ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*bless*

B L EH1 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bless, -bless-
English-Thai: Longdo Dictionary
God bless you!พระเจ้าคุ้มครองคุณ (หรือพูดสั้นๆว่า Bless you!) เป็นคำอวยพรที่พูดเมื่อบุคคลอื่นมีอาการจาม เพราะสมัยก่อนเชื่อกันว่า ขณะที่คนเราจามนั้นวิญญาณสามารถออกจากร่างได้ ทำให้อาจมีโรคภัยได้ง่าย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bless(vt) ทำให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์, Syn. sanctify, hallow
bless(vt) อวยพร, See also: อำนวยพร, ให้พร
blessed(adj) ศักดิ์สิทธิ์, See also: น่าบูชา, Syn. holy, saintly
blessed(adj) มีโชค, See also: มีความสุข
jobless(adj) ตกงาน, See also: ว่างงาน, Syn. unemployed, idle, out of work, Ant. employed, busy
blessing(n) สิ่งที่ทำให้ดีใจ, See also: สิ่งที่ทำให้ผ่อนคลายหรือบรรเทาเบาบาง
blessing(n) การสวดให้พร, See also: การให้พร
blessing(n) การเห็นด้วย, Syn. approval
bless with(phrv) อวยพร
mixed blessing(n) สิ่งที่มีทั้งข้อได้เปรียบและเสียเปรียบ
noblesse oblige(n) ความเชื่อว่าผู้มั่งคั่งควรช่วยเหลือผู้ด้อยกว่า
blessing in disguise(idm) สิ่งที่เป็นปัญหาในตอนเริ่มต้นกลับลงเอยด้วยดี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bless(เบลส) {blessed/blest,blessed/blest,blessing,blesses} vt. อวยพร,ให้ศีลให้พร,ให้เจริญ,ให้มีความสุข,สรรเสริญ,ให้ศักดิ์สิทธิ์,ขีดกากบาทบนหน้าอกตัวเอง,อธิษฐานให้พระเจ้าให้พรแก่,ประสาทพร,คุ้มครอง,ปกป้อง,สาปแช่ง, See also: blesser n. คำที่มีความหมาย
blessed(เบลส'ซิด,เบลสทฺ) adj. มีโชค,มีความสุข,ศักดิ์สิทธิ์,น่าบูชา,อัปรีย์,สาปแช่ง, See also: blessedness n., Syn. hallowed, Ant. sad
blessing(เบลส'ซิง) n. การให้พร,การทำให้ศักดิ์สิทธิ์,ผลประโยชน์,ความกรุณา,ของขวัญ,สิ่งทำให้โชคดีหรือมีความสุข,การสรรเสริญบารมี,การบูชา,การเห็นด้วย, Syn. grace, benediction
jobless(จอบ'ลิส) adj. ไม่มีงานทำ,เกี่ยวกับบุคคลที่ตกงาน. n. คนที่ไม่มีงานทำ,คนตกงาน
single blessednessn. ความสุขสบายของคนโสด

English-Thai: Nontri Dictionary
bless(vt) อวยพร,ประสาทพร,ทำให้เป็นสุข
blessed(adj) ได้รับพร,มีความสุข
blessedness(n) ความผาสุก,ความสุข
blessing(n) พร,การอวยพร,การประสาทพร

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mary, Blessed Virgin, Saintพระแม่มารี [TU Subject Heading]
Babies, Limblessทารกแขนขาด้วน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bless the seven little men who have been so kind to me.อวยพรชายน้อยเจ็ด ที่ได้รับชนิดเพื่อให้ฉัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Bless my soul.ให้ศีลให้พรจิตวิญญาณของฉัน Pinocchio (1940)
Bless you for that.คุณช่างประเสริฐนัก Rebecca (1940)
What am I thinking of? I should give you both my congratulations and my blessings.นี่ฉันคิดอะไรอยู่ ฉันควรจะแสดง ความยินดีและอวยพรให้คุณทั้งคู่สินะ Rebecca (1940)
- I'd like you to have my blessing. Don't worry too much. Very good turnout.ไม่ต้องกังวลมากเกินไป ปฎิบัติ ที่ดีมาก How I Won the War (1967)
- Bless you!อวยพรให้คุณ! Yellow Submarine (1968)
Bless my metronome. And did you bring help?ให้ศีลให้พร จังหวะของฉัน และคุณ ไม่ได้นำมาช่วย? Yellow Submarine (1968)
O God, bless, we pray You, our great army and its supreme commander on the eve of a holy war, undertaken for Your sake.ข้าแต่เทพเจ้า ได้โปรดอํานวยพรเเก่ทัพยิ่งใหญ่ของเรา เเละผู้บัญชาการสูงสุด Beneath the Planet of the Apes (1970)
May the blessing of the Bomb Almighty and the fellowship of the Holy Fallout descend on us all this day, and forevermore.ขอหัวรบศักดิ์สิทธิ์ให้พรเรา เเละวาระสุดท้ายอันศักดิ์สิทธิ์ ปกป้องเรา Beneath the Planet of the Apes (1970)
If he gives his permission, then you have my blessing.If he gives his permission, then you have my blessing. The Godfather (1972)
Good luck, Bart, and God bless you.โชคดี บาร์ท ขอพระเจ้าคุ้มครอง Blazing Saddles (1974)
He attended prayer breakfasts and asked for God's blessing with the Joint Chiefs of Staff right in the war room of the Pentagon.เขาสวดตอนอาหารเช้า และขอให้พระเจ้าประทานพร กับจนท.ชั้นสูงที่ร่วมงานกับเขา ในวอร์รูมที่เพนตาก้อน Oh, God! (1977)
Please, bless my baby.ได้โปรดให้พรลูกของฉัน Oh, God! (1977)
Bless him, make him a true believer!รับร่างของฉันสิคะ ให้พรลูกของฉันด้วยค่ะ Oh, God! (1977)
I went to empty the garbage, and two people blessed me.ฉันไปทิ้งขยะ มีคน 2 คนให้พรฉัน Oh, God! (1977)
Then one of them blessed the garbage.แล้วคนนึงก็ให้พรถังขยะ Oh, God! (1977)
"He's got the whole world..." May the Lord bless and keep you.ขอบคุณครับ ขอให้พระเจ้าคุ้มครอง Oh, God! (1977)
God bless you.ขอบคุณครับ พระเจ้าคุ้มครอง Oh, God! (1977)
May the Lord always bless you and keep you. It's so good to see you.ขอให้พระเจ้าคุ้มครอง Oh, God! (1977)
Oh, God bless your hands.โอ้ พระเจ้าอวยพร มือของคุณ I Spit on Your Grave (1978)
God bless your hands.พระเจ้าอวยพร มือของคุณ I Spit on Your Grave (1978)
- Praise God! - And God bless the United States!พระเจ้าสรรเสริญและพระเจ้าอวยพรสหรัฐอเมริกา The Blues Brothers (1980)
- Good luck. - God bless you, sir.โชคดี พระเจ้าอวยพรคุณ The Blues Brothers (1980)
Our Lady of Blessed Acceleration, don't fail me now!สตรีของเราศักดิ์สิทธิ์ของความเร่งรัด อย่าทำให้ผมล้มเหลวตอนนี้! The Blues Brothers (1980)
This money is for the year's assessment... on the St. Helen of the Blessed Shroud Orphanage in Calumet City, Illinois.เงินนี้สำหรับการประเมินค่าของปี สำหรับ ซนทเฮเลนสโอฟแอจ เตอะเบลเซดชรอด โรงเลี้ยงเด็กกำพร้าในเมืองแคลุเมทอิละฌนย The Blues Brothers (1980)
God bless you.ขอพระเจ้าทรงคุ้มครอง Gandhi (1982)
May God bless you. The poor mother.ขอพระเจ้าอวยพรคุณ แม่ที่น่าสงสาร Idemo dalje (1982)
Some people might say that an old man... shouldn't expect any further blessing.บางคนอาจจะบอกว่าคนเก่า ... ไม่ควรคาดหวังให้ศีลให้พรใด ๆ ต่อไป Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
I appreciate everybody's blessing.ขอขอบใจพวกเจ้าทุกคน Vampire Hunter D (1985)
You should bless me for destroying him before he found out what you really are.ท่านควรจะขอบคุณหม่อมฉัน ที่ทำลายชีวิตเขา... ก่อนที่เขาจะพบความจริง ว่าท่านเป็นคนเช่นไร The Princess Bride (1987)
If Westley wants you, bless you both.ถ้าเวสต์ลีย์ต้องการท่าน ข้าจะอวยพรให้ท่านทั้งคู่ The Princess Bride (1987)
Marriage, that blessed arrangement, that dream within a dream.การแต่งงาน ... คือการอำนวยพรอันสำคัญ คือฝันหวานที่ซ้อนอยู่ในความฝัน ... The Princess Bride (1987)
I'm calling from Sicily, the whole blessed day.ฉันโทรมาจาก ซิซิลี เลยนะเนี่ย. Cinema Paradiso (1988)
And God bless you.และขอพระเจ้าอวยพรเธอนะ. Cinema Paradiso (1988)
The sun blessed these So they're really good for youดวงอาทิตย์อวยพรมัน มันก็เลยดีสำหรับพวกเธอนะ My Neighbor Totoro (1988)
God bless you, Paulie. I appreciate it. You've always been fair with me.พระเจ้ารักคุณ พอลลี่ ผมซาบซึ้ง คุณยุติธรรมกับผมเสมอ Goodfellas (1990)
By sunset we will be man and wife, and the Queen, bless her soul, will be out of my life.เมื่ออาทิตย์อัสดง เราก็จะเป็นสามีภรรยากัน ส่วนพระราชินี ขอให้พระเจ้าคุ้มครองนาง และก็ออกไปจากชีวิตของข้า Mannequin: On the Move (1991)
Bless my soul. What is this? What is going on?พระเจ้าช่วย นี่มันอะไรกัน เกิดอะไรขึ้น ท่านพ่อ Aladdin (1992)
Heavenly Father please bless us today as we meet in friendship and duty.ข้าแต่พระองค์ ขอทรงอวยพระพรแก่ผู้มาร่วมชุมนุม The Bodyguard (1992)
he may be found acceptable in Thy sight, and receive that blessing, as Thy well-beloved son...เพื่อเขาจะได้รับการต้อนรับ สู่แสงสว่างแห่งท่าน และได้รับพร ในฐานะบุตรอันเป็นที่รัก Wuthering Heights (1992)
God bless you.เวลาที่นกน้อยเค้าร่าเริงน่ะ อีกาจะเข้าไปยุ่งได้ยังไงล่ะ Hero (1992)
Bless you, son.รักษาตัวนะ ลูกรัก The Cement Garden (1993)
Bless you.ให้พรกับคุณ! Hocus Pocus (1993)
Good luck. God bless.โชคดี พระเจ้าให้ศีลให้พร In the Name of the Father (1993)
Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.สาธุการในหมู่เจ้าหญิงและ ความสุขเป็นผลไม้ของมดลูกข? In the Name of the Father (1993)
Blessed art thou among women... and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.เจ้าเป็นสุขในสตรี ... และความสุขเป็นผลไม้ ของมดลูกของเจ้าพระเยซู In the Name of the Father (1993)
Be blessed with prosperity!ขอให้เจริญรุ่งเรือง The Joy Luck Club (1993)
Be blessed with many sons!ขอให้ลูกเต็มบ้าน หลานเต็มเมือง The Joy Luck Club (1993)
God bless you, sir. All right.ขอพระเจ้าพิทักษ์คุณ Schindler's List (1993)
God bless him. Yeah. Come on.พระเจ้าพิทักษ์เขา Schindler's List (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
blessThe priest blessed the newly built church.
blessThe priest give me his blessing.
blessThat's a blessed lie.
blessShe is blessed with good sons.
blessWe take the blessing of the sun for granted.
blessBlessed are the pure in heart.
blessBlessed are those who have no talent!
blessHaving idled jobless for a while I wavered. I'd rushed into handing in my notice but maybe I should have endured it and kept going ...
blessPoverty is, in a sense, a blessing.
blessHe prayed God to bless me.
blessThe priest blessed the congregation at the end of the mass.
blessMay you be blessed with good health.
blessGod has blessed me with riches.
blessIt is more blessed to give than to receive.
blessThe joblessness rate went up to 5%.
blessGood health is a great blessing.
blessBlessed are the poor in spirit.
blessHe sent us his blessing.
blessMay God bless you.
blessI am blessed with good health.
blessBlessed are those who give without remembering and take without forgetting.
blessThe priest blessed the marriage of the two.
blessWhat a blessing it is that they did not come.
blessHe prayed that God would bless me.
blessThe joblessness rate went up to 5% for the recession.
blessThe ecologist warned us that petroleum was not merely a blessing but also a curse.
blessHer baby was a great blessing to her.
blessMay the blessing of God be upon them.
blessI am greatly blessed in my children.
blessShe blessed him for his foresight.
blessGod bless you!
blessThe priest blessed the marriage of the happy couple.
blessIt is not until we lose our health that we know it's blessing.
blessThe priest blessed us.
blessMay his life be blessed with health and happiness all through.
blessPeople do not know the blessing of good health until they lose it.
blessFrom the fullness of his grace we have all received one blessing after another.
blessBlessed is he who has found his work.
blessBless these little children.
blessI am blessed if I know it.
blessNow there are charms and talismans for your pet that you can have blessed.
blessThe priest blessed the congregation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถวายพระพร(v) bless, Syn. อวยพร, ให้พร, Example: ปวงชนชาวไทยร่วมกันถวายพระพรแด่ในหลวง เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา, Notes: (ราชา)
อนิจจา(int) Alas, See also: dear me!, bless me!, Syn. อนิจจัง, Thai Definition: คำที่เปล่งออกมาแสดงความสงสารสังเวชเป็นต้น
สมพรปาก(v) May the blessing be as was said, See also: May it be as you said, Thai Definition: คำรับความหวังดีต่อผู้ที่พูดอวยพรให้เป็นมงคล
ว่างงาน(v) be unemployed, See also: be jobless, be out of work, be laid off, be redundant, Syn. ตกงาน, Example: บริษัทล้มละลายกันระเนระนาดทำให้คนว่างงานกันเกือบทั้งประเทศ, Thai Definition: ไม่มีงานทำ
ว่างงาน(adj) unemployed, See also: jobless, out of work, laid off, redundant, Example: รัฐกำลังดำเนินการเพื่อใช้แรงงานไทยที่ว่างงานหรือถูกเลิกจ้างทดแทนแรงงานต่างด้าว, Thai Definition: ที่ไม่มีงานทำ
ให้พร(v) bless, Syn. อวยพร, ประทานพร, Example: หลวงพ่อพรมน้ำมนต์และให้พรแก่นายกรัฐมนตรี, Thai Definition: กล่าวคำอวยพร
อวยพร(v) wish well, See also: bless, Syn. ให้พร, อำนวยพร, Example: ผู้บังคับกองพันกล่าวคำต้อนรับทหารใหม๋แล้วให้โอวาทและอวยพรขอให้ทุกคนรับราชการจงมีแต่ความเจริญ
คำอธิษฐาน(n) blessing, See also: wish, prayer, Syn. คำภาวนา, Example: เขาตกลงกันว่าจะร่วมเดินไปด้วยกันเพื่อจะทำให้คำอธิษฐานเป็นจริงขึ้นมา
คำภาวนา(n) blessing, See also: prayer, wish
จตุรพิธพร(n) the Four Blessing; 1. Age (long life); 2. Skin (tender complexion); 3. Happiness (mental happiness); 4. Health ( good health), Example: ขอให้มีจตุรพิธพรกันถ้วนหน้าในปีใหม่ที่จะมาถึงนี้, Thai Definition: พร 4 ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ, ใช้ในการให้พร ขอให้มีอายุยืน มีผิวพรรณผ่องใส มีความสุขกายสุขใจ และมีกำลังแข็งแรง
พร(n) blessing, See also: benediction, favour, Ant. คำสาปแช่ง, คำสาป, Example: ประเพณีสงกรานต์นั้นแต่เดิมก็คงมาจากการไล่ผีและขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อคุ้มครองในเวลาที่มีอันตราย, Count Unit: ข้อ, ประการ, Thai Definition: คำแสดงความปรารถนาดี, สิ่งที่ขอเลือกเอาตามประสงค์, Notes: (บาลี)
พาสนา(n) blessedness, See also: blissfulness, fortune, good luck, Syn. วาสนา, Thai Definition: บุญบารมี, กุศลที่ทำให้ได้รับลาภยศ
พิธีสู่ขวัญ(n) Thai blessing ceremony, Syn. เรียกขวัญ, ทำขวัญ, Example: ประเพณีพิธีสู่ขวัญนี้เป็นวัฒนธรรมอยู่ในหมู่ไทยทุกท้องถิ่น, Count Unit: พิธี, Thai Definition: ทำพิธีเชิญขวัญหรือเรียกขวัญเข้ามาอยู่กับตัว, ทำพิธีบายศรี
อำนวยพร(v) bless, See also: compliment, Syn. อวยพร, Example: การสารภาพบาปที่ได้ทำไป พระจะยกโทษบาป พร้อมกับอบรมสั่งสอน และอำนวยพรให้
อาศิรพจน์(n) blessings, See also: greetings, compliment, Syn. อาศิรพาท, อาศิรวจนะ, อาศิรวาท, อาเศียรพจน์, อาเศียรพาท, อาเศียรวจนะ, อาเศียรวาท, คำอวยพร
อาศิร(n) benediction, See also: blessing, Syn. การอวยพร
เตะฝุ่น(v) be jobless, See also: be unemployed, Syn. ว่างงาน, ตกงาน, วิจัยฝุ่น, Example: สมัยนั้นพวกเราพากันปฏิเสธมันเป็นแถวๆ แล้วก็มาเตะฝุ่นกันเป็นแถวๆ, Thai Definition: ไม่มีงานทำ, Notes: (ปาก)
ทศพร(n) ten blessing, Count Unit: ประการ, Thai Definition: พรสิบประการ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
น้ำมนต์(n) holy water, See also: blessed water, Syn. น้ำศักดิ์สิทธิ์, น้ำมนตร์, Example: หลวงพ่อเสกน้ำมนต์ให้ทุกคนที่มาเพื่อเป็นมงคล, Thai Definition: น้ำที่เสกเพื่ออาบ กิน หรือ ประพรมเป็นต้น ถือกันว่าเป็นมงคล
น้ำสังข์(n) blessed water, See also: consecrated water poured out from the conch shell at the auspicious ceremony, Syn. น้ำพระพุทธมนต์, Example: คู่บ่าวสาวรับน้ำสังข์จากพ่อแม่ด้วยความปลื้มปิติ, Thai Definition: น้ำพระพุทธมนต์ที่หลั่งจากสังข์ในงานพิธีมงคล เช่น งานแต่งงาน
รดน้ำมนต์(v) sprinkle holy water, See also: pour sacred water on somebody, bless someone with holy water, Example: ถ้าใครมีเคราะห์ ก็ต้องให้พระรดน้ำมนต์ให ้ เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์
รดน้ำดำหัว(v) pour water on the hands of revered elders and ask for blessing, Example: วันเกิดพ่อต้องจัดงานกินเลี้ยงรดน้ำดำหัวเป็นประจำทุกปี
ประสาทพร(v) bless, See also: wish, bestow a blessing on, Syn. ให้ศีลให้พร, ให้พร, อวยพร, Example: พระกำลังประสาทพรให้คู่บ่าวสาว
มงคลวาท(n) blessing, See also: congratulation, felicitation, Syn. คำให้พร, คำแสดงความยินดี, Example: คู่บ่าวสาวรับมงคลวาทจากญาติผู้ใหญ่
การอำนวยพร(n) blessing, See also: compliment, wish, Syn. การอวยพร, การให้พร
ธัญ(adj) fortunate, See also: lucky, blessed, prosperous, successful, Syn. มีโชค, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
ให้ศีล(v) bless, See also: give one's blessing, Syn. ให้พร, อวยพร, ให้ศีลให้พร, Example: พระให้ศีลแก่ญาติโยมที่มาทำบุญ
ให้ศีลให้พร(v) bless, See also: give one's blessing, Syn. ให้พร, อวยพร, Example: พ่อแม่ให้ศีลให้พรลูกๆ ในวันขึ้นปีใหม่
อวยชัย(v) wish one success, See also: provoke a blessing for victory and good fortune, Syn. อวยพร, อำนวยอวยชัย, Ant. สาปแช่ง, Example: บรรดาคนเฒ่าคนแก่ต่างก็อวยชัยแด่ลูกหลานที่จะไปแข่งขัน, Thai Definition: กล่าวคำอวยพรขอให้มีชัย
อวยชัยให้พร(v) wish one success, See also: give best wishes for success, bless, give a blessing, Syn. อวยชัย, อวยพร, อำนวยอวยชัย, Ant. สาปแช่ง, Example: พ่อแม่อวยชัยให้พรลูกจนยาวยืด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนวยพร[amnūay phøn] (v, exp) EN: bless ; compliment
อนิจจา[anitjā] (excl) EN: alas! ; dear me! ; bless me!  FR: hélas !
บาด[bāt] (v) EN: cut ; injure ; wound ; make a cut  FR: couper ; blesser
บาดเจ็บ[bātjep] (adj) EN: wounded ; injured ; hurt  FR: blessé ; amoché (fam.)
บาดเจ็บสาหัส[bātjep sāhat] (adj) EN: seriously injured  FR: sérieusement blessé ; gravement blessé
บาดแผล[bātphlaē] (n) EN: wound ; injury ; cut  FR: blessure [f]
บอบช้ำ[bøpcham] (v) EN: wound ; injure ; hurt  FR: blesser
ได้รับบาดเจ็บ[dāirap bātjep] (v, exp) EN: be injured  FR: se blesser
ให้พร[hai phøn] (v, exp) EN: bless  FR: bénir ; offrir ses voeux
จตุรพร[jaturaphøn] (n) EN: the Four Blessings of life
จตุรพิธพร[jaturaphitphøn] (n) EN: the Four Blessings of life
เจ็บ[jep] (v) EN: be pained ; hurt ; ache ; be sore ; feel painful ; be distressed in mind ; suffer from mental pain  FR: être blessé ; avoir mal
จุดอ่อน[jut øn] (n, exp) EN: weakness ; weak point ; vulnerable spot ; fault ; flaw ; shortcoming ; demerit  FR: faiblesse [f] ; point faible [m] ; point vulnérable [m]
การบาดเจ็บ[kān bātjep] (n) EN: injury  FR: blessure [f]
การบาดเจ็บที่หัวไหล่[kān bātjep thī hūalai] (n, exp) FR: blessure à l'épaule [f]
การบาดเจ็บที่เข่า[kān bātjep thī khao] (n, exp) EN: knee injury  FR: blessure au genou [f]
การบาดเจ็บที่ศีรษะ[kān bātjep thī sīsa] (n, exp) EN: head injury  FR: blessure à la tête [f]
การบาดเจ็บที่เท้า[kān bātjep thī thāo] (n, exp) FR: blessure au pied [f]
การบาดเจ็บต่อหนังศีรษะ[kān bātjep tø sīsa] (n, exp) EN: head injury  FR: blessure à la tête [f]
ขุนน้ำขุนนาง[khunnām khunnāng] (n, exp) EN: nobleman ; lord ; peer ; nobility  FR: noble [m, f] ; noblesse [f]
ขุนนาง[khunnāng] (n) EN: nobleman ; lord ; peer ; nobility  FR: noble [m, f] ; noblesse [f]
ความอ่อนแอ[khwām øn-aē] (n) EN: weakness ; sluggishness  FR: faiblesse [f]
ความอ่อนเพลีย[khwām ønphlīa] (n, exp) EN: exhaustion  FR: faiblesse [f]
ล้างแผล[lāng phlaē] (v, exp) EN: bathe a wound  FR: nettoyer une blessure
ไม่มีงานทำ[mai mī ngān tham] (adj) EN: jobless  FR: sans emploi
น้อยใจ[nøijai] (x) EN: feel slighted ; feel resentful ; take offense ; be hurt  FR: être blessé ; être offensé ; être froissé ; en vouloir à qqn
อ่อนเพลีย[ønphlīa] (n) EN: fatigue  FR: fatigue [f] ; exténuation [f] ; faiblesse [f] ; lassitude [f]
พิธีสู่ขวัญ[phithī sukhwān] (n, exp) EN: Thai blessing ceremony
แผล[phlaē] (n) EN: wound ; lesion ; cut ; sore ; contusion  FR: blessure [f] ; lésion [f] ; plaie [f] ; coupure [f] ; contusion [f]
แผลฉกรรจ์[phlaē chakan] (n, exp) EN: mortal wound  FR: blessure mortelle [f]
พร[phøn] (n) EN: blessing ; benediction ; divine favour ; good wishes ; favour  FR: bénédiction [f] ; don [m] ; faveur divine [f]
ผู้บาด[phū bāt] (n, exp) EN: wounded people ; sufferer ; victim  FR: bléssé [m] ; victime [f]
ภูมิพระภาคเจ้า[Phū mī Phra Phāk Jao] (n, exp) EN: the Blessed One ; the Exalted One
ผู้ว่างงาน[phū wāng-ngān] (n, exp) EN: jobless person  FR: chômeur [m] ; personnes sans emploi [fpl]
ประสาทพร[prasāt phøn] (v, exp) EN: bless ; wish ; bestow a blessing on  FR: bénir
ประทุษร้าย[prathutsarāi] (v) EN: molest ; hurt ; injure ; harm ; commit an offense ; do harm  FR: blesser ; faire du mal à
รับพร[rap phøn] (v) EN: accept a blessing  FR: recevoir une bénédiction
รดน้ำดำหัว[rotnām damhūa] (n, exp) EN: water-pouring ceremony to ask a blessing from a respected elder
ทำให้บาดเจ็บ[thamhai bātjep] (v, exp) FR: blesser
ทำให้เจ็บ[thamhai jep] (v) EN: hurt  FR: blesser
ทำร้าย[thamrāi] (v) EN: harm ; do harm ; hurt ; injure ; attack  FR: faire du mal ; nuire ; blesser ; attaquer
ทำร้ายจิตใจ[thamrāi jitjai] (v, exp) EN: hurt one's feeling ; grieve ; sadden ; distress ; pain ; upset ; wound  FR: peiner ; attrister ; blesser
อวยชัย[ūay chai] (v, exp) EN: wish one success ; provoke a blessing for victory and good fortune
อวยชัยให้พร[ūay chai hai phøn] (v, exp) EN: wish one success ; give best wishes for success ; bless ; give a blessing
อวยพร[ūayphøn] (v) EN: wish well ; felicitate ; bless  FR: bénir ; consacrer
ว่างงาน[wāng-ngān] (x) EN: unemployed ; out of work ; jobless  FR: sans travail ; au chômage
วาสนา[wātsanā] (n) EN: luck ; fortune ; lot ; destiny ; fate ; chance ; good fortune (due to past good deeds) ; happy lot ; blessedness ; blissfulness ; felicity  FR: destin [m] ; sort [m]
เหยียด[yīet] (v) EN: belittle ; discriminate (against) ; look down on/upon ; slight ; insult ; abuse ; affront ; call names ; put down ; look with contempt ; hold in contempt ; be scornful of/about ; insult ; despise ; run sb. down  FR: dénigrer ; déprécier ; rabaisser ; mépriser ; dédaigner ; regarder qqn de haut ; ignorer ; manquer d'égards envers ; blesser ; offenser ; avoir du mépris pour ; sous-estimer
เหยียดหยัน[yīet-yan] (v) EN: disdain ; belittle ; hold in contempt ; look down on ; scorn ; slight  FR: dénigrer ; déprécier ; rabaisser ; mépriser ; dédaigner ; regarder qqn de haut ; ignorer ; manquer d'égards envers ; blesser ; offenser ; avoir du mépris pour ; sous-estimer

CMU English Pronouncing Dictionary
BLESS B L EH1 S
BLESSED B L EH1 S T
JOBLESS JH AA1 B L AH0 S
BLESSES B L EH1 S IH0 Z
LIMBLESS L IH1 M L AH0 S
NOBLESSE N OW0 B L EH1 S
BLESSING B L EH1 S IH0 NG
CHAMBLESS SH AH0 M B L IY1 S
BLESSEDLY B L EH1 S AH0 D L IY0
BLESSINGS B L EH1 S IH0 NG Z
BLESSINGER B L EH1 S IH0 NG ER0
BLESSINGTON B L EH1 S IH0 NG T AH0 N
BLESSEDNESS B L EH1 S AH0 D N AH0 S
JOBLESSNESS JH AA1 B L AH0 S N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bless (v) blˈɛs (b l e1 s)
blessed (j) blˈɛsɪd (b l e1 s i d)
blessed (v) blˈɛst (b l e1 s t)
blesses (v) blˈɛsɪz (b l e1 s i z)
blessing (v) blˈɛsɪŋ (b l e1 s i ng)
limbless (j) lˈɪmləs (l i1 m l @ s)
noblesse (n) nˈoublˈɛs (n ou1 b l e1 s)
blessings (n) blˈɛsɪŋz (b l e1 s i ng z)
blessedness (n) blˈɛsɪdnəs (b l e1 s i d n @ s)
noblesse oblige (n) nˈoublˌɛs-əblˈiːʒ (n ou1 b l e2 s - @ b l ii1 zh)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
幸福[xìng fú, ㄒㄧㄥˋ ㄈㄨˊ, ] blessed; happiness; happy, #532 [Add to Longdo]
祝福[zhù fú, ㄓㄨˋ ㄈㄨˊ, ] blessings; wish well, #2,045 [Add to Longdo]
[huì, ㄏㄨㄟˋ, ] favor; blessing; surname Hui, #7,099 [Add to Longdo]
保佑[bǎo yòu, ㄅㄠˇ ㄧㄡˋ, / ] to bless and protect; blessing, #7,330 [Add to Longdo]
呵护[hē hù, ㄏㄜ ㄏㄨˋ, ] to bless; to cherish; to take good care of; to conserve, #9,820 [Add to Longdo]
[yòu, ㄧㄡˋ, ] to bless; to protect, #13,539 [Add to Longdo]
赞颂[zàn sòng, ㄗㄢˋ ㄙㄨㄥˋ, / ] bless; praise, #41,297 [Add to Longdo]
[zuò, ㄗㄨㄛˋ, ] blessing; the throne, #42,908 [Add to Longdo]
符咒[fú zhòu, ㄈㄨˊ ㄓㄡˋ, ] a charm (religious object conferring blessing), #46,180 [Add to Longdo]
庇佑[bì yòu, ㄅㄧˋ ㄧㄡˋ, / ] to bless; to protect; protection (esp. divine), #46,519 [Add to Longdo]
[yòu, ㄧㄡˋ, ] to bless; to protect, #50,810 [Add to Longdo]
赐福[cì fú, ㄘˋ ㄈㄨˊ, / ] to bless, #56,900 [Add to Longdo]
[hù, ㄏㄨˋ, ] celestial blessing, #61,539 [Add to Longdo]
塞翁失马[Sài wēng shī mǎ, ㄙㄞˋ ㄨㄥ ㄕ ㄇㄚˇ, / ] The old man lost his mare, but it all turned out for the best (成语 saw); fig. a blessing in disguise; It's an ill wind that blows no-one any good., #61,572 [Add to Longdo]
饮水思源[yǐn shuǐ sī yuán, ㄧㄣˇ ㄕㄨㄟˇ ㄙ ㄩㄢˊ, / ] lit. when you drink water, think of its source (成语 saw); gratitude for blessings and their well-spring; Don't forget where your happiness come from.; Be grateful for all your blessings!, #69,193 [Add to Longdo]
佑护[yòu hù, ㄧㄡˋ ㄏㄨˋ, / ] blessing, #87,290 [Add to Longdo]
[réng, ㄖㄥˊ, ] blessings, #90,033 [Add to Longdo]
[huì, ㄏㄨㄟˋ, ] Japanese variant of 惠; favor; blessing, #95,379 [Add to Longdo]
[zhēn, ㄓㄣ, ] to receive blessings in a sincere spirit, #145,144 [Add to Longdo]
[sī, ㄙ, ] felicity; blessing, #413,028 [Add to Longdo]
塞翁失马安知非福[Sài wēng shī mǎ ān zhī fēi fú, ㄙㄞˋ ㄨㄥ ㄕ ㄇㄚˇ ㄢ ㄓ ㄈㄟ ㄈㄨˊ, / ] The old man lost his mare, but it all turned out for the best (成语 saw); fig. a blessing in disguise; It's an ill wind that blows no-one any good. [Add to Longdo]
有人在想你[yǒu rén zài xiǎng nǐ, ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ ㄗㄞˋ ㄒㄧㄤˇ ㄋㄧˇ, ] Bless you! (after a sneeze) [Add to Longdo]
有人想你[yǒu rén xiǎng nǐ, ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄤˇ ㄋㄧˇ, ] Bless you! (after a sneeze) [Add to Longdo]
有福[yǒu fú, ㄧㄡˇ ㄈㄨˊ, ] to be blessed [Add to Longdo]
有福同享,有祸同当[yǒu fú tóng xiǎng, you3 huo4 tong2 dang1, ㄧㄡˇ ㄈㄨˊ ㄊㄨㄥˊ ㄒㄧㄤˇ, yǒu huò tóng dāng, ㄧㄡˇ ㄏㄨㄛˋ ㄊㄨㄥˊ ㄉㄤ, / ] To enjoy blessings and endure misfortune together (成语 saw); for better or for worse [Add to Longdo]
有福同享,有难同当[yǒu fú tóng xiǎng, you3 nan4 tong2 dang1, ㄧㄡˇ ㄈㄨˊ ㄊㄨㄥˊ ㄒㄧㄤˇ, yǒu nàn tóng dāng, ㄧㄡˇ ㄋㄢˋ ㄊㄨㄥˊ ㄉㄤ, / ] To enjoy blessings and endure misfortune together (成语 saw); for better or for worse [Add to Longdo]
祸福无常[huò fú wú cháng, ㄏㄨㄛˋ ㄈㄨˊ ㄨˊ ㄔㄤˊ, / ] disaster and happiness do not follow rules (成语 saw); future blessings and misfortunes are unpredictable [Add to Longdo]
降福[jiàng fú, ㄐㄧㄤˋ ㄈㄨˊ, ] blessings from heaven [Add to Longdo]
饮流怀源[yǐn liú huái yuán, ㄧㄣˇ ㄌㄧㄡˊ ㄏㄨㄞˊ ㄩㄢˊ, 怀 / ] lit. when you drink water, think of its source (成语 saw); gratitude for blessings and their well-spring; Don't forget where your happiness come from.; Be grateful for all your blessings! [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeitslosigkeit {f}joblessness [Add to Longdo]
Segen {m} | seinen Segen geben (zu)blessing | to give one's blessing (to) [Add to Longdo]
Segenswünsche {pl}good wishes; blessings [Add to Longdo]
Seligkeit {f}blessedness [Add to Longdo]
Tag {m} | Tage {pl} | Tag der Abrechnung | Tag der offenen Tür | Tag der Rache | seinen großen Tag haben | einen schwarzen Tag haben | Tag, an dem alles schief geht | den ganzen Tag | den lieben langen Tag | eines Tages | unter Tage arbeiten | der größte Teil des Tages | in früheren Tagen | vier Tage hintereinander | den Tag nutzen | der Jüngste Tag [relig.] | Tag des jüngsten Gerichts [relig.]day | days | day of reckoning | open house day | day of reckoning | to have a field day | to strike a bad patch | bad hair day | all day long | the whole blessed day | one day; some day | to work underground | most of the day | in days of yore | four days running | to seize the day | the Last Day | doomsday [Add to Longdo]
Vornehmheit {f}noblesse [Add to Longdo]
arbeitslos {adj}unemployed; jobless [Add to Longdo]
segnen; preisen; verletzen | segnend; preisend; verletzend | gesegnet | segnet | segneteto bless {blessed, blest; blessed, blest} | blessing | blessed; blest | blesses | blessed; blest [Add to Longdo]
selig {adj} [relig.] | jdn. selig preisen | jdn. selig sprechenblessed | to declare sb. blessed | to beatify sb. [Add to Longdo]
verletzendblessing [Add to Longdo]
Ich weiß es wirklich nicht.I'm blessed if I know. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お大事に[おだいじに, odaijini] (exp) take care of yourself; get well soon; God bless you; bless you; (P) [Add to Longdo]
ご恩;御恩[ごおん, goon] (n) (hon) (See 恩) (received) favor, kindness or blessing (favour) [Add to Longdo]
したり[shitari] (int) God bless me!; Good heavens! [Add to Longdo]
ファブレス[faburesu] (n) fabless (wasei [Add to Longdo]
恩恵[おんけい, onkei] (n) grace; favor; favour; blessing; benefit; (P) [Add to Longdo]
恩徳[おんとく;おんどく, ontoku ; ondoku] (n) (obsc) grace; blessing; compassion [Add to Longdo]
恵まれた人人;恵まれた人々[めぐまれたひとびと, megumaretahitobito] (n) blessed people; favored (privileged) people (favoured) [Add to Longdo]
恵まれる[めぐまれる, megumareru] (v1,vi) to be blessed with; to be rich in; to abound in; (P) [Add to Longdo]
恵み[めぐみ, megumi] (n) blessing; grace; (P) [Add to Longdo]
恵みの雨[めぐみのあめ, meguminoame] (n) welcome rain; merciful rain; blessed rain; rain after a long dry period [Add to Longdo]
恵む(P);恤む[めぐむ, megumu] (v5m,vt) (1) to bless; to show mercy to; (2) to give (money, etc.); (P) [Add to Longdo]
恵沢[けいたく, keitaku] (n) blessing; pity; favor; favour; benefit [Add to Longdo]
鼓腹撃壌[こふくげきじょう, kofukugekijou] (n,vs) (people) sing the praises (enjoy the blessings) of peace [Add to Longdo]
御利益;ご利益[ごりやく, goriyaku] (n) (1) (See 利益) grace (of God); divine favour; blessing; miracle; (2) benefit; (3) efficacy [Add to Longdo]
幸い[さいわい, saiwai] (adj-na,n) (1) (See 幸いする・さいわいする) happiness; blessedness; luck; fortune; felicity; (adv) (2) luckily; fortunately; (P) [Add to Longdo]
幸せ(P);仕合わせ;倖せ(oK);仕合せ[しあわせ, shiawase] (adj-na,n) happiness; good fortune; luck; blessing; (P) [Add to Longdo]
幸福[こうふく, koufuku] (adj-na,n) (mainly literary) happiness; blessedness; joy; well-being; (P) [Add to Longdo]
高恩[こうおん, kouon] (n) great benevolence or blessings [Add to Longdo]
子福者[こぶくしゃ, kobukusha] (n) person blessed with many children [Add to Longdo]
子宝に恵まれる[こだからにめぐまれる, kodakaranimegumareru] (exp,v1) to be blessed with children [Add to Longdo]
祉福[しふく, shifuku] (n) (arch) prosperity; happiness; blessedness and joy [Add to Longdo]
資質英明[ししつえいめい, shishitsueimei] (n,adj-na) wise and clear-sighted; intelligent and astute by nature; blessed with talents [Add to Longdo]
資性英明[しせいえいめい, shiseieimei] (n,adj-na) wise and clear-sighted; intelligent and astute by nature; blessed with talents [Add to Longdo]
慈雨;滋雨[じう, jiu] (n) (See 恵みの雨) welcome rain; beneficial rain; blessed rain; rain that comes after a drought [Add to Longdo]
杓子果報[しゃくしかほう, shakushikahou] (n,adj-na) coming by ample servings of delicious food; being blessed with good fortune [Add to Longdo]
授かり物;授かりもの[さずかりもの, sazukarimono] (n) boon; windfall; blessing [Add to Longdo]
授かる[さずかる, sazukaru] (v5r,vt) (1) to be awarded (e.g. a prize); to be given an award; to receive (e.g. a title); (2) to be gifted or endowed (e.g. with a talent); (3) to be blessed (e.g. with a child); (4) to be initiated (e.g. into a secret); (P) [Add to Longdo]
就職浪人[しゅうしょくろうにん, shuushokurounin] (n) jobless university graduate [Add to Longdo]
十字を切る[じゅうじをきる, juujiwokiru] (exp,v5r) to make the sign of the cross; to bless oneself; to cross oneself [Add to Longdo]
重恩[ちょうおん, chouon] (n) special blessing [Add to Longdo]
祝祷;祝とう[しゅくとう, shukutou] (n) benediction; blessing [Add to Longdo]
祝福[しゅくふく, shukufuku] (n,vs,adj-no) blessing; (P) [Add to Longdo]
小芥子(ateji)[こけし, kokeshi] (n) (uk) limbless wooden doll; kokeshi doll [Add to Longdo]
聖恩[せいおん, seion] (n) imperial blessings or favor (favour) [Add to Longdo]
朝恩[ちょうおん, chouon] (n) imperial blessing or favor (favour) [Add to Longdo]
痛し痒し[いたしかゆし, itashikayushi] (exp) delicate or ticklish situation; choice of two evils; mixed blessing [Add to Longdo]
天の恵み;天の恵(io)[てんのめぐみ, tennomegumi] (exp) God's gift; God's blessing; grace of God; godsend [Add to Longdo]
天恩[てんおん, ten'on] (n) blessings of heaven; favour of emperor; favor of emperor; divination's luckiest day; blessings of nature [Add to Longdo]
天恵[てんけい, tenkei] (n) Heaven's blessing; gift of nature; natural resources [Add to Longdo]
天福[てんぷく, tenpuku] (n) (1) heavenly blessing; (2) Tempuku era (1233.4.15-1234.11.5) [Add to Longdo]
徳沢[とくたく, tokutaku] (n) blessing; grace [Add to Longdo]
不幸中の幸い[ふこうちゅうのさいわい, fukouchuunosaiwai] (exp) small mercy (from some misfortune); silver lining of a dark cloud; consolation in sadness; blessing in disguise [Add to Longdo]
賦与[ふよ, fuyo] (n,vs) being endowed with (e.g. a gift); being blessed with; endowment [Add to Longdo]
冥加[みょうが, myouga] (adj-na,n) {Buddh} divine protection or blessing [Add to Longdo]
冥加に余る[みょうがにあまる, myouganiamaru] (exp,v5r) to receive too many blessings; to be excessively favoured; to be too good for [Add to Longdo]
役者冥利[やくしゃみょうり, yakushamyouri] (n) the happiness (good fortune) of being an actor; feeling blessed for being an actor [Add to Longdo]
有り難み;有り難味;有難み;有難味;ありがた味[ありがたみ, arigatami] (n) value; worth; virtue; blessing [Add to Longdo]
有り難迷惑;ありがた迷惑;有難迷惑[ありがためいわく, arigatameiwaku] (adj-na,n) unwelcome favor; unwelcome favour; mixed blessing; white elephant [Add to Longdo]
有難さ;有り難さ[ありがたさ, arigatasa] (n) (uk) (See 有り難み) value; virtue; blessing [Add to Longdo]
有名税[ゆうめいぜい, yuumeizei] (n) the price of fame; noblesse oblige [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bless
   v 1: give a benediction to; "The dying man blessed his son"
      [ant: {anathemise}, {anathemize}, {bedamn}, {beshrew},
      {curse}, {damn}, {imprecate}, {maledict}]
   2: confer prosperity or happiness on
   3: make the sign of the cross over someone in order to call on
     God for protection; consecrate [syn: {bless}, {sign}]
   4: render holy by means of religious rites [syn: {consecrate},
     {bless}, {hallow}, {sanctify}] [ant: {deconsecrate},
     {desecrate}, {unhallow}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top