ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*blazer*

B L EY1 Z ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: blazer, -blazer-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blazer(n) สิ่งที่ลุกโพลง
trailblazer(n) ผู้บุกเบิก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blazer(เบล'เซอะ) n. สิ่งที่ลุกสว่างโชติช่วง,ผู้แพร่กระจาย,ผู้ประกาศ

English-Thai: Nontri Dictionary
blazer(n) เสื้อสามารถ,ผู้ประกาศ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
blazerHe is a trailblazer in this field.
blazerI would like to get a blouse to go with this blazer.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ริเริ่ม[phūriroēm] (n) EN: pioneer ; innovator ; trailblazer ; initiator ; originator  FR: pionnier [m] ; précurseur [m] ; innovateur [m] ; initiateur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BLAZER B L EY1 Z ER0
BLAZERS B L EY1 Z ER0 Z
TRAILBLAZER T R EY1 L B L EY2 Z ER0
TRAILBLAZERS T R EY1 L B L EY2 Z ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blazer (n) blˈɛɪzər (b l ei1 z @ r)
blazers (n) blˈɛɪzəz (b l ei1 z @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blazer {m}; Klubjacke {f}; Sportjacke {f}blazer [Add to Longdo]
Wegbereiter {m}; Bahnbrecher {m}; Pionier {m}trailblazer [Add to Longdo]
Wegsucher {m}; Pistensucher {m}trailblazer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブレザー[bureza-] (n) blazer; (P) [Add to Longdo]
ブレザーコート[bureza-ko-to] (n) blazer coat [Add to Longdo]
先駆者[せんくしゃ, senkusha] (n) pioneer; trailblazer; groundbreaker; pathfinder; herald; forerunner [Add to Longdo]
草分け[くさわけ, kusawake] (n) pioneer; pathfinder; originator; founder; trailblazer; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blazer
   n 1: lightweight single-breasted jacket; often striped in the
      colors of a club or school [syn: {blazer}, {sport jacket},
      {sport coat}, {sports jacket}, {sports coat}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top