コラボレイティブ[koraboreiteibu] (n) collaborative [Add to Longdo]
サーブアンドボレー[sa-buandobore-] (n) serve and volley [Add to Longdo]
シボレー[shibore-] (n) Chevrolet; (P) [Add to Longdo]
ジャンボリー[janbori-] (n) jamboree [Add to Longdo]
スモールボアライフル[sumo-ruboaraifuru] (n) small-bore rifle [Add to Longdo]
ハーフボレー[ha-fubore-] (n) half volley [Add to Longdo]
ブライヤー;ブライアー[buraiya-; buraia-] (n) brier (Erica arborea); briar [Add to Longdo]
ボア[boa] (n) (1) boa; (2) bore; (3) boar [Add to Longdo]
ボレー[bore-] (n) volley; (P) [Add to Longdo]
ボレーキック[bore-kikku] (n) volley kick [Add to Longdo]
ボレーシュート[bore-shu-to] (n,vs) kicking a ball in mid-air (soccer, football) (lit [Add to Longdo]
ボレロ[borero] (n) bolero (spa [Add to Longdo]
ローボレー[ro-bore-] (n) low volley [Add to Longdo]
移動労働者[いどうろうどうしゃ, idouroudousha] (n) itinerant laborer; migrant worker [Add to Longdo]
一点大螟蛾[いってんおおめいが;イッテンオオメイガ, itten'oomeiga ; itten'oomeiga] (n) (uk) (obsc) (See 三化螟蛾) yellow stem borer (species of moth, Scirpophaga incertulas) [Add to Longdo]
一目惚れ[ひとめぼれ, hitomebore] (n,vs) to be taken with someone at first sight (similar to "love at first sight", but not as strong) [Add to Longdo]
稲の螟虫;稲の髄虫[いねのずいむし, inenozuimushi] (n) (obsc) (See 二化螟蛾) striped stem borer larva [Add to Longdo]
鰯鯨[いわしくじら;イワシクジラ, iwashikujira ; iwashikujira] (n) (uk) sei whale (Balaenoptera borealis) [Add to Longdo]
岡惚;傍惚れ;岡惚れ[おかぼれ, okabore] (n,vs) unrequited love; illicit love; secret affections [Add to Longdo]
牡蠣(oK)[かき;ぼれい, kaki ; borei] (n) oyster; oyster shell [Add to Longdo]
海嘯[かいしょう, kaishou] (n) (1) (See 感潮河川) tidal bore; eagre; (2) (obs) (See 津波) tsunami; tidal wave [Add to Longdo]
滑腔砲[かっこうほう, kakkouhou] (n) smooth-bore gun; unrifled gun [Add to Longdo]
冠座;かんむり座[かんむりざ, kanmuriza] (n) Corona Borealis (constellation) [Add to Longdo]
寒帯林[かんたいりん, kantairin] (n) taiga; boreal forest; Arctic forest [Add to Longdo]
甘えび;甘海老[あまえび;アマエビ, amaebi ; amaebi] (n) (uk) (See 北国赤海老) northern shrimp (Pandalus borealis); sweet shrimp; northern pink prawn; red shrimp; Maine shrimp [Add to Longdo]
丸青目鱛[まるあおめえそ;マルアオメエソ, maruaomeeso ; maruaomeeso] (n) (uk) Chlorophthalmus borealis (species of greeneye) [Add to Longdo]
気づかれ(P);気疲れ[きづかれ, kidukare] (n,vs) mental fatigue; worry; boredom; (P) [Add to Longdo]
季節労働者[きせつろうどうしゃ, kisetsuroudousha] (n) seasonal laborer; seasonal labourer [Add to Longdo]
詰まらなさそう[つまらなさそう, tsumaranasasou] (adj-na) (uk) (See 詰まらなそう) bored; bored-looking; uninterested [Add to Longdo]
詰まらなそう[つまらなそう, tsumaranasou] (adj-na) (uk) (See 詰まらなさそう) bored; bored-looking; uninterested [Add to Longdo]
極光[きょっこう;きょくこう, kyokkou ; kyokukou] (n) northern or southern lights; aurora borealis or australis [Add to Longdo]
金目梟[きんめふくろう;キンメフクロウ, kinmefukurou ; kinmefukurou] (n) (uk) Tengmalm's owl (Aegolius funereus); boreal owl [Add to Longdo]
屈託[くったく, kuttaku] (n,vs) (1) worry; care; concern; (2) ennui; boredom; (P) [Add to Longdo]
倦怠[けんたい, kentai] (n,vs) languor; fatigue; weariness; boredom; (P) [Add to Longdo]
呼吸困難[こきゅうこんなん, kokyuukonnan] (n,adj-no) labored breathing; laboured breathing; dyspnea; dyspnoea [Add to Longdo]
口径[こうけい, koukei] (n) aperture; bore; calibre; caliber; (P) [Add to Longdo]
工人[こうじん, koujin] (n) workman; craftsman; laborer; labourer; artisan [Add to Longdo]
工夫[こうふ, koufu] (n) (sens) labourer; laborer; blue-collar worker [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
土人[どじん, dojin] Eingeborener, Ureinwohner [Add to Longdo]
生まれる[うまれる, umareru] geboren_werden [Add to Longdo]
生まれる[うまれる, umareru] geboren_werden [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bore
   n 1: a person who evokes boredom [syn: {bore}, {dullard}]
   2: a high wave (often dangerous) caused by tidal flow (as by
     colliding tidal currents or in a narrow estuary) [syn: {tidal
     bore}, {bore}, {eagre}, {aegir}, {eager}]
   3: diameter of a tube or gun barrel [syn: {bore}, {gauge},
     {caliber}, {calibre}]
   4: a hole or passage made by a drill; usually made for
     exploratory purposes [syn: {bore}, {bore-hole}, {drill hole}]
   v 1: cause to be bored [syn: {bore}, {tire}] [ant: {interest}]
   2: make a hole, especially with a pointed power or hand tool;
     "don't drill here, there's a gas pipe"; "drill a hole into
     the wall"; "drill for oil"; "carpenter bees are boring holes
     into the wall" [syn: {bore}, {drill}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 forbear
 
 1. (bore, borne) kaçınmak, sakınmak, çekinmek. forbearance kaçınma, sakınma
 2. sabır, tahammül, kendini tutma. forbearina sabırlı tahammüllü dayanıklı.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 overbear
 
 1. (-bore, -borne) çöktürmek
 2. başatlanmak, zorbalık etmek
 3. yenmek, üstün gelmek
 4. ağır basmak: fazla ürün vermek.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top