ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*bootlick*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bootlick, -bootlick-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bootlick(บูท'ลิค) vt. ,vi. ประจบ,สอพลอ., See also: bootlicker n.

English-Thai: Nontri Dictionary
bootlick(vt) ประจบสอพลอ,ป้อยอ,เยินยอ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Speichellecker {m}bootlicker [Add to Longdo]
schmeicheln | schmeichelnd | schmeichelt | schmeichelteto bootlick | bootlicking | bootlicks | bootlicked [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
機嫌取り[きげんとり, kigentori] (n) (1) (See 機嫌を取る) currying favour; being anxious to please; (2) bootlicker [Add to Longdo]
吮癰舐痔[せんようしじ, senyoushiji] (exp) (Chinese four-character phrase) currying favour (favor); brown-nosing; bootlicking; lit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bootlick
   v 1: try to gain favor by cringing or flattering; "He is always
      kowtowing to his boss" [syn: {fawn}, {toady}, {truckle},
      {bootlick}, {kowtow}, {kotow}, {suck up}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top