ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*border*

B AO1 R D ER0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: border, -border-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
border(n) ขอบเขต, Syn. borderline
border(n) กรอบ, See also: ขอบ, Syn. rim
border(vt) สร้างขอบเขต, Syn. edge
border(n) เขตแดน, See also: พรมแดน, ชายแดน, Syn. frontier
border(n) ขอบนอก, See also: เส้นรอบวง
suborder(n) หน่วยย่อย
border on(phrv) อยู่ติดกับ, See also: เชื่อมต่อกับ, อยู่ต่อจาก, Syn. abut on, verge on
border on(phrv) เหมือนกับ...มาก, See also: ใกล้เคียงกับ, คล้ายกับ…มาก, Syn. touch on, verge on
borderland(n) พรมแดน
borderline(n) เส้นแบ่งขอบเขต, See also: เส้นเขตแดน, เส้นแสดงเขต, Syn. borders
borderline(adj) ตามชายแดน, See also: ก้ำกึ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
border(บอร์'เดอะ) {bordered,bordering,borders} n. ชายแดน,ขอบ,ริม,เนิน -v. มีเขตแดนติดต่อกับ,คล้ายกับ,ใกล้เคียง,เหมือน, Syn. brink
border linen. เส้นพรมแดน,เส้นเขตแดน
borderlandn. พรมแดน,ภาวะที่ไม่แน่นอน,เขตแดนที่คลุมเครือ,ความก้ำกึ่ง, Syn. border
borderlineadj. ตามพรมแดนตามชายแดน,ก้ำกึ่ง, Syn. indeterminate

English-Thai: Nontri Dictionary
border(n) ริม,ขอบ,เขตแดน,ชายแดน,พรมแดน,อาณาเขต
border(vt) ติดต่อกับ,ใกล้กับ,เชื่อมติดกับ
borderland(n) เขตแดน,ชายแดน,พรมแดน
borderline(n) เส้นเขตแดน,เส้นพรมแดน,เส้นแบ่งเขต,เส้นกั้นอาณาเขต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
periphery; borderขอบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
posterior borderขอบด้านหลัง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
posterior border positionตำแหน่งสุดขอบหลัง(ขากรรไกรล่าง) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
lower border; inferior borderขอบด้านล่าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
lower border of the body of mandible; base of mandibleฐานขากรรไกรล่าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
lateral borderขอบด้านข้าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
reaction border; reaction rimขอบปฏิกิริยา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
reaction rim; reaction borderขอบปฏิกิริยา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
superior border; upper borderขอบด้านบน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
superior free border of alveolar process of mandible; alveolar arch of mandible; alveolar border of mandibleโค้งปลายเบ้าฟันขากรรไกรล่าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
suborderอันดับย่อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
alveolar border of mandible; alveolar arch of mandible; superior free border of alveolar process of mandibleโค้งปลายเบ้าฟันขากรรไกรล่าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
alveolar border of maxilla; alveolar arch of maxilla; inferior free border of alveolar process of maxillaโค้งปลายเบ้าฟันขากรรไกรบน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
alveolar arch of mandible; alveolar border of mandible; superior free border of alveolar process of mandibleโค้งปลายเบ้าฟ้นขากรรไกรล่าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
alveolar arch of mandible; alveolar border of mandible; superior free border of alveolar process of mandibleโค้งปลายเบ้าฟันขากรรไกรล่าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
alveolar arch of maxilla; alveolar border of maxilla; inferior free border of alveolar process of maxillaโค้งปลายเบ้าฟันขากรรไกรบน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
alveolar border of mandible; alveolar arch of mandible; superior free border of alveolar process of mandibleโค้งปลายเบ้าฟ้นขากรรไกรล่าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
anterior borderขอบด้านหน้า [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
base of mandible; lower border of the body of mandibleฐานขากรรไกรล่าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
border mouldingการเสริมแต่งขอบ [มีความหมายเหมือนกับ muscle moulding; muscle trimming] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
border movementการเคลื่อนสุดขอบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
border sealการผนึกขอบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
border trafficการเดินทางข้ามเขตแดน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
bordereauบันทึกงบประกันภัยต่อ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
borderedมีขอบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bordered pitรอยเว้ามีขอบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
borderlandพื้นที่ชายขอบทวีป [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
borderline caseกรณีคาบเส้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
borderline hypertensionความดันเลือดสูงก้ำกึ่ง, ความดันเลือดสูงคาบเส้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
border; peripheryขอบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
medial borderขอบด้านใกล้กลาง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
case, borderlineกรณีคาบเส้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
continental borderlandชายขอบทวีป [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
denture border; denture edge; denture peripheryขอบฐานฟันปลอม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
denture edge; denture border; denture peripheryขอบฐานฟันปลอม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
denture periphery; denture border; denture edgeขอบฐานฟันปลอม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
inferior border; lower borderขอบด้านล่าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
inferior free border of alveolar process of maxilla; alveolar arch of maxilla; alveolar border of maxillaโค้งปลายเบ้าฟันขากรรไกรบน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
transborder dataflowกระแสข้อมูลข้ามเขต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
transborder-ข้ามเขต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
transborder-ข้ามเขต [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hypertension, borderlineความดันเลือดสูงก้ำกึ่ง, ความดันเลือดสูงคาบเส้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
upper border; superior borderขอบด้านบน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Border patrolsตำรวจตระเวนชายแดน [TU Subject Heading]
Border securityความมั่นคงชายแดน [TU Subject Heading]
Border stationsด่านตรวจชายแดน [TU Subject Heading]
Borderlandsพื้นที่ชายแดน [TU Subject Heading]
Transborder data flowกระแสข้อมูลข้ามเขต [TU Subject Heading]
Transborder ethnic groupsกลุ่มชาติพันธุ์ข้ามเขต [TU Subject Heading]
General Border Committeeคณะกรรมการชายแดนทั่วไป เป็นกลไกความร่วมมือด้านความมั่นคง ชายแดน ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทยและประเทศเพื่อนบ้านเป็นประธานร่วม กัน ทำหน้าที่กกำหนดแนวทางและมาตรการที่เหมาะสมเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือ รักษาความสงบเรียบร้อยและเสถียรภาพในพื้นที่บริเวณชายแดน ซึ่งกลไกนี้ไทยมีกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดต่อกันทั้ง 4 ประเทศ [การทูต]
Thailand-Malaysia Committee on Joint Development Strategy for border areasคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสำหรับ พื้นที่ ชายแดนไทย-มาเลเซีย [การทูต]
Axillary Borderขอบรักแร้ [การแพทย์]
Border Lineก้ำกึ่ง [การแพทย์]
Border, Lateralขอบนอก [การแพทย์]
Border, Sharpขอบเรียบและชัด [การแพทย์]
Borderlineก้ำกึ่ง,อยู่ระหว่างกลาง,ระดับคาบเส้น,คาบเส้น,พวกก้ำกึ่ง [การแพทย์]
Brush Borderวิลไลขนาดเล็ก,บรัชบอร์เดอร์ [การแพทย์]
Cells, Borderlineเซลล์ที่มีลักษณะกึ่งๆกลางๆ [การแพทย์]
Enzymes, Brush Borderเอ็นไซม์ของบรัชบอร์เดอร์ [การแพทย์]
Erythematous Borderอักเสบเป็นวงสีแดง [การแพทย์]
border irrigationborder irrigation, ชลประทานแบบท่วมขัง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
level border irrigationlevel border irrigation, ชลประทานแบบปรับระดับดินและท่วมขัง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Intelligence, Borderlingระดับคาบเส้นปัญญาอ่อน [การแพทย์]
Interosseus Borderขอบนูนในกระดูก [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cross-border(adj) เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ข้ามพรมแดนระหว่าง 2 ประเทศ, ระหว่างประเทศ, ที่ข้ามประเทศ, ที่ข้ามพรมแดน (ใช้นำหน้านามเท่านั้น)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
borderA small border dispute ballooned into a major international incident.
borderBoth Canada and Mexico border on the United States.
borderCalifornia and Nevada border on each other.
borderCanada borders the northern part of the United States.
borderExporting is a commercial activity which transcends borders.
borderFrance borders on Italy.
borderGermany borders on France.
borderHe passed across the border.
borderHe ran for his life at the sight of the border guard.
borderHe sat on the border of the stream.
borderHis handling of the ball borders on wizardry.
borderHis joke borders on insult.
borderIt is the border-line cases that are always in danger: the dignified buildings of the past which may possess no real artistic or historic value, but which people have become sentimentally attached to and have grown to love.
borderI walked along a lane bordered with hedgerows.
borderI was asked for my passport at the border.
borderOur country borders on some countries.
borderPeople, goods and money are all free to move across national borders in the region.
borderShe was on the border of killing herself.
borderTadami is in Minamiaizu in Fukushima; cut off by steep mountains and located on the prefecture border with Niigata.
borderTexas borders on Mexico.
borderThe border of her dress was torn.
borderThe constant border wars between England and Scotland came to an end.
borderThe country borders on two other countries.
borderThe man ran for his life at the sight of the border guard.
borderThe path is bordered with hedges.
borderThe point we must clarify here is that the border line between amateur and profession in are beginning to disappear.
borderThere's a checkpoint at the border where they look in your trunk.
borderThe steep path is the sole access to the border.
borderThe United States borders Canada.
borderThey are on the border of starvation.
borderThey crossed the border into Spain.
borderThey passed across the border.
borderWe camped on the border of the lake.
borderWe'll be across the border by tomorrow.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้ามพรมแดน(adj) crossing borders, See also: crossing frontiers, Syn. ข้ามแดน, Example: ยุโรปตะวันตกเริ่มเติบโต เมื่อมีการค้าเสรีข้ามพรมแดน, Thai Definition: ผ่านจากแดนหนึ่งไปยังอีกแดนหนี่ง
จุดผ่านแดน(n) border crossing, Example: การเปิดจุดผ่านแดนเพิ่มขึ้นแต่ละจุด รัฐต้องพิจารณาและศึกษาอย่างละเอียดถึงผลที่จะเกิดขึ้นในด้านต่างๆ, Thai Definition: จุดที่เป็นเขตกั้นระหว่างประเทศ
แนวเขต(n) boundary line, See also: borderline, Syn. เส้นเขต, Example: กรมที่ดินเริ่มปักแนวเขตเพื่อการเวนคืน
แนวเขตแดน(n) boundary line, See also: border, borderline, frontier, Syn. เส้นเขตแดน, แนวพรมแดน, เขตแดน, Example: แม่น้ำสายนี้เป็นแนวเขตแดนของทั้ง 2 ประเทศ
แนวพรมแดน(n) boundary, See also: border, borderline, frontier, Syn. แนวเขตแดน, เส้นเขตแดน, เขตแดน, Example: ปลัดบัญชาการทัพบกของปากีสถานออกตรวจแนวพรมแดนและส่งกำลังเสริมไปยังแคชเมียร์
ขัณฑสีมา(n) boundary, See also: border, frontier, Syn. เขตแดน, ขอบเขต, บริเวณ, ขอบขัณฑสีมา, Example: ใบเสมาเป็นสัญลักษณ์แห่งการสมมติกำหนดเขตขัณฑสีมา, Thai Definition: เขตแดนหรือบริเวณส่วนหนึ่งๆ
เขต(n) area, See also: boundary, border, region, zone, Syn. อาณาบริเวณ, บริเวณ, เขตแดน, แถบ, ถิ่น, ย่าน, อาณาเขต, แนว, Example: แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นตัวแบ่งเขตกรุงเทพและเขตธนบุรี, Count Unit: เขต, Thai Definition: แดนหรือแนวที่กำหนดขีดคั่นไว้
เขตแดน(n) border, See also: frontier, boundary, Syn. พรมแดน, ชายแดน, แนวพรมแดน, แนวชายแดน, อาณาเขต, Example: เส้นแบ่งแขตแดนระหว่างไทย-ลาวคือแม่น้ำโขง, Count Unit: เขต, Thai Definition: พื้นที่ในขอบเขตที่กำหนด
คาบเส้น(v) be situated on the border-line, See also: overlay the line, Example: ผลการสอบครั้งนี้คาบเส้นพอดี, Thai Definition: อยู่บนเส้นที่กำหนดพอดี
แง่(n) edge, See also: corner, border, Syn. ขอบ, สัน, Example: เดินระวังหน่อยนะเพราะว่าแง่หินบริเวณนี้คมมาก, Thai Definition: ส่วนที่เป็นเหลี่ยมเป็นสันเป็นมุมหรือส่วนที่ยื่นออกมา เช่น แง่หิน แง่โต๊ะ
จด(v) be contiguous, See also: adjoin, border, Syn. ติด, เชื่อม, Ant. ห่าง, แยก, Example: ทิศเหนือของประเทศไทยจดประเทศพม่า, Thai Definition: จ่อให้ถึงกัน, ถึง, จนถึง
พรมแดน(n) frontier, See also: border, boundary line, Syn. เขตแดน, ชายแดน, แนวพรมแดน, แนวเขตแดน, แนวเขต, Example: ทิวเขาที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเป็นพรมแดนทางธรรมชาติระหว่างไทยกับพม่าเรียกนามว่าทิวเขาแดนลาว, Thai Definition: ขีดขั้นเขตแดน, แดนต่อแดน, Notes: (เขมร)
มิ้ม(v) fold the edge of cloth, See also: fold down the edge, fold, hem, fold the border, Syn. เม้ม, ปิดริม, พับริม, ซ่อน, Example: ช่างเสื้อมิ้มริมเสื้ออย่างเรียบร้อย
มิ้ม(v) fold the edge of cloth, See also: fold down the edge, fold, hem, fold the border, Syn. เม้ม, ปิดริม, พับริม, ซ่อน, Example: ช่างเสื้อมิ้มริมเสื้ออย่างเรียบร้อย
อาณาเขต(n) border, See also: territory, Syn. ขอบเขต, เขตแดน, Example: ในช่วงเวลาที่มีอำนาจยิ่งใหญ่นั้น นครศรีธรรมราชมีเมืองขึ้นถึง 12 เมือง โดยมีอาณาเขตตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปจนถึงไทรบุรีในเขตประเทศมาเลเซีย, Thai Definition: เขตแดนในอำนาจปกครอง
แดน(n) land, See also: area, border, territory, region, zone, realm, domain, vicinity, boundary, Syn. ดินแดน, อาณาจักร, ขอบเขต, เขตแดน, แคว้น, อาณาจักร, พื้นที่, เนื้อที่, บริเวณ, เขต, ดินแดน, อาณาบริเวณ, Example: เขาล้ำเข้าไปในแดนข้าศึก, Thai Definition: ที่ที่กำหนดไว้โดยตรงหรือโดยหมายรู้กัน
โดมไพร(n) forest outline, See also: jungle outline, forest verge, forest border, forest fringe, Syn. แนวป่า, Example: เขาท่องเที่ยวไปในโดมไพร
ต.ช.ด.(n) border police, Syn. ตำรวจตระเวนชายแดน, Example: สามีของเธอเป็น ต.ช.ด.อยู่ประจำแถวชายแดนไทย, Count Unit: นาย
ติดกับ(conj) adjoin, See also: be contiguous, close to, connect, be adjacent to, border on, join to, Syn. ใกล้กับ, ติด, ชิดกับ, Ant. ห่าง, Example: เขาสร้างบ้านใหม่ติดกับริมแม่น้ำเจ้าพระยา, Thai Definition: อยู่ชิดกันกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ตลิ่ง(n) river bank, See also: shore, side, border, riverside, Syn. ริมฝั่ง, ฝั่ง, Example: เด็กๆ เอาดินเหนียวริมตลิ่งมาปั้นเป็นรูปสัตว์ต่างๆ, Thai Definition: ส่วนของฝั่งที่ไม่ลาดริมแม่น้ำลำคลอง
ชาย(n) edge, See also: fringe, border, rim, Syn. ปลาย, ริม, ส่วนล่าง, เชิง, Example: ชุดที่ชายกระโปรงยาวลากพื้น ผู้สวมใส่ต้องระวังไม่ให้สะดุดหกล้ม, Thai Definition: ส่วนริมหรือปลายของสิ่งของบางอย่าง, ส่วนที่สุดเขต
ชายโครง(n) costa border, Example: บาดแผลที่ถูกคนร้ายยิงมีรอยกระสุนปืนเข้าที่โหนกแก้ม ที่ชายโครง และแขน
ชายแดน(n) frontier, See also: border, boundary, Example: ชาวสตูลเข้าไปทำงานในมาเลเซียเพราะชายแดนติดต่อกัน การเดินทางไปมาสะดวก, Thai Definition: บริเวณเขตแดน หรือพื้นที่ที่อยู่สุดเขตแดนของประเทศ ซึ่งอาจจะมีพรมแดนติดกับประเทศอื่น
ชายป่า(n) edge of forest, See also: fringe/border of a forest, Example: ควาญช้างมักจะให้ปล่อยช้างหาหญ้ากินเองแถวชายป่า
กรอบ(n) frame, See also: border, margin, Syn. วง, ขอบ, Example: กรอบรูปอันนี้ทำด้วยไม้สัก, Count Unit: กรอบ, Thai Definition: สิ่งที่ประกอบริมวัตถุมีรูปภาพเป็นต้น
ขอบ(n) edge, See also: rim, brim, side, border, fringe, brink, periphery, perimeter, Syn. สัน, ริม, กรอบ, Example: เด็กเล็กๆ มักจะเดินชนขอบโต๊ะ
ขอบกั้น(n) edge, See also: rim, brim, side, border, fringe, brink, perimeter, periphery, Example: ร่องดินสายนี้มีตลิ่งสูงชันเป็นขอบกั้นอยู่สองด้าน
ขอบเขต(n) boundary, See also: range, extent, bound, border, precinct, Syn. อาณาเขต, ขอบข่าย, เขต, บริเวณ, Example: การจัดการเรียนการสอนเฉพาะในขอบเขตห้องเรียนย่อมไม่ก่อให้เกิดผลต่อการพัฒนาการเรียนการสอน
เขตพรมแดน(n) borderland, See also: frontier, Syn. เขตแดน, อาณาเขต, Example: ถึงแม้จะมีการแบ่งเขตพรมแดนตามกฎหมาย แต่ทั้งสองประเทศก็ยังคงมีข้อพิพาทกันเนืองๆ, Thai Definition: พื้นที่ที่กำหนดขีดคั่นไว้, เส้นแบ่งพื้นที่ระหว่าง 2 ประเทศ
เมืองด่าน(n) frontier, See also: border town, Syn. เมืองหน้าด่าน, เมืองชายแดน, Example: ลพบุรีเดิมมีฐานะเป็นเมืองในสมัยกรุงศรีอยุธยาชื่อเมืองอินทร์บุรี โดยเป็นเมืองด่าน
ริม(n) foot, See also: base, pedestal, rim, edge, border, side, tip, Syn. ชาย, ขอบ, Example: อย่าเดินริมระเบียงเพราะจะตกลงไปได้, Thai Definition: ส่วนที่อยู่ตามแนวนอกสุดของสิ่งหนึ่ง
คาบลูกคาบดอก(adj) ambiguous, See also: borderline, equivocal, uncertain, Syn. ไม่แน่นอน, ก้ำกึ่ง, Ant. แน่นอน, Example: สถานการณ์การเมืองของไทยตกอยู่ในสภาพคาบลูกคาบดอก เอาแน่เอานอนไม่ได้, Thai Definition: ตกอยู่ในระยะคับขันกำลังจะได้หรือเสียก้ำกึ่งกันโดยไม่แน่ว่าจะเป็นอย่างไหน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาณาเขต[ānākhēt] (n) EN: border ; boundary ; frontier territory ; territory  FR: limite territoriale [f] ; frontière [f] ; territoire [m] ; espace [m]
บ่า[bā] (v) EN: inundate ; flow over ; overflow ; flood  FR: déborder
ใบแจ้ง[baijaēng] (n, exp) EN: warrant ; notice ; advice ; advice note  FR: bordereau [m]
ชายแดน[chāidaēn] (n) EN: border ; frontier ; boundary ; borderland  FR: frontière [f]
ด่าน[dān] (n) EN: immigration border checkpoint ; customs station ; check point ; outpost  FR: poste frontière [m] ; poste de douane [m] ; douane [m] ; poste de contrôle [m]
จังหวัดชายแดน[jangwat chāidaēn] (n, exp) EN: border province  FR: province frontalière [f]
จด[jot] (v) EN: be contiguous ; adjoin ; border ; touch ; abut ; reach out to ; be in contact with  FR: être limitrophe ; border ; se toucher
จอด[jøt] (v) EN: park ; stop  FR: garer ; stationner ; parquer ; ranger ; aborder
จุดผ่านแดน[jut phān daēn] (n, exp) EN: border crossing
ขโมยข้ามพรมแดน[khamōi khām phromdaēn] (xp) EN: cross the border illegally  FR: franchir la frontière illégalement
ข้ามพรมแดน[khām phromdaēn] (adj) EN: crossing borders
เข้าสู่[khaosū] (v) EN: reach ; enter ; approach  FR: entrer dans ; atteindre ; aborder
คาบเส้น[khāpsen] (v, exp) EN: be situated on the border-line
เขต[khēt] (n) EN: border ; frontier ; boundary ; bounds  FR: limite [f] ; frontière [f] ; périmètre [m]
เขตแดน[khētdaēn] (n) EN: frontier ; border ; boundary  FR: frontière [f]
เขตจังหวัด[khēt jangwat] (n, exp) EN: provincial border  FR: limite provinciale [f] ; limite territoriale d'une province [f]
เขตภาคภูมิศาสตร์[khēt phāk phūmsāt] (n, exp) EN: regional border  FR: limite régionale [f] ; limite territoriale d'une région [f]
เขตพรมแดน[khēt phromdaēn] (n, exp) EN: borderland ; frontier  FR: zone frontalière [f]
ขอบเขต[khøpkhēt] (n) EN: frontier ; limit ; confine ; boundary ; range ; extent ; bound ; border ; precinct ; margin  FR: frontière [f] ; limite [f] ; borne [f]
กินขวา[kin khwā] (v, exp) EN: exceed in the right side ; be inclined to the right  FR: déborder à droite ; pencher à droite
กินซ้าย[kin sāi] (v, exp) EN: exceed in the left side ; be inclined to the left  FR: déborder à gauche ; pencher à gauche
กินทาง[kin thāng] (v, exp) EN: transgress the white line ; stride over other people's driving lane  FR: mordre la ligne blanche ; déborder sur la bande de circulation inverse
กรอบ[krøp] (n) EN: frame ; borders ; rim ; framework  FR: cadre [m] ; bord [m] ; bordure [f] ; châssis [m] ; encadré [m]
หลาก[lāk] (v) EN: overflow ; flood  FR: déborder ; inonder
ล้ำ[lam] (v) EN: go beyond ; overstep ; encroach upon ; go ahead of ; pass over ; oustrip ; overtake ; infringe ; break ; violate ; transgress ; contravene  FR: dépasser ; déborder ; surpasser
หลาม[lām] (v) EN: overflow ; swell  FR: déborder
ลำเลียง[lamlīeng] (v) EN: transport ; deliver ; send ; convey (by vehicle/ship) ; carry ; haul  FR: transporter ; transborder
ล้น[lon] (v) EN: overflow ; overwhelm ; flow over the edge ; spill  FR: déborder
ล้น[lon] (v) EN: be excessive ; be too much ; be overwhelming  FR: regorger ; déborder ; surabonder
เม้ม[mēm] (v) EN: fold up ; hem  FR: ourler ; border
มีอาณาเขตติดต่อกับ...[mī ānākhēt tittø kap …] (v, exp) EN: share borders with  FR: avoir une frontière commune avec ; être entouré par
หมู่บ้านชายแดน[mūbān chāidaēn] (n, exp) EN: border village  FR: village frontalier [m]
แนวชายแดน[naēo chāidaēn] (n, exp) EN: border  FR: ligne de frontière [f]
องค์กรนักข่าวไร้พรมแดน[Ongkøn Nakkhāo Rai Phromdaēn] (org) EN: Reporters Without Borders (RWB)  FR: Reporters sans frontières (RSF)
ไพร[phrai] (n) EN: rim ; edge ; margin ; brim ; brink ; border  FR: bord [m]
พรมแดน[phromdaēn] (n) EN: border ; boundary line  FR: frontière [f] ; limite territoriale [f]
เปี่ยม[pīem] (v) EN: be fraught ; be replete ; be full ; be flush with ; be brimful ; fill to the brim  FR: déborder de
ปิดพรมแดน[pit phromdaēn] (v, exp) EN: close the border  FR: fermer la frontière
ปริ่ม[prim] (v) EN: be flush with ; be brimful ; be full to the brim  FR: déborder de
ไร้พรมแดน[rai phromdaēn] (x) EN: without borders  FR: sans frontières
ตลาดชายแดน[talāt chāidaēn] (n, exp) EN: border market  FR: marché frontalier [m]
ตลิ่ง[taling] (n) EN: river bank ; shore ; side ; border; riverside  FR: rive [f] ; berge [f]
เทียบฝั่ง[thīep fang] (v, exp) FR: accoster ; aborder
เทียบท่า[thīep thā] (v, exp) EN: enter the port  FR: accoster ; aborder
ท่วม[thūam] (v) EN: flood ; overwhelm ; submerge ; inundate  FR: déborder ; inonder ; submerger
ติดกับ[tit kap] (v) EN: adjoin ; be contiguous ; close to ; connect ; be adjacent to ; be adjoining to ; border on ; join to ; be alongside ; get trapped by  FR: fixer (à)

CMU English Pronouncing Dictionary
BORDER B AO1 R D ER0
BORDERS B AO1 R D ER0 Z
BORDER'S B AO1 R D ER0 Z
BORDERED B AO1 R D ER0 D
BORDERING B AO1 R D ER0 IH0 NG
BORDERLINE B AO1 R D ER0 L AY2 N
CROSSBORDER K R AO1 S B AO2 R D ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
border (v) bˈɔːdər (b oo1 d @ r)
Borders (n) bˈɔːdəz (b oo1 d @ z)
borders (v) bˈɔːdəz (b oo1 d @ z)
bordered (v) bˈɔːdəd (b oo1 d @ d)
borderer (n) bˈɔːdərər (b oo1 d @ r @ r)
borderers (n) bˈɔːdərəz (b oo1 d @ r @ z)
bordering (v) bˈɔːdərɪŋ (b oo1 d @ r i ng)
borderland (n) bˈɔːdəlænd (b oo1 d @ l a n d)
borderline (n) bˈɔːdəlaɪn (b oo1 d @ l ai n)
borderlands (n) bˈɔːdəlændz (b oo1 d @ l a n d z)
borderlines (n) bˈɔːdəlaɪnz (b oo1 d @ l ai n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[biān, ㄅㄧㄢ, / ] side; edge; margin; border; boundary, #693 [Add to Longdo]
[jìng, ㄐㄧㄥˋ, ] border; place; condition; boundary; circumstances; territory, #2,572 [Add to Longdo]
云南[Yún nán, ㄩㄣˊ ㄋㄢˊ, / ] Yunnan province in southwest China, bordering on Vietnam, Laos and Myanmar, abbr. 滇 or 雲|云, capital Kunming 昆明, #3,559 [Add to Longdo]
境内[jìng nèi, ㄐㄧㄥˋ ㄋㄟˋ, / ] within the borders; internal (to a country); domestic, #3,636 [Add to Longdo]
开拓[kāi tuò, ㄎㄞ ㄊㄨㄛˋ, / ] to break new ground (for agriculture); to open up (a new seam); to develop (border regions); fig. to open up (new horizons), #4,511 [Add to Longdo]
边缘[biān yuán, ㄅㄧㄢ ㄩㄢˊ, / ] edge; fringe; verge; brink; periphery; marginal; borderline, #5,303 [Add to Longdo]
[jì, ㄐㄧˋ, / ] border; edge; boundary; between; among; interval; while, #6,291 [Add to Longdo]
边界[biān jiè, ㄅㄧㄢ ㄐㄧㄝˋ, / ] boundary; border, #6,880 [Add to Longdo]
边境[biān jìng, ㄅㄧㄢ ㄐㄧㄥˋ, / ] frontier; border, #7,203 [Add to Longdo]
黑龙江[Hēi lóng jiāng, ㄏㄟ ㄌㄨㄥˊ ㄐㄧㄤ, / ] Heilongjiang province (Heilungkiang) in northeast China, abbr. 黑, capital Harbin 哈尔滨; Heilongjiang river forming the border between northeast China and Russia; Amur river, #7,495 [Add to Longdo]
海关[hǎi guān, ㄏㄞˇ ㄍㄨㄢ, / ] customs (i.e. border crossing inspection), #7,635 [Add to Longdo]
口岸[kǒu àn, ㄎㄡˇ ㄢˋ, ] a port for external trade; a trading or transit post on border between countries, #8,186 [Add to Longdo]
云南省[Yún nán shěng, ㄩㄣˊ ㄋㄢˊ ㄕㄥˇ, / ] Yunnan province in southwest China, bordering on Vietnam, Laos and Myanmar, abbr. 滇 or 雲|云, capital Kunming 昆明, #9,468 [Add to Longdo]
[jiāng, ㄐㄧㄤ, ] border; boundary, #10,668 [Add to Longdo]
[xiāng, ㄒㄧㄤ, / ] to inlay; to embed; ridge; border, #13,589 [Add to Longdo]
邻国[lín guó, ㄌㄧㄣˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] bordering country; neighbor country; neighboring countries; surrounding countries, #15,185 [Add to Longdo]
太湖[Tài hú, ㄊㄞˋ ㄏㄨˊ, ] Taihu lake near Wuxi City 無錫|无锡, bordering on Jiangsu and Zhejiang, one of China's largest fresh water lakes, currently heavily polluted, #15,486 [Add to Longdo]
边疆[biān jiāng, ㄅㄧㄢ ㄐㄧㄤ, / ] border area; borderland; frontier; frontier region, #16,571 [Add to Longdo]
格鲁吉亚[Gé lǔ jí yà, ㄍㄜˊ ㄌㄨˇ ㄐㄧˊ ㄧㄚˋ, / ] Republic of Gruzia or Georgia, former Soviet republic in Caucasus, bordering Turkey and the Black Sea, #16,954 [Add to Longdo]
交界[jiāo jiè, ㄐㄧㄠ ㄐㄧㄝˋ, ] common boundary; common border, #17,189 [Add to Longdo]
毗邻[pí lín, ㄆㄧˊ ㄌㄧㄣˊ, / ] bordering; adjacent, #17,423 [Add to Longdo]
无边[wú biān, ㄨˊ ㄅㄧㄢ, / ] without boundary; not bordered, #18,220 [Add to Longdo]
药水[Yào shuǐ, ㄧㄠˋ ㄕㄨㄟˇ, / ] Yaksu in North Korea, near the border with Liaoning and Jiling province, #20,547 [Add to Longdo]
偷渡[tōu dù, ㄊㄡ ㄉㄨˋ, ] to stowaway (on a ship); to steal across the international border; to run a blockade, #21,575 [Add to Longdo]
[fān, ㄈㄢ, ] a fence (for defense); a pale; a border; han, a province under a feudal overlord in premodern Japan, #22,034 [Add to Longdo]
[yá, ㄧㄚˊ, ] border; horizon; shore, #25,958 [Add to Longdo]
鸿沟[hóng gōu, ㄏㄨㄥˊ ㄍㄡ, 鸿 / ] wide gap; gulf; chasm; lit. name of old canal in Henan that formed the border between enemies Chu 楚 and Han 漢|汉, #26,357 [Add to Longdo]
出界[chū jiè, ㄔㄨ ㄐㄧㄝˋ, ] to cross a border; to go out of bounds (sport), #26,432 [Add to Longdo]
接壤[jiē rǎng, ㄐㄧㄝ ㄖㄤˇ, ] to border on, #27,214 [Add to Longdo]
[pí, ㄆㄧˊ, ] adjoin; border, #29,734 [Add to Longdo]
边区[biān qū, ㄅㄧㄢ ㄑㄩ, / ] border area, #32,920 [Add to Longdo]
太行山[Tài háng shān, ㄊㄞˋ ㄏㄤˊ ㄕㄢ, ] Taihang Mountains on the border between Hebei and Shanxi, #34,241 [Add to Longdo]
国境[guó jìng, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] national border; frontier, #35,080 [Add to Longdo]
怒江[Nù jiāng, ㄋㄨˋ ㄐㄧㄤ, ] Nujiang river of south Tibet and northwest Yunnan, the upper reaches of Salween river 薩爾溫江|萨尔温江, forming border of Myanmar and Thailand, #35,405 [Add to Longdo]
开城[Kāi chéng, ㄎㄞ ㄔㄥˊ, / ] Kaesong or Gaeseong city in North Korea, close the border with South Korea, #37,473 [Add to Longdo]
边陲[biān chuí, ㄅㄧㄢ ㄔㄨㄟˊ, / ] border area; frontier, #38,877 [Add to Longdo]
边城[biān chéng, ㄅㄧㄢ ㄔㄥˊ, / ] border city; name of short story by Shen Congwen 沈從文|沈从文, #39,414 [Add to Longdo]
大别山[Dà bié shān, ㄉㄚˋ ㄅㄧㄝˊ ㄕㄢ, / ] Dabie mountain range on the borders of Henan, Anhui and Hubei provinces, #42,551 [Add to Longdo]
攀枝花[Pān zhī huā, ㄆㄢ ㄓ ㄏㄨㄚ, ] kapok (the flower of cotton tree); Panzhihua, new prefecture level city in southwest Sichuan, bordering Yunnan (number 1 in pollution league table), #43,475 [Add to Longdo]
警种[jǐng zhǒng, ㄐㄧㄥˇ ㄓㄨㄥˇ, / ] police classification; subdivision of policing activities (traffic, border guard, criminal etc), #43,642 [Add to Longdo]
阿尔卑斯山[Ā ěr bēi sī shān, ㄚ ㄦˇ ㄅㄟ ㄙ ㄕㄢ, / ] Alps, mountain range bordering Switzerland, #45,815 [Add to Longdo]
[zhěn, ㄓㄣˇ, ] border; boundary; field-path, #47,893 [Add to Longdo]
边关[biān guān, ㄅㄧㄢ ㄍㄨㄢ, / ] border station; strategic defensive position on frontier, #48,634 [Add to Longdo]
樟木[Zhāng mù, ㄓㄤ ㄇㄨˋ, ] Dram (Chinese Zhangmu), town at Tibet-Nepal border, #48,873 [Add to Longdo]
沿边[yán biān, ㄧㄢˊ ㄅㄧㄢ, 沿 / 沿] close to the border; along the border, #49,306 [Add to Longdo]
阿尔卑斯[Ā ěr bēi sī, ㄚ ㄦˇ ㄅㄟ ㄙ, / ] Alps, mountain range bordering Switzerland, #49,633 [Add to Longdo]
摩尔多瓦[Mó ěr duō wǎ, ㄇㄛˊ ㄦˇ ㄉㄨㄛ ㄨㄚˇ, / ] Moldova; Republic of Moldova, former Soviet republic on the border with Romania, #50,014 [Add to Longdo]
边界线[biān jiè xiàn, ㄅㄧㄢ ㄐㄧㄝˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] boundary line; border line, #51,357 [Add to Longdo]
疆界[jiāng jiè, ㄐㄧㄤ ㄐㄧㄝˋ, ] border; boundary, #54,561 [Add to Longdo]
边民[biān mín, ㄅㄧㄢ ㄇㄧㄣˊ, / ] people living on the frontiers; inhabitants of a border area, #56,795 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anliegerstaat {m}neighboring state; bordering (border) state; riparian state [Add to Longdo]
Außenborder {m} [naut.]outboard [Add to Longdo]
Bördelwerkzeug {n}bordering tool [Add to Longdo]
Bordüre {f}border [Add to Longdo]
Grenzbereich {m}; Grenzland {n}border area; border land [Add to Longdo]
Grenzbewohner {m} | Grenzbewohner {pl}borderer; frontiersman; inhabitant of the border area | frontiersmen [Add to Longdo]
Grenze {f}; Rand {m}; Saum {m} | an der Grenzeborder | on the border; at the frontier [Add to Longdo]
Grenzfall {m}borderline case; marginal case [Add to Longdo]
Grenzgänger {m}border crosser [Add to Longdo]
Grenzgebiet {n}border area [Add to Longdo]
Grenzgebiet {n}; Randgebiet {n}borderland [Add to Longdo]
Grenzkonflikt {m}border dispute [Add to Longdo]
Grenzkontrolle {f}border control [Add to Longdo]
Grenzlinie {f}; Scheide {f}borderline [Add to Longdo]
Grenzposten {m}border guard [Add to Longdo]
Grenzübergang {m}border crossing (point); checkpoint [Add to Longdo]
Grenzverkehr {m}border traffic [Add to Longdo]
Grenzzwischenfall {m}border incident [Add to Longdo]
Konsistenzgrenzen {pl}consistency borders [Add to Longdo]
Rahmen {m}; Rand {m}edge; border [Add to Longdo]
Rand {m}; Grenze {f}; Einfassung {f} | Ränder {pl} | ohne Rand | am Rande des Untergangs stehen | gefährlich nahe am Rand des Abgrundesborder; edge | borders | borderless | to be on the edge of disaster | on the ragged edge [Add to Longdo]
Randlochkarte {f}border-punched card [Add to Longdo]
Zonengrenze {f} | Zonengrenzen {pl}zonal border | zonal borders [Add to Longdo]
aneinander grenzen (Länder)to border on each other (countries) [Add to Longdo]
angrenzend; einfassend {adj}bordering [Add to Longdo]
bördeln; mit Rand versehento border; to bead; to flange [Add to Longdo]
grenzen (an) | grenzend | angegrenztto border (on) | bordering | bordered [Add to Longdo]
grenzüberschreitend {adj} | grenzüberschreitende Dienstleistungencross-border | cross-border services [Add to Longdo]
grenzüberschreitend {adj} | grenzüberschreitende Gewässertransborder; transboundary | transboundary rivers [Add to Longdo]
säumen; einfassen | gesäumt; eingefasstto border | bordered [Add to Longdo]
umrandendbordering [Add to Longdo]
umsäumtesborderzone [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アナバス亜目[アナバスあもく, anabasu amoku] (n) (See キノボリウオ亜目・キノボリウオあもく) Anabantoidei (suborder of the order Perciformes known as labyrinth fish that are defined by having an accessory breathing organ for respiration in air) [Add to Longdo]
カンテ[kante] (n) border (ger [Add to Longdo]
キノボリウオ亜目[キノボリウオあもく, kinoboriuo amoku] (n) Anabantoidei (suborder of the order Perciformes known as labyrinth fish that are defined by having an accessory breathing organ for respiration in air) [Add to Longdo]
ゴールデントライアングル[go-rudentoraianguru] (n) Golden Triangle (area near the borders of Burma, Thailand and Laos) [Add to Longdo]
スズキ亜目[スズキあもく, suzuki amoku] (n) (See 鱸) Percoidei (suborder of perch and perch-like fish) [Add to Longdo]
トービン税[トービンぜい, to-bin zei] (n) Tobin tax (on cross-border currency trading) [Add to Longdo]
ニザダイ亜目[ニザダイあもく, nizadai amoku] (n) Acanthuroidei (suborder of the order Perciformes, containing the families Acanthuridae, Ephippidae, Luvaridae, Scatophagidae, Siganidae, and Zanclidae) [Add to Longdo]
ネズミ亜目;鼠亜目[ネズミあもく(ネズミ亜目);ねずみあもく(鼠亜目), nezumi amoku ( nezumi a me ); nezumiamoku ( nezumi a me )] (n) Myomorpha (suborder of rodents) [Add to Longdo]
ボーダー[bo-da-] (n) (1) border; (2) boarder; (P) [Add to Longdo]
ボーダープリント[bo-da-purinto] (n) border print [Add to Longdo]
ボーダーライト[bo-da-raito] (n) border light [Add to Longdo]
ボーダーライン[bo-da-rain] (n) border line; (P) [Add to Longdo]
ボーダーレス[bo-da-resu] (adj-f) (See 無国境) borderless [Add to Longdo]
ヤマアラシ亜目;山荒亜目[ヤマアラシあもく(ヤマアラシ亜目);やまあらしあもく(山荒亜目), yamaarashi amoku ( yamaarashi a me ); yamaarashiamoku ( yama kou a me )] (n) Hystricomorpha (suborder of rodents) [Add to Longdo]
リス亜目;栗鼠亜目[リスあもく(リス亜目);りすあもく(栗鼠亜目), risu amoku ( risu a me ); risuamoku ( kurinezumi a me )] (n) Sciuromorpha (suborder of rodents) [Add to Longdo]
亜鳴禽類[あめいきんるい, ameikinrui] (n,adj-no) suboscines (songbirds of suborder Tyranni) [Add to Longdo]
亜目[あもく, amoku] (n) suborder [Add to Longdo]
夷蛮戎狄[いばんじゅうてき, ibanjuuteki] (n) the barbarians beyond the borders of old China [Add to Longdo]
異翅類[いしるい, ishirui] (n) heteropterans (true bugs of suborder Heteroptera) [Add to Longdo]
越境[えっきょう, ekkyou] (n,vs,adj-no) border transgression; (P) [Add to Longdo]
縁取り[ふちどり, fuchidori] (n,vs) hemming; bordering [Add to Longdo]
縁取る;縁る;縁どる[ふちどる, fuchidoru] (v5r,vt) to (add a) border or fringe [Add to Longdo]
縁辺[えんぺん, enpen] (n) edge; relative; relations; border [Add to Longdo]
縁裂れ[ふちぎれ, fuchigire] (n) border strip [Add to Longdo]
横海老;横蝦[よこえび;ヨコエビ, yokoebi ; yokoebi] (n) (uk) gammaridean amphipod (any small, shrimp-like crustacean of suborder Gammaridea) [Add to Longdo]
外枠[そとわく, sotowaku] (n) border [Add to Longdo]
牛舌魚;牛の舌[うしのした, ushinoshita] (n) (1) (uk) cow's tongue; (2) sole (any flatfish of suborder Soleoidei, esp. the tonguefishes of family Cynoglossidae or true soles of family Soleidae) [Add to Longdo]
境(P);界[さかい(P);きょう(境), sakai (P); kyou ( sakai )] (n) (1) (usu. さかい) border; boundary; (2) (usu. きょう) area; region; spot; space; environment; (3) (usu. きょう) psychological state; mental state; (4) (きょう only) {Buddh} cognitive object; something perceptible by the sense organs or mind; (P) [Add to Longdo]
境域;疆域[きょういき, kyouiki] (n) boundary; border; precinct; grounds [Add to Longdo]
境界性人格障害[きょうかいせいじんかくしょうがい, kyoukaiseijinkakushougai] (n) borderline personality disorder; BPD [Add to Longdo]
境目[さかいめ, sakaime] (n) border; boundary line; crisis; (P) [Add to Longdo]
襟足;えり足;衿足;領脚[えりあし, eriashi] (n) nape of neck; border of hair at back of neck [Add to Longdo]
県境[けんきょう;けんざかい, kenkyou ; kenzakai] (n) prefectural border; prefectural boundary [Add to Longdo]
国境(P);国界;国堺[こっきょう(P);くにざかい;こっかい(国界;国堺)(ok), kokkyou (P); kunizakai ; kokkai ( kuni kai ; kuni sakai )(ok)] (n,adj-no) national border; provincial border; (P) [Add to Longdo]
国境を侵す[こっきょうをおかす, kokkyouwookasu] (exp,v5s) to violate the border; to invade the frontier district [Add to Longdo]
国境越え[こっきょうごえ, kokkyougoe] (n,adj-no) cross-border [Add to Longdo]
国境警察[こっきょうけいさつ, kokkyoukeisatsu] (n) border police [Add to Longdo]
国境警備[こっきょうけいび, kokkyoukeibi] (n) border security [Add to Longdo]
国境警備隊[こっきょうけいびたい, kokkyoukeibitai] (n) border patrol; border guard; border guards [Add to Longdo]
国境警備兵[こっきょうけいびへい, kokkyoukeibihei] (n) border guard [Add to Longdo]
国境線[こっきょうせん, kokkyousen] (n) border [Add to Longdo]
国境地帯[くにざかいちたい, kunizakaichitai] (n) border zone [Add to Longdo]
国境紛争[こっきょうふんそう, kokkyoufunsou] (n) international border dispute [Add to Longdo]
黒枠[くろわく, kurowaku] (n,adj-no) mourning borders [Add to Longdo]
際どい;際疾い[きわどい, kiwadoi] (adj-i) (1) very close; close; narrow (e.g. narrow victory); dangerous; risky; hazardous; (2) suggestive; bordering on the obscene; risqué; delicate (e.g. question); immoral; questionable; shady; (3) (arch) extreme; harsh; cruel [Add to Longdo]
山荒;山荒らし;豪猪[やまあらし;ヤマアラシ, yamaarashi ; yamaarashi] (n) (uk) porcupine (any mammal of suborder Hystricomorpha) [Add to Longdo]
歯鯨[はくじら;ハクジラ, hakujira ; hakujira] (n) (uk) (See 鬚鯨) toothed whale (i.e. a whale of suborder Odontoceti) [Add to Longdo]
上敷き[うわしき;うわじき, uwashiki ; uwajiki] (n) bordered matting [Add to Longdo]
生え際[はえぎわ, haegiwa] (n) (receding) hairline; borders of the hair [Add to Longdo]
線上[せんじょう, senjou] (adj-f) on the line; borderline [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
外枠[そとわく, sotowaku] border [Add to Longdo]
[わく, waku] frame, border [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 border
   n 1: a line that indicates a boundary [syn: {boundary line},
      {border}, {borderline}, {delimitation}, {mete}]
   2: the boundary line or the area immediately inside the boundary
     [syn: {margin}, {border}, {perimeter}]
   3: the boundary of a surface [syn: {edge}, {border}]
   4: a decorative recessed or relieved surface on an edge [syn:
     {molding}, {moulding}, {border}]
   5: a strip forming the outer edge of something; "the rug had a
     wide blue border"
   v 1: extend on all sides of simultaneously; encircle; "The
      forest surrounds my property" [syn: {surround}, {environ},
      {ring}, {skirt}, {border}]
   2: form the boundary of; be contiguous to [syn: {bound},
     {border}]
   3: enclose in or as if in a frame; "frame a picture" [syn:
     {frame}, {frame in}, {border}]
   4: provide with a border or edge; "edge the tablecloth with
     embroidery" [syn: {border}, {edge}]
   5: lie adjacent to another or share a boundary; "Canada adjoins
     the U.S."; "England marches with Scotland" [syn: {border},
     {adjoin}, {edge}, {abut}, {march}, {butt}, {butt against},
     {butt on}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top